- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
148

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 9. (948.) 28 februari 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

148

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 9

Tjänsters tillsättning.

UTNÄMNINGAR. Till inspektor öfver
Jönköpings och Norra Kalmar läns
landstingsseminarium i Eksjö är förordnad kyrkoherden
C. P. Gustafsson i Höreda.

FÖRSLAG. Till en folkskolläraretjänst i
Sundbyberg: 1) G. Björkegren i Torstuna,
2) vik. på platsen E. Vestermark, 3) O.
Areschoug i Skättilljunga.

VÄLDE. Till folkskollärare, klockare och
organist i Seffle köping och By församling,
Vrml.: Ivar Frösell i Tryserum.
1 - Till folkskollärare, klockare och organist
i Leksberg, Skbg: Gustaf Hultgren i Bro,
Upps. (enhälligt).

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Glanshammar, Öreb.: vik. därstädes Gottfrid
Pettersson (enhälligt; 7 sökande).

- Till klockare och organist i öved, Mim.:
J. Lindgren i Skartofta.

- Till folkskollärare i Blentarp, Mim.: N.
Evertz i Landskrona.

- Till lärare vid Nolby folkskola, By,
Vrml.: G. Vermkrantz.

- Till folkskollärarinna i Sköfde: fru Selma
Johansson därstädes (enhälligt).

- Till vik. folkskollärare, klockare och
organist i Näshult, Jönk.: O. G. Gustafsson i
Åsheda.

- Till vik. lärarinnor vid Kårgärde
folkskola, Orsa, Kpbg: Ellen Dunell och Manni
Jansson.

- Till småskollärarinna i Sandseryd, Jönk.:
Elisabet Floren i Hvetlanda. (25 sökande.)

- Till småskollärarinna i Kulltorp, Jönk.:
Betty Klintenberg i Åker.

- Till småskollärarinna i lÄnderås, Jönk.:
Hanna Gustafsson i Järsnäs.

- Till småskollärarinna i Tveta, Kalm.:
Anna Sjöborg i Stenberga.

- Till småskollärarinna i Västra Ryd} Östg.:
Anna Jonsson i Eksjö.

- Till småskollärarinna i Hjälmseryd, Jönk.:
Gerda Andersson därstädes.

- Till småskollärarinna i Mönsterås
landsförsamling, Kalm.: Eut Magnusson i Järeda.

- Till småskollärarinna i Käfsjö, Jönk.:
Ida Johansson därstädes.

- Till vik. småskollärarinna i Värdnäs,
Östg.: Ebba Andersson i Brodal. (7 sökande.)

- Till vik. småskollärarinna i Tuna, Vnrl.:
Kristin Tun i Vät t j om.

Till Alviks nya skolhus har
grosshandlaren G. A. Du Rietz skänkt en från
Skandinaviska orgelfabriken för ett pris af 250 kr.
inköpt skolorgel.

- Till biträdande poliskonstapel vid
järnvägsarbetena i Skedvi socken är af
länsstyrelsen i Västerås förordnad folkskolläraren
M. Stenström i Ire.

- Vid Kronobergs läns nyinrättade
kvinnliga folkhögskola i Grimslöf äro till
lärarinnor antagna fru Ingeborg Vifell samt
fröknarna Signe Holmström från Hvilan och Alma
Grönhagen från Espemoen.

- En gymnastikbyggnad är ifrågasatt vid
Göteborgs folkskollärareseminarium.
Öfver-intendentsämbetet har till
ecklesiastikministern insändt vederbörliga ritningar, och
kostnadsförslaget slutar på 46,000 kronor.

- Grund till ett nytt folkskolehus håller
man för närvarande på att lägga i Gellivare.
Skolhuset kommer att inrymma fyra lärosalar
samt lärarebostäder och betinga en kostnad
af ungefär 37,000 kronor.

- Vid folkskollärareseminariet i Lund
skötes under direktören N. P. Norlinds
tjänstledighet undervisningen i musik af t. f.
domkyrkoorganisten O. Ullman och i sång af t. f.
domkyrkoklockaren S. Holm.

- Patriotiska sällskapet har tillerkänt
mindre medaljen med konungens bröstbild
åt folkskollärarne Gustaf Strandberg i Klo-

ten, Karl Söderström i Grimsö och Per
Ferdinand Svensson i Kamshyttan samt
småskollärarinnan Maria Ulrika Eriksson i Löa,
samtliga i Kamsberg, Öreb.

