- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
400

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 24. (963.) 13 juni 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

400

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 24

I november månad 1899 gjordes en
undersökning rörande antalet barn, som då j
innehade arbetsanställning på samma gång
de åtnjöto undervisning i fortsättnings- eller
ersättningsskolan (i den förra 5, i den
senare 10 timmar i veckan). Af denna
undersökning framgick, att af 426 gossar i
fortsättningsskolan 290 eller 68 procent
innehade sådan anställning och af 306 flickor
64 eller 21 procent. I ersättningsskolan
voro motsvarande siffror 116 gossar och 109
flickor, af hvilka 89 gossar och 39 flickor
hade arbetsanställning eller resp. 76 och
35 procent. Siffror, som ådagalägga, att
med god vilja hos skolråd, arbetsgifvare,
målsmän och lärjungar arbetsanställning och
skolgång icke äro så oförenliga, som man
stundom vill göra troligt.

Ferieläsning för kvarsittare har under en
månads tid af sommarferierna varit
anordnad. 491 barn hafva däri deltagit. Af
dessa voro dock 257 ej kvarsittare, fast de
uppflyttats under förhoppning, att de skulle
förkofra sig i vissa ämnen, synnerligast
rättskrifning och räkning.

Bad och simöfningar hafva liksom
föregående år varit anordnade, i de senare ha
deltagit ungefär l ,000 gossar och 600 flickor.

De fria rörelselekarna hafva uppmuntrats
med en donation å 3,000 kr., kallad »James
F. Dicksons fond för befrämjande af
skolungdomens fria lekar».

Läkareunder sökning af barnen i
folkskolans I klass m. fl. till ett antal af 2,312
har gifvit till resultat, att 11,7 procent af
gossarne och 14,3 procent af flickorna på
grund af sjukdom befriats från gymnastik.

Bland de intressanta bilagor, som åtfölja
berättelsen, märkas bland andra regler för
skolköket samt reglemente, instruktioner och
arbetsordningar för folkskolorna och vissa
dess funktionärer.

LITTERATUR

Nytt i bokhandeln.

Kokbok för hem och skola i stad och på
landet af Lotten Lagerstedt. Sthm, P. A.
Norstedt & söner. 60 öre.

Svensk statskunskap i kort sammandrag för
skolans högre klasser af Hugo Larsson. Sthm,
Albert Bonnier. 75 öre.

Läsebok i allmän geografi af d:r V. Ekedahl.
Lund, C. V. K. Gleerups förlag. 2:a haft.
l kr. 25 öre.

Det svenska språket i Amerika af Gustav
Andréen. (Studentföreningen Verdandis
småskrifter 87.) Sthm, Albert Bonnier. 15 öre.

Några hufvuddrag af fosterutvecklingen med
hänsyn till förhållandena hos människan af J.
Aug. Hammar. (Studentföreningen Verdandis
småskrifter 88 o. 89.) Sthm, Albert Bonnier.
70 öre.

Victor Hugo och hans strid med Napoleon
III af Eichard Steffen. (Studentföreningen
Verdandis småskrifter 90.) Sthm, Albert
Bonnier. 35 öre.

Några blad ur bokens historia af Henrik
Schack. (Studentföreningen Verdandis
småskrifter 91.) Sthm, Albert Bonnier. 15 öre.

Ljus och frihet. Eeligiösa föredrag af
Kristofer Janson. Sthm, Albert Bonnier, l kr.
50 öre.

Praktiska skr i/ning ar af Martin
Hammarberg. 3:e uppl., med tillägg och rättelser af

en praktiserande jurist. Lund, C. V. K.
Gleerups förlag. 50 öre.

$5 teser i nykterhetsfrågan af En präst i
svenska kyrkan. Uppsala, »Blå Bandets»
exp. 35 öre.

Absolutism och personlig frihet. Föredrag
af Joseph Hermelin jämte efterföljande
diskussion i Uppsala den 27 mars 1900 i
anledning af rektor J. H. Bergendals uttalande
i nykterhetsfrågan. Sthm, Svenska
nykterhetsförlaget. 50 öre.

Skrif maskinen. Kort redogörelse jämte
anvisning att vid snabbskrifning systematiskt
använda tangenterna af H. Hammarlund.
Sthm, C. E. Fritzes k. hof bokh. (i distr.).
50 öre.

Under fanan. Berättelser och episoder från
fransk-tyska kriget af G. Le Faure. Sthm,
P. E. Nilssons förlag. 2 kr.

En ny bok om Jesu lif. Fortsatta studier
i det heliga ämnet af F. W. Farrar. Sthm,
Fahlcrantz & k:i. l:a haft. 50 öre.

Om nykterheten och Göteborgs
maltdrycksaktiebolag af Tor Andersson. Gtbg,
Vetter-gren & Kerber. 30 öre.

Finlands stilling i det Hussiske kejserrige af
C. V. Nyholm. Köbenhavn, Brödrene
Sal-monsen.

Nordisk tidskrift. 4:e haft. - Dagny. N:r
10. - Hälsovännen. N:r 11.

Nordiska skolmötet i
Kristiania.

Från Kungl, järnvägsstyrelsen har ingått
följande skrifvelse:

Till Svenska bestyreisen för det åttonde
nordiska skolmötet.

