- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift /
Årgång 84. 1954

(1871-1962)
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Teknisk Tidskrift

UTGIVEN AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN

ÅRGÅNG 84 1954

REDAKTION Gunnar Hambræus (utgivare och chefredaktör) · Wilhelm Söderström (redaktionssekreterare) · Sigge Hähnel, Torsten A Widell (andre redaktörer) · Ernst J A Rothelius (bergsvetenskap) · Sven Lalander (elkraftteknik) · Hans Olof Palme (flygteknik) · Lennart Pihl (grafisk teknik) · Gunnar Rosenborg (husbyggnad) · Runo Lindblad (industriekonomi) · Uno Trägårdh (kemiteknik) · Lars Åhstrand (lantmäteri) · Torsten A Widell (mekanik) · Nils J Ljungzell (skeppsbyggnad) · Jan Hult (teknisk fysik) · Dag Hartman (teleteknik) · Owen Andersson (verkstadsteknik) · Gösta Lundberg (väg- och vattenbyggnad) NORRKÖPINGS TIDNINGARS AKTIEBOLAG · NORRKÖPING 1954 Över uppsatser och referatnotiser i årgångarna 1944—1953 har utöver årsregistren utgivits även ett tioårsregister

Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till tidskriften.

Häfte: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida
I. Uppsatser och notiser - iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii
II. Bokrecensioner - xii, xiii, xiv, xv, xvi
III. Författarregister - xvii, xviii
    H. 1. 5 januari 1954 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Likströmskraftöverföringen till Gotland, av Bo G Rathsman - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Världens största trefastransformator - 8
Vattenkraften i Schweiz, av G Lbg - 8
Tekniska Skrifter: Vibrations of turbine blades with loose hinge support - 8
Subminiatyrisering av elektronikkomponenter, av DH - 9, 10, 11, 12
Huvar och proppar av polyeten - 12
Små termoelement i kulform - 12
    Nybyggen - 12, 13
Svensk människocentrifug, av GAH - 12
Franska hängbroar, av S Blom - 12
Kulturfartyget »Zukunft», av N Lll - 12, 13
Tobique Narrows kraftstation, av G Lbg - 13
    Andras erfarenheter - 13, 14, 15, 16, 17
Ovävd textil, av SHl - 13, 14
Transportkärl av polyeten för frätande vätskor, av O Svensson - 14
Rent vatten ur flaska, av SHl - 14
Atomkärnor studeras med elektroner, av SHl - 14, 15
Framställning av cellplattor, av SHl - 15
Bestämning av tjockleken hos fosfatskikt på stål, av U T—h - 15, 16
Interferometrisk metod för bestämning av antigen-antikroppsreaktioner, av SHl - 16
Paration mot husflugor, av SHl - 16
Smutsutfällning på tyg vid tvätt, av SHl - 16, 17
Polysulfidpolymerer som bestrykningsmedel, av SHl - 17
Ammoniakbehandlat kreatursfoder, av SHl - 17
Stabiliseringsmedel för klorkautschukfärg, av U T—h - 17
    Böcker - 17, 18, 19, 20
Industriell kassationsredovisning med anknytning till Mekanförbundets normalkontoplan, av Börje Möller - 17, 18
Varutrafiken över Stockholms hamn mot bakgrund av hela varuströmmen till och från Stor-Stockholm, av Herman Jansson - 18
Matematisk analys, bd 2 & 3, av BQ - 18, 19
Major activities in the atomic energy program, av B Pershagen - 19
Prinzipen der Pulse-Code-Modulation, av E S Strandh - 19
Automatic feedback control, av Åke Blomqvist - 19
Vom Celluloid bis zum Polyaddukt, av SHl - 20
On the subsonic, transonic and supersonic flow around low aspect ratio wings with incidence and thickness - 20
Bidrag til teorien for antennesystemer med hel eller delvis rotationssymmetri, av Göran Svennérus - 20
Teknisk økonomisk vejviser, av RL - 20
The secondary aluminium industry in the USA, av SHl - 20
»Wer liefert was?» - 20
Brown, Boveri & Cie - 20
Reseberättelser - 20
    H. 2. 12 januari 1954 - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Magnesium som konstruktionsmaterial, av Gösta Lindh - 21, 22, 23, 24
Thailand inför television - 24
Genomlysning med högfrekvent ljud - 24
En liten och lätt bombkalorimeter - 24
Brunnsborrning i Sverige, av Ernst Rothelius - 25, 26, 27
Framställning av titansvamp i Tyskland, av E R—s - 27
    Nya metoder - 28, 29, 30
Enkel strålningspyrometer, av SHl - 28
Blekning av cellulosa med klordioxid, av SHl - 28
Arbetsbesparande refraktometer, av SHl - 28, 29
Radioaktivt titanfosfat vid medicinsk forskning, av SHl - 29
S-kurvor för stål under martensitpunkten, av SHl - 29
Sprutad plast, av SHl - 29, 30
    Andras erfarenheter - 30, 31, 32
Vinylplastöverdrag på metall, av SHl - 30
Tetracyklin — ett nytt antibiotikum, av SHl - 30
Batteriseparatorer av fenoplastimpregnerat papper, av SHl - 30, 31
Elektrolytisk framställning av järn ur magnetkis, av SHl - 31
Modifikation av syntetiskt gummi, av SHl - 31, 32
Hindrande av vattenförlust i blyackumulatorer, av SHl - 32
    Böcker - 32, 33, 34, 35
Beräkning av rörledningars hållfasthet, av Wll - 32
General chemistry, av SHl - 32
Leitfaden der Nomographie, av Björn Bergqvist - 32, 33
Wärmewirtschaft, av Wll - 33
Fibres from synthetic polymers, av SHl - 33
Introduction to aeronautical dynamics, av Olof Holme - 33, 34
Microwave spectroscopy, av Gunnar Erlandsson - 34
The measurement of particle size in very fine powders, av U T—h - 34
Die Stanzereitechnik in der feinmechanischer Fertigung, av V Kokkonen - 34, 35
Radio Engineering, bd 1, av Sven Öberg - 35
The influence of camber and geometrical twist on low-aspect-ratio wings of finite thickness in subsonic, transonic and supersonic flow - 35
Experimental investigation of the stress distribution in a plastic model of a 35° swept back wing with multi-web construction - 35
»Deutsche Konstrutionen» - 35
    Hänt inom tekniken - 35, 36
STF:s ordinarie stämma - 35, 36
STF:s styrelse 1954 - 36
STF:s avdelningsstyrelser 1954 - 36
KTH:s bibliotek - 36
Svensk pristagare i internationell svetstävlan - 36
Institute of Metals' medaljer 1954 - 36
TNC: 1. Begrepp, av JW - 36
    H. 3. 19 januari 1954 - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Kärnforskning och atomenergi, av SHl - 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
    Nya material - 44
Ferritiska stål med liten krypning vid hög temperatur, av SHl - 44
Varmbearbetade austenitiska legeringar, av SHl - 44
Eggars skärpa, av Olof Rydberg - 45
Eldhärdig bomullsväv - 45
Kammar av polyeten - 45
3D-glasögon - 45
Ett särskilt damöl - 45
    Andras erfarenheter - 46, 47
Bättre stil för ritningstexter, av WS - 46, 47
Silikon-aluminiumfärg för högtemperaturstål, av SHl - 47
Modellstudier på höghastighetsvingar - 47
    Nya metoder - 47, 48, 49
Rökgasrening vid rosteldning, av Wll - 47, 48
Centralstyrda verktygsmaskiner, av GAH - 48
Växelventilen — ett nytt produktionshjälpmedel, av BQ - 48
Kemisk omvandling av bomull, av SHl - 48
Bariumtitanatkeramik piezoelektriskt material?, av SHl - 48, 49
Acetylering av cellulosa, av SHl - 49
Monterbara industribyggnader, av Rg - 49
    Böcker - 49, 50, 51
Opinioner om reklam, av Bengt Stendahl - 49
