- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
741

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 44. (983.) 31 oktober 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 44

SVENSK LÄRARETIDNING.

741

- Gästbesök vid Stockholms folkskolor
aflägger f. n. slöjdinspektrisen fru Anna Eeg
Schön, som på danskt statsstipendium
studerar den kvinnliga slöjdundervisningen i vår
hufvudstads folkskolor.

- Ett nytt skolhus invigdes den 15 d:s i
Skaftö församling, Gtbg, af pastor Perslow i
närvaro af skolrådet och många målsmän.
Skolhuset är fritt och högt beläget samt har
kostat 4,500 kronor. Församlingen har nu
8 skolor.

- Till ett skolkök i Falkenberg har d:r
C. H. Björck skänkt en summa af 800 kronor,
som på kyrkoherden D. Davidssons
50års-dag till denne öfverlämnades. Då endast
sagda belopp fattades, kommer köket snart
att börja sin verksamhet.

- Till gode män för förmyndareskap äro
nyligen valda folkskollärarne P. Ljunggren i
S:t Olof, P. Lagerblad i Tumba, N. J.
Gustafsson i Västermo, S. G. Gustafsson i Kinna,
C. G. Vesterberg i Rimbo samt C. N. Lindell

1 Hamrånge.

- Maria skolkök inflyttar i dag i sin nya
lokal vid Ttmmermansgatan 28, sedan den i
lördags tagits i skärskådande af intresserade.
Eleverna bli 15-18 dagligen. För middag,

2 rätter mat, betalas 5 öre af barnen och 25
öre af fabriksarbeterskor. Lokalerna äro
rymliga och ljusa.

- Landsbygdens största skolhus torde
komma att uppstå i V. Skreflinge invid
Malmö. Inom Sofielunds municipalområde
skall nämligen uppföras en skolhusbyggnad
med 20 lärosalar utom slöjdsalar. En
"kommitté har fått i uppdrag att uppgöra ritningar
och kostnadsförslag.

- Två möten årligen mellan skolråd och
lärarepersonal skola hädanefter hållas i
Ullånger, Vnrl., det ena vid vårterminens slut,
det andra vid höstterminens början. Vid det
förra skulle man draga nytta af de rön, som
gjorts under den gångna vinterns skolarbete
och planera för den nästa.

- Vid fyllda 70 år uppvaktades f. d
folkskolläraren P. M. Karlsson i Karlskrona den
20 dennes af en deputation från stadens
folk-skbllärarekår, hvarå lyckönskningar framburos
af folkskolläraren C. G. Olsson. Ett par
min-nesgåfvor öfverlämnades på samma gång åt
den åldrige kamraten.

- En dyrbar kaffeservis öfverlämnades
den 20 dennes af skolrådet i Svalöf, Mim., till
lärarinnan i Munkegårda Hilda Nilsson, som
efter 10-årig tjänstgöring nu står i begrepp
att gifta sig. Kyrkoherden Holm och
landstingsmannen P. Tykesson framburo
församlingens tack.

- En aftonunderhållning med sång, musik
och föredrag anordnas nästa lördag å
Ateneum, Kungsgatan 2, härstädes. Behållningen
tillfaller Stockholms ’folks kollärareförenings
byggnadsfond. Såväl det goda ändamålet som
det lockande programmet (se en annons längre
fram!) manar till talrikt besök.

- Betydande utgiftsposter för
skolväsendet förekomma här och där i
landsbygdskommunernas budget. Så slutar skolstaten i
Valbo, Gflb., på 116,646 kronor. Men så äro
ock 20 lärare eller lärarinnor anställda vid
folkskolan och 22 vid småskolan. I
Karlskoga församling är utgiftssumman ändå
högre: den går till 148,300 kronor.

- En modellserie för kvinnlig si ö/d, ut*
arbetad af elever vid Stockholms folkskolor,
har i dagarne afsändts till Milano.
Ledamoten af italienska parlamentet De Cristoforis,
som har högsta öfverinseendet öfver folkskolan
i Milano, uttryckte nämligen under sitt besök
härstädes i början af sommaren en liflig
önskan att för Milanos skola erhålla en dylik
serie.

