- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 19:e årg. 1900 /
815

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 48. (987.) 28 november 1900 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 48

SVENSK LÄRARETIDNING.

815

Vid Locketorps fasta småskola

blir lärarinnebefattningen ledig den l nästa
januari. Kontant lön enligt lag, jämte
vedbrand och nyinredd bostad i skolhuset.
Sökande, kompetenta och pliktiga att äfven
undervisa i slöjdskolan för flickor för ett
årligt arvode af 65 kr., skola inlämna sina
ansökningshandlingar senast den 15 nästa
december till undertecknad, adress Väring.
Väring den 21 november 1900.

Aug. Lundgren.
Kyrkoherde.

Folkskolläraretjänsten

vid Kyrkgrändens fasta folkskola sökes hos
skolrådet i Bergsjö före den 25 januari 1901.
Särskild småskola finnes. Utom husrum och
vedbrand är lönen 700 kr., som efter 3
tjänsteår vid folkskola ökas med 50 kr., hvilka
vid hvarje särskildt ålderstillägg å 100 kr.
bibehållas. För slöjdkunnig lärare dessutom
120 kr. årligen. Skolan är välbyggd och
belägen nära järnvägsstation. Emedan platsen
skall framdeles, när nuvarande klockaren och
organisten afgår, förenas med klockare- och
organisttjänsterna, för hvilka lönen är 350 kr.,
bör sökanden vara till dessa tjänster
antingen nu eller inom 2 år efter tillträdet af
skolläraretjänsten kompetent.

VIKARIAT v^ samma skola for
vårter-V l rXnrilM l minen 1901, som börjar den 15
januari, kan sökas af examinerad lärare eller
lärarinna före den 15 instundande december.
Lön efter 700 kr. pr år jämte husram och
vedbrand.

Bergsjö , Gäfleborgs län, den 19 november
1900. Skolrådet.

Lärarinnetjänsten

vid fasta mindre folkskolan i Åkern, belägen
2 % km. från kyrka och järnväg, är ledig att
söka hos skolrådet i Bergsjö församling före
den 15 instundande december. Lönen för
36 veckors årlig undervisning 375 krv som
efter 5 tjänsteår ökas till 400, efter 10 år
till 425 och efter 15 år till 475 kr., utom
husrum och vedbrand. För slöjdundervisning
efter Lundinska metoden erhålles dessutom
efter 80 kr. pr år. Platsen, som tillträdes
den l januari 1901, tillsättes med 4
månaders ömsesidig uppsägningstid. Adress
Bergsjö, Gäfleborgs län. Skolrådet.

\/l KA Rl AT i. Resarö ^aöta folkskola inom
Y l rVMRIM l Öster Åkers skoldistrikt,
Stockholms län, under vårterminen 1901 sökes
hos skolrådet i Öster Åker före den 28
december 1900. Lön enligt lag. Adress
Åkers-berg. Skolrådet.

VIKARIAT Vid Åb>Tggeby fasta folkskola
VmrtmH l . jnom Ockelbo skoldistrikt,
belägen Y4 mil från Ockelbo kyrka och station,
önskas vikarie för tiden 15 januari - 15 juni
1901. Lön enligt lag. Kompetenta sökande
skola före den l januari 1901 anmäla sig hos
Skolrådets ordförande.
Adress Ockelbo.

Ledighet.

Vikarie vid förenade folkskollärare-,
klockare- och organisttjänsten i Sättna
församling, l % mil från Sundsvall, önskas under
vårterminen 1901. Aflöningen för de förenade
tjänsterna utgår med 100 kronor i månaden.

Tillfälle till inackordering på platsen finnes.

Sökande anmäle sig hos undertecknad före
den l instundande januari. Adress Sundsvall.

Sättna, Sundsvall, den 19 november 1900.

Ordföranden i Sättna kyrko-

och skolråd.

VIKARIAT vid Ängsnäs ordinarie
folk-Virxnmrll gkola härstädes under
stundande vårtermin sökes hos undertecknad så
snart som möjligt med bifogade handlingar.
Ö. Färnebo (Gäfleborgs län) den 22
november 1900.

F. Leon. Ångman.
Kyrkoherde.

Kungörelse.

Lärarinnebefattningen vid fasta småskolan
i Romeleds församling, Älfsborgs län,
kungöres härmed till ansökning ledig. Lön 300
kronor jämte bostad och 25 kronors
ersättning för vedbrand. Ansökningar, ställda till
skolrådet i Eomeleds församling, insändas
till dess ordförande senast 31 december d.
å. Adress Eomeled pr Upphärad.

Småskollärarinneplatsen

vid mindre folkskolan i Hulan af Skepplanda
församling, Älfsborgs län, kungöres härmed
ledig. Platsen tillträdes den l mars 1901,
då 5/e a^ årliga lärotiden beräknas återstå.
Lönen är den för småskollärarinnor
lagstadgade samt 50 kronor därutöfver pr år,
hvartill kommer laglig lön för en månads
öfver-läsningstid. Bostad af l rum med kök i det
nybyggda skolhuset, som är vackert beläget.
Hugade sökande torde inlämna vederbörliga
handlingar under adress skolrådets
ordförande, Fors, Älf ängen, före den 15 januari 1901.

[-Föreståiidariniie-befattning-en-]

{+Föreståiidariniie-
befattning-en+}

vid Malmö mellersta förstadsskolas skolkök
annonseras härmed till ansökan ledig.
Platsen tillträdes den l januari 1901. Lönen
utgöres af 1,000 kronor kontant och fri
spisning under den tid skolköket är i
verksamhet. Ansökningar, åtföljda af präst-,
läkare-och skolbetyg samt intyg om genomgången
kurs vid någon hushållsskola, böra, ställda
till skolrådet, insändas till undertecknad före
den 12 december kl. 12 m.
Malmö den 20 november 1900.