Matematisk-statistiska metoder för bearbetning av tidsstudiematerial, av L Ljungberg - 49, 50
Fotografisk årsbok 1954, av SHl - 50
Mechanics, bd 1 & 2, av Björn Bergqvist - 50
Die Pumpwerksarten, av M Oledal - 50, 51
An electrical analogy for solving the oscillating-surface problem for incompressible nonvisced flow - 51
    Från de tekniska högskolorna - 51, 52
CTH - 51
KTH - 51, 52
    Nya produkter - 52
Automat för mätning av provs radioaktivitet - 52
Högautomatiserad betongstation - 52
Vävnadsvänligt allmänantiseptikum - 52
    H. 4. 26 januari 1954 - 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
Hur länge dröjer högertrafiken? av Torsten R Åström - 53, 54, 55, 56, 57, 58
En stabilisator för bilar - 58
Torkmedel för färg och fernissa - 58
Brandslang av glasväv - 58
Fönsterglas kan förpackas med silikonplast - 58
Rayonfibrer kan sträckas 100 % - 58
Vete- och ärtplantor växer även efter frysning - 58
Tillverkningen av klorofyll avtar - 58
Trafikföretagen och högertrafiken, av Stig Samuelson - 59, 60, 61
Vägväsendets kostnader för en trafikomläggning, av Knut Kinch - 61
Gummimaskrosen, av SHl - 62
Några aktuella trafiktekniska problem, av Dag Blomberg - 63, 64
    Nya metoder - 64, 65
Tixotropa material för grundläggningsarbeten, av G Lbg - 64
Fotogrammetrisk kartläggning, av Sven G Möller - 64
Halm som byggnadsmaterial, av Rg - 64, 65
Varaktig kvävegödsel, av SHl - 65
    Böcker - 65, 66
I tal och skrift, av Gregory Ljungberg - 65, 66
Specialisten, av Torsten Englesson - 66
Vad kostar det att övergå till högertrafik? av Wll - 66
Betonggjutarens A B C, av Rg - 66
    Hänt inom tekniken - 66, 67, 68
STF:s styrelse - 66
Tekniska Samfundet i Göteborg - 66
Eusec-mötet i Paris 1953 - 66, 67
Flygfotogrammetri i näringslivets tjänst - 67
Understöd från Skeppsbyggarnas hjälpfond - 67
Anslag till byggnadsforskning - 67
SHI-kurser - 67
Cigrékongressen 1954 - 67, 68
Internationell kongress för livsmedels- och njutningsmedelsindustrierna - 68
Radioisotopkonferens - 68
Internationell förbränningskonferens - 68
SEN-normförslag - 68
TNC: 2. »Frågan ville icke av honom beröras», av JW - 68
    H. 5. 2 februari 1954 - 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88
Reaktorer för kraft- och plutoniumproduktion, av Sigvard Eklund - 69, 70
Rekordstort elkraftkontrakt, av FÖ - 70
Tysk störningsstatistik för kraftledningssystem, av Lr - 70
Överföringssystem för TV-program, av Olle Franzén - 71, 72, 73, 74, 75, 76
Partikelaccelerator används i ett sjukhus - 76
Stockholms telefondistrikt helautomatiserat, av GAH - 76
Transatlantisk telefonkabel av GAH - 76
Radioindustrin automatiserar - 76
6 milj. radiodetaljer med tryckta kretsar - 76
Startplats för rymdskepp? - 76
Massproduktion av kameralins f : 1,1 - 76
Drifterfarenheter med varmblästerkupolugnar, av Bertil Thyberg - 77, 78, 79
    Andras erfarenheter - 80, 81, 82, 83, 84
Skall man äta på plast eller porslin? av SHl - 80, 81
Acetostearin som skyddshölje på matvaror, av SHl - 81
Lysrörsbelysning mest ekonomisk vid 3000 p/s, av F Ö - 81
Färgframkallning, av SHl - 81, 82
Fettsyror som desinfektionsmedel, av SHl - 82
Selenlikriktarens användning, av Lennart Borg - 82
Droppars fallhastighet, av Wll - 82, 83
Jonutbyte för analys av svårlösliga ämnen, av SHl - 83
Laboratorieapparat för magnetisk separering, av SHl - 83, 84
    Nya material - 84, 85
Höghållfast rayongarn, av SHl - 84
Papper med antioxidationsmedel till förpackningar, av SHl - 84
Färgning av Orlon och Dacron, av SHl - 84, 85
    Böcker - 85, 86, 87
Radioteknisk årsbok 1953—1954, av DH - 85
Railroad Engineering, bd 1, av Sven E Schäder - 85
Basic mechanics of fluids, av BQ - 85
Technische Messungen bei Maschinenuntersuchungen und zur Betriebskontrolle, av Wll - 85, 86
Praktisches Handbuch der gesamten Schweisstechnik, bd 3, av R Gunnert - 86
Principles of transistor circuits, av J T Wallmark - 86
Television receiver design, av Björn Nilsson - 86
The gasification of coal, av Wll - 86, 87
Problemhörnan, av A Lg - 87
Nådiga Luntan — en Döbelns medicin, av GAH - 88
    H. 6. 9 februari 1954 - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Vattenförorening och avloppsvattenrening i Stockholm, av Halvar Johansson - 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
80 % av alla slaggprodukter - 98
Elektrolytisk utfällning av metallegeringar, av Uno Trägårdh - 99, 100, 101, 102, 103
    Nybyggen - 104, 105, 106, 107
Tysk analogimaskin, av JH - 104
Jaktplanet F 100 »Super Sabre», av hop - 104
Tunnelbana i Montreal, av M Luht - 104
Järnvägsmobila transformatorer i USA, av Lr - 104
Automatisk tillverkning av elektronikkomponenter, av DH - 105
Resultattavlan på Helsingfors Olympiastadion, av ESS - 106
Motorväg Caracas—La Guaira, av GAH - 106
Indiskt stålverk för 1 Mt/år, av GAH - 106
Flygsimulator för »Sabre», av Tage Roos - 106, 107
Kyldamm för ångkraftstation, av Lr - 107
    Andras erfarenheter - 107, 108
Förslag till nomenklatur för alifatiska föreningar, av SHl - 107
Fotosyntesens produkter, av SHl - 107, 108
Koppar-mangan-tennlegeringar, av SHl - 108
Katalysatorsystem för kallt gummi, av SHl - 108
Stålgöt av hög kvalitet, av SHl - 108
    Böcker - 108, 109, 110
Atombomber och radioaktiva stridsmedel, av T Westermark - 109
Grundläggande statistiska analysmetoder, av JH - 109
Betriebstechnische Taschenbuch, av H Lindberg - 109
Gewerbliche und Industrielle Abwässer, av H Johansson - 109
Quantitative anorganische Analyse in der Technik, av U T—h - 109
The strength properties of timber, av Bengt Norén - 109, 110
Sulphuric acid and the manufacture of phosphatic fertilisers, av SHl - 110
Studies on low-temperature carbonization of peat and peat constituents, av SHl - 110
AB Limhamns Aduceringsverk - 110
J W Lawrence Ltd - 110
    Hänt inom tekniken - 110, 111, 112
Arbetsmarknaden inom de tekniska yrkena - 110
Skånska Ingenjörsklubben - 110
Stockholms stads forskningsstipendier - 110
Anslag för skoglig forskning - 110
Sjätte Nordiska Geologmötet - 110, 111
Internationell praktikkonferens i Stockholm - 111
»Teknikens framsteg» - 111
Utställning och konferens för materialhantering - 111, 112
Internationell mässa för uppfinningar och nyheter - 112
Internationella Vårmässan i Utrecht - 112
Sjätte Internationella Liège-mässan - 112
Leipzig-mässan 1954 - 112
Nya tidskrifter - 112
TNC: 3. Genom, på grund av, till följd av, med anledning av, av JW - 112
    H. 7. 16 februari 1954 - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Tredje M/S »Kungsholm», av Nils J Ljungzell - 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Behovet av högskoleingenjörer i Norge, av GAH - 128
Världsskeppsbyggeriet vid årsskiftet 1953/54, av N Lll - 128
1953 gott industriår? av WS - 128
