- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
727

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 43. (982.) 24 oktober 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 43

SVENSK LÄRARETIDNING.

727

dins moder i Oehlenschlägers dikt med
samma namn) af H. Begtrup, »Et
Långfredags-minde», legend af Poul la Cour.

Tidskriften utkommer med 6 häften (ä
80 sidor) årligen, och är priset 6 kr.

H. O.

Nytt i bokhandeln.

Handbok för åskådningsundervisningen under
de tvänne första skolåren af J. M.
Ambrosius. Lund, C. V. K. Gleerups förlag, l kr.

Kyrkostämmoförordning, folkskolestadga,
kommunalförordning och valordning för Stockholm
med bihang och register, utgifna af Elias
Lagercrantz. 2 kr.

Nya testamentet eller nya förbundets skrifter,
såväl de, som inom den äldsta kyrkan voro
allmänt erkända, som de, hvilka icke voro
det. Till svenska språket öfverflyttade. Sthm,
Fr. Skoglund, (i distr.) 4 kr. 50 öre.

De svenska djurskyddsföreningarnas
verksamhet. Berättelse, afgifven af styrelsen för de
svenska djurskyddsföreningarnas
centralförbund.

Ljus. N:r 3. - Svensk sång. N:r 39. -
Dagny. N:r 15. - Varia. N:r 10. -
Hälsö-vännen. N:r 20.

P, J. Engström f. I sitt hem i

Stockholm afled den 19 dennes f. d.
läraren vid Östermalms folkskola härstädes Per
Johan Engström.

Född i Askersunds landsförsamling 1844,
tog F. folkskollärareexamen i Linköping
1874 samt erhöll året därpå ordinarie
anställning vid Östermalms folkskola. På
grund af sjuklighet tog han J 896 afsked
med af kortad pension.

Närmast sörjes han af änka och barn.

Finlands allmänna svenska
folkskollärare- och lärarinneförening1,

till hvars stiftande tillstånd gafs i januari
1899, höll konstituerande möte i juni detta
år. Föredrag hölls af seminariedirektor
Sundvall från Ekenäs om folkskolans arbete,
hvarefter mötet, det första enbart svenska
foikskolemöte i Finland, till ordförande
utsåg magister M. Holmberg och till
sekreterare läraren A. N. Vinell. Efter en kort
diskussion, hvarunder alla talare varmt
förordade grundandet af ett eget tidningsorgan
for den svenska lärarekåren i Finland,
beslöt föreningen verka för åstadkommande
af ett dylikt organ. Anordnande af svenska
feriekurser sattes som önskningsmål. Till
medlemmar af centralstyrelse för föreningen
utsagos hrr J. J. Va^tröm, Simon Antell,
Algot Jansson, M. Holmberg samt fröknarna
Anna Appelberg, Hedvig von Essen, Ida
Yegelius, Ingeborg Appelberg och Alma
Husberg.

Svenskbyboarnes skola

i Syd-Ryssland har genom undertecknad fått
emottaga följande: från Värmlands-Näs
krets-förening genom G. Fernlöf i Huggenäs 21
kr. 70 öre; från Svedala kretsförening genom
.N. Thylén i Svedala 9 kr. 50 öre; från Visby
kretsförening genom P. J. Gerdén i Visby
31 kr. 28 öre; från Nordöstra Upplands
kretsförening genom S. A. Öhinan i Sandby 12
kr. 50 öre; från Göteborgs kretsf ö rening
(hvilken förut direkt till Chr. Hoas lämnat
150 kr.) nu genom K. L. Larsen 27 kr. 50
öre; frän Stora Mellösa kretsförening genom
A. Söderborg i Stora Mellösa 6 kr., från C.
J. Nyqvist i Björketorp 6 kr. 35öre( = Södra
Marks kretäförening), hvilket tacksamt
erkännes.

Hasslarp dan 19 oktober 1900.

M. J. Martinsson.

Pensionsbref,

utfärdade den 24 september 19OO.

Folkskollärarnes änke- och pupillkassa.

857. D. Petterssons änka, Bone, Älfsb.

120 kr., fr. l aug. 1900.

858. 8. A. Sehlins ä. o. 4 b., Hakarp, Jönk.

240 kr., fr. l sept. 1900.

BARNBIBLIOTEKET

SAGA

utsänder i dag sitt adertonde häfte.

Detsamma innehåller på omslaget förutom
tankeöfningar m. m. en skildring af
Eltonsjön. Innehållet i Öfrigt utgöres af slutet
på sagan om »Den gode Gerhard» samt
större delen af sagan om Guigemar. Allt
förtydligadt med 13 originalillustrationer af
Elsa Beskow.

N:r 19, som utsändes onsdagen den 7
november, innehåller slutet på sagan om
Guigemar samt vidare sagan om Aucassin
och Nicolette.

*Ny subskription

mottages från och med haft. 15, då
»Medeltidssagor» började införas. Om minst 20
sub-skribenter anskaffas, kan man hänvända sig
direkt till
Expeditionen af SAGA, Stockholm N.

2) Ännu ej bestämdt. 3) Rekvireras från
byråför?ståndaren, folkskolläraren N.
Lundahl, Lund.

