- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
321

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 19. (958.) 9 maj 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 19

SVENSK LÄRARETIDNING.

321

Förenade

organist-, klockare- och
folkskollärarebefattningrarna

i Voxtorps församling, Jönköpings län, sökas
- till fyllande af ofullständiga förslaget, med
hvilket församlingen förklarat sig icke
åt-nöjas - hos kyrko- och skolrådet därstädes
inom 60 dagar efter första kungörandet
häraf i Post- och Inrikes tidningar.
Organist-och klockarelön 300 kr. Skolan flyitände på
två stationer med 10 månaders undervisning
och lön efter lag, äfven för
öfverläsningstiden. Adress Värnamo.

i S. Ljusne mindre folkskola uti Ljusne
kapellförsamling i Söderala pastorat sökes inom
6 veckor hos skolrådet i Söderala. Lön 400
kr. jämte husrum och vedbrand, efter 10 års
tjänstgöring 50 kr. lönetillägg. Nytt skolhus
kommer att byggas. Barnantalet 1899 = 29.
Söderala den 2 maj 1900.

A, V. Qvarnström.
Kyrkoherde.

Ledig folkskolläraretjänst.

Till folkskolläraretjänsten i Väfversunda
församlings fasta folkskola, hvarmed
klockare- och organistsysslorna förenas efter den
84-årige innehafvarens afgång, kunna
kompetenta sökande ingifva sina ansökningar inom
60 dagar från första kungörandet härom i
Post- och Inrikes tidningar, till undertecknad,
ordförande i församlingens kyrko- och
skolråd, under nedanstående adress. Lärarens
årliga lön är, utom naturaprestationerna,
enligt lag, 100 kr. som ersättning för kofoder
och 100 kr. för 6 veckors undervisning i
fort-sättningsskolan. Hans lön som klockare och
organist blir årligen 200 kr. Prof önskas.

Rogslösa i Östergötlands län den l maj 1900.
P. Lund borg, kyrkoherde.

Förenade folkskollärare-, organist- och
klockaretj änsterna

uti Ångarns församling, Stockholms län,
sökas före den 31 maj 1900, tillträdas den l
juli 1900. Icke nödvändigt att hafva aflagt
organistexamen. Lärarelön enligt lag.
Klockare- och organistlön 150 kr. för år.
Bostaden vid Ångarns kyrka och allmän väg,
trefligt belägen och omfattande 2 rum och kök
med därtill hörande uthus. Planteringsland
finnes. Afstånd från Vallentuna järnvägsstation
5 kilometer. Slöjdskola skall inrättas med
första. Uti Ångarns kyrka högmässa blott
hvarannan predikodag. Prof önskas.
Fullständiga ansökningshandlingar till
ordföranden uti Ångarns kyrko- och skolråd, adress
Vada, Brottby.

Trollhättans samskola

har plats ledig för en småskollärarinna, helst
med elementarbildning. Lön 600 kronor.
Ansökningshandlingar (om möjligt med
referenser), ställda till samskolans styrelse, böra
insändas före den 15 nästk. juni under adr.
Skolföreståndaren J. Val l inder.

Tvänne ordinarie
folkskolläraretjänster

äro lediga i Färnebo församling af Värmlands
län och kunna sökas af examinerad lärare
eller lärarinna inom GO dagar från första
kungörandet häraf i Post- och Inrikes
tidningar hos skolrådet, adr. Filipstad.
Undervisningen bestrides f. n. på tvänne stationer,
men skola dessa skolor enligt fattadt beslut
blifva fasta, den ena vid Saxån och den andra
i närheten af Fogdhyttans station. Lön
enligt lag.

Filipstad den 3 april 1900.

B. G. Schröder.
Ordförande i Färnebo skolråd.

Ordinarie lärarebefattningen

vid fasta folkskolan i Nyby by af Lits
skoldistrikt sökes af examinerade lärare och
lärarinnor inom 60 dagar från första införandet
häraf i Post- och Inrikes tidningar. Lön 600
kr., för kofoder 133 kr., för husrum 100 kr.,
fri bostad i skolhusets kök och kammare
samt vedbrand. Underlag af småskola
saknas, emedan barnantalet ej är stort.

Lit, Jämtlands län, den 9 april 1900.
__________________Skolrådet.

gökande till en ledig lärarinnebefattning
^^ vid Torslunda församlings småskola på
Öland äga att insända sina ansökningar till
skolrådets ordförande före den 15
nästkommande juni. Undervisning meddelas en
årsklass i sänder. Lön 300 kr. utom vedbrand
samt l rum och kök. Tillträde l
nästkommande augusti.

Skolrådets ordförande.

VI KARI F vid småskola önskas under
in-V l rxrt 111 L nevarande års hösttermin, l
augusti-30 november, inom Tuna skoldistrikt
i Kalmar län. Lön utom husrum och
vedbrand 150 kr. Ansökan insändes under adr.
Tuna i Kalmar län före den l juli 1900 till

Skolrådet.

Ordinarie lärarebefattningen
vid Forserums

församlings flyttande folkskola sökes inom
60 dagar från denna kungörelses första
införande i Post- och Inrikes tidningar hos
skolrådet i Forserum, adress Forserum. Lön och
kofodersersättning enligt lag, rättighet att
fritt bebo det rum, som finnes i skolhuset,
jämte fritt bränsle till detsamma, och
dessutom 200 kr. i hyresersättning årligen, till
dess församlingen behagar uppföra
fullständig folkskollärarebostad.
Forserum den 4 april 1900.