Magnesium får ännu ej framställas i Tyskland, av E R—s - 128
Oljeskador längs havsstränder, av GAH - 128
Bandupptagen TV kan ersätta biograffilm - 128
Flygburna kustradarstationer - 128
50 miljoner telefonapparater - 128
Tillverkning av svetsade kvalitetsrör, av Nils Elfström - 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
    Nya metoder - 136, 137, 138, 139
Metod för masstillverkning av transistorer, av GAH - 136
Spektroskop för visuell analys av metaller, av H Rydberg - 136
Maskinell rörrensning, av Wll - 136, 137
Mindre sprickrisk vid stålhärdning, av SHl - 137
Kiseldiod, av GAH - 137
Ankflygplan, av hop - 137, 138
Nickel-fosforlegering som korrosionsskydd, av SHl - 138
Färgreaktion på karbider i hårdmetall, av SHl - 138
Gasturbindrift med masugnsgas, av Wll - 138, 139
Översättning med maskin, av GAH - 139
Silverkvicksilverjodid i fotografisk teknik, av SHl - 139
    Andras erfarenheter - 139, 140, 141
Härdsprickor i stål, av SHl - 139, 140
Det ekonomiska antalet kopior vid reproduktion, av Bo G A Jonsson - 140
Termopump, av H Me - 140
Flussmedels funktion vid metallsmältning, av SHl - 140, 141
Brunfärgning av lagrade äpplen, av H Me - 141
    Böcker - 141, 142, 143, 144
Hur öka ackordsvolymen i skoindustrin? av RL - 141, 142
Säkerhetsbestämmelser för fartyg, av N Lll - 142
Några systematiska försök med modeller av mindre kustfartyg, av Erik Ullman - 142
Klingelnberg Technisches Hilfsbuch, av H Lindberg - 142
Berechnungsgrundlagen für Bauten, av Sverker Blom - 142
Pumps, av M Oledal - 142, 143
Stufengetriebe an Werkzeugmaschinen, av H Lindberg - 143
The timber industry in the USA, bd 2 & 3, av Bertil Thunell - 143
The effect of decarburization and other factors on the fatigue strength of roll-threaded aircraft bolts, av JH - 143, 144
Debatt: Eggars skärpa, av Alf Grabe och Olof Rydberg - 144
    H. 8. 23 februari 1954 - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172
Våra huvudvägar — en målsättning, av Gunnar Tranæus - 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152
En obrännbar inomhusledning - 152
Ångkatapult för flygplan - 152
Krossand kan ersätta naturlig sand - 152
Motorvägen Malmö—Lund, av Harald Fredlund - 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
Vinylplast ger eldsäkra tak - 162
Kraftsamarbetet i Skandinavien, av Lr - 162
Rostresistent havre - 162
Ökning av skörderesultatet - 162
Zinkoxid i glas - 162
Elförsörjningen i Storbritannien efter förstatligandet, av Sven Lalander - 163, 164
    Nybyggen - 164, 165, 166, 167
Jordtransportproblem vid jättedamm, av G Lbg - 164, 165, 166
275 kV ledningsnät för Storbritannien, av N G Håkansson - 166, 167
    Nya metoder - 167, 168, 169
Anrikning av mineralämnen på animalisk och biologisk väg, av U T—h - 167
Transistorer av aluminium-antimonlegering, av E R—s - 167, 168
Magnetisk bandinspelning av televisionsbilder, av Folke Bolinder - 168
Avställda turbiner blir korrosionssäkra, av Wll - 169
    Böcker - 169, 170
Företagens varudistribution, av Bengt Stendahl - 169
Forslag til Forenkling af boligbyggeriets udførelse og organisation, av D V Österberg - 169
Schrifttum über Bodenmechanik, av G Lbg - 169
Durchlaufträger, av Sverker Blom - 170
Getriebe für aussetzende Bewegung, av H Lindberg - 170
Grundlagen der Wasserwirtschaft und Gewässerkunde, av G Lbg - 170
Kontakt med industrin, av SHl - 170
    Hänt inom tekniken - 170, 171
Världskraftkongressen (WPC) - 170, 171
Europeisk förbindelseman för teknisk forskning - 171
Foundation George Montefiore's pristävlan 1955 - 171
Internationell kongress om ljudupptagning - 171
Franska Radiokomponentsalongen 1954 - 171
SEN-normförslag - 171
TNC: 4. Genitiv utan -s, av G B - 171
Bilskatteförslaget, av Rolf Steenhoff - 172
    H. 9. 2 mars 1954 - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196
TV-mottagare, av Björn Nilsson - 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
Världens första seriekondensator för 380 kV, av Gunar Jancke - 187, 188
En snabbrytande termostat med liten fördröjning - 188
    Nya metoder - 188, 189, 190
Kvävning av explosioner, av SHl - 188
Oscillerande elmotor med 1,5 kW effekt, av F Ö - 188, 189
Öppen gasturbin med luft genom turbinen, av Wll - 189
Syrgasskärning med tillsats av järnpulver, av SHl - 189
Vinylklorid ur utspädd acetylen, av SHl - 189
Elektronisk snabbvåg, av F Ö - 189
Furfuralkohol genom lågtryckshydrering, av SHl - 189
Självräknande flyglandningssystem, av Sven Forsgren - 189, 190
Svetsning av Teflon, av SHl - 190
Vibrationsrelä, av FÖ - 190
    Andras erfarenheter - 190, 191, 192, 193
Normaltider för elementarrörelser, av R L - 190, 191
Världsrekord i hastighetsflygning, av hop - 191, 192
Förstöring av sliprar katalyserad av järnsalter, av SHl - 192
Minskning av bomulls kristallinitet, av SHl - 192
Guld i havsvatten, av U T-h - 192, 193
Specifikt insektsmedel, av SHl - 193
Sårsterilisering med antibiotika, av SHl - 193
    Böcker - 193, 194, 195
Att vara arbetsledare, av Robert Kristenson - 193, 194
Beteckningar för storheter och måttenheter inom elektrotekniken, av Wll - 194
Magnetisk inspelning på band och tråd, av DH - 194
Faster than thought, av B Langefors - 194, 195
Water treatment, av Wll - 195
Normer för svetsning av tryckkärl (Pannsvetsnormer), av Wll - 195
Blanketter för underhållstjänsten vid gjuterierna - 195
    Hänt inom tekniken - 195, 196
Ett andra rundradioprogram, en tredje ståndpunkt - 195, 196
Fjärde Nordiska Kyltekniska Mötet - 196
Statens utrikeshandelsstipendier - 196
WHO-stipendier - 196
Brittisk utställning av radiodelar - 196
Nya tidskrifter - 196
    H. 10. 9 mars 1954 - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220
Skånes naturtillgångar, av Gustaf Troedsson - 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
Bättre än glycerol - 205
Användning av isocerin, av Holger Meyer - 206
Elektrolytgel-behandlade jordkontakter, av Ivar H Sanick - 207, 208, 209, 210
Hus av slagg och stål - 210
Laminat av epoxiplast och glasvävnad - 210
Orienterade ferriter - 210
Bandspelare med backstegning - 210
Smaken på tandkräm - 210
    Nya material - 211, 212
Magnesiumlegeringar med torium, av SHl - 211
Ett utskiljningshärdande rostfritt stål, av SHl - 211
Koppar-silver-blylegeringar som lagermetall, av SHl - 211, 212
Cellplast av polyeten för elisolering, av SHl - 212
Packningar av tioplastimpregnerat läder, av SHl - 212
    Andras erfarenheter - 212, 213, 214, 215
Fotografering av oljas flytning i glidlager, av SHl - 212
Förbättrad Mooney-viskosimeter, av SHl - 212, 213
Bestämning av tillgänglig fosfor i jord, av SHl - 213
Framsteg inom penicillinforskningen, av SHl - 213
Knäckning av korta pelare, av JH - 213, 214
Allylplaster, av SHl - 214, 215
Öppna termoelement, av SHl - 215
Anrättning av klädesplagg, av SHl - 215
    Böcker - 215, 216, 217, 218, 219
