- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
337

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 20. (959.) 16 maj 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 20

SVENSK LÄRARETIDNING.

337

En ledig lärarinneplats

i småskola i förening med slöjdundervisning
för flickor, att tillträda den l nästkommande
juli, med lön efter lag jämte planteringslaiid
och ersättning för slöjdundervisning, sökes
före den 15 nästkommande juni hos
skolrådet i Björkvik, adress Björkvik.

Folkskoletjänster.

Två vikariat och två extra ordinarie
folkskol et j änster, samtliga vid fast folkskola i
Avesta, finnas till ansökning lediga för
nästkommande hösttermin. Till en af platserna,
som afser l:a årsklassen i folkskolan, kunna
äfven småskollärare anmäla sig. Samtliga
platserna komma snarligen att tillsättas med
ordinarie. Lön efter 700 kr. pr år jämte
husrum och vedbrand. Ansökning före den
18 juni 1900 under adress skolrådet, Avesta.
’______________Skolrådet.

Ordinarie
folkskolläraretjänsten

vid Åkerby fasta folkskola i Sköllersta
församling af Örebro län kungöres härmed till
ansökan ledig inom 60 dagar från denna
kungörelses första införande i Post- och
Inrikes tidningar. Lönen är bestämd till 800
kronor förutom husrum och vedbrand, såvida
icke den blifvande läraren på grund af längre
tjänstetid är berättigad till högre lön.
Inrättandet af slöjdskola för gossar är beslutadt.
Skolan är belägen omkring l km. från
järnvägsstation vid Pålsboda-Örebro järnväg och
omkring 4 km. från kyrkan. Ansökningar
mottagas endast af manliga sökande och böra
före utgången af ofvannämda tid vara
insända till skolrådets ordförande under adr.
Pålsboda.

För uppehållande af samma tjänst under
instundande hösttermin, som börjar den 15
augusti och omfattar 3 V2 månader, önskas
examinerad folkskollärare till vikarie.
Vikarielönen är 700 kronor förutom i lag
bestämda naturaförmåner, och ansökningar
mottagas inom 30 dagar under samma adress
som föregående.

Skolrådets ordförande.

Vid Borås folkskolor

anställas från instundande läsårs början den
15 nästa augusti

en folkskollärare såsom vikarie under
ledighet,

två folkskollärare och

två folkskollärarinnor såsom extra ordinarie
samt

tre småskollärarinnor.

Lönen för vikarie och extra ordinarie
lärare utgår med 1,200 kr. och för extra
ordinarie lärarinna med 1,000 kr. för läsår. För
närvarande utgå lönerna för ordinarie lärare
med 1,200 kr., efter 5 och 10 års
tjänstgöring med 1,500 och 1,800 kr., för ordinarie
lärarinna med 1,100, 1,250’och 1,400 kr.
Lönen för småskollärarinna utgår med 500 kr.,
efter 5 och 10 års tjänstgöring med 600 och
700 kr.

Sökande till dessa befattningar torde till
undertecknad insända ansökningar och betyg
senast den 15 juni.

Borås den 12 maj 1900.

C. Nordendahl.

Ledighet.

Lärarebefattningen vid fasta
folkskolan i Alvik sökes inom 60 dagar
från annonsens första införande i
Post-och Inrikes tidningar hos skolrådet i
Neder-Luleå församling under adress
Gammelstad. Löneförmåner efter lag.
J. A. Englund.

Ordinarie lärarebefattningen

vid nyinrättade fasta folkskolan vid
Köpingebro i Stora Köpinge. församling af Malmöhus
län kungöres härmed till ansökning ledig inom
60 dagar från den dag räknadt, då denna
annons varit första gången i Post- och
Inrikes tidningar intagen. Platsen är afsedd för
lärare, icke lärarinna. Lön efter lag.
Ersättning för kofoder utgår med 125 kr.
Skolhuset uppföres tidsenligt och inredes med
stor och rymlig lärosal samt lärarebostad med
3 präktiga rum, kök och öfriga
bekvämligheter jämte ekonomihus och trädgårdsland.
Platsen tillträdes den l januari 1901.
Un-dervisningsprof aflägges, om skolrådet sådant
nödigt finner. Ansökningshandlingar, ställda
till skolrådet, insändas till undertecknad.

Stora Köpinge pr Svenstorp (Ystad-Eslöfs
järnväg) den 11 maj 1900.

Henrik Trägårdh.
Skolrådsordförande.

Till den förenade lediga

folkskollärare-, klockare- och
organisttjänsten

i TorbjÖrntorp-Friggeråkers församling hafva
sökande att anmäla sig hos kyrko- och
skolrådets ordförande, adress Falköping, 60 dagar
från den l maj 1900. Folkskoli är arens
kontanta lön enligt lag; vedbrand och bostad in
natura; kofodersersättning 100 kr.;
klockarelönen 75 kr.; organistlönen 100 kr.

För närvarande tjänstgöring 2 söndagar af 3.

En fast mindre folkskola i Sibbarps
församling är ledig att sökas af kompetent
lärarinna, med företräde för den, som kan
nöjaktigt undervisa äfven i sång. Lön för
8 kalendermånaders undervisning pr år kr.
325, fri bostad, planteringsland samt kr. 25
till vedbrand. Platsen sökes hos skolrådet i
Sibbarp (adr. Eisen, Hallands län) före den
l nästa juli.

