- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
329

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 20. (959.) 16 maj 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 20

SVENSK LÄRARETIDNING.

329

7) att katekesläsningen måtte alldeles utgå
från småskolans läroplan och i de lyckligare
lottade folkskolorna framflyttas åtminstone
en eller två terminer samt att lärokurserna
i geografi, historia och naturkunnighet måtte
så ordnas, att de blifva mindre omfattande
och på grund häraf kunna göras mera
åskådliga och innehållsrika.

Vördsammast
Å Sveriges allmänna folkskollärareförenings

vägnar

Dess centralstyrelses verkställande utskott:
(Namnunderskrifter.)

Dröj med pensionsansökan!

Sedan riksdagen beslutat sådana
ändringar i folkskollärarnes aflöning, att
såsom en följd häraf hel pension från
och med nästa år utgår med 750 kr.,
komma naturligtvis få eller inga
lärare att afgå med pension under
återstående delen af detta år. Om de vänta
att afgå till den l februari nästa år,
få de nämligen i pension 750 kr. i st.
f. 600 kr., såsom beloppet blir, om de
afgå en månad tidigare. Flera lärare,
som redan före riksdagens beslut
begärt att få afgå vid detta års slut eller
tidigare, hafva med anledning häraf
frågat hvad de hafva att göra för att
blifva delaktiga af det högre
pensionsbeloppet. § 30 i pensionsreglementet
lämnar härom vägledning. Nämda
paragraf lyder:

Har folkskollärare i behörig ordning blifvit
förklarad till pension berättigad, utfärde
direktionen Pensionsbref, så snart afskedet jämte
uppgift från skolrådet om tiden, då lönen f
rån-trades, blifvit förevisadt.

Om saken ej gått längre än att
skolrådet begärt direktionens beslut
angående lärarens pensionsrätt samt
direktionen i följd häraf måhända redan
beslutat, att läraren från den l januari
1901 är berättigad till 600 kronors
pension, kan lätt ändring ske.
Pensionsbref vet utfärdas nämligen ej, förrän
skolrådet meddelat läraren afsked, och
om skolrådet ej meddelar läraren
afsked från den l januari 1901, förfaller
utan vidare direktionens beslut.
Skolrådet får sedan längre fram på året
ingå med ny ansökan och därvid
begära, att direktionen måtte fatta beslut
angående lärarens pensionsrätt från t.
ex. den l februari 1901.

Har åter frågan redan avancerat så
långt, att icke blott direktionen fattat
beslut angående lärarens pensionsrätt
från t. ex. den l januari 1901 utan
ock skolrådet meddelat läraren afsked
samt delgifvit direktionen detta och
direktionen i följd häraf utfärdat
pensions-bref, så kan ingen ändring göras. För
att då få pension efter annat belopp,
kräfves att ånyo söka och erhålla
ordinarie tjänst samt kvarblifva vid
denna minst fem år.

Den, som ej redan ingått med
pensionsansökan, gör rättast uti att dröja

härmed, till dess den motsedda nya
författningen utkommit. Detsamma gäller
äfven småskollärarinnorna, hvilkas
ålderdomsunderstöd med nästa år höjas
till 200 kronor.

På 1O,OOO personers folkmängd

kommo år 1897 i hela riket 29,1
lärarekrafter vid våra folkskolor mot
25,6 år 1887. I rikets olika delar
ställde sig siffrorna i detta fall 1897 ganska
ojämt. I Stockholms stad utgjorde den
23,0 och likaså i Blekinge län samt i
Västernorrlands 23,5. Ingenstädes gick
den lägre utom i Kronobergs län, där
den var 22,9. Högst stod den i
Kopparbergs län med 38,8, i Malmöhus
med 36,3 och Kristianstads med 33,1,

Antalet lärare på l kvadratnymil

uppgick 1897 i Malmöhus län till 30,
i Göteborgs och Bohuslän till 19, i
Blekinge och Kristianstads till 12. Men
i Kronobergs, Värmlands och
Gäfleborgs län är det redan nere i 4, under
det man i Jämtlands län nöjer sig med
0,71, i Västerbottens 0,67 och i
Norrbottens län med 0,4 lärare. För hela
riket utgjorde siffran 3,54 mot 2,99 år
1887. Denna låga genomsnittssiffra
förklaras lätt genom det glest
befolkade Norrlands stora ytutsträckning.

