- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
756

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 45. (984.) 7 november 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

756

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 45

löneförbättring, och vid stämman förordade
alla talare sagda anhållan, som också
enhälligt bifölls. Härigenom bli lönerna:

för ord. folkskollärare: 1,250, 1,450, 1,650
och 1,850 kronor;

för ord. folkskollärarinna: 1,050, 1,150, 1,250
och 1,350 kronor;

för småskollärarinna; 550, 600, 650 och 700
kronor.

Förste lärarens arvode bestämdes till 200
kronor.

Lidköping.

Lärarepersonalen hade petitionerat hos
skolrådet, att detta måtte föreslå
församlingen att besluta, det lönerna från och med
1901 måtte utgå med följande belopp:

för ord. folkskollärare: 1,200, 1,400, 1,600
och 1,800 kr,;

för ord. folkskollärarinna: 1,000, 1,100, 1,250
och 1,400 kronor;

för småskollärarinna: 450, 525, 650 och 700
kronor,

hvarjämte Öfverläraren anhållit om en
löneförhöjning af 200 kr., motsvarande det
höjda årliga statsbidrag, som i följd af 1897
och 1900 års riksdagsbeslut kommer
församlingen till del för hans tjänst, och
slöjdlärarinnan äfvenledes anhållit, att hennes
lön måtte höjas från 550 till 650 kr.

Frågan hänsköts till utredning af en
kommitté, och i hufvudsaklig öfverensstämmelse
med dennas förslag hemstälde skolrådet,
att kyrkostämman måtte besluta, att ingen
ändring i den år 1893 antagna lönestaten
måtte företagas utan de fasta lönerna
förblifva oförändrade, nämligen i ett för allt:

för ord. folkskollärare: 1,000, 1,200, 1,350
och 1,500 kronor;

för ord. folkskollärarinna: 900, 1,000, 1,100
och l,200o kr.;

för småskollärarinna: 450, 525 och 600 kr.;

men att kyrkostämman tillika måtte
besluta att »för ett år i sänder eller för
kortare perioder af år» tillerkänna de
nuvarande lärarne följande personliga lönetillägg:

för de tre äldsta ord. lärarne hvardera 150
kr., den yngste ord. läraren 100 kr., de tre
ord. folkskollärarinnorna hvardera 125 kr.,
en af småskollärarinnorna 50 kr., de öfriga
25 kr. eamt slöjdlärarinnan 50 kr.

För bifall till lärarepersonalens begäran
talade varmt borgmästaren Wennérus samt
bryggaren Lefyander och järnhandlaren
Sundbeck. För skolrådels förslag talade
kollega Bohlin, rektor Jernell,
lasarettsläkaren Lundgren, major Lyström, slaktare
Bolin m, fl.

Kyrkostämman antog till slut ett af
kronofogden H. Sanden framställdt förslag
att för år 1901 bevilja hvad skolrådet f
öreslagit men på samma gång uppdraga åt
skolrådet att inkomma med förslag till ny fast
lönestat för folk- och småskolan.

Västervik.

Ordinarie folkskollärarinnornas ansökan
oin att få lönerna höjda med 100 kronor
till 1,100, 1,200, 1,300 och 1,400 kronor
hade ej vunnit skolrådets bifall, utan
föreslog detta, att lönegraderna skulle bli följande
säregna belopp: 1,018:75, 1,125, 1,231:25
och 1,337:50.

Detta förslag blef utan diskussion af
stämman godkändt.

Söderköping.

De två ordinarie lärarne vid folkskolan
hade för en tid sedan begärt lönereglering,
men skolrådet föreslog ett dyrtidstillägg af
] 00 kr. årligen för dem hvardera öfver
lagstadgade lönen. Vid stämman, där redaktör
Thorén m. fl. varmt förordade lärarnes
förslag, under det en skolrådsledamot höll på
dyrtidstillägget, bifölls emellertid lärarnes
förslag utan votering, och blef i följd häraf
lönen för ordinarie lärare fastställd till 800,
1,000, 1,200 och 1,300 kr. förutom bostad
och ved.

Vadstena.

Lärarne vid Vadstena folkskolor begärde
en löneförhöjning af 300 kr. och
småskollärarinnorna ett tillägg af 50 kr. Det
sistnämda tillstyrktes af skolrådet, men
löneförhöjningen till lärarne ansåg det böra
inskränkas till 200 kr. Stämman biföll
emellertid utan diskussion såväl lärarnes som
lärarinnornas anhållan. Äldste läraren får
på grund häraf i lön 1,650 och de två
öfriga 1,500 kronor.

Norrtälje.

