- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
50

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 4. (943.) 24 januari 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

50

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 4

Skolstatistik.

Sveriges undervisningsanstalter
år 1899.

Vid riksdagens öppnande afgafs som
vanligt »berättelse om hvad i rikets
styrelse sedan sista riksdags
sammanträde sig tilldragit». Ur denna
berättelse meddela vi åtskilliga officiella
sifferuppgifter angående vårt lands
undervisningsanstalter, därvid till
jämförelse bifogande på ett och annat ställe
motsvarande siffror för närmast
föregående år.

Allmänna läroverken och
pedagogierna.

Vid rikets allmänna läroverk utgjorde
antalet lärjungar vid början af 1899 års
hösttermin 16,742 (ökning under året 425).

Lärjungeantalet vid de pedagogier, som
meddela undervisning utöfver folkskolans
ståndpunkt, uppgick höstterminen år 1899
till 200 (minskning 3).

Under år 1899 hafva 854 lärjungar,
däraf 45 kvinnor, aflagt godkänd
mogenhetsexamen vid allmänna läroverk och privata
läroanstalter med dimissionsrätt (ökning 32).

Profårskurser för praktisk utbildning af
blifvande lärare hafva under år 1899 varit
anordnade vid högre latinläroverket å
Norrmalm, högre allmänna läroverket å
Södermalm och högre realläroverket i Stockholm
samt högre allmänna läroverken i Uppsala
och Lund. För att genomgå dylik kurs
hafva under året 50 lärarekandidater blifvit
af chefen för ecklesiastikdepartementet till
nämda läroverk hänvisade.

Af det anslag å 6,000 kronor, som finnes
uppfördt å de allmänna läroverkens stat till
resestipendier för lärare i främmande
lefvande språk vid de allmänna läroverken,
har k. m:t under år 1899 tilJdelat 8 sådana
lärare understöd för resor i utlandet,
äfvensom af det utaf riksdagen beviljade anslag
å 4,000 kronor till reseunderstöd åt lärare
vid de allmänna läroverken, särskildt vid
de läroverk, där prof årskurs är anordnad,
utdelat 7 resestipendier.

Högre skolor för kvinnlig ungdom.

Af de för såiiant ändamål anslagna
medel har under är 1899 utgått understöd åt
95 högre skolor för kvinnlig ungdom och
saniskolor.

Seminarierna.

Elevernas antal utgjorde höstterminen år
1899 vid rikets sju folkskollärareseminarier
751 och vid de fem
folkskollärarinnesemi-narierna 521 eller tillsammans 1,272
(ökning 51).

Afgångsexamen undergingo 1899 års
vårtermin 182 manliga och 117 kvinnliga eller
tillsammans 299 elever (ökning 10).

Småskollärarinneexamen aflades samma
termin vid folkskollärarinneseminarierna af
65 elever, som genomgått första och andra
årens lärokurser (minskning 10).

Vid seminariet i Mattisudden i
Jockmocks församling för bildande af lapska
småskollärare och småskollärarinnor voro
höstterminen 1899 intagna 25 kvinnliga
elever.

Vid seminariet i Haparanda för bildande
af finska småskollärare och lärarinnor voro
samma termin intagna 32 elever, 7 manliga
och 25 kvinnliga.

Vid slutet af vårterminen år 1899 aflades
examen för behörighet till lärarebefattning
vid småskola af 12 elever vid seminariet i
Jockmock och af 6 elever vid seminariet i
Haparanda.

Vid af landsting underhållna
småskollärare- och småskollärarinneseminarier hafva
under år 1899, enligt till
ecklesiastikdepartementet hittills lämnade uppgifter, 354 elever
undergått den pröfning vid under offentlig
kontroll stående seminarium för anställning
som lärare vid småskola m. m., som
på-bjudes i k. rn:ts stadga den 28 maj 1897
(ökning 31).

Pröfning af behörighet till erhållande af
befattning såsom lärarinna vid småskola har
undernatts af tillsammans 176 elever vid af
enskilda personer anordnade
småskollärarinneseminarier (minskning 57).

Dessutom har sådan pröfning blifvit
anställd vid folkskollärareseminariet i Växjö
med l lärarinna i öfverensstämmelse med
§ 4 i stadgan angående pröfning vid under
offentlig kontroll stående seminarium för
anställning som lärare vid småskola och
mindre folkskola eller som biträdande lärare
vid folkskola den 28 maj 1897.