Lärarinnekårens ökning

mellan åren 1887 och 1897 var
ganska stor. Lärarinnorna utgjorde
sistnämda år 64,3 % af hela lärarekåren
men blott 59,0 det förstnämda. I
Stockholms stad utgöra lärarinnorna
83 %, och högre hinna de
ingenstädes. I Västerbottens län utgöra de
80,2, i Göteborgs och Bohuslän 73,2
och i Västernorrlands 70,3 %.
Däremot äro de i afgjord minoritet å
Gotland, där de blott utgöra 46,4 #. I
Kronobergs län äro de 52,9, i
Värmlands 55,4 och i Kristianstads 56,8 %.

SKO LNYH ETER

Folkskoleinspektörernas
berättelser för åren 1893-98 utkommo i
lördags från trycket. Berättelserna omfatta
följande sidotal:

Uppsala stift 166, Linköpings stift 124,
Skara stift 111, Strängnäs stift 39, Västerås
stift 97, Växjö stift 49, Lunds stift 67,
Göteborgs stift 111, Kalmar stift 64, Karlstads
stift 66, Hernösands stift 144 och Visby stift
38 sidor, summa 1,076 sidor.

Vi återkomma till ett och annat i
berättelserna, så snart utrymmet det
medgifver.

Nordiska skolmötet i Kristania,

Med anledning af ingångna förfrågningar
meddelas, att inom kort närmare
upplysningar komma att offentliggöras i denna
tidning angående tolkningen af
järnvägsstyrelsens i n:r 18 af denna tidning åter-

gifna skrifvelse rörande nedsättning i
biljettpriset för resa till Kristianiamötet.

Skolresor till hufvudstaden.

Förutom hvad som i denna tidning n:r 7
och 11 innevarande år blifvit tillkännagifvet
angående Skolresor till Stockholm har
skolresekommittén bedt oss meddela följande:
Middag kan erhållas till ett pris af 30 öre
för två rätter; städerskan i bostaden
tillhandahåller kaffe utan bröd för 10 öre
koppen samt oskummad mjölk till 4 öre per
glas. Den, som så önskar, får gärna till
bostaden medföra »matsäck».

Direktör O. Köhler har medgifvit, att de
resande skolbarnen samt dem åtföljande
lärare och lärarinnor få bada i Stockholms
stads bad- och siminrättning för 10 öre.

Bland sevärdheter i Stockholm må
nämnas:

Kungl, slottet; Riksbiblioteket i
Humlegården ; Nationalmuseum; Lifrustkammaren;
Skansen; Nordiska museet; Naturhistoriska
riksmuseum; Biologiska museet;
Kiddarholms-kyrkan; Storkyrkan och andra tempel;
Kåta-rinahissen o. s, v.

Om inträdesafgifter, visningstider m. m.
meddelas närmare på byrån.

Af Stockholms närmaste omgifningar må
framhållas:

Rosendal, Pläga, Ulriksdal, Drottningholm,
Saltsjöbaden, Djursholm m. fl.

Anmälan on$ Skolresor till Stockholm skall
ske före den 6 juni och adresseras till
Skolresebyrån, Riddaregatan 38, Stockholm.

Reseunderstöd. K. m:t har tilldelat

föreståndaren för elementarläroverket för
flickor i Söderhamn, rektor Julius Centerwall,
ett belopp af 500 kr. såsom understöd för
att under en tid af omkring sex veckor i
Norge, Danmark och norra Tyskland
studera de högre flickskolornas organisation,
undervisningsmetoder och ekonomiska
förhållanden; lektorn vid allmänna läroverket
i Västerås J. A. Kempe ett reseunderstöd
af 500 kr. för att vid världsutställningen i
Paris idka kartografiska studier, och
kollegan vid Östermalms allmänna läroverk i
Stockholm N. G. V. Lagersledt ett
reseunderstöd af 600 kr. för företagande under
instundande sommar af en resa till Paris
för att vid världsutställningen därstädes
under en tid af tre till fyra veckor göra
studier rörande uppfostrings- och
undervisningsväsen.

Stipendier vid seminarierna.

K. m:t har till stipendier åt elever vid
ne-dannämda seminarier för innevarande
vårtermin anvisat följande belopp, nämligen:

vid seminariet i Stockholm 2,670 kronor, i
Uppsala 2,703 kr., i Linköping 3,303 kr., i
Skara 3,570 kr., i Falun 1,902 kr., i Växjö
3,136 kr., i Lund 3,737 kr., i Göteborg 4,433
kr., i Kalmar 3,804 kr., i Karlstad 2,903 kr.,
i Hernösand 2,269 kr. och i Umeå 3,070 kr.

Vidare har k. m:t anvisat till stipendier
dels åt lapsk-talande elever vid seminariet
i Hernösand 750 kr. och i Umeå 150 kr.
samt vid småskollärare- och
lärarinneseminariet i Mattisudden inom Jockmocks
församling 1,800 kr., dels ock åt finsk-talande

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0333.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free