Ångtabeller. Thermodynamic tables in the metric systems for water and steam, av Wll - 215, 216
Lærebog i kemi för maskinmestre, av U T—h - 216
Elektrolytisches Polieren der Metalle in der Industrie, av U T—h - 216
Die Brennstoffe, av Wll - 216
Farbenphotographie und Farbenfilm, av Tore Werner - 216, 217
What do we know about diagonal tension and web reinforcement in concrete? av Karl Elis Bowin - 217
The timber industry in the USA, bd 1, av B Thunell - 217
Fluorine in Swedish agricultural products, soil and drinking water, av SHl - 217
Grundwerke für das Cross-Verfahren, av Sverker Blom - 217
Kernel functions and elliptic differential equations in mathematical physics, av B Langefors - 217, 218
Messung der Übertragungseigenschaften von Telephonen, Mikrophonen und Fernsprechern, av Gunnar Fant - 218
Presswerkzeuge in der Kunststofftechnik, av H Åkerlind - 218
Aerodynamic heating on yawed infinite wings and on bodies of arbitrary shape - 218
The flat triangular wing with subsonic leading edges in sideship at supersonic speeds - 218
The transverse stability and resistance of single step boats when planing, av Erik Ullman - 218, 219
Experiments with tanker models II, av Erik Ullman - 219
Malm, av E R—s - 219
Reseberättelser - 219
TNC: 5. Klammerformer, av G B - 219
    Från de tekniska högskolorna - 220
CTH - 220
KTH - 220
Problemhörnan - 220
Rättelse - 220
    H. 11. 16 mars 1954 - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248
Skeppsbyggeriet i Sverige 1953, av Nils J Ljungzell - 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
    Hänt inom tekniken - 231, 232
STF:s rikspremier för studentexamensprov i matematik och fysik - 231
1953 års fotogrammetriutredning - 231, 232
Nordisk korrosionskonferens - 232
Mot Rust og Råte 1954 - 232
Iron and Steel Institute besöker Sverige - 232
Internationella Container-utställningen 1954 - 232
SEN-normförslag - 232
Komplicerade vapen och deras tillförlitlighet, av Yngve Rollof - 233, 234, 235, 236, 237
    Nya metoder - 237, 238
Mikrofon för starka ljud, av DH - 237
Gasturbin-elgenerator för flygplan, av Wll - 237
Elektromagnetisk membranpump, av Wll - 237, 238
Magnesium som bränsle, av H Me - 238
Opejlbara rundradiosändare, av GAH - 238
Nervgaser, av SHl - 238
KTH:s värmekraftverk, av Wll - 239, 240, 241
En diktafon av bandspelartyp - 241
Vattenledningsrör av strålningshärdad polyeten - 241
Nya bindemedel för betong och puts - 241
En hypersnabb skrivare - 241
    Andras erfarenheter - 241, 242, 243
Magnesiumlegeringar till maskindelar utsatta för slitning, av SHl - 241, 242
Raka vingar kommer tillbaka?, av hop - 242
Gasnitrering av krom-molybdenstål, av SHl - 242
Ökning av gjutjärns utmattningshållfasthet genom ytvalsning, av SHl - 242, 243
Organiska silikat som värmeöverföringsmedium, av SHl - 243
Risker vid drift av atomreaktorer, av SHl - 243
Härdning av polyeten genom elektronbestrålning, av SHl - 243
    Böcker - 243, 244, 245, 246
Hallstahammars Bruks historia, av WS - 243, 244
God affärssed och illojal konkurrens, av RL - 244
Rural electrification, bd 1 & 2, av Lr - 244
The timber industry in the USA, bd 4, av Hans Holmgren - 244
Strength of materials, av JH - 244
Axialkompressoren und Radialkompressoren, av Jan R Schnittger - 244, 245
Hartstoffe und Hartmetalle, av J Tandberg - 245
Textile fibers, yarns, and fabrics, av SHl - 245
The autocar road tests 1953, av GAH - 245, 246
Mechanical world year book 1954, av O A - 246
»Trycksvarvning, dragning, klippning och stansning av Monel, nickel och Inconel», av O A - 246
Reseberättelser - 246
    Nya produkter - 246, 247
Sprängbleck - 246
Luftavfuktare med värmepump - 246
Vakuum- eller skyddsgasugn för höga temperaturer - 246, 247
En dynamometer - 247
ULO-ventilen - 247
Universalpassare - 247
Debatt: Svenska Teknologföreningens stadgar, av GAH - 247, 248
Rättelse - 248
    H. 12. 23 mars 1954 - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
Svenskt kraftverksbyggande, av Tore Nilsson - 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258
Problem vid planering av ett svenskt huvudvägnät, av Allan Tånneryd - 259, 260, 261, 262, 263, 264
Träffsäkerheten hos raketer - 264
En ångdriven omrörare för blandare - 264
Ett antibiotikum mot växtsjukdomar - 264
Elförsörjningen i Sverige 1952—53, av Lr - 265, 266
Kolet viker för oljan, av Wll - 266
Världens tonnageproduktion 1953, av N Lll - 266
Selvaag-husen, av Rg - 267, 268
    Andras erfarenheter - 269, 270, 271
Färgskikt som elvärmeelement, av SHl - 269
Förspända bergförankringar, av G Lbg - 269
Rening av avloppsvatten med termofila bakterier, av SHl - 269
Utnyttjande av slam vid borrning efter olja, av SHl - 269, 270
Syntes av hypofyshormon, av SHl - 270
Tryckluft håller färjled öppen, av GAH - 270
Användning av kulblästring, av SHl - 270, 271
    Nya metoder - 271, 272, 273
En kombinerad form och armering för betongarbeten, av Rg - 271
Avfrostning av kontaktledningar för löpkranar, av Lr - 271
Släckning av oljebränder med luftinblåsning, av Wll - 271
Gyrotron — en girindikator med stämgaffelgyro, av Göran Adler — Sven Forsgren - 271, 272
Mikrospektrografi av metaller, av SHl - 272, 273
    Böcker - 273, 274, 275
Anvisningar för upprättande av handlingar för utförande av yttre vatten- och avloppsarbeten, av C-G Herthelius - 273
Industries of Norway, av WS - 273
Masugnen som blev storindustri, Högfors Bruk, bd 1 & 2, av Gunnar Svenson - 273, 274
Värdering och kostnadsberäkning av byggnader, av Rg - 274
Vandforsyning, av E R—s - 274
The theory and practice of reinforced concrete, av Ragnar Werner - 274
Akademiet for de tekniske Videnskaber 1952—1953, av Wll - 274, 275
Lidt om danske murstenshuse, av Rg - 275
Byggnadskalendern 1954, av Rg - 275
Svenska Gasverksföreningens årsbok 1953, bd 1, av Wll - 275
Stal - 275
Honeywell-Brown AB - 275
Svenska Siemens AB - 275
Fansteel Metallurgical Corp. - 275
    Hänt inom tekniken - 275, 276
Näringslivets Granskningsnämnd 10 år - 275
Skoglig fotogrammetri - 275
Kurs i kontroll av metalliska ytbehandlingar - 276
Högkvarter för gästande vetenskapsmän i USA - 276
Femte Internationella Spektroskopikonferensen - 276
SEN-normer - 276
TNC: 6. TNC:s allmänt språkvårdande uppgift, av JW - 276
    H. 13. 30 mars 1954 - 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
Passning och funktion, av Hilding Törnebohm - 277, 278, 279
Konstruktörens krav på passningar, av Gustav Boestad - 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285
Passningar och toleranser i varvsindustrin, av Bertil Österman - 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292
    Böcker - 292
Instruments and Measurements Conference Stockholm 1952, av JH - 292
Stress concentration design factors, av JH - 292
AB Lundén & Lindhe - 292