Den från fjorårets oktoberstämma hvilande
frågan om lönereglering för lärarepersonalen,
som därom gjort ansökan, afgjordes den 30
oktober i enlighet med ett af skolrådet
enhälligt uppgjordt förslag, sedan borgmästaren
Behmer i ett mycket välvilligt anförande
yrkat bifall till detsamma. Lönerna bli
enligt detsamma från och med 1901 i ett för allt:

för ord. folkskollärare: 1,200, 1,350, 1,500
1,650 och 1,800 kr.;

för ord. folkskollärarinna: 1,000,1,100,1,200
och 1,300 kr.;

för småskollärarinna: 550, 600, 650 och
700 kr.

Lönegraderna för lärarinnorna äro lika
med de i petitionen begärda; lärarne hade
anhållit om lönegraderna 1,200, 1,400, 1,600
och 1,800 kronor.

Västerås.

Med anledning af en från lärarekåren
in-j gifven petition hade skolrådet afgifvit
förslag till reglering af lönevillkoren för
lärarepersonalen. Ehuru vid stämman ett par
talare, med fästadt afseende på den
försämring man kan vänta i ekonomiskt
hänseende, varnade för att nu fixera lärarelönerna,
segrade skolrådets förslag vid votering med
4,023 röster af 45 röstande mot 547 af 10
röstande. Lönerna blifva sålunda för
framtiden :

för ord. folkskollärare: 1,500, 1,700, 2,000 och
2,250 kronor;

för e. o. folkskollärare: 1,200 kronor;

för ord. folkskollärarinna: 1,250, 1,400 och
1,550 kronor;

för e. o. folkskollärarinna: 1,000 kronor;

for småskollärarinna: 700, 800 och 900 kronor;

för slöjdlärarinna: 800, 900 och 1,000 kronor.

För slöjdlärare beräknas lönen lika som
för öfriga lärare och för biträdande
slöjdlärarinna som för småskollärarinna.

Hr J. P. Malmberg framförde
lärarepersonalens tack för det fattade beslutet under
uttalande af den förhoppningen, att
detsamma skulle så återverka på skolornas ar-

bete, att det äfven komme det allmänna
till gagn.

Hudiksvall.

Lärarepersonalen hade i ingifven petition
anhållit om följande lönegrader: för lärare
1,400, 1,600, 1,800 och 2,000 kr.; för
lärarinna 1,150, 1,250, 1,350 och 1,450 kronor
samt för småskollärarinna 600, 650, 700 och
750 kronor.

Skolrådet framlade ett jämkningsförslag,
som af stämman antogs. Enligt detta bli
lönerna:

för ord. folkskollärare: 1,393:75,1,600,1,806:25
och 2,012: 50;

för e. o. folkskollärare: 1,137:50;

för ord. folkskollärarinna: 1,143:75, 1,250,
1,356:25 och 1,462:50;

för e. o. folkskollärarinna: 1,037:50;

för småskollärarinna: 700, 750, 800 och 850
kronor;

för slöjdlärarinna: 650, 700, 750 och 800
kronor.

Småskollärarinnorna fingo således 100 kr.
mera än de begärt. Folkskolläraren
Vestberg framförde å stämman lärarekårens tack
för stämmans tillmötesgående mot kårens
framställning och skolrådets förslag.

Östersund.

Lärarepersonalens af skolrådet tillstyrkta
ansökan om lönereglering bifölls enhälligt af
stämman den 29 oktober, och ställa sig
lönegraderna hädanefter sålunda:

for ord. folkskollärare: 1,450, 1,700, 1,950
och 2,200 kronor;

för e. o. folkskollärare: 1,450 kronor;

för ord. folkskollärarinna: 1,200, 1,300,1,400
och 1,500 kronor;

för e. o. folkskollärarinna: 1,200 kronor;

för småskollärarinna: 750, 800, 850 och 900
kronor.

- Lärarekårens tack tolkades af förste
läraren M. Lysén.

Nybro köping.

Ehuru skolrådet afstyrkt en af distriktets
folkskollärare och småskollärarinnor gjord
ansökan om lönereglering, biföll stämman
den 23 oktober denna ansökning, sedan
behofvet af löneförhöjning påvisats. Lönerna
blifva alltså for framtiden (utom bostad och
vedbrand):

för ord. folkskollärare: 900, 1,100, 1,300och
1,500 kr.;

för småskollärarinna: 400, 450, 500 och 550
kronor.

Nuvarande lärarepersonal får
tillgodoräkna sig redan uppnådda tjänsteår.

Nacka församling

invid hufvudstaden beslöt under förra
veckan följande lönereglering för sin
lärarekår:

för ord. folkskollärare: 900, 1,000, 1,100 och
1,200 kr.;

för ord. folkskollärarinna: 800, 900, 1,000
och 1,100 kr.;

för småskollärarinna: 450, 500 och 550 kr.

Förste lärarne vid Erstavik och Neglinge
dessutom särskildt arvode af 50 kronor.

Lju&narsberg.

På kyrkostämma med Ljusnarsbergs
församling fastställdes den 31 oktober
skolrådets förslag till lönereglering för lärare-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0760.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free