- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
209

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 13. (952.) 28 mars 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 13

SVENSK LÄRARETIDNING,

209

sagdt, så ytterst betänklig skolform.
Framtidens dom öfver det parti, som
genom ersättningsskolan främjat
folkskolans nedtryckande, blir förvisso omild,
då dess gärning burit sina frukter, men
folkbildningens vänner böra därför ej
misströsta, ty om något är visst, så är
det detta, att framtiden tillhör dem.

Före den l april,

alltså före nästa söndag, skola
öfver-läggningsämnen och föredrag vid
nordiska skolmötet i Kristiania vara
anmälda hos svenska bestyreisen, hvarom
vi härmed velat erinra.

Lönefrågan

har ännu icke förevarit i sammansatta
stats- och lagutskottet och torde
knappast kunna väntas komma att före påsk
föredragas i utskottet. Omedelbart
efter påskferierna, alltså omkring den 20
april, har man ganska säkert att motse
frågans upptagande först i utskottet
och sedan i kamrarna.

Åttonde hufvudtiteln

förekommer till afgörande i kamrarna
antagligen nästa onsdag. Alla vid årets
riksdag förekommande anslagsfrågor
angående skolväsendet komma därvid att
afgöras med undantag af lönefrågorna,
hvilka hänskjutits till sammansatt
stats-och lagutskott. Bland mera viktiga
frågor, som under nästa vecka
afgöras af riksdagen, må nämnas om
ändrade grunder för statsbidraget till
slöjdundervisningen, om högre
statsunderstöd till folkhögskolorna,
resestipendier, ett nytt
folkskollärarinneseminarium, parallellklasser m. in.

Ett tomt ord

blir folkskolestadgans § 50, mom. 2,
ifall den framlagda
regeringspropositionen angående minderårigas
användande i industriellt arbete skulle
godkännas i oförändradt skick. Nämda
moment innehåller följande föreskrift:

Arbetsgifvare, som begagnar barns biträde
vid sin handtering, vare skyldig att,
jämlikt de särskilda föreskrifter, som därom
äro eller varda gifna, så ordna deras arbete,
att nödig tid förunnas dem att erhålla
stadgad undervisning.

Men de få bestämmelser, som nu
finnas i ämnet, skulle utan vidare
annul-leras. Motionärerna yttra på tal härom
följande, som icke kom med i förra
numret:

Så vidt vi kunna se, är bibehållandet af
en bestämmelse, ungefärligen motsvarande
§ 7 i nu gällande förordning, nödvändigt,
såvida ej å alla industriorter
folkskolestadgans § 50, mom. 2, skall blifva ett tomt
ord. Fortsättningsskolans årliga
undervisningskurs upptager för öfrigt endast 180
timmar, hvilket ju icke innebär någon syn-

nerlig minskning i den åt industriarbetet
ägnade tiden.

Anslutning ur skilda läger

har den i förra numret återgifna
motionen angående minderårigas användande
i industriellt arbete fått röna. Vid
motionens framlämnande i onsdags var
densamma undertecknad utom af
för-slagsställarne hrr Fridtjuv Berg pch
E. Hammarlund äfven af 20 öfriga
ledamöter i andra kammaren, hvilka
instämt i motionens syfte, nämligen:

två skolrådsordförande : kyrkoherdarne A.
T. Pettersson i Österhaninge och L.
Dahl-stedt;

fyra läroverkslärare: rektorerna J.
Center-wall och J. Persson samt lektorerna S. J.
Kardell och Arvid Kempe;

sju lärare vid folkskola och högre
folkskola: J. Nydal, A. F. Liljeholm, A.
Thylander, L. Gust. Broomé, J. E. Nordin i
Sättna, J. Nordin i Hammerdal och V.
Johansson i Öja;

två fabriks- och yrkesidkare:
boktryckaren Oskar Eklund och ingeniör M. F.
Nyström;

två representanter för landtmannanäringen:
Chr. Olsson i Skåne och J". A. Lundström
i Norrbotten;

en arbetarerepresentant: faktor Gustaf
Österberg ;

en tidningsman: redaktör Henrik
Hedlund ;

en jurist: v. häradshöfding Karl Staaff
(son till en af de män, som på 1870-talet
inom riksdagen energiskt förde fram denna
fråga).