Tvänne vikariat

under höstterminen innevarande år vid Grenna
landsförsamlings folkskola, med vikariearvode
enligt lag, sökas hos skolrådet före den 24
näst instundande juni. Befattningarna komma
under årets lopp att besättas med ordinarier,
helst lärarinnor.

Grenna den 8 maj 1900.

A. Holmberg.
Kyrkoherde.

Majornas
elementarläroverk för flickor.

GÖTEBOR O.

Två lärarinneplatser till hösten lediga.

Hufvudämnen: för den ena svenska
språket med uppsatsgranskning, matematik och
naturkunnighet; för den andra engelska
språket, som är skolans andra språk. Lön 1,100
ä 1,200 kr. allt efter meriter. Sökande, som
böra ha genomgått Högre lärarinneseminariet
eller äga motsvarande kompetens, insände
ansökningar och betyg till undertecknad före

maj månads utgång, o

Å styrelsens vägnar:

Ida Hellander.

Föreståndarinna.

Läraretjänsten

i fasta folkskolan vid Edsbro kyrka i
Roslagen, med hvilken tjänst klockare- och
organisttjänsterna äro förenade, sökes senast den
25 juni 1900 hos kyrko- och skolrådet i
Edsbro under adress Ununge. Skollärarelönen
utgår efter lag, och kofodret löses med 100
kronor. Organistlönen utgör 150 kronor och
klockarelönen 100 kronor, hvartill komma 50
kronor såsom ersättning för helgsmåls- och
förstgångsringning, sedvanlig klämtning och
gångledsbudning. Bostaden är väl belägen
vid kyrka, järnvägsstation och sjö. Småskola
finnes.

En ordinarie
folkskollärarinne-tjänst

inom Tanums skoldistrikt af Tanums
församling (Göteborgs och Bohus län) kungöres
härmed till ansökan ledig. Skolan flyttar å
stationerna Gården och Underslös. Lön i
öfrigt enligt lag, men kofodersersättningen
utgår med 100 kr. .för år. Egna skolhus
finnas. Tjänsten sökes i laga ordning hos
skolrådet under adress Tanum inom sextio
dagar efter första kungörandet häraf i
Post-och Inrikes tidningar.
Tanum den 9 maj 1900.

Skolrådet.

IWIill följd af skolväsendets i Östmark
om-* reglering äro den 20 nästa juni följande
tjänster att därstädes söka:

1) En ordinarie läraretjänst vid Lembackens
fasta folkskola, försedd med präktig lärare
bostad samt planteringsland, i naturskön bygd
ej långt från kyrkan vid allmän landsväg och
handelslokalj som har daglig post samt
telefon, - får genast tillträdas med lön enligt
lag.

2) Fem st. tjänster vid mindre folkskolor
(fasta) med 400 kr. kontant lön samt
lagliga ålderstillägg jämte husrum och vedbrand;
tjänsterna att tillträda nästa l januari kunna
sökas af småskollärarinnor med goda betyg
från seminarium och väl vitsordad
tjänstgöring.

Ostmark (Värmland) den 8 maj 1900.

V. Kihlgren.
Kyrkoherde.

Tvänne nyinrättade ordinarie
läraretjänster,

den ena vid fasta folkskolan i S. Vram inom
S. Vrams skoldistrikt, den andra vid Bjufs
grufvas fasta folkskola inom Bjufs
skoldistrikt, båda af Malmöhus län,, äro lediga till
ansökan inom sextio dagar från första
kungörandet häraf i Post- och Inrikes tidningar.
Tillträde den l januari 1901. Nio månaders
lästid. Lön enligt lag.
Ansökningshandlingar sändas till respektive skolråd i Södra
Vram och Bjuf. Bådas adress Norra Vram.
S. Vram och Bjuf den 9 maj 1900.

Skolråden.

T QYiaTflhflfattninriflTI v^ Stenkumla
försam-LalttieUDlttlllllllgeil Ungs fasta folkskola
samt de därmed förenade organist- och
kloc-karebefattningarna vid Stenkumla kyrka
kungöras härmed till ansökning lediga. Kontanta
minimilönen, kofoder oberäknadt, för
läraretjänsten är genom numera laga kraftvunnet
kyrkostämmobeslut höjd till sju hundra (700)
kr., hvarförutom enligt samma beslut
planteringslandet å skolgården nu genast skall
förbättras genom påfyllnad, och vattentillgång
för skolans behof, om möjligt, anskaffas i
närmaste närhet. Organist- och
klockarearvodena utgå med resp. 75 och 80 kr.
Lärarebostaden vacker med särskild ingång. Skolan
belägen invid kyrkan en mil söder om Visby.
Ansökningshandlingar böra inom i lag
före-skrifven tid insändas till Stenkumla
kyrko-och skolråds ordförande under adr. Stenkumla.
Stenkumla den 8 maj 1900.

Å kyrko- och skolrådens vägnar:
Ordföranden.

Under ett år, räknadt från och med den
23 augusti 1900 till och med den 22
augusti 1901, är plats såsom vikarierande
första lärarinna vid J. H. Dahls flickskola i
Kristianstad ledig. Kom petens villkor: att
hafva aflagt folkskollärarinneexamen.
Undervisningsskyldighet: folkskolans ämnen och
kurser. Arvode: 800 kronor jämte fri
bostad och fri vedbrand. Befattningen
tillträdes den 23 augusti 1900, då höstterminen vid
skolan börjas.

Ansökning jämte betyg sändes till
direktionen för J. H. Dahls flickskola,
Kristianstad, inom den 20 nästkommande juni.

Direktionen.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0341.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free