494. B. 1) Detta tilltro vi oss ej kunna
afgöra. 2) Ja.

495. Prenumerant 1900. 1) och 2) Ja,
därest ej genom protokoll eller annorledes hela
området blifvit tillförsäkradt läraren. 3)
Synes ej vara riktigt. Kan föranleda tvist. 4)
Nej, icke under nyss angifna förutsättning.
5) Torde vara säkrast.

496. J. E. Q. Från nästa års början
behöfver hvarken skolrådet eller läraren
vidtaga någon åtgärd. Hvarje tjänst är då utan
vidare delaktig efter 1,000 kronor - hvarken
högre eller lägre delaktighet blir därefter
medgifven.

497. Ständig prenumerant. 1) Redan förut
mycket tvistigt. 2) Beror på om han blifvit
uttryckligen tillförsäkrad dylik förmån. 3)
Under omarbetning. Omöjligt att säga, när
de nya normalritningarna blifva färdiga.

498. Sergo. Byte af plats inom samma
församling kan ske genom frivillig
öfverenskommelse, utan att tjänsten behöfver
ledig-kungöras. Medgifvande bör lämnas af
kyrkostämman.

499. A -50. Enligt prejudikat kan
lärarinna ej tilltvinga sig större bostadsförmån
än den nämda.

500. G. M. Ja, tyvärr finnas härpå
exempel. Skäl är emellertid att försöka klaga.

501. Orvad. l,) 3) och 4) Se författningen
angående statsbidrag vid sjukdomsfall!
Finnes i Folkskolestadgan af S. Nordström. 2)
14 dagar är tillräckligt. 5) Nej. 6) och 7)
Fråga någon äldre kamrat! Icke skall man
behöfva skrifva till en tidning för att fråga
om dylika småsaker.

502. 35 år. 1) Nej. 2) Ja, därest ej
examinerad kan erhållas. 3) Ja. 4) Behöfs
därest tjänsterna skola förenas med
folkskollärarebefattning.

503. J. S. V. 1900: 1) Den, som ej före.
ansökningstidens utgång insändt merit- och
tjänsteförteckning, är ej kompetent. Den
andre är naturligtvis ej därmed vald. 2)
Ärendet återförvisas antagligen till ny
lagenlig behandling. 3) Ja, ty det finnes ju då
blott en sökande kvar.

504. J. -n. Torde ej vara lagligt.

505. V. n. Prejudikat af år 1886
tillerkänner lärarinna endast ett rum och kök.

506. ? 1900. 1) Nej, det kunna vi ej inse.
2) Nej. 3) Härom kunna bestämmelser
införas i reglementet. 4) Ja, om inspektören
och domkapitlet gilla anordningen.

507. Samuel. 1) Ja. 2) Minst 600 kr.
efter år räknadt. 3) För Via år efter i.000
och för "/^ år efter 600 eller 700 kronor
beroende på vikariens lön.

508. F-g. Ja, endast om någon begär
omröstning, skall sådan äga rum, och sker
den med slutna sedlar, då det gäller val.

509. S. Vi äro tacksamma att få se
»miraklet».

510. Sökande. 1) Ja. 2) Vidimeringen
kan ske på en gång för alla å ett ark införda
afskrifter men bör i så fall göras så tvdlig,
att intet misstag kan äga rum beträffande
hvilka afskrifter vidimeringen gäller.
Antalet afskrifter bör sålunda tydligt angifvas med
bokstäfver.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

gom icke äro undertecknade med af sandar ens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

491. Beth. 1) Synes ej öfverensstämma
med § 22 mom. 5 i folkskolestadgan. Ifall
Ni såsom ordinarie skulle, på sätt Ni
uppgifver, flyttas till ett vikariat, riskerar Ni
rent af att förlora tjänsteår vid uppflyttning
i högre lönegrad. 2) Den från tjänstgöring
lediga tiden äger Ni tillbringa hvar Ni
behagar.

492. Passa. 1) Det är nog säkrast att taga
den platsen med. 2) Detta går ej utan på
frivillighetens väg.

493. Pox. 1) Härom våga vi ej yttra oss.

Sveriges allm. folkskoll ärar eförening.

Från ytterligare följande kretsföreningar
hafva protokollsutdrag ingått: Emitslöfs, Falu,
Guldkrokens, Gåsborns, Högsby,
Kalmar-N. Möre, Klinte, Lyckeby, Lödöse-Torskogs,
Mariestad-Kinnekulle, Misterhults,
Munka-Ljungby, Nora, Oppunda,, Ramsbergs,
Rekarne, Roma, Sollefteå, St. Mellösa, S. V.
Upplands, S. Ö. Skånes, Svedala, Södertörns,
Uppsala, Voxnadalens, Väne, Västerbergslagens,
Örebro (l, 3), Östersunds.
H .Motioner hafva inkommit från S. V.
Upplands och Södertörns kretsföreningar.

U^T" Herrar kretsordförande torde
uppmärksamma, att protokollsutdrag angående
de till kretsföreningarnas behandling utsända

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0731.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free