- Silfverbröllop firades den 26 dennes af
folkskolläraren i S. Sandsjö, Kron., Axel
Cederblad och hans maka. För att hugfästa
minnet af dagen och gifva uttryck åt sitt
erkännande af silfverbrudgummens plikttrogna
verksamhet, å platsen i 26 års tid
öfverlämnade församlingen åt silfverbrudparet en sub-

skriberad minnesgåfva, bestående af ett par
kandelabrar jämte en summa i guldmynt.

- Ett varmt intresse för folkupplysningen
ådagalade Nyeds församling, Vrml., då den i
förra veckan enhälligt beviljade till
Värmlands läns folkhögskola att utgå under tre år
2 öre pr fyrk (ungefär 31,000), till länets
landtmanna- och folkhögskola 350 kr. årligen
tills vidare, 200 kr. i ill församlingens
sockenbibliotek för 1900 och 50 kr. till nykterhetens
befrämjande.

- Som vikarie lär den i förra numret
omnämde, af Enångers församling afsatte
skolläraren J. Örtendahl hafva tjänstgjort i
Lom-maryds församling i fjor, enligt ett
meddelande till Eksjö-Tidningen. Han till och med
sökte en ordinarie plats där, men blef ej
uppförd å förslag i följd afoluckor i hans
merit- och tjänsteförteckning. År 1898
vikarierade han tillfälligtvis vid en folkskola i
Ljung, Öst g. Om det förhåller sig på detta
sätt, är det verkligen fast obegripligt, att han
ej kunnat af vederbörande myndigheter
anträffas för att del gif vas varning.

- En familjeafton var den 19 dennes
anordnad af rektor E. Sahlin å
gymnastiklokalen i Falu högre allmänjpa läroverk.
Lärjungar från högsta klasserna i goss- och
flickläroverken, lärare, föräldrar och målsmän hade
i stort antal infunnit sig. Salen var prydd
med fotografier och kopparstick, och rektor
Sahlin höll föredrag om konstens betydelse
för skola och hem. Författarinnan Selma
Lagerlöf uppläste ett par af sina berättelser,
musik utfördes på fiol och piano, sånger
sjöngos, och en enkel kvällsvard afölöt den
synnerligen angenäma tillställningen.

- Ett skolmöte var den 25 dennes af
folkskoleinspektören Leksell anordnadt i
Svärdsjö. Med afseende å de sommarkurser, till
hvilka länets landsting beviljat anslag,
uttalade mötet sin tacksamhet för
landstingets frikostighet mot lärarekåren men
ansåg lämpligast att kurserna uppskötes till
1902, enär under 1901 förekomma både
stiftsmöte i Västerås och sommarkurser i Uppsala.
Dessa senare kunde icke ersättas af några
andra. Lämpligaste tiden vore strax efter
midsommar och platsen helst Falun med sin
mångfaldiga åskådningsmateriel eller
Hedemora med slöjdskola och billiga
lefnadskost-nader, då däremot Leksand vore stadslik och
dyrbar. Kurserna borde i motsats till de
mera vetenskapliga i Uppsala företrädesvis
omfatta sådana ämnen, som vore till direkt
användning i skolan, såsom sång, fria lekar,
svenska språket o. s. v.

