- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
568

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 34. (973.) 22 augusti 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

568

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 34

das, samt därvid meddela uppgift om
antalet i skolan närvarande lärjungar och
deras ålder samt huru många af dessa må
anses mindre bemedlad; åliggande det
styrelsen öfver folkhögskola, med hvilken
laindt-mannaskola är förenad, att särskildt angifva,
hvilka lärjungar tillhöra folkhögskolan.

Stockholms folkskolor. Sedan k.
m:t den l juni detta år utfärdat ny
kungörelse angående statsbidrag till aflönande af
lärare vid folkskolor och småskolor att lända
till efterrättelse från och med år 1901, har
k. m:t, beträffande utbetalning af sådant
bidrag för lärare vid folkskolor i Stock
holm, till efterrättelse från och med år
1901 förordnat, att de jämlikt
ofvannämda kungörelse stadens skoldistrikt
tillkommande statsbidrag må af
öfverstyrelsen för Stockholms stads folkskolor med
ledning i tillämpliga delar af till
länsstyrelserna ställda cirkulär och däri åberopade
formulär rekvireras hos statskontoret samt
af statskontoret utbetalas, sedan Stockholms
stads konsistorium vitsordat, att de för
statsbidragens erhållande stadgade villkor
blifvit uppfyllda.

- Liknande bestämnielser har k. m:t
fastställt för utanordnande af de
hufvudstadens skoldistrikt tillkommande statsbidrag
dels för aflöning af vikarie för lärare vid
folkskolor under tjänstledighet på grund af
sjukdom, dels ock för undervisning i slöjd
åt gossar och flickor.

Läroverkskommittén, som haft

ferier sedan den 2 juni, återupptog i
lördags sina arbeten. Sammanträdena hållas
i konstitutionsutskottets lokal i
riksdagshuset.

Länsstyrelsen åtrade sig.
Skolrådet i Fröjels församling anhöll hos
länsstyrelsen i Gotlands län att för innevarande
år erhålla lönetillskott med ett belopp af
533 kr. 33 öre för examinerade ordinarie
folkskollärarinnan Anna Maria Gottberg.
Enär Gottberg först den l januari 1890
tillträdt ordinarie befattning, vägrade
länsstyrelsen utanordna mer än 466 kr. 67 öre.

Skolrådet anhöll hos k. m:t om
utbekommande af ytterligare 66 kr. 66 öre.
Öfver denna ansökan afgaf länsstyrelsen
in-fordradt utlåtande och anmälte därvid att,
med anledning af ett utaf k. m:t den 22
juni 1900 uti ett likartadt ärende fattadt
beslut, hade länsstyrelsen den 16 nästlidna
juli till Fröjels skoldistrikt utanordnat
ifrågavarande resterande statsbidrag 66 kr. 66 öre.
Med anledning häraf har k. m:t funnit
ansökningen icke föranleda till någon dess
vidare åtgärd.

Alla skattskyldiga skoja bidraga
till skolväsendet. Under denna
rubrik redogjorde vi i n:r 28 för den tvist,
som inom Kolbäcks församling uppstått
rörande skyldigheten för egendomarne
Strömsvik och Hultet att deltaga i kostnaderna
för skolväsendet inom nämda församling.
Arrendatorerna af sagda egendomar
anförde hos länsstyrelsen anmärkning mot

debiteringslängden, men länsstyrelsen
förklarade,

att då klagandena ej gittat styrka, att de för
de af dem arrenderade egendomarna blifvit
befriade från skyldigheten att enligt de
grunder, som finnas anförda i 58 § af stadgan om
folkundervisningen i riket den 10 december
1897 och 35 § af k. förordningen om
kyrkostämman den 21 naars 1862, bidraga till
församlingens skolväsende, samt den
omständigheten, att klagandena framställt anmärkning
mot debiteringslängden, författningsenligt ej
utgjorde hinder för utgifvande af dem
påförda utskyldsbelopp, funne länsstyrelsen den
mot kyrkostämmobeslutet förda talan icke
förtjäna vidare afseende.

Kammarkollegium har funnit de öfver
detta beslut anförda besvär icke till
ändring däruti föranleda.

Sjette allmänna
seminarieläraremötet öppnades i går förmiddag i
Linköping med morgonbön i domkyrkan af
domprosten J. V. Personne, hvarefter
förhandlingarna togo sin början å seminariets
lokal, där mötet öppnades af inspektorn vid
Linköpings seminarium lektor A. von
Engeström, som valdes till mötets ordförande.

De 15 frågor, som äro å mötets program
upptagna, samt de personer, som skola
inleda dem, finnas angifna i n:r 21 af denna
tidning för i år.

Första of verläggningsämnet: »Om
behof-ligheten af en ny katekes», inleddes af
professor F. A. Johansson, hvilken framhöll,
att det icke vore en ny lära utan en ny
lärobok, som man borde komma med -
en lärobok, som vore mera enkel och logisk
och som gåfve rum för kultur och
utveckling.

Mot inledaren uppträdde rektorerna
Jungner i Skara och Nygren i Göteborg samt
semin arieadjunkterna Ger din i Uppsala,
Björnståkl och Lundqvist i Linköping.
Däremot understöddes inledaren kraftigt af
rektor Åkerblom i Falun, adjunkten Sundén i
Umeå och Öfverläraren Dalin i Huskvarna.