Passningar och toleranser i finmekanisk industri, av Harald Sten - 293, 294, 295, 296, 297
Mikroskopering vid höga temperaturer - 297
Värmestrålning kan påvisas med gelatin - 297
USA:s största valsverk för magnesium - 297
En effektiv fotografisk framkallare - 297
Toleranser vid färdigformning av detaljer - 298
Toleranser: Varmpressning och pressgjutning, av Åke Hammarlund och Ragnar Sundstén - 298, 299
Toleranser: Precisionsgjutning, av Göte Lindgren - 299, 300
Toleranser: Pulverpressning, av Ivan Ljungberg - 300
    H. 14. 6 april 1954 - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324
Forskning bakom 380 kV systemet, av Bo G Rathsman - 301, 302, 303, 304, 305
Användning av vinylacetat, av SHl - 305, 306
Intereuropeisk TV 1954, av O Franzén - 306
Döda Havets vatten, av E R—s - 306
Termoelement, av Göran Lindholm - 307, 308, 309
Svenska oljeväxter, av SHl - 309
Pentaerytritol och alkydharts, av SHl - 309, 310
Balk på fjädrande underlag, av Allan Bergfelt - 311, 312, 313
    Nybyggen - 313, 314, 315
1,2 MW radiosändare, av DH - 313
Ångkraftverket Kearny, av Wll - 313
Kraftstationen Salto de Castro, av G Lbg - 314, 315
Amerikansk försvarsrobot, av hop - 315
    Andras erfarenheter - 315, 316, 317, 318, 319
Saltkorrosionsskada på bilar, av Einar Bohr - 315
Bogserprov i full skala, av Erik Ullman - 315, 316
Enkel kamera för industri-TV, av ESS - 316
Anslutningar för keramikmotstånd, av SHl - 316
Tioplast som bindemedel i färger, av SHl - 316, 317
Reparation av Kanadas NRX-reaktor, av SHl - 317, 318, 319
Råvarukällor för selen, av SHl - 319
Användning av finfördelad kiseldioxid, av H Me - 319
Epoxilack härdad med polyamider, av SHl - 319
    Böcker - 319, 320, 321, 322, 323
Moderna lager i industri och grosshandel, av Erik Nothin - 319, 320
Engelsk-svensk radioteknisk ordlista, av Å Ahrnell - 320
Engineering Hydraulics, av K A Scherman - 320
Kreiselgebläse und Kreiselverdichter radialer Bauart, av Jan R Schnittger - 320, 321
Béton précontraint, av Herbert Keller - 321
Handbuch der Kältetechnik, bd 2, av Lars Malmquist - 321
Magnetic amplifiers, av Åke Ahrnell - 321, 322
Stauanlagen und Wasserkraftwerke, bd 1, av J F Hagrup - 322
Die Messwandler, av Bertil Mattsson - 322
Experimental nuclear physics, bd 2, av G von Dardel - 322, 323
A chromated gelatin interference plate, av SHl - 323
Modellversuche über den Einfluss der Torsionssteifigkeit bei einer Plattenbalkenbrücke, av Arne Hillerborg - 323
Kosmos, bd 31, av SHl - 323
    Hänt inom tekniken - 323, 324
Förslag till stadgar för STF av den 23 mars 1954 - 323, 324
Coromantfabriken i Västberga - 324
Norges centralinstitut för industriell forskning - 324
Debatt: Ett opassande genitiv-s, av Valdemar Langlet och John Wennerberg - 324
    H. 15. 13 april 1954 - 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352
Tankar om metallurgiska processer, av Sven Eketorp - 325, 326, 327, 328, 329, 330
Svensk standard för varselmärkning, av Folke Lindgren - 330
Långhålsbrytning i Malmberget, av Nils Tollhagen - 331, 332, 333, 334, 335, 336
Exploatering av statliga uppfinningar, av GAH - 336
USA:s statliga forskningsbudget för 1955 - 336
En femårsplan för teknisk och naturvetenskaplig forskning - 336
Järnsvamp genom reduktion med vätgas - 336
En protonaccelerator för 25 000 MeV - 336
Tillgången på krommalm i Transvaal - 336
Niob — en viktig metallurgisk krydda, av Gotthard Björling - 337, 338
    Nya metoder - 338, 339, 340
Transport av kolsyra i lösvikt, av WS - 338, 339
Tågbelysning med växelström, av F Ö - 339
Elektrolytisk framställning av titansvamp, av E R—s - 339, 340
Cesium 137, en ny strålningskälla för gammaradiografi, av Lars G Erwall - 340
Elektrolytisk metallbeläggning av titan, av SHl - 340
Enkelt kombinationslås, av GAH - 340
Kemikalier ur propylen, av F Chapman - 341
Uranprospektering genom studium av växtligheten - 341
Fraktionerad kristallisation på filtrerpapper - 341
Ett blandat influensavaccin - 341
    Andras erfarenheter - 342, 343, 344, 345, 346, 347
Utnyttjande av klyvningsprodukters radioaktivitet, av SHl - 342, 343
Primära amylalkoholer, av SHl - 343
Elektrolyter för hårdförkromning, av U T—h - 343, 344
Eldsäkert polyesterlaminat, av SHl - 344
Primärkrypning, av JH - 344
Roterande kon och tratt ökar masugnars produktion, av SHl - 344
Borttagning av karbonat ur alkaliska metallutfällningsbad, av U T—h - 344, 345
Kornformigt materials flytning, av Wll - 345
Vinylisotiocyanat till sampolymerisat, av SHl - 345
Silikoner hindrar klibbning, av SHl - 345, 346
Cyanidfritt elektrolytiskt förkoppringsbad, av U T—h - 346
Utvinning av uranoxid vid Daggafontein Mines, Sydafrika, av E R—s - 346
Hölje av kerametall för termoelement, av SHl - 346, 347
Polymetylstyren, av SHl - 347
Vanadin mikronäring för gröna växter, av SHl - 347
Felsökning i rörpostsystem med radioaktiva isotoper, av sm - 347
    Böcker - 347, 348, 349
Materiallära för bågsvetsning av järn och stål, av Åke Junghem - 347
Udarbejdelse af instruks for varmemestre, av Wll - 347, 348
Lubrication, a course of lectures, av Folke Karlsson - 348
Heat-resisting steels and alloys, av Wll - 348
Mechanics of materials, av JH - 348
Metallbearbeitung mit negativem Spanwinkel, av H Lindberg - 348, 349
Lehrbuch der Metallhüttenkunde, bd 2, av G Björling - 349
Elektrokemisk A/S 1904—1954, av Gunnar Svenson - 349
Über die Verwendung von Ionenaustauschern für die Sorption und Trennung von Ketonen, av SHl - 349
Asea - 349
Reseberättelser - 349
    Hänt inom tekniken - 349, 350, 351
Kurs »Byggnaders värmeekonomi» - 349
H55 - 350, 351
Sjätte Allmänna Gruvmätarmötet - 351
Gummiutställning och -konferens i Malmö - 351
SEN-normer - 351
TNC: 7. Några termfrågor, av JW - 351, 352
Problemhörnan, av A Lg - 352
Debatt: Matematiken i modern ingenjörsvetenskap, av Jan Hult - 352
    H. 16. 20 april 1954 - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
To-takts marinedieselmotorer med turboladning, af H Andresen - 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360
Turbouppladdning av snabbgående tvåtakts dieselmotorer, av Lars Thulin - 360, 361
Överladdning av Nohab-motorer, av Gunnar Camner - 361, 362, 363
    Diskussion av V Fixén, J Olsson, H Andresen, L Thulin, P Åberg, I Jung samt G Camner - 363
Fotografiska emulsioners effektiva hastighet fördubblas - 363
En varmtrådsströmningsmätare - 363
En orsak till matförgiftning - 363
Gränser och utvecklingstendenser inom militärflyget, av hop - 364
Stålgjutna vevaxlar, av Wll - 364
Blyavsättningar i förgasarmotorer, av Einar Bohr - 365, 366, 367, 368, 369, 370
    Andras erfarenheter - 371, 372, 373, 374, 375
Flygelektronik — »avionics», av Lennart Boström - 371
Brandskador genom svetsning och skärning, av Wll - 371
Titanlegeringars stabilitet, av SHl - 371, 372