I anslutning till hvad Kungl,
järnvägsstyrelsen i skrifvelse den 7 sistlidna april gifvit
Eder tillkänna i fråga om transport å
järnväg af föremål, som skola utställas vid den
i samband med ofvan nämda skolmöte
anordnade utställning, får Kungl, styrelsen -
med öfverlämnande i afskrift af Kungl, majrts
nådiga bref den 20 april 1900 angående fri
återfrakt å statens järnvägar af föremål,
afsedda att utställas vid skolmötet, samt med
tillkännagifvande att fri återfrakt af
föremålen jämväl beviljats af förvaltningarna af
vederbörande norska samt Bergslagernas och
Dalslands järnvägar, dock under villkor att
åter-sändningen skall ske öfver samma väg, hvarå
transporten titt mötet ägt rum - härigenom
meddela, att, för att utställningsföremål skall
fraktfritt återsändas, skall å vederbörande
station i Kristiania aflämnas ett af
utställningens kommitté utfärdadt intyg därom, att
föremålet varit vid mötet utställdt, att för
transporten till Kristiania full frakt blifvit
erlagd, samt att föremålet icke blifvit under
utställningen försåldt eller af annan anledning
bytt om ägare.

Vidare får Kungl, styrelsen dels i
anslutning till styrelsens ofvan nämda skrifvelse
den 7 april, dels med anledning af Eder
skrifvelse den 28 nästlidna maj, dels ock på grund
af särskild framställning från Styrelsen för
Norges statsbaner meddela,

att biljetter till det för mötesdeltagare
nedsatta pris icke gäller för resa å linjen
Göteborg-Kristiania med de under tiden l juli-
15 september anordnade snälltågen n:r 41
och 42;

att inötesdeltagare, som ämna sjöledes
färdas mellan Göteborg och Kristiania, må mot
aflämnande af vederbörande legitimationskort,
erhålla biljetter till nedsatt afgift för resa
till och från Göteborg;

att däremot icke någon förlängning i
giltighetstiden för enkla biljetter kunna
medgifvas;

att direkta biljetter få från de svenska
stationer, som äro angifna i den med Kungl,
styrelsens skrifvelse den 7 april of versända

tariffen försäljas - förutom till Kristiania -
jämväl till Trondhjem för resande öfver
Storlien ;

att direkta biljetter, vare sig till Kristiania
eller till Trondhjem, icke få försäljas tidigare
än den 20 juli, hvadan mötesdeltagare, som
önskar mot nedsatt afgift resa tidigare till
någon af nämda orter, icke äger
utbekomma biljett till halft pris längre än till
vederbörande gränsstation; samt

att enkla biljetter från mötet icke säljas
senare än den 24 augusti.

Stockholm den 7 juni 1900.
På Kungl, järnvägsstyrelsens vägnar:
Gustaf Welin.

Blifvande mötesdeltagare torde beakta,
att i ofvanstående skrifvelse meddelas vissa
bestämmelser, hvilka icke varit upptagna i
Kungl, järnvägsstyrelsens föregående
skrifvelse angående nedsättning i biljettpris för
deltagare i skolmötet (se denna tidning
n:r 18!).

Af den till bestyreisen i dagarna
inkomna skrifvelsen framgår bland annat, att
nedsättningen i priset å biljetter ej gäller
för resa med vissa tåg. Utom i skrifvelsen
nämda tåg gäller nedsättningen ej heller

- enligt hvad undertecknad blifvit
bemyndigad meddela - för resa med snälltågen
n:r l och 2 å linjen Stockholm-Malmö.

Kungl, järnvägsstyrelsen meddelar vidare,
att biljetter till nedsatt pris komma att
försäljas ej blott - såsom förut angifvits

- till och från gränsstationerna (Storlien,
Charlottenberg, Kornsjö) och Kristiania utan
jämväl till och från Trondhjem vid resa
öfver Storlien samt -i anledning af svenska
bestyreisens därom gjorda framställning -
till och från Göteborg. Denna sistnämda
bestämmelse medför gifvetvis den fördelen,
att mötesdeltagare äfven vid Trondhjem
och Göteborg kan göra omköp af biljett
och därigenom också afbrott i resan.
Därjämte har genom detta medgifvande tillfälle
blifvit beredt för mötesdeltagare, som vid
resa till och från mötet ämna begagna
järnväg till och från Göteborg men Önska
färdas sjöledes mellan Göteborg och Kristiania,
att få komma i åtnjutande af den beviljade
prisnedsättningen å järnvägsbiljetter.

Men dessutom innehåller Kungl,
järnvägsstyrelsens skrifvelse det meddelandet, att
direkta biljetter vare sig till Kristiania eller
Trondhjem icke få försäljas tidigare än den
20 juli, samt att enkla biljetter från mötet
icke säljas senare än den 24 augusti. I
afseende på tiden för nedsättningen i
biljettpris står, som synes, Kungl,
järnvägsstyrelsens sista skrifvelse icke i full
öfverensstämmelse med den förut till svenska
mötesbestyrelsen afgifna. På därom af
undertecknad gjord förfrågan hafva
vederbörande inom Kungl, järnvägsstyrelsen förklarat,
att bestyreisens uppfattning af Kungl,
järnvägsstyrelsens första skrifvelse varit riktig,
men att numera från Styrelsen för Norges
statsbaner ingått meddelande därom, att
prisnedsättningen å de norska järnvägarna
icke får tillämpas annat än under tiden 20
juli-24 augusti, hvadan Kungl,
järnvägsstyrelsen sett sig nödsakad att göra ofvan
angifna inskränkning i fråga om tiden.

Mötesdeltagare kunna således redan nu

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0404.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free