- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
500

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 30. (969.) 25 juli 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

500

SVENSK LÄHARETIDNING.

N:r 30

det på det sättet, att undervisningen
visserligen pågår under den
lagstadgade tiden, men endast en del af
barnen besöker skolan under hela tiden;
de äldsta - och troligen äfven de
flesta - besöka däremot skolan »blott
en del af läsåret».

Kommitterade ha nu sökt råda bot
mot detta påtagliga missförhållande
genom att icke lämna någon särskild
anvisning för denna skolform.
Huruvida denna åtgärd är tillräcklig, får
framtiden utvisa.

Största tillmötesgåendet synas
kommitterade ha visat i fråga om
lärokurserna, beträffande hvilka
centralstyrelsen hemställt:

7) att katekesläsningen måtte helt och
hållet utgå från småskolans läroplan och i de
lyckligare lottade folkskolorna framflyttas
åtminstone en eller två terminer, samt att
lärokurserna i geografi, historia och
naturkunnighet måtte så ordnas, att de blifva mindre
omfattande och på grund häraf kunna göras
mera åskådliga och innehållsrika.

Såsom redogörelsen i n:r 28 visar,
ha kommitterade beträffande
katekesläsningen i småskolan tagit steget fullt
ut, och äfven hvad folkskolan
beträffar ha de ådagalagt ett erkännansvärdt
sträfvande att bringa undervisningen i
detta viktiga ämne i bättre
öfverensstämmelse med barnens ålder och
utveckling, än hittills varit fallet.
Visserligen kundk man ha önskat, att de
gått något längre, rnen man får tills
vidare nöja sig med hvarje steg, om
än så litet, endast det tages åt rätta
hållet.

I fråga om undervisningen
i,geografi, historia och naturkunnighet äro
hittills lämnade meddelanden så
knapphändiga, att man ännu ej kan bilda
sig något omdöme öfver de af
kommitterade föreslagna förändringarna.
Åtminstone hvad naturkunnighet och
geografi beträffar äro dock de använda
ordalagen icke sådana, att de gifva
anledning till farhågor för någon
»koncentration» i orätt riktning.

Nordiska skolmötet i
Kristiania,

Från svenska mötesbyrån meddelas:
A Gotlands järnväg samt Stockholm-
Rimbo och Eimbo-Sunds järnvägar få
mötesdeltagarna åtojuta samma
prisnedsätt-ning som å statens järnvägar.

Styrelsen för Luleå ångbåtsaktiebolag har
medgifvit, att mötesdeltagare, som resa med
ångf. »Njord» och »HermeMn», få lösa
antingen tur- och returbiljetter till enkelt pris
eller enkla biljetter till halft pris. Samma
förmån har beviljats af styrelsen för
ångfartygsaktiebolaget Bengtsfors-Nordmarken
(ångf. »Flora»). Styrelsen för Göteborg–
Strömstads förnyade ångbåtsaktiebolag har
beviljat 20 proc. rabatt å priset för enkel
biljett l:a och 2:a klass. (G-öteborg-
Kristiania, inomskärs, ångf. »Oscar
Dickson» och »Alb. Ehrensvärd».)

Såsom förut flera gånger meddelats, hafva
mötesdeltagare beträffande såväl svenska
statens och flertalet enskilda järnvägar som de
norska järnvägarna beviljats sådan
prisned-sättning, att tur- och returbiljetter erhållas
till pris som för enkel resa och enkla
biljetter till halft pris.

Då det vid föregående tillfällen visat sig,
att en och annan biljettförsäljare saknat
kännedom om utfärdadt cirkulär angående
prisnedsättningen, torde mötesdeltagarna -
för fall af behof - erinra sig, att k.
järnvägsstyrelsens cirkulär angående nedsättning
i biljettpriset för deltagare i åttonde nordiska
skolmötet är n:r 216, serien J5, och
utfärdadt den 7 juni 1900.

Svenska mötesbestyrelsen ombesörjer icke
bostadsanvisning, utan skola mötesdeltagare,
som önska anvisning å rum i Kristiania
under mötesdagarna, med anmälan härom
vända sig direkt (ej genom svenska
bestyreisen) till Nordiska skolmötets
inkvarterings-kommitté^ Kristiania (se denna tidning n:r
28!). Äfven de mötesdeltagare, som
möjligen vid anmälan hos svenska bestyreisen
om deltagande i mötet förklarat sig önska
erhålla anvisning å bostad, hafva att i denna
angelägenhet vända sig direkt till
inkvartering skommittén.

En lustresa till Trondhjem

med extratåg ämnar norska bestyreisen
anordna, såvida minst 250 mötesbesökare på
förhand anmäla sig att deltaga i turen.

