- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
513

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 31. (970.) 1 augusti 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 31

SVENSK LÄRARETIDNING.

513

2 morgen (inalles omkring !3/4 hektar) äng
med boningshus, lada, stall och lefvande
inventarier: en ko, ett svin och höns. Meningen
är, att kungliga domäner styckas i små
landtgårdar, som för 1,500 mark kontant
kunna förvärfvas, då cirka 3,250 mark få
stå som intecknad skuld med 130 marks
årlig ränta och amortering (enligt banklag af
den 7 juli 1891).

Ännu är det för tidigt att uttala sig om,
huru pass lycklig och utförbar denna del af
planen med det hela är.

Jag fann i Grlticksbrunn ett än ej fullt
ordnadt arbeterskehem för 40 flickor, hvilka
arbeta i ett spinneri för 100 arbeterskor.
Ledarinnan är en fullt utbildad lärarinna,
som vid sin sida har en hjälpsyster.
Flickorna måste bära en egen dräkt till
igenkänningstecken. Denna hjälper dem att
hålla hop som en egen kår i skaran af
ar-beterskor. Hånade i början, för det de
gått in i ett »tukthus» och ej äro »fria»
(n. b. till ett själfsvåldigt lif!), hafva
hemmets flickor efterhand börjat verka som ett
bevarande salt bland sina jämnåriga, och
snart anses det som en ära att bära
dräkten. Ty det medför aktning att tillhöra
hemmet. Där vårdar man sig om de ungas
själ också!

Flickorna lågo i en stor sofsal, utmärkt
renlig och luftig, afdelad med förhängen i
rum. Golfvet var oljemåladt, väggarna
lim-färgade, taket paneladt. Matsalen var
äfven stor och glad. Här fanns en
kammarorgel. Ett särskildt lektionsrum användes
vid den teoretiska undervisningen. Flera
af flickorna voro från Galizien och
Sieben-byrgen. Det hela gjorde ett mycket godt
intryck och själfva planen är säkert i högsta
grad ef terf öl j ans var d. Köreisen för
inrättandet af dylika »Mädchenheim» vidgar sig
också snabbt, och i september i fjor var
professor Zimmer af nio fabrikanter i Västfalen
inbjuden att redogöra för sin inrättning samt
organisera dylika hem för deras kvinnliga
arbetspersonal. Äfven fabrikanten är
naturligtvis i längden betjänad med att äga goda
kvinnor i sin fabrik och ej blott
daglöners-kor, väl kanske med snabba fingrar men
också med »lätta fötter».

I Frankfurt am Main var gifvetvis
mycket att bese och studera: stadsbiblioteket,
Eothschildska biblioteket, fria biblioteket
med läshall, sällskapet för spridandet af
nyttiga folk- och ungdomsskrifter, föreningen
för populära föreläsningar och folkkonserter
m. m., men allt detta må här blott
omnämnas, ej skildras. Må vi blott stanna i
den vackra staden vid Fulda, Kassel,
fordom hufvudstaden i kurfurstendömet
Hessen, vidare en tid hufvudstad i det
»Konungarike Västfalen», som Napoleon l
med svärdet tillyxade åt sin oduglige,
lättsinnige broder Jérome, numera hufvudstaden
i ett preussiskt »Regierungsbezirk». Äfven
här var mycket vackert och lärorikt att
bese: Der Frauenbildungsverein, det
utmärkta diakonisshuset, handtverksskolan,
folkbiblioteket med lässtugan m. m. Jag
vill emellertid blott dröja vid två
inrättningar, folkbadet och den evangeliska
arbetareföreningen.

1) Folkbadet. På Schiitzenplatz ligger

ett vackert hus i tegel och cement med
frontespis, hvilket på kommunens bekostnad
är efter stadsbyggmästarens ritning af
honom uppfördt för en kostnad af 33,820 mark,
i hvilken summa ingå 8,070 mark för den
egentliga badinredningen (ångpanna,
duschinrättningar, gas- och vattenledning) samt
1,850 mark för badattiralj (handdukar, tvål
m. m.). Huset uppläts för allmänheten l
juni 1896. Årliga driftomkostnader (gas och
vatten, kol och tvål) uppgå till 6,800 mark,
i hvilken summa badvaktmästarens lön 1,600
mark, är inräknad. Han har dessutom fri
bostad, lyse och värme. 1898 serverades
51,080 bad, som inbragte 7,950 mark. Pris
för dusch är 10 pf., för varmbad 30 pf.
l sammanhang härmed må märkas, att i
nästan alla Kassels folkskolor badinrättning
är anordnad för en kostnad af omkring 1,200
mark. 12-24 barn kunna samtidigt bada,
medan lika många afkläda sig. - Kassel
har under de upprepade gånger jag besökt
staden alltid gjort på mig intryck af att
vara en af Tysklands finaste och
behagligaste städer: lagom stor, förträffliga
museer och konstsamlingar, utmärkta skolor,
härligt läge, vackert byggd - och det var
därför i stil med det hela, att man på ett
praktiskt sätt sörjt för dess invånares
renlighet !

