- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
398

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 24. (963.) 13 juni 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

398

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 24

nåder köpa af kommunen nödiga tomter för
skolhusbyggnader.

- Hvar sin silfverpokal hafva
folkskol-lärarne J. Bergqvist i Rasbo och A.
Henriksson i Funbo samt småskollärarinnan Mimmi
Andersson i Rasbo erhållit som belöning af
Vaksala och Rasbo härads hushållningsnämd
i Uppsala län. Den förstnämda fick pokalen
som belöning för odlingsflit, de två sistnämda
för utställning af goss- och flickslöjd.
Pokalerna hade ställts till nämdens disposition
af den för skolväsendet intresserade friherre
L. de Geer å Frötuna.

- -»Stiftelsen Göteborgs lärarinnehem»
har af arfvingarna efter Fritz och Susanna
Hasselblad erhållit egendomen Bångsbo,
vackert belägen vid Särö badort. Denna
egendom, som omfattar ett boningshus med 17
möblerade rum, präktig trädgård och park,
skall bereda obemedlade lärarinnor vid
Göteborgs skolor, främst läroverk, samskolor och
privata småskolor, och i mån af utrymme
äfven lärarinnor från annan ort tillfälle att
vistas på landet och där återvinna krafter
och lefnadsmod. Till hemmets
föreståndarinna är antagen fröken Märta Hamilton.

- Sällskapet för folkundervisningens
befrämjande hade den 5 dennes
årssammankomst. Af årsredogörelsen framgick, att
sällskapets högre folkskola för flickor under
senaste läsår haft 40 elever. Inkomsterna
under året voro 12,745 och utgifterna 13,591
kronor. Kapitalbehållningen utgör 111,933
kr. Till ledamöter i styrelsen återvaldes
kanslirådet C. V. Kastman, rektor L. M. Waern,
kyrkoherden G. O. Lagerström och arkivarien
S. Bergh och nyvaldes civilingenjören C. G.
Norström. Till revisorer utsagos rektor E.
Schwartz och fil. d:r G. Berg samt tilJ
revisorssuppleanter redaktören E. Hammarlund
och förste läraren S. A. Kinnwall.

- En förfärlig olyckshändelse timade
pingstdagen i Mariefred, i det att
folkskolläraren i Eskilstuna B. J. Landegren,
hvilken samma dag varit med på en
lustresa till Gripsholms slott,- på aftonen vardt
öfverkörd af ett lokomotiv med den
sorgliga påföljd, att ena foten fullständigt
afskära och den andra illa massakrerades
liksom ansiktet. Då L., som stod å ett
spår, hörde den växlande maskinens
varningssignaler, blef han alldeles hufvudyr, och
närsynt som han är kastade han sig tillbaka
just å det spår, där maskinen gick fram. Han
fördes följande morgon till Eskilstuna, där
ena benet amputerades. Lunginflammation
tillstötte de första dagarna, och man fruktade
det värsta, men tillståndet har sedan dess
förbättrats.

- En skarp vidräkning höll
Söderhamnskretsen nyligen med Folkskolans läsebok.
Inledaren, hr P. Sjölund, anmärkte, att i
första afdelningen vore ej styckena ordnade i
lämplig följd, den geografiska afdelningen
för abstrakt och den naturhistoriska för
styfmoderligt behandlad, att de historiska
bilderna ur allmänna historien vore för
invecklade och alltför lösryckta, samt att där rådde
motsägande uppgifter o. s. v. Under
diskussionen uttalades, att flera läseboksstycken
vore för ögonskenligen »gjorda», och
därigenom verkade motsatsen till hvad man
åsyftade, t. ex. »Den nye husbonden» m. fl.; att
där i somliga stycken förekomme en massa
hopade ord, af natur, att barnen icke
för-stode dem eller utan alltför stor möda kunde
tillägna sig deras betydelse. Dessutom lede
boken af korrekturfel och rent grammatiska
inkonsekvenser o. s. v. Diskussionen fick
utgöra svar på frågan.

- Det svensk-danska sommarmötet, som
kom till stånd på inbjudan af Hvilans
folkhögskoleelevförbund, hölls på Hvilan
annandagen och i Bökebergsslätt dagen därpå. De
danska gästerna besökte först Lund, där de
besågo o domkyrkan och kulturhistoriska
museet. A Hvilan höllos tal af d:r Holmström
och d:r Andrén från Amerika, och visor
sjöngos af skådespelaren Jerndorff. Festen

i Bökeberg var besökt af 4,000 människor,
och bland talarne märktes fil. kand. H. E.
Larsson i Malmö, danske f öl khögskolef
öreståndaren Begtrup, som framhöll Skånes
uppgift att vara sammanslutningslänk mellan
Nordens länder, norske
folkhögskoleföreståndaren Lars Eskeland, d:r Holmström, danske
arkitekten Klein, hvars förslag om
Margaretamonumentets resande afvisades såsom ej
hörande till Nordisk förenings program.