Extratåget skulle afgå från \Kristiania
lördagen den 11 aug. kl. 6,10 f. m. med
ankomst till Trondhjem påföljande natt
(söndag kl. 12,8 f. m.). Afgång från
Trondhjem måndagen den 13 aug. kl. 6,5 f. m.
Ankomst till Kristiania samma dags afton
kl. 11,30. Biljettpris: tur- och retur 2 kl.
kr. 28: 10, 3 kl. kr. 16.

Särskilda legitimationskort för biljettköpet,
som äger rum vid Kristiania Ö. fredagen
den 10 augusti kl. 6-7 e. m., erhållas å
norska mötesbyrån under mötesdagarna.

De, som ämna deltaga i turen till
Trondhjem, skola anmäla detta före den 4 augusti
till hr Th. Brataas, Kalmeyergaden 6,
Kristiania. Meddelande, huruvida
extratåget kommer till stånd, skall från den 6
augusti genom anslag blifva tillkännagifvet
å norska mötesbyrån.

Abnorma barn

af 7-14 års ålder funnos år 1897 till
ett antal af 2,391, hvaraf 2,021
tillhör-de landsbygden och 370 städerna. Af
dessa voro 1,348 sinnesslöa, 763
döfstumma och 182 blinda. 72 ledo af
döfstumhet och sinnesslöhet, 9 af
blindhet och sinnesslöhet, 7 af döfstumhet,
sinnesslöhet och blindhet samt 6 af
döfstumhet och blindhet.

Lärare- och lärjungeantal.

Medeltalet barn på hvarje
lärarekraft utgjorde år 1897 för hela riket
50, för städerna 43 och för
landsbygden 52.

Ogynnsammast ställa sig
förhållandena i Blekinge län, där i medeltal
70 lärjungar kommo på hvarje
lärarekraft. Därnäst kommo Kronobergs län
med 66 och Västernorrlands med 64.
Gynnsammast lottade i detta afseende
voro lärarne i Stockholms stad ined i
medeltal 38 barn hvardera samt i
Gotlands, Kopparbergs och Malmöhus län
med resp. 40, 41 och 43 lärjungar
hvardera.

På grund af bortresa
träffas denna tidnings utgifvare icke
å redaktionsbyrån förrän efter
den 18 augusti. Alla skrifvelser
i redaktionsangelägenheter
adresseras: Svensk Läraretidning,
Stockholm N.

SKO LNYH ETER

Sommarkurserna i Lund, För

resa å statens järnvägar till sommarkurserna
i Lund bör deltagare köpa enkel biljett och
på samma gång skaffa intyg därom af
stationsbefälet å den station, därifrån resan
till Lund ägt rum. Nämda intyg jämte
intyg af vederbörande universitetslärare om
sommarkursernas bevistande berättigar till
fribiljett för resa tillbaka. Mot aflämnande
af legitimatioriskort, utfärdadt af
»Sommarkursernas byrå i Lund» får deltagare i
sommarkurserna resa tur och retur å enkel
biljett å bl. a. följande järnvägar:

Bergslagernas, Mora-Vänerns, Nässjö-
Oskarshamns, Karlskrona-Växjö, Karlshamn
-Vislanda, Varberg-Borås,
Markaryd-Ve-inge, Kristianstad- Hessleholm s, Kristianstad
-Åhus Kristianstad-Immelns, Ö. Skånes,
Sölvesborg-Kristianstads, Skåne-Smålands,
Helsingborg-Hessleholms,
Landskrona-Helsingborgs, Hessleholm-Markaryds, Klippan-
Röstånga-Eslöfs, Ystad-Eslöfs,
Malmö-Ystads, Ystad-Gärsnäs, Börringe-Ö Torps,
Lund-Trelleborgs, Lund-Kjäflinge,
Landskrona - Kjäflinge, Malmö - Kontinentens,
Malmö - Simrishamns, Malmö - Genarps,
Malmö-Trelleborgs och Trelleborg-Rydgårds
järnvägar.

Sommarferiekurserna i
Gamleby, de första i Småland, togo sin början
i måndags kl. 9 . f. na. uti Kalmar läns
norra folkhögskolas lokal och fortgå till och
med den 28 augusti.
Folkhögskoleföreståndaren H. Hansson höll ett varmt och
kraftigt välkomsttal till deltagarne och
påpekade, huru dessa sommarkurser, som leda
sin upprinnelse från folkhögskolemötet i
Uppsala 1892, fortgått sedan år 1893 dels
vid universiteten, dels vid åtskilliga
folkhögskolor samt i Visby. En liten rännil
af denna ström hade nu äfven nått
Småland.

Föreläsningarna togo omedelbart sin
begynnelse. Deltagarne voro redan vid
kursens början bortåt 100 och flera väntades.
Folkskollärarekåren har lämnat de flesta
kursdeltagarna.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0504.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free