A. O. Stenkula.
Folkskoleinspektör.

En fast mindre folkskola

i Sibbarps församling är ledig att sökas af
kompetent lärarinna med företräde för den,,
som kan nöjaktigt undervisa äfven i sång.
Lön för 8 kalendermånaders undervisning pr
år kr. 325, fri bostad, plantering*)and samt
kr. 25 till vedbrand. Platsen sökes hos
skolrådet i Sibbarp (adr. Risen, Hallands län)
före utgången af innevarande år.

Läraretjänsten

vid fasta folkskolan i Funäsdalen
(Härjedalen) och de därmed förenade klockare- och
organistbefattningarna i Tännäs församling
sökas hos Tännäs kyrko- och skolråd inom 60
dagar efter annonsens första införande i
Post-och Inrikes tidningar, d. ä. efter den 23
november.

Folkskollärarelön enligt lag. Lön för
klockare- och organistsysslorna tillsammans 200
kr. eller 100 kr. för hvardera, förutom fri
skjuts till kyrkan (belägen i Tännäs by), när
gudstjänst där hålles, hvilket för närvarande
äger rum inemot 20 gånger årligen
(dessutom hålles högmässogudstjänst i
Funäsda-lens skolhus ungefär lika många gånger).

För organistbefattningen kompetens att
handhafva orgelharmonium. Folkskolan har
underlag af småskola. Skolhuset nybyggdt.

Samtliga befattningarna tillträdas den l
juli 1901.

Ordföranden

i kyrko- och skolrådet.

Adress Funäsdalen.

Lärarinneplatsen

vid fasta mindre folkskolan å Bromö, med
hvilken kvinnlig slöjdekola är förenad, sökes
hos skolrådet i Torso fore den 15 januari
1901. Sammanlagda lönen är 400 kronor
(utom rum och bränsle).

Ordföranden.

Vikarie

önskas för nästa vårtermin vid Kaxebackens
fasta folkskola inom Tjällmo skoldistrikt. Lön
enligt lag. Skolan börjar den 15 januari.
Ansökan torde snarast möjligt inlämnas till
skolrådets ordförande, adress Tjällmo.

ö edan efter utgången af ansökningstiden till
^ ledigförklarade lärarebefattningen vid
förenade folk- och småskolan i oms och Bjärby
skoldistrikt de sökande på grund af ofullständiga
eller felaktiga ansökningshandlingar
befunnits vara till tjänsten ifråga obehöriga,
kungöres härmed befattningen åter ledig till
ansökan inom laga tid af kompetent lärare eller
lärarinna. Lön enligt lag. Skolan, som är
belägen omkring 3 kilometer från Sköfde,
räknar i folk- och småskoleafdelningarna
sammanlagdt omkring 50 barn. Nytt skolhus
under byggnad.

Ull/A Dip för tjänstens upprätthållande
VliArilllL. under nästa vårtermin, eora
börjar den 15 februari, önskas.

Till skolrådet ställda ansökningar
insändas till undertecknad, skolrådets ordförande.

Sköfde den 24 november 1900

J. Hemberg.

Examinerad folkskollärarinna

önskas i följd af sjukdomsfall som vikarie vid
Axmars bruk för nästkommarde vårtermin från
15 januari-15 juni. Lön efter 600 kr. för år
om 8 läsmånader och i öfrigt enligt lag.
Ansökan med åtföljande handlingar ställes
oför-dröjligen till skolrådet under adress Bergby.
Hamrånge, Gäfleborgs län, den 24
november 1900.

Skolrådsordföranden.

Tvänne ordinarie
folkollärare-befattningar

i för storslagen natur, hälsosamt klimat och
välvilligt folk vidt kända Gräsmark, Värmland,
sökas före den l nästa januari. Lön efter
lag - med särskild ersättning för otillräcklig
bostad och bränsle, ehuru rum och kök med
riklig ved i skolhuset, samt för slöjd. Skulle
emot förmodan ordinarie icke kunna strax
erhållas, önskas vikarier. Kom!

Skolrådet, Gräsmark.

Vikarierande lärare eller
lärarinna

önskas för nästkommande vårtermin vid
lediga flyttande folkskolan i
Skärkehylte-Se-gelsbo. Ansökning ingifves till skolrådet i
Långaryd, Jönköpings län, senast den 31
instundande december.

Långaryd den 20 november 1900.

Skolrådet.

Kungörelse.

Förenade folkskollärare- och
klockarebefattningen

inom Romeleds församling i Älfsborgs län
kungöres härmed till ansökan ledig. Lön för
folkskollärarebefattningen efter lag;
klockaren, som är skyldig ej jplott att vid
gudstjänsterna föresjunga utan ock att därvid
spela kyrkans orgel, åtnjuter i årlig lön
tillsammans kr. 150. Behöriga sökande ingifve
sina till gemensamma kyrko- och skolrådet
ställda ansökningar till dess ordförande inom
60:e dagen från det, att denna kungörelse
varit i Post- och Inrikes tidningar första
gången införd. Adress Eomeled pr Upphärad.

VIKARIAT för en ex’ folkskollärare vid
VliXHmrll på tvänne
närbelägna-stationer flyttande folkskola jämte
fortsättiiings-skola i Moheda församling, Kronobergs län,
sökes före den 20 nästkommande december
hos skolrådets ordförande, Moheda. Vid
denna skola tillsättes nästa år en ordinarie lärare
med tillträdesrätt den l juli 1901.

Skolrådet.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 00:43:25 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/svlartid/1900/0819.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free