- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
626

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 37. (976.) 12 september 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

626

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 37

- Örebro sättes främst som plats för ett
nytt folkskollärareseminarium af
länsstyrelsen, som grundar sitt förord för Örebro på
flera skäl. Däribland namnes, att staden har
ett väl ordnadt folkskoleväsen, som snabbt och
kraftigt utvecklats, att en större stad kan
bjuda ynglingen flera sysselsättningar af
förädlande art och således verkar uppryckande
och ej menligt på honom, samt att det är af
stor betydelse för den i sitt kall inträdande
läraren att hafva med egna ögon skådat
lifvet, där det något kraftigare rör sig.

- Sjuk f öreningen inom Askims och Säf
vedals härads lärarekår hade sammanträde den
8 dennes och valde till styrelsemedlemmar:
Leon. Fröberg i Örgryte (ordförande), Otto
Björstedt i Fässberg (vice ordförande), Aug.
Gustafsson i Mölndal (sekreterare) samt Otto
Tingdahl i Örgryte och Amalia Andersson i
Mölndal (uppbördsmän). Föreningen, som
började sin verksamhet år 1894, har sedan
dess bland sina 56 medlemmar i sjukhjälp
utbetalt 1,295 kr. 50 öre. Kassabehållningen
uppgår för närvarande till 444 kr. 19 öre.

- I jorden sänktes den 9 d:s i Hakarps
kyrka stoftet af framlidne folkskolläraren och
organisten Samuel Sehlin. Utanför
sorgehuset ägnade folkskolläraren Gustafsson i
Huskvarna några ord åt den aflidnes minne;
i kyrkan höll pastor O. Länder ett gripande
begrafningstal, en sorghymn sjöngs af pastor
O. Eogberg från Storkyrkoförsamlingen i
Stockholm, och sångnummer utfördes af
Huskvarna sångförening dels i kyrkan, dels vid
grafven. En mängd kransar prydde kistan,"
och kyrkan var till trängsel fylld af
församlingsbor, som genom sin närvaro ville lägga
i dagen sin saknad efter den allmänt älskade
läraren.

- Om nuvarande katekesens lämplighet
som lärobok vid kristendomsundervisningen
i folkskolan diskuterades vid sammanträdet i
Grebbestad den 22 augusti med Norrvikens
lärareförening, en nyligen bildad krets af
S. A. F. Frågan inleddes af folkskolläraren
A. Hallin i Tanum och under den långa och
lifliga diskussionen voro alla talarne i
hufvudsak ense därom, att en omredigering af
den nuvarande läroboken vore önskvärd.
Framställningen i frågor och svar borde
exempelvis öfvergifvas och en mera konkret
framställningsform användas. Katekesläsningen
borde inskränkas till förmån för
bibelläsningen. Frågan skall ånyo behandlas vid ett
följande möte.

- Ungdomsbiblioteksfrågan diskuterades
på möte med Lidköping-Skarakretsens
medlemmar den 6 dennes i Hasslösa, och uttalade
mötet önskvärdheten af att lärare och
lärarinnor inom sina respektive församlingar
verka för att en samling af goda ungdomsböcker
måtte komma till stånd vid hvarje folkskola,
och att, där dylika boksamlingar redan finnas,
verka för deras tillökning och ständiga
förnyande, samt att sträfva för att dylika
boksamlingar måtte komma att i så vidsträckt
mån som möjligt användas af ungdomen.
Genom att anordna små
aftonunderhållningar med en låg inträdesafgift för det goda
ändamålet, genom arbetsföreningar m. m.
trodde man att medel skulle kunna anskaffas.

- En synnerligen högtidlig jordfästning
ägde den 4 dennes rum i Uppåkra kyrka, då
kantor J. Larssons jordiska kvarlefvor vigdes
vid mullen. Koret var rikt smyckadt med
grönt, blommor och ljus. Professor F. A.
Johansson höll likpredikan öfver den gamle
afhållne klockaren, en blandad kör sjöng
från läktaren, och vid grafven hugfäste
kyrkoherden H. Lobin i Ullstorp ytterligare
minnet af den aflidne. Sex medlemmar af
församlingens kyrkoråd buro kistan,
kyrkoherden Strandell i Röke samt en kyrkovärd i
Flackarp prestafverade, och bland
begrafnings-gästerna märktes professorerna Kibbing och
O. Holmström. Verser voro till
högtidligheten skrifna af professor Skarstedt, som i 30
år varit kyrkoherde i Uppåkra.

SVERIGES ALLMÄNNA
FOLKSKÖ1IÄRAREFÖRENING

Valen.

a) Medlemmar i centralstyrelsen.

Alingsås kretsen: J. Franzén, Alex. Jonsson
och folkskollärarinnan Anna Lessel i
Göteborg.

Norbergs-kretsen: dito.

Trosa kretsen: dito.

Okome-kretsen: dito.

Villattin ge-kretsen: dito.

N. Ölands-kretsen: J. Franzén, Alex.
Jonsson och Hulda Lundin.

Motala kretsen: dito.

Lidköping-Skar a-kretsen: J. Franzén, Alex.
Jonsson och redaktrisen Kr. Quint.

Falkenbergs-kretsen: J. Franzén och Alex.
Jonsson samt med lika röstetal Anna Lessel
i Göteborg och Jänny Olsson i Norrköping.

b) Revisor.

Aling sås-kretsen: And. Lindén i Stockholm.

Norbergs-kretsen: dito.

Trosa kretsen: dito.

Okome-kretsen: dito.

N. Ölands-kretsen: dito.

Falkenbergs kretsen: dito.