SKO LNYH ETER

Stockholms folkskolor vid
världsutställningen. Slöjdinspektören
Hjalmar Berg härstädes afreser i afton till
Paris, där han skall deltaga i ordnandet af
Stockholms folkskolors utställning samt för
öfrigt på grund af statsstipendium studera
skolväsendet vid världsutställningen. Under
de åtta veckor hr Berg har tjänstledighet
uppehälles slöjdföreståndarebefattningen af
folkskolläraren C. Lidman.

Nästa söndag afreser folkskoleinspektören
härstädes d:r C. G. Bergman likaledes till
Paris för att bland annat öfvervaka
ordnandet af härvarande folkskolors utställning.

Statsbidrag vid sjukdom endast
till ordinarie innehafvarens död.

Skolrådet i Ystads församling anhöll hos
länsstyrelsen i Malmöhus län att af
allmänna medel utbekomma bidrag till
aflöning under öVs månad eller 160 dagar af
år 1899 till en examinerad vikarie för en
på grund af sjukdom tjänstledig ordinarie
lärare vid folkskola med 266 kronor 67 öre.
Vid granskning inom landskontoret
anmärktes till afdrag från det begärda
beloppet hvad på en half månad belöpte, eller
25 kronor, enär ordinarie läraren i fråga

aflidit den 15 september 1899 men
statsbidrag för vikariens aflönande begärts för
tiden till och med den 30 i samma månad,
hvadan länsstyrelsen den 22 december 1899
för ifrågavarande ändamål utanordnade
allenast 241 kronor 67 öre.

K. m:t, där skolrådet anförde besvär, har
ej funnit skäl att i öfverklagade beslutet
göra ändring.

Berättigad till statsbidrag.
Skolrådet i Gellivare församling sökte hos
länsstyrelsen i Norrbottens län att för
höstterminen 1899 utbekomma lönetillskott af
allmänna medel för biträdande lärarinnan vid
folkskola Elin Utterström med ett belopp
af 176 kronor 81 öre.

Länsstyrelsen vägrade att utanordna det
sålunda äskade lönetillskottet, i följd hvaraf
skolrådet sökte ändring hos k. m:t.

Uti infordra.dt utlåtande förklarade
länsstyrelsen, att dess vägran att utanordna det
för nämda lärarinna fordrade statsbidraget
syntes hafva haft sin grund däri, att vid
granskningen af skolrådets rekvisition
förbisetts, det lärarinnan i fråga aflagt sådan
examen, som - då öfriga villkor för
lönetillskotts erhållande uppfyllts - enligt
gällande föreskrifter berättigat skolrådet att för
den af henne bestridda tjänsten erhålla
statsbidrag. Också har k. m:t den 9 mars
pröfvat skäligt att, med upphäfvande af
öfverklagade beslutet, visa målet åter till
länsstyrelsen, som äger att detsamma ånyo till
handläggning företaga och därmed vidare
lagligen förfara.

Statsbidraget för
slöjdundervisningen. Långseruds församling hade
för undervisning i slöjd för gossar under
år 1898 uppburit statsbidrag med 75
kronor, men då undervisningen i slöjd, efter
att hafva pågått under 20 veckor af nämda
år, upphört i följd af lärarens iråkade
sjukdom och svårigheten för församlingen att
för honom anskaffa slöjdkunnig vikarie, hade
det sålunda uppburna statsbidraget måst
återbäras. En af församlingen gjord
anhållan, det täcktes k. m:t medgifva, att
församlingen finge af berörda statsbidrag
åter-bekomma så stor del, som svarade mot iden
tid, under hvilkeo slöjdundervisningen
pågått, eller 43 kronor 47 öre, har k. m:t ej
funnit skäl att bifalla.

Dispens. K. ni:t har bifallit en af
teckningslärarinnan vid
folkskollärarinnesemi-nariet i Umeå Hildur Augusta Hedberg
gjord anhållan om tillstånd att, utan hinder
af gällande bestämmelser därom, att allenast
män äga behörighet till erhållande af
teckningslärarebefattningar vid högre allmänna
läroverk, söka och utnämnas till dylik
befattning inom Hernösands stift.

Till erhållande af statens
resestipendier hafva domkapitlen i följande
ordning uppsatt nedannämda folkskollärare:

Strängnäs stift: K. O. Sjölander i Asker,
Otto Bejbom i Strängnäs, G. Blomqvist i
Örebro, B. J. Landegren i Eskilstuna, G. A.
Than-derz i Kil, K. G. Hempel i Lerbäck, Q. T.
Granér i Brännkyrka och D. Valdenborg i
Sköldinge.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0213.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free