Enligt meddeladt uppdrag har byråchefen
för den inom. ecklesiastikdepartementet
inrättade afdelning för ärenden rörande
folkundervisningen under år 1899 inspekterat
folkskollärarinneseminariet i Umeå samt
besökt folkskollärareseminariet i Göteborg och
folkskollärarinneseminariet i Kalmar för att
vid dessa seminarier anordna de parallell- i
klasser, hvartill riksdagen år 1899 beviljat
erforderliga medel, hvarjämte nämde
byråchef har i Landskrona och Helsingborg
besiktigat de tomter, som stadsfullmäktige i
dessa städer erbjudit sig att öfverlåta åt
staten att användas för ett ifrågasatt nytt
folkskollärarinneseminarium.

Folk- och småskolorna.

Enligt de - jämlikt föreskriften i
folkskolestadgan den 10 december 1897, § 67,
samt nådiga cirkulären den 24 november
1882 och den 6 oktober 1893 - af
folkskoleinspektörerna och öfverstyrelsen för
Stockholms stads folkskolor insända
uppgifter angående folkundervisningen funnos
år 1898 i rikets 2,389 skoldistrikt följande
antal folkundervisningsanstalter:

Fasta: Flyttande: Summa:

Högre folkskolor.......... 15 - 15

Folkskolor............... 4,191 688 4,879

Mindre folkskolor ...... 944 670 1,614

Småskolor.................. 3,789 1,416 5,205

Summa 8,939 2,774 11,713

De fasta skolornas antal har ökats med
237, medan de flyttande minskats med 18,
hvadan tillökningen i det hela alltså utgör
219 (föregående år 152).

Vid skolorna voro anställda följande
antal lärare och lärarinnor:

Lärare: Lära- Summa:
rinn or:

Vid högre folkskolorna 16 l 17

» folkskolorna......... 4,800 2,438 7,238

)> mindre folkskolorna 227 1,392 1,619

» småskolorna .....-. 236 5,847 6.083

Summa 5,279 9,678 14,957

Härtill komma 362 lärare och 588
lärarinnor eller tillsammans 950, hvilka
undervisat endast i öfningsämnen eller
handaslöjder.

Antalet lärare i läsäuinena har under året
Ökats med 62 men lärarinnorna med icke
mindre än 323, hvadan lärarekrafternas
antal i det hela ökats med 385 (året förut
282).

Antalet barn af 7-14 års ålder utgjorde
vid 1898 års slut 827,796, hvaraf 419,467
gossar och 408,329 flickor. Bland dessa
hade

under året undervisats på något af

nedan angifna sätt -................~... 756,791

under året ej åtnjutit sådan
undervisning ........."................".......... 64,226

hvarjämte uppgifter saknas om ...... 6,779

Samma 827,796

Bland de vid årets slut befintliga barnen
af 7-14 års ålder undervisades under året
i sina egna distrikts

fasta folkskolor,................. 378,078

flyttande folkskolor............ 54,171

fasta mindre folkskolor ...... 37,668

flyttande mindre folkskolor... 32,861

fasta småskolor.................. 133,614

flyttande småskolor ............ 53,006

folkskolor, mindre folkskolor

och småskolor utom sina

egna distrikt.................. 15,626 705,024

högre folkskolor...................._....... ^280

allmänna läroverk och fackskolor ... 12,240

skolor för abnorma barn ________... 1,080

enskilda skolor......._..................- 16,654

hemmen....................................... 21,513

Summa 756,791

Bland de vid årets slut befintliga barn
af 7-14 års ålder, hvilka under året ej
åtnjutit undervisning på något af ofvan
angifna sätt,

hade 1.0,136 inhämtat folkskolans mini-

mikurs,
. )> 34,970 aflagt godkänd afgångspröf-

ning samt
uteblefvo 3,428 till följd/ af sjukdom eller

naturfél och
» 15,692 af annan anledning.

Summa 64,226

Med inräknande af de under året aflidna
samt af dem, som voro öfver eller under
den ofvan angifna skolåldern af 7-j 4 år,
undervisades i högre folkskolor 358 samt i
folkskolor, mindre folkskolor och småskolor
739,649 (ökning 6,198).

Utgifterna för högre folkskolor,
folkskolor, mindre folkskolor och småskolor utgförde
under år 1898 enligt of vannämda uppgif ter:

för lärares och lärarinnors aflöning:

kontant .."."......... 10,280,701

in natura............... 1,223,490 11,504,191

» skolbyggnader, skolplatser och

inventarier........................ 3,857,505

» undervisningsmateriel.........- 305,830

» öfriga behof........................ 2,811,312

Suinma 18,478,838

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0054.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free