J. A. Ekholm.
Skolrådets ordförande.

Anställning vid Göteborgs
folkskolor,

Vid Göteborgs folkskolor komma tre
examinerade folkskollärare och fyra examinerade
folkskollärarinnor att anställas såsom extra
ordinarier under läsåret 1900-1901.

Sökande till dessa tjänster torde till
undertecknad insända ansökningar, ställda till
Göteborgs allmänna folkskolestyrelse, samt
betyg senast den 15 juni.

Lönen för läsår utgör för extra ordinarie
lärare 1,350 kronor och för extra ordinarie
lärarinna 1,200 kronor.

Enligt af Göteborgs allmänna
folkskolestyrelse fattadt beslut gifves företräde åt sådana
sökande, som genom intyg af läkare kunna
styrka, att de äga god hälsa och god
kroppskonstitution.

Göteborg den 2 maj 1900.

j. M. Ambrosius.

Folkskollärarebefattningen

vid Mora förenade folk’ och småskola i Ödeby
socken af Örebro län är ledig att tillträdas i
höst och sökes af lärare eller lärarinna inom
60 dagar hos undertecknad. Läget vackert,
en half mil från järnvägsstationen Ullersäter
och Bärmaste stad Örebro. Lön efter lag
jämte 3 rum och kök. Adr. Lillkyrka, . rebro
län, i maj 1900.

G. C. A. Norström.
Pastor.

Lärarinnetjänsten

vid flyttande småskolan Hara-Nästorp inom
Ekshärads skoldistrikt i Värmlands län sökes
hos skolrådet i Ekshärad (adr. Ekshärad),
senast den 11 nästa juni. Tillträdes genast.
Lagliga löneförmåner. Fyra månaders
ömsesidig uppsägningstid.

Ekshärad den 2 maj 1900.

Skolrådet.

En lärarinnebefattning

vid flyttande mindre folkskolan i Smedhults
och Trottatorps rotar i Fagerhults församling,
Kristianstads län, är ledig att tillträda vid
höstterminens början den l september 1900.
Lön 300 kronor jämte ersättning enligt lag
för husrum, vedbrand och en månads
öfver-läsning. Ansökning, åtföljd af frejdbetyg och
intyg om nattvardsberättigande inom svenska
kyrkan i original, ställes före den 31 maj till
Fagerhults skolråd, adress Hishult.

* _______Skolrådet.

Ordinarie
folkskolläraretjänsten

vid Knutstorps fasta folkskola i Kågeröds
församling, Malmöhus län, kungöres härmed
till ansökan ledig inom 60 dagar från den
dag, då denna annons första gången varit
intagen i Post- och Inrikes tidningar. Lön
enligt lag; 100 kronor i ersättning för
undervisning i slöjd, kofodersersättning 100 kronor
samt fri bostad, bestående af 3 rum och kök,
jämte, vedbrand och trädgård. Ansökan
insändes under adress

Skolrådets ordförande.
Kågeröd.

Ordinarie lärare-(lärarinnne-)
tjänsten

vid Hedens folkskola af Särna församling,
Kopparbergs län, omfattande för närvarande
både folkskole- och småskoleafdelning, som
undervisas af samme lärare på olika tider,
kungöres härmed ledig till ansökan inom
sextio dagar från första kungörandet häraf i
Post- och Inrikes tidningar. Årlig lön 900
kronor, kofodersersättning inberäknad, med
100 kr. förhöjning under förutsättning af 5
års oförvitlig tjänstgöring jämte i lag
bestämda naturaprestationer. I händelse af
prof lämnas reseersättning. Slöjdkunnighet
fordras. Ansökningar, åtföljda af erforderliga
betyg, insändas till skolrådet under adress
Särna.

Särna den 20 april 1900.

Ordföranden.

Ordinarie läraretjänsten

vid Skogshalls fasta folkskola i Kettilstads
församling af Östergötlands län kungöres
härmed till ansökan ledig inom 60 dagar efter
första kungörandet häraf i Post- och Inrikes
tidningar. Med skolan är förenad
fortsättningsskola samt undervisning i slöjd
(manlig eller kvinnlig eller, om så ske kan,
Bådadera). Undervisningsprof skall, om
såxpåfordras, aflä£gas. Lönen utgår enligt lag (för
fortsättningsskola 100 kr., manlig slöjd 100
kr., för kvinnlig slöjd 50 kr.). Kompetent
vikarie finnes icke på platsen. Ansökningar
insändas till undertecknad.

Kettilstad, Hägerstad, den 25 april 1900.
Gust. Hjertberg.
Skolrådets ordförande.

Lediga lärarinne-

befattningar.

Vid Varbergs sjuklassiga elementarläroverk
för flickor, hvilket i höst inflyttar i egen, ny
lokal, äro två ordinarie lärarinnebefattningar
lediga till ansökning: den ena med
undervisningsskyldighet i kristendom, kyrkohistoria
och bibelkunskap, modersmålet och historia
samt eventuellt i geografi; den andra med
undervisningsskyldighet i naturkunnighet,
geografi och historia, företrädesvis i de två
förstnämda ämnena.

Vid befattningarnas tillsättande lämnas
sannolikt företräde åt dem, som utexaminerats
från högre lärarinneseminariet, hvilka åtnjuta
ett tusen kr. årlig lön.

Ansökningar, åtföljda af vederbörliga
handlingar, inlämnas till styrelsens ordförande
rektor Ad. Lindegren, Varberg, senast den 15
nästkommande maj.

Varberg den 20 april 1900.

Styrelsen.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0325.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free