- Det uppväxande släktets behof af
religiös uppbyggelse samt hvad skolan kan
och bör göra för att tillmötesgå detta behof
var föremål för diskussion vid Nordöstra
Upplands kretsförenings möte i Sandby
folkskola den 6 dennes. Inledaren, komminister
F. Hillström, framhöll, att ett dylikt behof
nödvändigt måste finnas hos barnen, då de
äro döpta och följaktligen medlemmar af
kristna kyrkan. Denna åstundan efter
uppbyggelse visar sig i den rikliga tillslutningen
till frälsningsarmens barnmöten och till alla
slags religiösa barnfester. Folkskolan gör
mycket genom sin kristendomsundervisning,
men mer bör göras i det som redan göres
och mera utöfver hvad som göres.
Undervisningen bör vara alltigenom uppbygglig och
läraren en i allo kristlig karaktär, och om
söndagen böra lärarne på aflägsna orter samla
barnen omkring sig till en kort andaktsstund.
Till gagnet af söndagsskola ställde sig mötet
tviflande. Flera talare framhöllo med vemod,
att det religiösa behofvet föga gör sig
märkbart bland barn och ungdom. Ingen
resolution antogs.

SVERIGES ALLMÄNNA
FOLKSKOLLÄRAREFÖRENING

Valen.

a) Medlemmar i centralstyrelsen.

Åstorps-kretsen: J. Franzén, Alex. Jonsson
och folkskollärarinnan Anna L. Lessel.

N. Roslags-kretsen: dito.

N. T justs-kretsen: dito.

Sollentuna-kretsen: dito.

Norrköpings kretsen: Alex. Jonsson, J.
Franzén och J. Cederberg i Norrköping.

Guldkrokens krets: Alex. Jonsson, J.
Franzén och redaktrisen Kr. Quint i Stockholm.

Södertörns-kretsen: Alex. Jonsson, Kr. Quint
i Stockholm och P. Lagerblad i Tumba.

Kalmar N. Möre-kretsen: J. Franzén, Alex.
Jonsson och Hulda Lundin.

b) Revisor.

Åstorps-kretsen: And. Lindén i Stockholm.
N. Roslags-kretsen: dito.

Kalmar-N. Möre-kretsen: dito.
Norrköpings-kretsen: Alfr. Fridén i Örebro.
Sollen tuna-kretsen: dito*
N. Tjusts-kretsen: dito.
Guldkrokens krets: dito.
Södertörns-kretsen: G. A. Vesterin i
Västerhaninge.

Ökning af eentralstyrelseledamöternas
antal.

Följande kretsar hafva godkänt
centralstyrelsens förslag oförändradt: Ronneby-,
Västra Gestriklands-, Kalmar-N. Möre-,
Sollentuna-, Guldkrokens-, Norrköpings-, N.
Roslags-, N. Tjusts- och
Södertörns-kretsarna.

Åstorps-kretsen har likaledes godkänt
centralstyrelsens förslag men under uttalande,
att två af ledamöterna borde vara lärare
(lärarinnor) från landsbygden och minst en
lärare (lärarinna) i småskola.

Linköpings-kretsen har däremot afslagit

förslaget om ökning af
centralstyrelseledamöternas antal.

Vanartade barns behandling.

Sydvästra Nerkes-kretsen: 1)-4) Ja. 5)
Nej. 6) Ja.

Åstorps-kretsen: dito.

Södertörns-kretsen: dito.

Guldkrokens krets: dito.

Visby-kretsen: dito.

Kalmar-N. Möre-kretsen besvarade
frågorna 1)-4) ined ja, och såsom svar å
frågorna ö) och 6) gjordes följande uttalande:

Kretsen anser, att båda förslagen hafva sina
förtjänster, men då den saknar tillräcklig
kännedom om de grunder, som varit
bestämmande för såväl kommitténs flertal som för
reservanten, vill den ej för närvarande göra
något bestämdt uttalande.

Dechargefrågan.

Linköpings-kretsen har gillat revisorernas
anmärkning, hvaremot Södertörns-kretsen
beslutat ogilla samma anmärkning. Öfriga
kretsar, från hvilka referat ingått, tyckas
hafva inskränkt sig till att utan vidare
bevilja ansvarsfrihet.

Lifförsäkring inom Sveriges allmänna
folkskollärareförening

är titeln på det i dagarna från trycket
utkomna fjärde häftet af föreningens årsskrift
för innevarande år. Häftet inledes med en
historik öfver s j älf hjälpsfrågans behandling
inom föreningen under de gångna tjugu
åren. Redan under föreningens första
arbetsår och sedermera vid upprepade
tillfällen hafva förslag till lösning af denna
mycket invecklade fråga blifvit framställda,
hvilket visar, att denna angelägenhet städse
legat föreningens medlemmar varmt om
hjärtat.

Efter denna historik följer en
fullständigare redogörelse för det arbete, som
utförts af den kommitté, hvilken af
föreningens sjette ombudsmöte i Norrköping
tillsattes med anledning af ett par i ämnet
väckta motioner. Slutligen återgifves
fullständigt det kontrakt jämte tillhörande
tabeller, hvilket på grund af kommitténs
förslag blifvit upprättadt med
lifförsäkringsbolaget Svecia.

Häftet kommer att i dagarna utsändas
till hrr kretsordförande för att af dessa
gratis tillställas kretsföreningarnas samtliga
medlemmar. Öfriga för saken intresserade
bland lärarekåren kunna erhålla häftet
genom att vända sig till föreningens
länsombud.

Känner Ni

någon lärare, lärarinna eller skolvän, som
ännu ej prenumererat på Svensk
Läraretidning - lärarekårens eget s ko Ib låd -
så försumma ej att snarast möjligt visa
honom eller henne tidningen och omtala
fördelarna af att för egen räkning hålla
sig med densamma!

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0402.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free