- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
213

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 13. (952.) 28 mars 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 13

SVENSK LÄRARETIDNING.

213

vill mötet dessutom uttala, att
förmiddags-läsning må vara medgifven, där skolråden
finna sådan ordning lämplig och gagnelig.

c) Ifall någon behållning af arbetet i
folkskolan skall kunna erhållas, är det
nödvändigt, att barnen få med hemuppgifter
preparera det i skolan genomgångna, och därför
kan mötet icke medgifva någon inskränkning
i hemuppgifterna.

d) Dels emedan under den tid af sex år,
då barn enligt nu gällande lag i allmänhet
äro skolpliktige, mycken tid under ferierna
och öfriga mellantider förekommer, under
hvilken de ä,ro i tillfälle att hjälpa till i
hemmen med arbete, som dock måste anses af
relativt ringa värde, dels emedan barnen
under uppväxtåren behöfva den ledighet från
tungt kroppsarbete, som skolan skänker dem,
dels emedan undervisningen i slöjd och
trädgårdsskötsel på lämpligt sätt bibringar barnen
kärlek till och öfning i kroppsarbete, men
framför allt emedan det skulle leda till
återgång till råhet och okunnighet och förfelande
af folkskolans mål, om barnen ryckas från
skolan just vid den tid, då deras förmåga att
tillgodogöra sig undervisningen och arbetet
med dem begynner blifva en smula
fruktbärande, uttalar mötet sig på det kraftigaste
emot att ett sådant medgifvande göres,
hvilket skulle, om det blefve lag, på många håll
i ganska stor utsträckning komma att
till-lämpas, hvarigenom ett mer än 60-årigt
kul-tiveringsarbete skulle för långa tider vara
fördärfvadt.

e) Då inom kretsen småskolepersonalen på
ett tillfredsställande sätt hinner genomgå
småskolans kurs under två år, och då det därtill
skulle falla sig svårt att på ett nöjaktigt sätt
anordna undervisningen med tre klasser, vill
mötet uttala ett bestämdt nej på frågan.

6. » Koncentration ».

Eörande denna fråga beslöt mötet att
instämma i det svar, som af gaf s af Kolmårdens
och Vikbolandets lärarekretsar. (Se n:r 9 af
Svensk Läraretidning, sid. 150!)

LITTERATUR

Svensk koralbok jämte musik till svenska
mässan och ett urval af kyrkliga
högtidshymner. I fyrstämmig sats af C. J.
Stockenberg. Utgifvarens förlag. Pris 3
kronor.

Af inånga tecken att döma synes
uppmärksamheten ganska allmänt hafva blifvit
riktad på en reform af den gamla,
hufvudsakligen genom det kända Haeffnerska
koralverket reglerade kyrkomusiken. De stela och
långsläpiga formerna i koralsången, hvilka
ända sedan 1800-talets början varit
förhärskande i den gudstjänstliga musiken, hafva till
den grad hämmat andens flykt på sångens
vingar, att på många håll den egentliga
psalmsången i det närmaste dött ut. Under
erfarenhet häraf och med kännedom därom,
att kyrkosången inom de flesta andra kristna
länder drifves på ett mera tilltalande och
medryckande sätt, hafva under sista tiden
många för denna angelägenhet intresserade
både musici och prästmän sett sig om efter
medel till kyrkosångens upphjälpande.
Sålunda hafva tid efter annan framträdt olika
försök till revision af den tidigare
allena-härskande Hseffnerska koralboken, och
fortfarande arbetas för denna sak af både
föreningar och enskilda personer.

Här föreliggande arbete af organisten och

kantorn i Nosaby, folkskolläraren C. J.
Stockenberg, vill sålunda i sin mån utgöra ett
inlägg i arbetet på lösningen af den för
närvarande brännande koralfrågan. I de
för utgifvaren ledande grundsatserna vid
ar-betejts utförande framhålles, att melodierna
framställts i den form - den må nu vara
ursprunglig eller ej - som synes mest
Öfverensstämma med allmänhetens smakriktning,
sådan den tagit sig uttryck i våra bättre
folkmelodier. Likaledes betonas, att all för
församlingen afsedd kyrkosång bör hållas
i sträng och för menigheten lättfattlig takt.
Därför bör ock all konstig
sammanblandning af två- och tretidig takt bannlysas
såsom ej ägnad att blifva populär. I
öfverensstämmelse med dessa grundsatser hafva
ock vid koralernas bearbetning alla kadenser
borttagits och rytmen städse hållits
lättfattlig och enhetlig. En del melodier af
främmande ursprung och hos .oss mera sällan
använda hafva blifvit utgallrade och ersatta
af inhemska eller eljest mera värdefulla.

