- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
795

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 47. (986.) 21 november 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 47

SVENSK LÄRARETIDNING.

795

Ifall Ni önskar Jultomten
eller Tummeliten eller Fågel Blå,
insänd rekvisition nu genast! Alla,
som beställa tidningarna eller
sagoboken fore den l december, kunna
vara säkra på att få dem i god tid
fore jul. Glöm icke att angifva
hvilkendera upplagan som önskas
af Fågel Blå - stora eller lilla I

Adressen är endast:

Svensk Läraretidning, Stockholm N.

Hvad lärarekåren säger om årets
Jultomte.

Vi återgifva ytterligare ett uttalande, som
vi i dagarna mottagit från en lärarinna i
mellersta Sverige, Hon skrifver:

Det märkes både utan och innan, i stort
och smått, att det är »något särskildt» med
Tomten i år. Ja, det är ju sant, han är
ju-bilar. En liten klarögd, oskuldsfull
representant för det unga Sverige flätar också en
krans af rosor kring hans änne. Mycket
har han ju också under sin 10 åriga tillvaro
uträttat för barnen. Han har brutit vägen
för idén, att kulturens fagraste blomster och
härligaste frukter, konstens och diktens alster,
skulle göras tillgängliga äfven för de breda
lagren. Nu talas allmänt om att äfven
folkskolans barn borde få göra bekantskap med
våra stora mästares verk - genom
skolsalarnas prydande med reproduktioner af dessa
verk - men när Tomten för 10 år sedan
genom sitt framträdande häfdade den tanken,
hvem tordes då tänka den ut?

Ej underligt alltså, att vårt folks barn ha
rosor i beredskap åt jubilaren. Och rosorna
äro en lyckligt funnen bild af de ljusa, vackra,
rena tankar och goda föresatser, som bland
Sveriges ungdom spira öfverallt, där Tomtens
trolska, röda mössa visar sig.

Tomten öppnar sitt rika innehåll med en
liten fin dikt, fluten ur Edvard Evers
välkända penna. Julrosor - så är dess namn
- är genomträngd af den skäraste poesi.

»Skatten på Lassas» är liksom en hälsning
från det finska broderlandet. En fläkt af
allvar och vemod men äfven af hopp och rik
förtröstan till Gud möter oss där - och
sådana rensande vindpustar behöfva vi.

»Anna Säterjänta» är en gripande
verklighetsskildring, som måste gå de unga till
hjärtat. Trogen och tidig pliktuppfyllelse!
Ett skönt ideal!

»Silfverklockan» tyckes gripen direkt ur
barnens värld, så väl framställer den dessas
hugskott, planer och funderingar. Barnsliga
infall och lustiga vändningar komma att göra
den omtyckt af de unga, och underligt vore,
om någon af dess små läsare skulle känna
sig oberörd af densamma.

Karl Aspelins tafla »Simeon med
Jesusbarnet i sin famn> är ett äkta julmotiv. Och
Carl Larssons »Vikingatåg i Dalom» är full
af scener ur barnens friluftslif, i hvilka helt
säkert många skola känna igen sig. På ett
synnerligen lyckligt sätt har konstnären i sina
akter- och förpassagerare karakteriserat
flickans och gossens säregna kynne. Man
längtar, Där man ser denna tafla, ut till skog och
sjö, natur och frihet.

Men Tomten har äfven »roliga gubbar».
»Kisse-Katt i stöflar» är öfverdådig. »Mäster»
själf å sin trefot och klädd i hornbågade
glasögon samt den lifliga gatuscenen äro
taflor, fulla af humor. Men t. o. m. genom
dessa smyges en lärdom in i barnens
föreställningsvärld.

Den lilla Tummeliten är helt enkelt bara
för vacker i förhållande till sitt pris. Ett så-

dant mästerverk som Exners »Goda grannar»
i en publikation för 12 öre! Då man ser
denna tafla, önskar man ovillkorligen att äga
originalet. Den lilla tondikten »Kring
julgranen» är rolig och mycket lättsjungen.

BARNBIBLIOTEKET

SAGA

utsänder i dag sitt tjugonde häfte.

Detsamma innehåller på omslaget förutom
tankeöfningar m. m. en skildring af ett
besök i en stenkolsgiufva. Innehållet i
öfrigt utgöres af sagorna örn Den kloka
konungadottern och Gautier samt början på
sagan om Mäster Perus - allt förtydligadt
med 13 originalillustrationer af Elsa Beskow.

N:r 21, som utsändes onsdagen den 5
december, innehåller slutet på
Medeltidssagor, hvarefter i de återstående 64 sidorna
för året införes en liten serie Svenska
folkvisor i urval for barn af Fridtjuv Berg.
Början göres med »Inga liten kvarnpiga».
Folkvisorna illustreras af Jenny Nyström,
hvarjämte äfven melodierna återgifvas.

Nästa år

utkommer SAGA med sammanlagdt 16
häften, däraf 8 under vårterminen och 8 under
höstterminen. Priset för 48-sidigt
illustre-radt häfte blir fortfarande endast 10 öre.
Hel årgång om 16 häften kostar l kr.
50 öre.

Under vårterminen skall i SAGA
meddelas en ny samling af sagor ur Tusen och
en natt, berättade af Anna Wahlenberg, och
under höstterminen inflyta Grekiska
hjältesagor. Därjämte som förut på omslaget
smärre skildringar, tankeöfningar m. m.

Vidare härom i ett följande nummer.