Aktiverad salpetersyra, av SHl - 372
Friktionskoppling med silikonkitt, av SHl - 372
Orsaker till dålig vidhäftning hos nickelutfällningar, av U T—h - 372, 373
Bilinnerslang som våg, av SHl - 373
Fasta agglomerat, av SHl - 373, 374
Kullager med lång innerring, av SHl - 374
Foderjästs näringsvärde, av SHl - 374, 375
    Nya metoder - 375, 376, 377
Automatiserad orderbearbetning, av GAH - 375
Rening av metaller genom zonsmältning, av SHl - 375
Eldirigering av fisk, av G Lbg - 375, 376
Sprickfri förkromning, av SHl - 376
Strålningsvakuummeter, av SHl - 376
Chuck för invändig uppspänning, av O A - 376
Glykos genom försockring av ved, av SHl - 376, 377
Rening av avgaserna från bilar, av SHl - 377
Brunsten ur fattig manganmalm, av SHl - 377
    Böcker - 377, 378, 379, 380
Symmetry, av G Hägg - 377
Dubbels Taschenbuch für den Maschinenbau, bd 1 & 2, av Wll - 377, 378
Ships and marine engines, bd 4, av N Lll - 378
Statics and strength of materials, av JH - 378
Die Drahtseile in der Praxis, av Elis Dahlin - 378, 379
Verfärbung und Lumineszenz, av G Günther - 379
Elemente der Mess- und Regelapparate, av Birger Qvarnström - 379
The dynamics and thermodynamics of compressible fluid flow, bd 1, av Lars Malmquist - 379
Simplified drafting practice, av Olle Lindgren - 379, 380
Über die Entmischung von Grobzerkleinerten Quarz, av SHl - 380
Full scale tests with the »Wrangel» and comparative model tests, av Erik Ullman - 380
    Nya produkter - 380
Kromering av stål - 380
Lödlampor och sportkök för gasol i småflaskor - 380
Borrmaskin för grova borrhål - 380
Lödfärg - 380
Bromsläcka motverkar slirning - 380
    H. 17. 27 april 1954 - 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400
Litteraturtjänsten vid KTH:s bibliotek, av Dagmar Odqvist - 381, 382, 383, 384, 385
    Nybyggen - 385, 386
380 kV ledning Hallsberg—Göteborg—Söderåsen, av Lr - 385
Tunnelsprängning i basalt, av G Lbg - 385, 386
Rekordstor induktionssmältanläggning, av GAH - 386
Vattenvägar och vattenkraft bakom järnridån, av G Lbg - 386
Motorvägsförbindelse Sverige—Danmark, av Bo Ekelund - 387, 388, 389, 390
Finlands vatten- och ångkraftutbyggnad, av Wll - 390
Triangulering med helikopter, av Lars Asplund - 391
    Nya metoder - 392, 393, 394, 395
Bostadstävling i Finland, av Rg - 392, 393
Solugnar, av JH - 393
Utvinning av tjock olja ur oljekällor, av SHl - 393
Bättre skifferolja, av SHl - 393, 394
Raffinering av svavel genom flotation, av E R—s - 394
Ren svavelsyra ur avfallssyra från oljeraffinaderier, av SHl - 394, 395
    Böcker - 395, 396, 397
Värdering vid expropriation, av Lars Åhstrand - 395
Markstabilitet och markgenombrott, av Bror Fellenius - 395
En metode til måling av varmegjennomgangstall for vegger og bjelkelag, av Anders Engwall - 395
Lærebog i radioteknik, av DH - 395, 396
La matériel de travaux publics, bd 2, av J B Johansen - 396
Some aspects of the motor vehicle industry in the USA, av Einar Bohr - 396
The use of aircraft in agriculture in the USA, av J Magnusson - 396, 397
A nomenclature of timber associations and technical publications, av B Thunell - 397
Application of the similarity theory on the radiation in furnaces, av Wll - 397
    Hänt inom tekniken - 397, 398, 399
Kurs »Statistisk kvalitetskontroll» - 397
Västerbergslagens Ingeniörsklubb - 397
Kontaktkonferens om arbetet inom SEK - 397, 398
Kurs i programmering och kodning för Besk - 398
Det Norske Ingeiørforenings pris - 399
Konstruktionstävlan om framtidens godsvagn - 399
TNC: 8. Materialier, av JW - 399
Debatt: Vattenförorening och avloppsvattenrening, av Claes Fischerström och H Johansson - 399, 400
    H. 18. 4 maj 1954 - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
Internrevisionen i företagsledningens tjänst, av Öiar Cassel - 401, 402, 403, 404, 405
den interna revisionsavdelningen i praktiken, av Arne Burgé - 405, 406
Stålproduktionien i Västeuropa, av E R—s - 406
Finlands energiresurser, av G Lbg - 406
Utvinning av uranmalmer i Australien, av E R—s - 406
Omformare och likriktare för elektrokemiskt bruk, av Rolf Brännland - 407, 408, 409, 410, 411
    Nybyggen - 412, 413, 414, 415
En tredje telefonkabel Danmark—Holland, av GAH - 412
Svenskbyggd 10 000 hk överladdad dieselmotor, av N Lll - 412
Nya kraftverkstunnlar vid Niagara, av G Lbg - 412, 413
Bau Muggeris vattenkraftanläggningar på Sardinien, av G Lbg - 413, 414
Vattenkraften i Indiens »Ruhr-område», av Lr - 414, 415
    Andras erfarenheter - 415, 416, 417
Brittiska ångkraftstationers verkningsgrad, av Wll - 415
Undanröjande av risk för gnistbildning, av SHl - 415
Metallers värmeledningsförmåga, av Wll - 415, 416
Förtenning av aluminium, av U T-h - 416, 417
Germaniumlikriktare, av FÖ - 417
Framställning av peroxider och superoxider, av SHl - 417
    Böcker - 417, 418, 419, 420
Kollektivavtal och förhandlingar, av Jan Gyllenswärd - 417, 418
Praktische Matematik für Ingenieure und Physiker, av Björn Bergqvist - 418
Nuclear moments, av Gunnar Lindström - 418
Introductory circuit theory, av Folke Bolinder - 418, 419
Einschwingvorgänge, Gegenkopplung, Stabilität, av S Forsgren - 419
Microwave lenses, av Sven Fornander - 419
Data and circuits of television receiver valves, av Björn Nilsson - 419
Applied elasticity, av JH - 419, 420
Experimentelle und Theoretische Untersuchungen an dünnen Platten, av Björn Bergqvist - 420
Grundzüge des Holzbaues im Hochbau, av Göran Larsson - 420
»Monel, nickel och Inconel. Egenskaper och användning», av Wll - 420
»Boken om vitmetall», av O A - 420
Landelius & Björklund - 420
    H. 19. 11 maj 1954 - 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
Atmosfärens ursprung och historia, av Erik Eriksson - 421, 422, 423, 424, 425, 426
Världens handelsflottor, av N Lll - 426
Titan i Sydafrika, av E R—s - 426
Gasturbiner och strålmotorer i kemisk industri, av SHl - 427, 428, 429, 430
Leveranstider för tyngre kraftstationsutrustning, av Lr - 430
Element 100 - 430
Polyuretaner som fibrer, plaster och lacker, av SHl - 431, 432, 433, 434
Röntgenkristallografisk apparatur för industrin, av Roland Kiessling - 435, 436, 437, 438, 439, 440
    Nya metoder - 440, 441, 442, 443
Kontinuerlig framställning av alkylnitriter, av H Me - 440
Flamrostning av svavelkis, av SHl - 441
Oxidation av etylen till etylenoxid, av H Me - 441
Magnetiskt ljudsystem för vidfilm, av ESS - 441, 442
Framställning av cyanväte enligt Andrussow, av H Me - 442, 443
Smältning av titansvamp, av SHl - 443
Reningsprocess för vegetabiliska oljor, av H Me - 443
    Andras erfarenheter - 444, 445
Fibrer av polymerer i molekylär blandning, av H Me - 444
Effektiv extraktionskolonn, av H Me - 444
Steriska effekter och ämnens reaktivitet, av SHl - 444
Oxidationsskydd för titankarbid-kobolt, av SHl - 444, 445
    Böcker - 445, 446, 447
