- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
136

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 8. (947.) 21 februari 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

136

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 8

Jultomtens resestipendium

för pedagogiska studier.

Y enlighet med de bestämmelser, som finnas
f angifna i skrifvelse af den 14 oktober
1897, har af tidningen Jultomtens ägare,
Svensk Läraretidnings förlagsaktiebolag, ett
belopp af 1,150 kronor blifvit för år 1900
ställdt till centralstyrelsens förfogande.
Motsvarande Jultomtens stipendier hafva, som
bekant, förut utgått såsom resestipendier i
och för pedagogiska studieresor. Men sedan
1899 års riksdag på grund af motion, väckt
af tvänne bland styrelsens medlemmar,
anvisat ett anslag af 4,000 kronor till
resestipendier x åt folkskollärare och
folkskollärarinnor, har bolagsstyrelsen i skrifvelse af
den 2 oktober 1899 som sin mening uttalat,
att Jultomtens medel för år 1900 lämpligen
skulle kunna användas som resebidrag för
att sätta lärare och lärarinnor i tillfälle att
besöka det nordiska skolmötet i Kristiania.

Med gillande af detta bolagsstyrelsens
förslag har centralstyrelsen ansett det
lämpligt att fördela ofvannämda belopp i 23
stipendier, hvartdera å 50 kronor, i och
för resa till det förestående nordiska
skolmötet i Kristiania den 7-10 augusti, och
får centralstyrelsen härmed inbjuda de
lärare och lärarinnor vid rikets folk- och
småskolor, som af sådant stipendium önska
blifva delaktiga, att härom inkomma med
ansökan till centralstyrelsen för Sv7eriges
allmänna folkskollärareförening senast den l
nästkommande april.

Ansökan bör vara åtföljd af sådana
intyg, som sökanden finner kunna styrka hans
behof af stipendium samt hans förmåga att
draga nytta af en dylik studieresa.

Centralstyrelsen förbehåller sig att efter
tagen kännedom härom samt efter
inhämtande af de upplysningar, den ytterligare kan
anse erforderliga, efter bästa omdöme
bestämma, hvilka af de sökande böra af
ifrågavarande resestipendier erhålla del.

Den, som af sådant stipendium kommer
i åtnjutande, är skyldig att före den l
november 1900 till centralstyrelsen ingifva
rapport öfver sin resa.

Stockholm den 8 februari 1900.

Centralstyrelsen

för Sveriges allmänna folkskollärareförening.

Svenskbyboarnas skola

i Syd-Ryssland har genom undertecknad fått
emottaga följande: från C. J. Lundell genom
Uppsala kretsen inom Uppsala insamlade 127
kr. 55 öre, från J. A. Karlsson i Järstorp språk-

läror för 3 kr. 50 öre, från Lyckåkers
fabriksarbetare 39 kr. 20 öre samt från handlanden
C. Lundin i Kattarp 11 kr. 10 öre, hvilket
tacksamt erkännes.

Hasslarp den 14 februari 1900.

M. J. Martinsson.

Pensionsbref,

utfärdade den 25 januari 19OO.

Folkskollärarnes pensionsinrättning.

2.109. C. Asplöf, Gåsborn, Vrml.

600 kr., fr. l jan. 1900.

2.110. J. J:son Bystedt, By, Vrml.

600 kr.,’ fr. l jan. 1900.

2,1H. P. E. Hanell, Vase, Vrml.

600 kr., fr. l jan. 1900.

2.112. A. Bergqvist, Dala, Skbg.

600 kr., fr. l jan. 3900.

2.113. A. M. T. Lindgren, Stenkyrka, Gotl.

600 Kr., fr. l jan’ 1900.

2.114. N. J. Frisell, Kalf, Älfsb.

600 kr, fr. l jan. 1900.

2.115. 8. P. Vallberg, Ö. Frölunda, Älfsb.

600 kr., fr. l jan. 1900.

2.116. C. Nyberg, Friggeråker, Skbg.

600 kr., fr. l jan. 1900.

2.117. G. H. Johansson, Kogberga, Jönk.

600 kr., fr. l jan. 1900.

2.118. J. Vahlén, Habo, Skbg.

600 kr., fr. l febr. 1900.

2.119. K. J. Frank, Malmö.

473 kr., fr. l febr. 1900.

Folkskollärarnes änke- och pupillkassa.

823. A. Forssgrens ä, o. 7 b., Laxsjö, Jmtl.
240 kr., fr. l jan. 1900.

Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt.

358. Karl J. Fastberg, Hycklinge, Östg.

100 kr, fr. l jan. 1900.

359. Tilda M. Pettersson, Berg, Kron.

70 kr., fr. l jan. 1900.

(Meddelanden och förfrågningar I bref och å brefkort,

gom icke äro undertecknade med afsändarens namn och

ad resp, lämnas utan afseende.)

69. Afd. 1) och 2) Nej. 3) Författningen
är härvidlag mycket tydlig och bestämd. 4) Vi
tro ej, att församlingen mtd framgång kan
neka.

70. 8. 1) Nej. 2) Nej. 3) Ja, dock högst
533,33 kr.

71. Gösta Gök. 1) Nej, naturligtvis kan
icke läraren lagligen fordra, att
boningsrummen sko1 a ligga på nedre botten. Men han
kan fordra, att rummen och köket li^ga å
samma botten. 2) Nej. 3) Länsstyrelsen.