2) Evangeliska arbetareföreningen. Denna
förenings syfte är att bland trosförvanter
stärka evangeliskt medvetande, främja sina
medlemmars sedliga hållning och allmänna
bildning, bevara och främja fredligt
förhållande mellan arbetare och arbetsgifvare och
i särskilda oförvållade olycksfall stödja sina
medlemmar. För detta mål verkas genom
regelmässiga möten med föredrag och
diskussioner, grundandet af arbetarebibliotek,
utbredandet af nyttiga skrifter samt
bildandet af en fond till af hjälpande af trängande
nöd. Hvarje evangelisk kristen af
medborgerligt förtroende och obefläckadt rykte
samt af fyllda 18 år kan upptagas till
medlem. Som sådan erlägger han 25 pf. i
inträde samt 20 pf. i månaden. Styrelsen
väljes för 2 år och består af 24 personer,
bland hvilka minst 15 måste tillhöra
arbetare- och handtverksklassen. Vid en
medlems död följa föreningens medlemmar
honom i procession till grafven.

Jag bevistade en fest, som hölls i det
kristliga hospitiets mycket stora lokal och
som besöktes af omkring 800 medlemmar,
hvilka erlade 10 pf. i inträde.
Hufvud-parten var naturligtvis föreningsmedlemmar,
men många ämbetsmän, lärare och
lärarinnor voro också representerade. Man
samlades kring långa bord, och snart voro
hundratals ölsejdlar i rörelse för att läska törstiga
strupar! Ty huru vore i Tyskland en
patriotisk fest, hållen i ett kristligt
hospi-tium, möjlig utan det öfver alla
konfessioner och politiska öfvertygelser och partier
stående ölet, såväl »dunkles» som »helles»!
Landgerichtsrath Btiff talade öfver Filip den
ädelmodige, Luthers samtida och
protestantismens förkämpe, hvars staty örn några
dagar skulle aftäckas, talade om evangeliets
gång genom det sköna Hessenland, om den
gamla kampen mot Kom, hvaraf 1870-71
års krig var ett uttryck och som än måste

fortsättas. Det var ett äkta
folkhögskoleföredrag, värmande och väckande och gaf
ett nytt bevis på historiens folklifvande
förmåga, när dess händelser och personligheter
rätt framställas. Väldiga bifallsrop (och
djupa klunkar ur sejdlarna!) hälsade talet.
»Vår Gud är oss en väldig borg» sjöngs
och flera fosterländska sånger - »Die Wacht
am Rhein», »Heil dir im Siegeskranz» m. fl.

- en folkskollärare föredrog mycket
känsligt en vacker dikt om Filip af Hessen, en
blandad kör sjöng förträffligt smältande tyska
folkvisor och andra stycken,
skioptikonbilder visades öfver 1870-71 års krig, med
stort intresse sedda, väl mest af de många
veteraner, som sutto bland männen. Hög
fosterländsk stämning, enkel och sann,
uppbar den vackra folkfesten, som stärkte hos
mig det oblandadt goda intryck jag alltid
fått från Kassel och dess befolkning.

*Jag förbigår hvad jag såg i Hamburg

- dess offentliga »bokhall», dess
förträffligt och i stor skala inrättade
populärvetenskapliga föreläsningar, den storartade, vidt
berömda uppfostringsanstalten »R-auhes Haus»
(D:r Wicherns skapelse) i förstaden Horn
-; jag förbigår äfven mitt andra besök i
Berlin7 där jag bl. a. äfven upplefde en
vacker kväll i den skandinaviska föreningen,
samlad till ett antal af omkring 30 svenskar,
norrmän och danskar i det kristliga hospitiet
Wilhelmsstrasse 34, och slutar härmed min
lilla reseskildring med uttryckandet af min
stora och särskilda tacksamhetsförbindelse
till Herr professor G. Hamdorff i Malchin,
Mecklenburg, den värme vännen af Sveriges
land och språk, den bekante och
framstående främjaren af folkbiblioteks- och
läse-stuge-institutionen, den man, som på ett
ytterst förekommande sätt hulpit mig med
resans planläggning och underlättat den
genom anbefallningar till framstående män och
kvinnor å olika bildningsfält samt genom
råd och anvisningar på många studievärda
inrättningar. Jag bringar honom härmed
äfven offentligen ett varmt och vördsamt
tack!

Till Kristiania!

Mer än 1,600 svenska lärare och
lärarinnor ställa i <iessa dagar färden
till Norges hufvudstad, och äfven de,
som af en eller annan anledning
nödgas stanna hemma, bringa helt visst
sina kamrater ett hjärtligt »Lycka på
resan», likasom de otvifvelaktigt äfven
med intresse och uppmärksamhet
komma att följa förhandlingarna vid
åttonde nordiska skolmötet, som
öppnas nästa tisdag kl. 10 f. m. Med
anledning däraf torde några
jämförelser med föregående nordiska
skolmöte, som hölls i Stockholm 1895,
vara af intresse.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0517.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free