Montering och skötsel av traktorvagnars bromssystem, av Einar Bohr - 445
Lehrbuch der organischen Chemie, av SHl - 445
Janes' all the world's aircraft, av Carl-Gustav Wachtmeister - 445, 446
Earth pressure calculation, av Hans Fagerström - 446
The handbook of solvents, av J Tandberg - 446, 447
Handbok i polering, av O A - 447
    Hänt inom tekniken - 447
IVA-konferens om förgasning av bränsle - 447
Lapplands Tekniska Förening - 447
Finska Pappersingenjörsföreningen 40 år - 447
Tekniska Högskolan i Aachen utdelar studiestipendier till svenskar - 447
SEN-normer - 447
TNC: 9. TNC 23, Träteknisk ordlista, av JW - 447, 448
Problemhörnan, av A Lg - 448
    H. 20. 18 maj 1954 - 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472
Atomkraften i framtidens energiförsörjning, av Harry Brynielsson - 449, 450, 451
Världens minsta och billigaste GM-räknare - 451
Framställning av element 99, av Lennart W Holm - 452
En värmepump för hushållsbruk - 452
Odling av nyttoväxter i saltvatten - 452
Automatisk bågsvetsning, av Gunnar Kullberg - 453, 454, 455, 456, 457
TV-veckans tekniska arrangemang, av Björn Nilsson - 457, 458
Polymerisationskatalysatorn pinanhydroperoxid - 458
Strömningshastighet hos vatten - 458
Ett pålagt elektriskt fält ökar värmeövergången - 458
Etylenoxid genom luftoxidation av etylen - 458
Neutrinon anses påvisad - 458
Roterande skivor för luftförvärmare med fläktverkan, av Torbjörn Vannérus - 459, 460, 461, 462, 463
Latex-impregnering av kromgarvat läder - 463
Provning av dammsugare med radioaktiva isotoper - 463
    Andras erfarenheter - 463, 464, 465, 466
Rengöringsmedel för väggar och golv, av Kjell Groth - 463, 464
Mekanismen vid reduktion av järnoxider, av SHl - 464, 465
Epoxidmodifierade fenolplaster, av SHl - 465
Skalformning vid gjutning av automobildelar, av Ulf Ljung - 465, 466
    Nya metoder - 466, 467
Apparat för tjockleksmätning med betastrålare, av SHl - 466
Torkning av kristaller i fluidiserad bädd, av SHl - 466
Induktionssvetsade aluminiumrör, av SHl - 467
Strålningspyrometer, av JH - 467
    Böcker - 467, 468, 469, 470
BL-planerna, av Lars Berg - 467, 468
Die Gesetzmässigkeiten Kombinatorischer Technik, av B Langefors - 468
Elements of electrical engineering, av Bertil Mattsson - 468
Elektrische Triebfahrzeuge, bd 1 & 2, av Timo Airas - 468, 469
Model analysis of structures, av JH - 469, 470
Non-ferrous heavy metal fabrication in the USA, av SHl - 470
    Hänt inom tekniken - 470
Teknisk Ukeblad 100 år - 470
Vinnarna av STF:s rikspremier för studentexamensprov utsedda - 470
Service för företagare i Stockholms län - 470
Chalmerska Forskningsfonden - 470
Internationell svetsteknisk konferens - 470
    Från de tekniska högskolorna - 470, 471
CTH - 470, 471
KTH - 471
Debatt: Har KTH ett bibliotek? av Torkel Wallmark och Carl Björkbom - 471, 472
    H. 21. 25 maj 1954 - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496
Konstruktioner för Stockholms tunnelbana, av Georg Gyldenstein - 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488
TNC: 10. Mikro-, av JW - 488
Tekniska Skrifter: Nøyaktigheten ved vinkelmåling - 488
Avdelning S 50 år, av Birger Swenzén - 489
Isolerband av fluorplast - 489
Titanplåts duktilitet förbättras - 489
    Nya metoder - 490, 491, 492
Ultraljud för kornstorleksbestämning i metaller, av SHl - 490
Rening av avfallsvatten genom limflockning, av SHl - 490
Pallborrning från lyfttruck, av GAH - 490, 491
Spänningsanalys med spröda lacker, av SHl - 491
Fördelningsring för fyllkroppskolonner, av SHl - 491
Plast av fiskproteiner, av SHl - 491
60 hk gasturbin, av Wll - 491
Påsprutat slitskikt, av SHl - 492
    Nybyggen - 492, 493
Argentinskt dammbygge, av G Lbg - 492
Vertikalstartande jaktflygplan, av hop - 492, 493
Polypskopa för 90 t last, av GAH - 493
    Böcker - 493, 494, 495, 496
Budgetering, resultatplanering, intern resultatanalys, av Lars Berg - 493, 494
Elektron- og Atomfysik, av Eric Hellstrand - 494
Oliefyrings-problemer, av Wll - 494
Materials handling, av N G Ehrnrooth - 494
Bautechnik-Archiv, bd 9, av Hans Fagerström - 494, 495
Spannbeton, av Uku Müllersdorf - 495
Circuit theory of electron devices, av Folke Bolinder - 495, 496
Welding, brazing and metal cutting, av R Gunnert - 496
Sauerstoffverbindungen II, av Holger Erdtman - 496
Aluminium-Freileitungen, av G Atterberg - 496
Måling av varmegjennomgangstall for vegger og bjelkelag i trehus ved hjelp av termoelektriske varmestrømsmålere, av Anders Engwall - 496
    H. 22. 1 juni 1954 - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520
Vattenbyggnadskonstruktionerna vid Kilforsens kraftstation, av Sten Elfman - 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504
Bestämning av flöde och genomströmningstid med radioaktiva ämnen, av Lars-G Erwall och L Klingsell - 505, 506, 507, 508
Rekordartad oljeutvinning 1953, av Wll - 508
Ålands elförsörjning, av Lr - 508
Värmeisolerande silikonskumplaster - 508
Invändigt cementbelagda stålrör - 508
Stortillverkning av nitroparaffiner - 508
Bearbetning av metaller med skär av samma metall - 508
Kolpulvertillsats vid oljeeldning, av Ingvar Wivstad - 509, 510, 511
Glimmerbelagd glasfiberväv - 511
    Nya metoder - 511, 512, 513, 514
Dieselelektrisk drift på mobilkranar, av Wll - 511, 512
Damm- och fettisolering vid rullningslager, av Erik Nothin - 512, 513
Helautomatiskt signalsystem för enkelspårig järnväg, av GAH - 513
Kilowattimmätare för likström med i järn sluten magnetisk krets, av F Ö - 513, 514
Turbouppladdad kolvkompressor, av Wll - 514
    Andras erfarenheter - 514, 515, 516, 517
Fastsittande smörjande skikt av molybdendisulfid, av SHl - 514
Strålningsskyddande beläggningar, av Wll - 514, 515
Självsmörjande snabbstål, av SHl - 515
Atombatterier, av SHl - 515, 516
Acceleration av tunga joner, av SHl - 516
Flytande oxidationsskydd för smält aluminium, av SHl - 516
Elektrostatisk separering av emulsioner, av SHl - 516, 517
Mekanismen vid framställning av segjärn, av Kurt Beckius - 517
Apparat för studium av jonreaktioners kinetik, av SHl - 517
Färgning av syntetiska fibrer, av H Me - 517
    Böcker - 517, 518, 519
Boken om naturen: Materien, av Wll - 517, 518
Ett år i luften, av hop - 518
Regler och råd rörande maskinritningars och andra tekniska ritningars utförande, av O A - 518
Handbook of elliptic integrals for engineers and physicists, av JH - 518
Some aspects of standardisation in the USA and in Europe, av Folke Lindgren - 518, 519
Technische Kompositionslehre, av A Lenning - 519
Remote control by radio, av Åke Ahrnell - 519
Undersøgelser over ferskenlusens (Myzus persicae Sulz.) overvintring i Danmark og dens forekomst i bederoemarker, av SHl - 519
Reseberättelser - 519
Tekniska Skrifter: Beräkning av vattenledningsnät för samhällen - 519, 520