Förhandlingarna fortsättas i dag och i
morgon. En utfärd till Vreta kloster skall
företagas under morgondagen.

Deltagarnes antal uppgår till 79 från skilda
delar af landet. Bland de närvarande
märkas statsrådet Claéson och kanslirådet
Kastman.

Nordiska folkhögskolemötet i

Seljord hölls under förra veckan. Det
var det femte i ordningen: det första hölls
1883 i Testrup, det andra å Sagatun 1885,
det tredje å H vilan 1890 och det fjärde i
Askov 1894.

Från Sverige voro vid mötet i Seljord 7
skolor representerade med 12 lärare och
lärarinnor, hvarjämte ganska många andra
svenskar infunnit sig.

Som svensk ordförande fungerade andra
mötesdagen folkhögskoleföreståndaren H.
Odhner i Lunnevad. På hans lott föll det
sålunda att vid statsrådet Wexelsens afresa
från mötet frambära mötets hyllning och
tack för det ministern infunnit sig.

Mötet utmärkte sig liksom sina
föregångare genom god stämning och
riktinne-håll. En närmare redogörelse inflyter i
följande nummer. För dagen vilja vi blott fram-

hålla, att mötesdeltagarne kände sig som i
ett stort hem, där värdskapet på ett
utomordentligt älskvärdt sätt sköttes af den
bekante f. d. presidenten i norska stortinget,
folkhögsköleföreståndaren Viggo Ullmann
och hans maka. Särskildt visades stor
uppmärksamhet mot svenskarne, till hvilka
många varma ord riktades i flera tal.

Bästa sättet att intressera
lärarne för lärareföreningen och få

så många som möjligt att ingå som
medlemmar i densamma var en fråga, som
diskuterades vid Ousbyortens kretsförenings
senaste sammanträde och föranledde en
liflig diskussion.

Allmänt uttalades den åsikt, att därest
läraremötena mera uppmärksammades af
allmänheten, skulle äfven själfva skolan komma
att omfattas med ett varmare intresse.

Bland lämpliga åtgöranden nämdes, att man,
såsom det skett exempelvis i Södermanland,
borde söka få prästerskapet, patroner,
tidningsmän till intresserade medlemmar, och
i synnerhet skolrådsordförandena. Mötena
borde göras mera tilldragande genom sång,
föredrag och deklamation. Från Värmland
hade man gjort den erfarenheten, att då man
till möten inbjudit de mera tongifvande inom
en ort, kommo först få men sedan många af
de inbjudna, så att vid tredje mötet kunde
lokalen knappast rymma de besökande, och
nu betraktas dessa möten som
högtidsstunder. De äldre barnen kunde gärna
medtagas.

Mötet beslöt att välja ombud för hvar
och en af de församlingar, kretsen
omfattar, och skulle dessa ombud söka verka för
en allmännare anslutning till föreningen.

Tjänsters tillsättning.

FÖRSLAG. Till klockare- och
organist-tjänsterna i Västerstad-östrdby, Mim.: 1) S.
J. S. Erman i Vinslöf, 2) vik. på platsen S.
Sägner, 3) A. F. Erman i Hvellinge. (8
sökande.)

- Till klockare-, organist- och
kantorstjänsterna i Tullstorp-Svenstorp, Mim.: 1) Hugo
Bedinger i Strängnäs, 2) Axel Boberg i Malmö,
3) vik. på platsen J. Eegnér. (13 sökande.)

VÄLDE. Till folkskollärare i Lundby,
Gtbg: G. V. Ahlén i Falkenberg.

- Till lärare vid Svartviks folkskola,
Njurunda, Vnrl.: vik. därstädes Efraim Byström.

- Till lärare vid Bodens folkskola, öfver
Luleå, Nbtn: V. J. Lundkvist i Hernösand.

- Till lärare vid Skogshalls folkskola,
Ket-tilstad, Östg.: hr Nordström (i år
utexaminerad från Linköpings seminarium).

- Till folkskollärarinna i Jönköping: Hulda
Ringqvist därstädes (enhälligt).

- Till folkskollärarinnor i Lundby, Gtbg:
Hilda Andersson i Uddevalla och Alice
Berg-dahl i Göteborg.

- Till lärarinna vid Alviks folkskola,
Neder Luleå, Nbtn: Ida Vilhelmina Stenberg i
Umeå.

- Till lärarinna vid Karlsdals folkskola,
Karlskoga, Öreb.: Agnes Lindqvist i Hardemo.

- Till lärarinna vid Stadra folkskola, Nora
ber g sfor samling: Anna Ekström i Lerbäck
(ensam sökande).

- Till folkskollärarinnor i Njurunda, V^rl.:
Hanna Kristina Ström i Graninge och Elvira
Engqvist i Sundsvall.

- Till e. o. lärare vid Finspångs
fplk-skola, Risinge, Östg.: A. Ljung i Växjö.

- Till e. o. lärarinna vid Finspångs
folkskola, Bisinge, Östg.: Emmy Vallin i
Åtvidaberg.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0572.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free