72. a + b. De måste nöja sig med
stämmans beslut. Ingen utsikt till ändring.

73. Montanus. Härför torde ej finnas
något hinder.

74. X + 52. 1) Ja, vid vissa seminarier
sker intagningen vid vårterminens slut. Dessa
seminarier äro f. n. Kalmar, Skara och Växjö
- enligt hvad under förra året meddelades i
denna tidning. 2) Omöjligt för oss att säga.
3) Ej troligt. 4) Antagligen Umeå, 5)
Inträdesfordringarna vid
folkskollärareseminari-um finnas angifna i k. kungörelsen den 16
nov. 1894. (Hafva åtskilliga gånger stått
återgifna i, denna tidning.)

75. Clmti. Sundéns större lärobok är
måhända tillräcklig.

76- 55 år. 1) Ni är ej pensionsberättigad
förrän Ni har 25 tjänsteår. Af dessa blifva
24 ordinarie - alltså uppfylles bestämmelsen
i slu’et af § 17. Vid 25 tjänsteår har Ni 59
lefnadsår, sammanlagdt 84 år - alltså får Ni
då enligt § 16 si^ta momentet 91 procent af
hel pension. 2) Ja.

77. Nils Peter på n:r 6. Den, som icke är
präst, kan naturligtvis ej räkna sig till godo

prästerliga tjänsteår, förrän han blifvit
prästvigd.

78. Surr. Frågan ligger alldeles utom denna
tidnings område. Bäst att vända sig till en
jurist.

79. Ego2. 1) Ja. 2) Ja.

FAMIUENOTISEE

(Kostnadsfria tillkännagifvanden.)

Födde.

Augusta och August Juhlins son, Bergkvara,
8 febr.

Maria och Oskar Söderbergs dotter Harbo,
10 febr.

Matilda och O. F. Holmströms son,
Vrånga-bäcks folkskola, 14 ftbr.

Förenade. *

Voxtorp, Jönk., skoll.- (flytt), kl.- o.
org.-tj., 60 d. fr. 14 febr., skoll.-l. enl. 1., kl.- o.
org.-l. 300 kr., adr. Värnamo.

Tossene, Gtbg, skoll.-, kl.- o. org.-tj-, 60 d.
fr. 16 febr., skoll.-l. enl. L, kl- o. org.-l. 328
kr., adress Tossene.

Vid folkskolan.

Karlstads landsförsamling, flytt., lärarinna,
60 d. fr. 13 febr., 1. enl. 1., adr. Karlstad.

Högsäter, Älfsb., flytt., 60 d. fr. 13 febr.,
1. enl. L, adr. Högsäter.

Lund, 56 d. fr. 13 febr., 1. 1,300 kr., adr.
Lund. (Se annonsen!)

Lund, lärarinna, 60 d. fr. 13 febr., 1. 1,100
kr., adr. Lund. (Se annonsen!)

Piteå, 60 d. fr. 14 febr., 1. enl. ]., adr. Piteå.

Forsa, Dalen, Gflb., 60 d. fr. 15 febr., 1.
enl. L, adr. Forssa. (Se annonsen!)

Tossene, Bovallstrand, Gtbg, 60 d. fr. 16
febr., 1. enl. L, adr. Tossene.

Fagersta, Gflb., 60 d. fr. 16 febr., 1. enl.
]., adr. Torsåker.

Norrby, Varmsätra, 60 d. fr. 16 febr., 1.
enl. L, adr. Sala.

Garpenberg, Persbo, Kobg, 60 d. fr. 16
febr., 1. enl. 1., adr. Garpenberg. (Se
annonsen!)

Asker, Falby, öreb., 60 d. fr. 16 febr., 1.
enl. 1., adr. Asker.

Helsingborg, lärarinna, 60 d. fr. 16 febr.,
1. 1,200 kr., adr. Helsingborg. (Se annonsen!)

Hofmantorp, Kron., flytt., 60 d. fr. 18 febr.,
1. enl. L, adr. Hofmantorp.

Åsheda, Kron., flytt, 60 d. fr. 17 febr., 1.
enl. ]., adr. Åsheda.

Uppsala, 60 d. fr. 17 febr., 1. 1,500 kr.,
adr. Uppsala.

Helgum, Gransjö, Vnrl., före 20 april, -1.
enl. L, adr. Helgum.

Kvistbro, Svarta, Öreb., 60 d. fr. 19 febr.,
1. enl. 1., adr. Gropen.

Valbo, Hemlingby, före 20 april, 1. enl. L,
adr. Gäfle. (Se annonsen 1)

Vikariat m. m.

Forsa, Byberg, Gflb., genast, adr. Forssa.
(Se annonsen!)

Ockelbo, Jädraås, Gflb., genast, adr.
Ockel-bo. (Se annonsen!)

Godegård, Linderö, Ödtg., adr. Godegård.
(Se annonsen!)

Älfkarleby, Upps., före 10 mars, adr.
Skutskär. (Se annonsen!)

Vid småskolan.

Sturkö, Blek., vik. lärarinnetj., före 28 febr.,
adr. Sturkö. (Se annonsen!)

Smedstorp, Tunbyholm, Krist., lärarinna,
före 10 mars, adr. Lunnarp. (Se annonsen!)

By, Horndal, Kpbg, vik., adr. Horndal. (Se
annonsen!)

Vintrosa, Granhammar, Öreb., lärarinna,
före l april, adr. Vintrosa. (Se annonsen!)

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0140.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free