- Orglarna till Göteborgs folkskolor
hafva, levererats af orgel- och pianofirman
Östlind & Almquist i Arvika, sedan en
sakkunnig kommitté blifvit af allmänna
folkskolestyrelsen i nämda stad tillsatt för att
undersöka från hvilken firma de bästa skolorglar
kunde erhållas.

- Äfven för ett folkskollärareseminarium
gäller det af Strängnäs stad gjorda
erbjudandet att för ett folkskollärarinneseminarium
upplåta fri tomt och trädgårdsland. Beslutet,
som af stadsfullmäktige fattades den 20
dennes, var föranledt af enskild framställning
från stadens riksdagsman landssekreteraren
J. Vidén och anslöt sig till ett af domprosten
K. U. Nyländer framställdt yrkande.

- Ett nytt skolhus, det trettonde inom
Risinge församling, Östg., invigdes den 20
dennes i Näfstorp. Det nya skolhuset är
naturskönt beläget på en höjd med fri utsikt
öfver byn och Näfssjön samt synnerligen
rymligt och ändamålsenligt uppfördt. Nu utgör
lärarepersonalen i Kisinge församling 32
stycken, af hvilka en tillika är brukspredikant i
Finspång.

- Nordisk fest gick den 18 dennes af
stapeln vid folkhögskolan i Gamleby. Efter
välkomsthälsning af föreståndaren H. Hansson
höllos föredrag af komministrarne Eklund i
Hannäs om förhållandet mellan kropp och
själ och H. Dahlberg i Lofta om ärkebiskop
Sundberg. Öfriga hädangångnes lifsgärning
tecknades af föreståndaren. Musik,
deklamation och sång omväxlade, och åhörarne voro
talrika.

- Snöfallet i midten af denna månad har
på flera ställen i vårt land, exempelvis Nerke
och Östergötland, haft till följd, att
skolgången måst inställas. Dels hafva barnen ej
mäktat ta sig fram genom 2-3 meter höga
drifvor, dels hafva deras föräldrar och
målsmän dragit sig för att låta dem sitta i
skolsalar, där värmen ej kan uppdrifvas till den
för barnens hälsa nödvändiga graden.

- Kyrkoherden vikarierar i folkskolan i
Siljansnäs. Ordinarie läraren därstädes är
tjänstledig för sjukdom, och ingen sökande
har anmält sig till ledigförklarade vikariatet.
Som kyrkoherden Öström är ensam präst i
församlingen har han sålunda ett drygt arbete:
hvarje söndag predikan,
nattvardsundervisning lördags och söndags förmiddagar,
läsning i folkskolan öfriga fem dagar och
därtill expeditionsgöromålen.

- En vetenskaplig nykterhetslektion med
några gossar från folkskolan höll fru Alli
Trygg-Helenius från Finland nyligen å
nykterhetsvännernas studenthem i Uppsala.
Åtskilliga lärare och lärarinnor åhörde
lektionen, som kännetecknades af en åskådlig
framställning samt belystes af några experiment.
På föredraget följde en stunds diskussion,
hvarunder uttalades nödvändigheten att äfven
här i Sverige göres något för denna sak.

- Högtidligen invigdes den 18 dennes
statens nya skolhus i Korpikylä, Karl Gustafs
församling, Nbtn. Skol- och slöjdsal voro till
trängsel fyllda af åhörare från såväl svenska
som finska sidan. Kyrkoherden E. A.
Sten-borg höll invigningstalet om skolans uppkomst
och utveckling. Kontraktsadjunkten L. E.
Enge talade öfver uppfostran i hemmet och
berörde därvid särskildt exemplets makt.
Kyrkoherden A. Sarkkila från finska Karungi
höll bibelförklaring.

- En vacker hyllning ägnades den 10
dennes f. d. folkskolläraren, organisten och
klockaren i Floby J. K. Hesselblad, som den
dagen fyllde 80 år. Ett fyrtiotal vänner och
gamla lärjungar uppvaktade åldringen i hans
hem och öfverlämnade därvid en
subskribe-rad penningsumma om 142 kr. Vid en
därpå följande festlig tillställning å källedal
hyllades dagens hjälte på vers och prosa, och
från flera forna elever ingingo rekommende-

rade bref med minnesgåfvor, liksom vänner
och grannar gåfvo honom vedermälen af sin
aktning och tillgifvenhet.