(Meddelanden och förfiågBingår i bref och å brefkort,

gom icke äro undertecknade med afsändarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

566. Vän af rättvisa. Ja, det är
naturligtvis för mycket begärdt, att en sökande skall
gå och vänta på att få en plats, som redan
erhållits af en medsökande. Detta har
heller ingen ifrågasatt, och enligt
folkskolestadgan har man t. o. m. i fråga om ordinarie
plats rätt att söka annan tjänst, så snart den
förra är tillsatt. Men hvad man kan begära
är, att den, som sökt mer än ett vikariat och
erhåller en af de sökta platserna, genast
underrättar på de öfriga ställena, så att han
icke äfven där erhåller förordnande.

567. Konon. Frågan ligger alldeles
utanför deni;a tidnings område.

568. Qvist 1) 8 å 14 dagar. 2) Ja, detta
är säkrast. Skolrådet skall ju ändra sitt
förra beslut, så att ledigheten ej omfattar
hela terminen.

569. Amalia. Ombesörjes af en person
vid tidningens expedition mot 60 öre. Men
under november och december är arbetet vid
expeditionen så hopadt, att vi ej kunna
undvara en person för att under några timmars
tid leta i gamla Posttidningar på kungl,
biblioteket. Skrif på nyåret, ifall Ni önskar,
att vi då skola göra något vid saken.

570. Teodor. Efter lästiden, där ej annan
öfverenskommelse träffats.

571. 72 Frågvis. 1) och 2) Se en artikel
under »För dagen I > Ja, om laglig lön ej
åtnjutits. Huru fördelningen är gjord mellan de
olika posterna betyder i detta fall ej något.
4) Se författningen! 5) Jo, utöfver den lagliga
minimilönen (icke utöfver den lön
församlingen kan hafva beviljat). 6) Ja, om
laglig lön ej utgår.

572. J. A, Kan afgå den l februari 1901.
Erhåller då pension efter 1,000 kronors lön.

573. Rättvisa. 1) Om Ni blifvit för
återstående tjänstetid tillförsäkrad
kofodersersättning med 120 kr., så kan denna förmån ej
be-röfvas Eder. Ett löfte af skolrådet t. ex.
binder emellertid ej. Det skall vara annons
eller kyrkostämmoprotokoll om saken. 2) Jo.
3) Jo.

574. Ung lärare. Härom inga
föreskrifter.

575. M. B~n. Ja, 4 kronor pr år.

576. Frågvis 1837. Nej, Ni måste
tjänstgöra fem år efter senaste utnämningen.

577. Vitas. Se artikeln »Ett missförstånd»
i dagens nummer! Behof vas ytterligare
upplysningar, eå sänd nya frågor!

578. H. A-n. Ja. Men se svaret 566!

579. B. Underrätta oss efter det
stämman hållits om hvad den beslutar, så skola
vi därefter gifva råd.

580. Gamling. 91 procent af hel pension
(d. v. s. af 750 kronor). Om obotlig sjukdom
föreligger, fås i det angifna fallet hel
pension.

581. 5 år. 1) Den, som tillträdt
ordinarie plats den l juli 1895, skall från l juli
1900 hafva 700 kronors lön förutom nu
stadgade förmåner. 2) Nej. 3) Vända sig till
länsstyrelsen.

582. Oviss. 1) Härom intet stadgande.
2) Ja, om man i december väljes till
ordinarie plats, skall denna lagligen ej tillträdas
förrän l juli.

583. Dora. Den 28 maj 1897.

584. C. B. Från l juli 1900.

Sveriges allm. folkskollärareförening.

Följande medlemsafgifter för 1900
kvitteras: Hoburgs 15, Lidköping-Skarao 22, Stora
Mellösa 14, Steneby 9, Sydöstra
Angerman-lads (ny, tillägg) 7. Kassaförvaltaren.

LEDIGA TJÄNSTER

Förenade.

Djurö, Sthm, skoll.-, kl.- o. org.-tj., 60
d. fr. 13 nov., skoll.-]. enl. 1. + 50 kr., kl.-

0. org.-l. 200 kr. m. m., adr. Djurhamn. (Se
annonsen!)

Askersund, skoll.-, kl.- o. org.-tj., 60 d. fr.
14 nov., skoll.-l. enl. L, kl.- o. org.-l. 400 kr.
m. m., adr. Askersund. (Se annonsen!)

Ingarö, Sthm, kl.- o. org.-tj., 60 d. fr. 14
nov., 1. 325 kr. m. rn., adr. Ingarö. (Se
annonsen I)

Romeled, Älfsb., skoll.- o. kl.-tj., 60 d. fr.
17 nov., skoll.-l. enl. L, kl.-l. 150 kr., adr.
Upphärad.

Vid folkskolan.

Värmdö, Älfsby, Sthm, 60 d. fr. 13 nov.,

1. enl. L, adr. Värmdö. (Se annonsen!)
Rölanda, Älfsb., flytt., 60 d. fr. 15 nov., 1.

enl. L, adr. Rölanda.

Frändefors, Eösebo, Älfsb., 60 d. fr. 15
nov., 1. enl. L, adr, Frändefors.

Rättvik, Backa, Kpbg, lärarinna, 60 d. fr.
17 nov-, adr. Eättvik.

Fårö, Siraund, Gotl., 60 d. fr. 17 nov,, 1.
enl. 1. + 100 kr., adr. Fårö.

Åtvid, Österby, Östg., ett förslagsrum, 60
d. fr. 17 nov., 1. enl. 1., adr. Åtvidaberg. (Se
annonsen!)

Vikarlat m. m.

Sjösås, Sandskog, Kron., före 20 dec., adr.
Braås. (Se annonsen!)

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0799.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free