Lidköping-Skara-kretsen: J. P. Lindén i
Stockholm.

Motala kretsen; A. G. Vihlander i
Stockholm.

Villåttinge-kretsen: Alfr. Fridén i Örebro.

LITTERATUR

Nytt i bokhandeln.

Illustrerad beskrifning öfver Skåne. Tredje
upplagan, tillökad med en allmän beskrifning
af den Skandinaviska halföns yttre grunddrag,
af M. Hörlén. Sthm, Alb. Bonnier. 30 öre.

50 småhistorier till återberättande i skolan
utgifna af Anna Sjöstrand. Lund, C. V. K.
Gleerups förlag, l kr. 25 öre.

Teoretisk-praktisk lärobok i tyska språket med
särskildt afseende på umgängesspråket af
Carl Wied. Sthm, Hugo Geber. Förra kursen.
2 kr.

Den lille tecknaren. Praktisk ritkurs för
småskolor och folkskolor, utgifven af J. A.
Svensson. Sandsjö, Svenssons bokförlag. 15
öre.

Skuggor. Roman ur det moderna
samhällslifvet af Fredrik Lindholm. Sthm, Svenska
nykterhetsförlaget. Haft, 15-17 ä 25 öre.

G. Göransson f. Den 2 dennes
afled i Kettilsmäla i Augerums församling,
Blek,, folkskolläraren Göran Göransson,
troligen af hjärtförlanming. Underrättelsen om
hans frånfälle kom ock som en blixt från
klar himmel, då ingen anat, att den
sjukdom, som de senaste veckorna besvärat
Göransson, skulle vara af så ödesdiger art.

Han var född 1862 i V. Alstad, tog
folkskollärareexamen 1884 vid Lunds
seminarium och tillträdde 1885’ den
befattning, som nu genom hans död blifvit
ledig. Medlem af skolrådet, hade han gjort

sig känd för stort nit om skolan och ägde
som lärare ovanlig undervisningsskicklighet.
Utan ersättning läste han ofta under
ferierna med dem, som särskildt behöfde
förkofra sig eller voro mera vetgiriga.

Gärna besökte han Skolmöten och var
ordförande i Lyckebykretsen af S. A. F.
Sistlidet år bevistade han med resebidrag
af församlingen sommarkurserna i Uppsala.

Närmast sörjes han af änka och 3 små
barn.

I Därvaro af skolrådets samtliga
medlemmar och hela pastoratets lärarepersonal
jordfästes den afhållne lärarens stoft den
8 dennes. Kyrkoherden Bergström höll ett
anslående liktal, däri han varmt framhöll
den hädangångnes ihärdiga och kraftfulla
arbete i skolan och hans vänsälla väsen,
mässa och solosång utfördes från läktaren af
damer och skolbarn, och vid grafven sjöngs
en sång under anförande af folkskolläraren
Klingstedt. Skolbarn, föräldrar och vänner
strödde en rik blomsterskörd öfver den djupt
saknade lärarens graf.

Kontraktet

mellan Sveriges allmänna
folkskollärareförening och
lifförsäkringsbolaget Svecia.

Ehuru hr Eklunds andra insändare i Svensk
Läraretidning hufvudsakligen är ett
återupprepande af den första och sålunda innehåller
föga nytt i sak, vilja vi dock åter en gång
lämna honom ett offentligt svar.

Vi antaga, att hvarje för saken intresserad
medlem af Sveriges allmänna
folkskollärareförening kan själf bedöma innebörden af
öf-verenskommelsen med Svecia, om han noga
genomläser fjärde häftet af föreningens
senaste årsskrift, hvilket för utdelning blifvit
tillställdt hrr kretsordförande. Alla
långrandiga tolkningar af kontraktet i fråga torde
sedan vara öfverflödiga, och vi kunna alltså
för att icke i likhet med hr E. återupprepa
hvad vi redan sagt, fatta oss kort.

Ombudsmötet i Norrköping gaf oss i
uppdrag att åt föreningen söka anskaffa fullt
solid försäkring till möjligast billiga pris. Det
kunde därför icke bli tal om att föredraga
osäkra spekulationer på framtidsvinst i
stället för en säker reduktion af premien från
början. Det är för öfrigt rent nonsens att
tala om premienedsättningen i jämförelse med
>den beräknade vinsten på försäkringarna».
Ty frånsedt det, att dylik beräkning är högst
otillförlitlig (hvilket bäst framgår af hr
Eklunds eget af den offentliga kritiken
nedgjorda försök i broschyren »Lifförsäkringen»
1898), så vet hvarje försäkringsman, att ingen
tariff nedsättning på den grunden är möjlig
utan endast genom besparing i
anskaffningskostnad. Jämförelsen med tab. I B i Svecias
vanliga prospekt är så mycket olämpligare,
som försäkring utan andel i vinst af bolaget
meddelas endast vid lifstidspremier. Men
äfven i denna tabell har nedsättningen
tillkommit genom minskad anskaffningskostnad,
alldenstund läsre agent- och inspektörsprovision
därvid beräknats. Vidare äro - huru ofta
nödgas vi upprepa det? - gruppens samtliga
försäkringstagare delaktiga i vinst. Att
gruppen är delaktig i vinst framgår för öfrigt
däraf, att dess försäkringsbref äro lika lydande
pom bolagets vanliga, undantagandes
skillnaden i premier. Vinnes beräknad tillslutning,
är alltså affären för oss lärare god. Men det
är just denna till ö lutning, man i
konkurrenssyfte vill hindra. Vi hafva sökt bereda
föreningens medlemmar de största möjliga för-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0630.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free