Här komma vi emellertid till en punkt,
där vi icke helt och hållet våga följa
utgifvaren på hans reformstråt. Bland nya
melodier påträffas till exempel »Neckens
polska» till psalmen 472, »Stilla skuggor» tillfc
psalmen 30, den kända dalvisan »I Dalarne
bodde, i Dalarne bo» till psalmen 121, »Det
står ett ljus i Österland» till psalmen 304
o. s. v. Dessa och andra dylika melodier,
måste ju räknas som pärlor bland vår svenska
sångskatt, då de användas till de texter, för
hvilka de egentligen äro afsedda. Huruvida
de kunna anses lämpliga att användas vid
den allmänna gudstjänsten, därom kan man
naturligtvis tvista. I allt fall blifva de
därvid sammankopplade med en text, för
hvilken de aldrig varit afsedda. Därom torde
dock helt säkert alla vara ense, att en
förvanskning af dem vare sig genom
stympning eller förändring är ur både musikalisk
och pietetssynpunkt alldeles förkastlig. Då
i några af de nämda fallen den underlagda
psalmtexten icke fullir passat till melodien,
och texten tydligen ej kunnat ändras’ efter
melodien, har denna i stället måst
underkastas en revision, hvilken ju icke kan vara
annat än en försämring. Icke kan man väl
dessutom tänka sig möjligheten af att
allmänheten skall lära sig sjunga dessa
melodier på två sätt: det ena för psalmer och
det andra för den ursprungliga sångtexten.
Följden blefve väl den, att antingen
inlärdes den riktiga melodien, som ju icke passar
till psalmtexten, eller inlärdes den reviderade
melodien, och då står man där slätt, när den
ursprungliga texten skall användas. Den
sannolikaste följden blefve kanske den, att
alltsammans resulterade i en villervalla.

Med detta lilla påpekande är ingalunda
afsikten att söka förringa det nya
koralarbetets många och obestridliga förtjänster. Allt
igenom bär detsamma vittnesbörd om ett
varmt intresse för och en klar blick på
koralfrågans stora innebörd. Säkert skall
hvarje vän af en god kyrkomusik icke
underlåta att ägna arbetet vederbörlig
uppmärksamhet.

Helt visst enastående är denna koralbok
därigenom, att hon - från första sidan till
den sista med titelblad och allt - är tryckt

efter Utgifvarens autograf manuskript, på
hvilket han tydligen nedlagt ett både noggrant
och synnerligen mödosamt arbete. D.

Svenska Turistföreningens årsskriftför19OO.

Sthm, Vahlström & Vidstrand. Pris 4
kronor.

Hvarje vår kommer detta arbete lika
säkert som lärka och sippa och siar liksom
dessa, att snart åter den tid bör vara inne,
då man kan lämna sina kvafva våningar
och gifva sig ut på färder i det fria kring
sjö och skog och fjäll. Hvarje år blir
häftet också stiligare och rikare: det växer i
samma mån som den lifskraftiga förening,
hvars organ det är. Det upplifvar så många
kära minnen hos den, som sett sig lite om
i vårt fosterland, och för den, som sällan
kommer ut om stugans dörr, utgör det en
utmärkt ledsagare på en färd - i fantasien.

Utrymmet medgifver naturligtvis ej en
utförlig redogörelse, och att framför de
öfriga framhålla något särskildt bidrag har sig
ganska svårt, då tycke och smak äro så
olika och alla uppsatserna hafva sin uppgift
att fylla. Tycho Brahes ö i Öresund och
Öland, Lappland och Värmland, Skanör och
Falsterbo, Ångermanland och Hofverberget,
Trosa - Sveriges täckaste sommarstad -
och världens nordligaste järnväg,
Helsinge-bygder och uppländska af bygder omväxla
med växtgeografiska skildringar, råd till
turister och en mängd notiser.

Särskildt blir man alldeles betagen i
bilderna, hvilkas antal uppgår till 168, däraf 24
hänförande helsidesbilder. Taga vi t. ex.
blott bilderna från de märkliga, i sitt slag
enastående städerna Skanör och Falsterbo,
så träda här ypperliga och kännetecknande
drag fram för vårt öga; ja, mången, som
själf gjort en kort titt i dessa städer, torde
först här få intrycket mera fast och
innehållsrikt.

Af ofvanstående faller lätt, att vi gärna
skulle vilja anbefalla denna bok - oin det
inte vore öfverflödigt, så känd och värderad
som den redan är i vida kretsar. -Vi anse
oss hafva gjort nog, då vi påpekat, att den
utkommit: den är verkligen ensam värd
årsafgiften i Turistföreningen, d. v. s. tre
kronor. H. W-rv

Nytt i bokhandeln.

Kartbok för folkskolan af Fridtjuv Berg.
Sthm, Ö. E. Fritzes k. hofbokhandel. 2:a
uppl. 60 öre.

Kartritningsblad för skolor jämte
anvisningar för deras begagnande af Fridtjuv Berg.
Sthm,oC. E. Fritzes k. hofbokhandel. 30 öre.

Småbarnens räknebok af K. O. Sjölander och
A. G. Vinländer. Sthm, P. A. Norstedt &
söner. Haft. l o. 2 ä 15 öre.

Räkneundervisningen i småskolan. Metodiska
anvisningar, utgifna af d:r N. Thielers. Umeå,
H. Glas pappershandel. 3:e uppl. 75 öre.

Musiken i forna dagar. 111. musikhistoria
af d:r Karl Valentin. Sthm, Exp. af Ljus.

Fredmans epistlar af Karl Mikael Bellman.
Musiken ärr. af Karl Valentin. Sthm, Exp.
af Ljus.

Svensk sång. Tidskrift för sång och musik.
Sthm, Exp. af Ljus. N:r 1-12.

Djurvärlden. Sthm, Hugo Geber. 7:e haft.
60 öre.

Världslitteraturens historia af Henrik Schack.
Sthm, Hugo Geber. 90 öre.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0217.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free