- Stockholms folkskollärares
sparkasseförening hade sitt årsmöte i måndags. Af
de därvid upplästa styrelse- och
revisionsberättelserna framgick, att medlemsantalet var
detsamma som förut eller 46; att tillgångarna
uppgingo till 14,089 kr., däraf medlemmarnas
insatta kapital med räntor utgjorde 13,987 kr.
Styrelsen erhöll full ansvarsfrihet. Styrelse
och revisorer omvaldes, och utgöres styrelsen
af hrr J. J. Dalström (ordförande), K. O.
Broström, J. G. Edén, samt C. J. Setterlund och
Kr. Vassberg. Revisorer äro hrr M. Dahlborg,
C. V. Bengtsson och And. Branzell.

- Om grunden för utgörande af
lönebidrag till klockaren i Skärkinds församling
har tvist uppstått. Kyrkostämmans beslut i
frågan ofverklagades hos länsstyrelsen i
Östergötlands län, som förklarade, att enär
församlingen på kyrkostämma 1886 verkställt
reglering af lönen till församlingens klockare att
tillämpas efter då varande innehafvarens af
kiockaretjänsten afgång från befattningen, men
som vid det förhållande, att denna
lönereglering ännu icke vunnit tillämpning, hittills
gällande bestämmelser skulle lagenligt lända
till efterrättelse, alltså profvade länsstyrelsen
skäligt att öfverklagade beslutet till all kraft
och verkan upphäfva. Församlingen klagade,
men kammarkollegium har ej funnit skäl
vara anförda ledande till ändring i
länsstyrelsens beslut.

- Vid folkhögskolan i Herrljunga firades
vinterfest den 24 februari i närvaro af en
ansenlig människomassa. På förmiddagen hölls
diskussionsmöte, hvarvid öfverlades om
skolans utveckling, om bildandet af en nordisk
förening för orten och om landtbrukets
höjande. Man uttalade sig enhälligt för
inrättande af en andra årskurs och förordade äfven
ett skolkök. Den tanke, som ligger till grund
för Nordiska föreningar, var tydligen mycket
dunkel för de närvarande, hvarför intet
beslut i frågan fattades. På eftermiddagen var
nordisk fest. Skolans föreståndare S. Velin
höll minnestalet öfver de aflidna utom öfver
ärkebiskop Sundberg, hvars bild tecknades
af kyrkoherde J. A. Helén i Herrljunga.
Redaktören d:r Knut Barr i Venersborg höll
föredrag om utvecklingen under det gångna
århundradet. Ett vackert fosterländskt poem
af en f. d. elev upplästes. En mängd sånger
afsjöngos.

- Folkskollärarebrist gör sig alltmer
kännbar, i synnerhet på landsbygden. Så t. ex.
upplyser Yst. Alleh., att icke en enda sökande
anmält sig till tvänne ledigförklarade
ordinarie läraretjänster i S:t Olofs församling, Krist.,

} oaktadt platserna tvänne gånger
ledigförkla-rats. Då S:t Olof är en af de naturskönaste
socknarne i södra Skåne, då skolhusen äro i
godt skick och ena befattningen är förenad
med klockare- och organist-tjänsten med en
lön af 300 kr., är det i hög grad betecknande
att aspiranter uteblifvit. Under innevarande
termin uppehållas tjänsterna af pensionerade
lärare, som förut tjänstgjort endast vid
mindre folkskolor. - Samma klagan förspörjes
från andra delar af vårt land. Såvikarierar i
Nydala, Jönk., en pensionerad folkskollärare,
sedan platsen fruktlöst varit ledigannonserad
två gånger, utan att någon sökande anmält
sig. Ej heller vikariatet har lockat någon
sökande.

- Den s. k. minimikursen var föremål för
en ganska liflig diskussion vid sammanträde
med Gotlands sedlighetsförening den 21
dennes. Frågan inleddes af folkskolläraren P.
J. Gerdén, som ansåg det oberättigadt, att
fattigdom skulle lika väl som ringare
begåfning utgöra giltigt skäl för afgång med
mi-nimikurs. Särskildt vore förhållandet
olämpligt från sedlighetssynpunkt: fattiga men
normalt begåfvade barn gå i förtid miste om
skolans fostrande inflytande, och de goda
intryck, den inplantat, skulle snart gå förlorade
genom umgänget med sedeslösa kamrater; de

i. komma att stå på lägre bildningsgrad och

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0152.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free