- En synnerligen vacker hyllning
ägnades den 24 dennes folkskolläraren i Köping
J. E. Östman, hvilken då fyllde 60 år. På
morgonen hälsades han af de i led uppställda
skolbarnen med verser samt af kamraterna,
å hvilkas vägnar läraren Engberg frambar
ett tack för godt samarbete och varma
Tal-önskningar för framtiden, hvarjämte han
öfverlämnade ett skrif st all med ljusstakar af
silfver sona minne af dagen. På aftonen var
hr Ö. inbjuden till fest af ett 70-tal stadsbor.
Härvid talade först stadens borgmästare, som
erinrade om den mångåriga, oförtrutna
kommunala verksamhet, som dagens hjälte
utöfvat, och öfverlämnade ett guldur och en
dyrbar snusdosa som hedersgåfvor från
medlemmar af samhället. Skolrådets ordförande
talade för Ö:s verksamhet i skolans tjänst, och
stadsfullmäktiges ordförande tackade
60-åring-en för mångårigt arbete som sekreterare i
sagda korporation. Dessutom riktades till
honom skilda tacksamhetstal för hvad han gjort
söm fattigvårdsstyrelsens sekreterare och
ordförande, drätselkammarens ordförande, som
medlem af hälsovårdsnämden och som
ordförande för >Tomtarne». Sist önskade
landshöfding Bergström, som var på besök i
staden och deltog i festen, den mångsidige och
verksamme läraren hälsa och krafter att
fortsätta sitt gagnande arbete, tills minnesgoda
vänner om fem år kunde anordna en ny
minnesfest för honom.SVERIGES ALLMÄNNA
FOLKSKOLIÄRAREFÖRENING

Valen.

a) Medlemmar i centralstyrelsen.

Borås-kretsen: J. Franzén, Alex. Jonsson
och Hulda Lundin.

Landskrona kretsen: dito.

Mönsterås kretsen: dit o.

Skinnskattebergs kretsen: J. Franzén, Alex.
Jonsson och Anna Le^sel i Göteborg.

Kungsbacka-kretsen: dito.

Sydöstra Ångermanlands kretsen: Alexander
Jonsson, Ernst Vestberg i Hudiksvall och
redaktrisen Kr. Quint.

Hille-kretsen.: J. Franzén, Alex. Jonsson och
Ernst Vestberg i Hudiksvall.

b) Revisor.

Borås-kretsen: And. Lindén i Stockholm.

Mönsterås-kretsen: dito.

Kungsbacka-kretsen: dito.

Hille-kretsen: dito.

Landskrona-kretsen: dito.

Skinnskattebergs kretsen: J. P. Lindén i
Stockholm.

Sydöstra Ångermanlands-kretsen: Aug.
Björklund i Sundsvall.

Ökning af eentralstyrelseledamöternas
antal.

Stockholms-, Skinnskattebergs-, Sydöstra
Ångermanlands-^ Borås-, Landskrona-,
Kungs-lacka- och Mönsterås-kretsarna hafva
oförändradt godkänt centralstyrelsens förslag.

Vanartade barns behandling".

Stockholms-kretsen: 1)-4) Ja. 5) Nej.
6) Ja. – Därjämte beslöt kretsen på
förslag af hr F. Berg att göra ett bestämdt
uttalande emot de större skoldistriktens
ifrågasatta delning i mindre områden, då
det skulle verka menligt på lagens
efterlef-nad, och tredskande föräldrar kunde genom
systematisk flyttning undandraga sig
skolrådens uppsikt.

Höks-kretsen: 1)-4) Ja,, ö) Nej. 6) Ja.

Falu-kretsen: dito.

Njurun da-kretsen: dito.

Oppunda-kretsen: dito.

Linköpings-kretsen: dito.

Eagun da -kretsen: dito.

Mönsterås-kretsen: dito.

Borås-kretsen: dito.

Sydöstra Ångermanlands-kretsen: dito.

Skinnskattebergs-kretsen: dito.

7. Färnebo-kretsen: dito. - Flera län
böra få enas om inrättande af gemensamma
uppfostringsanstalter.

Vinslöfsortens krets: 1)-4) Ja. 5) Nej.
6) Ja. - Kretsen ville såsom sin tanke
uttala, dels att till fosterhem borde utväljas
endast verkligt goda och af vederbörande
lärare eller lärarinna vitsordade hem, dels
att i denna fråga ej mycket kan
åstadkommas, så länge rusdryckshandteringen, som
är själfva roten till det onda, finnes i landet.

Ramsbergs-kretsen: 1)-4) Ja. 5) och 6)
I hvarje kyrkoförsamling (= skoldistrikt)
skall finnas en barnavårdsnämd, som, där
församlingen ej annorlunda förordnar,
utgöres af skolrådet.

Norrköpings-kretsen har på förslag af hr
J. Cederberg gjort följande uttalande:

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0745.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free