    Hänt inom tekniken - 520
Kurs »Sammanträdet som arbetsform» - 520
Föreningen Svenska Tillverkare av Närtransportdon - 520
Tjugosjunde internationella kongressen för kemisk teknologi - 520
Femte Internationella Automobiltekniska Kongressen - 520
En internationell kärnteknisk kongress - 520
SEN-normer - 520
    H. 23. 8 juni 1954 - 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544
Korrosion av icke-metalliska material — en angelägen forskningsuppgift, av J Arvid Hedvall - 521, 522, 523
Rep av polyeten eller Terylene - 523
Radiumkatalysator - 523
Ett magnetiskt material - 523
Hårdmetall med 11 % tantalkarbid - 523
Giftiga färger för livsmedel - 523
Syntetisk äggvita - 523
Mest korrosionsfasta mot jordbrukskemikalier - 523
Plaster av bor och fosfor eller arsenik - 523
Oljeimpregnering av nyvärpta äggs skal - 523
Kalium ur havsvatten - 523
Carl Montelius †, av Hans Hylander - 524
Brasiliens järn- och manganmalmer, av Olof H Ödman - 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532
En kontinuerligt regenererbar framkallare - 532
Spannmål torkas i fluidiserad bädd - 532
Kvaternära ammoniumbasers giftighet - 532
Petroleumindustrin ger råmaterial för högpolymerer, av M A Matthews - 533, 534, 535, 536, 537
    Andras erfarenheter - 537, 538, 539
Drift av äldre kabelnät med högre spänning, av F Ö - 537
Avvattning och natriumhydroxid, av SHl - 538
Polyermisation av etylen i alkoholer, av SHl - 538, 539
Filteraid av kol, av SHl - 539
    Nya metoder - 539, 540, 541
Nållager med individuell nålstyrning, av OA - 539, 540
Kylning med kolsyra vid svarvning, av SHl - 540
Framställning av maleinsyraanhydrid, av H Me - 540
Ättiksyraanhydrid ur aceton, av HMe - 540, 541
    Böcker - 541, 542
Teoretisk fysik, av Erik Uggla - 541
Kvinnor i industriarbete, av Gösta Waldén - 541, 542
    Hänt inom tekniken - 542, 543
»Sweden at Home» - 542
Kurs för sjukhusens byggnadssakkunniga - 542
Vochema 54 - 542
Nya tidskrifter - 542, 543
TNC: 11. Man, av JW - 543
    Nya produkter - 543, 544
Gasol på småflaskor - 543
Planhiss - 544
Flugremsor med parathion - 544
Kvävgasgenerator - 544
Utrotning av icke önskvärd vegetation - 544
Blodtryckssänkande medel - 544
Klena Teflon-rör - 544
En helautomatiserad vägbetongvibreringsmaskin - 544
Bakteriekultur för avloppsvattenrening - 544
    H. 24. 15 juni 1954 - 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568
Föredömligt uppträdande, av Curt Dahlgren - 545, 546, 547, 548, 549
    Nya metoder - 549, 550
Flamsprutning av polyeten på porösa eller täta material, av SHl - 549, 550
Isolering av paraxylen genom kristallisation, av SHl - 550
Transport av fisk i saltvattensis, av SHl - 550
Bakterier utvinner koppar ur anrikningsavfall, av E R—s - 550
Kombinationseldning med avfallsbränsle, av Tore J Hedbäck - 551, 552, 553, 554, 555, 556
Elkabel under Engelska Kanalen, av Lr - 556
Askbeläggningars självantändning, av Ingvar Wivstad - 557, 558, 559, 560
    Andras erfarenheter - 560, 561, 562, 563, 564, 565
Ubåtsmotorer drivna med syre och avgas, av EBr - 560, 561
Material för O-ringpackningar, av SHl - 561, 562
Koleldade ångpannors dimensionering, av Wll - 562, 563
Permanentmagnetiska stål och legeringar, av W Liedtke - 563
Isbildning på luftledningar, av F Ö - 563
Nitrering av titan, av SHl - 563, 564
Segjärnsframställning med kalcium, av Kurt Beckius - 564
Vinyltoluen till lackplaster, av SHl - 564
Sorbinsyra som skydd mot mögel, av SHl - 564
Transportflaskor av polyeten, av SHl - 564
Framställning av aminosyror, av SHl - 565
Reglerbar enfasdrift av trefas asynkronmotor, av F Ö - 565
    Böcker - 565, 566, 567, 568
Företaget i samhället, av Gösta Walldén - 565, 566
Nationalbudget för år 1954, av Bengt Stendahl - 566
Finlands Vattenkraftförening XXV, av G Lbg - 566
Betontekniske fagudtryk, av Knud E C Nielsen - 566
Ships and marine engines, bd 3 A, av N Lll - 567
Die Hebezeuge, bd 2, av Elis Dahlin - 567
Interpretation of magnetic anomalies at sheet-like bodies, av Gustaf T Lindroth - 567, 568
    Hänt inom tekniken - 568
Kurs för personal vid företagsbibliotek - 568
Bostads- och stadsplanekongress - 568
Achema XI - 568
Problemhörnan, av A Lg - 568
    H. 25. 22 juni 1954 - 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592
Flottningen vid Kilforsens kraftstation, av Stig Angelin - 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580
Sveriges utbyggnadsvärda vattenkrafttillgångar, av Thure Berglund - 580
Geodetiska bestämningar vid solförmörkelsen 1954, av Lars Asplund - 581, 582
    Hänt inom tekniken - 582
STF:s årsmöte och stämma - 582
Skånska Ingenjörsklubben - 582
Ny tidskrift - 582
En fotogrammetrikers syn på stakningsproblemet, av Per Olof Fagerholm - 583, 584, 585
    Nybyggen - 585, 586, 587, 588
Nordens största flytdocka, av N Lll - 585
Bevatronen vid University of California, av SHl - 585
Spårförbindelse under Stora Bält, av G Lbg - 585, 586, 587
Lättmanövrerad lastlucka, av N Lll - 587
Ångkraft i TVA-systemet, av G Lbg - 587
»Kaffekokarreaktor», av SHl - 587
Andra masugnen i drift i Volta Redonda i Brasilien, av E R-s - 587, 588
    Andras erfarenheter - 588, 589
Elförsörjning och industriproduktion i Sverige, av Lr - 588
Korrosion i sulfatkokare, av U T—h - 588, 589
Försäljning av flygaska från ångkraftverk, av Lr - 589
    Böcker - 589, 590, 591
Formar till putsfri betong, av Knud E C Nielsen - 589
Sandfri beton, av Staffan Bäckström - 589
Grundzüge der Ausgleichungsrechnung, av Lars Åhstrand - 589
Civil engineering reference book, av Ove Pettersson - 589, 590
Elementary fluid mechanics, av Sten Ekholm - 590
Kühlschmieren, av OA - 590
High voltage laboratory technique, av J Bubenko - 590
Die Hebezeuge, bd 3, av Elis Dahlin - 590
Jahrbuch der Hafenbautechnischen Gesellschaft, bd 20/21, av Torsten Enekull - 591
Wärmespannungen, infolge stationärer Temperaturfelder, av Wll - 591
Spannbeton-Erläuterungen zu DIN 4227, av Uku Müllersdorf - 591
Reseberättelser - 591
    Från de tekniska högskolorna - 591, 592
CTH - 591
KTH - 591, 592
TNC: 12. Ordförklaringar, av JW - 592
Problemhörnan, av A Lg - 592
    H. 26. 29 juni 1954 - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612
Principer för tunnelsprängning, av Ulf Langefors - 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602
TV-industrins ställning i USA, av F Ö - 602
Syntetiskt gummi i Storbritannien, av SHl - 602
Missouris vattenkraft har börjat tämjas - 602
Differentialflotation av pyrit och magnetkis, av Gustaf T Lindroth - 603, 604, 605
Framställning av element 100, av Lennart W Holm - 606
Felfria kristaller av rent järn - 606
    Nybyggen - 607, 608
Vätebomben, av SHl - 607
Kross med 4 m³ krossgap, av Wll - 607
10 milj. m³ jorddamm, av G Lbg - 607, 608
    Andras erfarenheter - 608, 609, 610
Etsande grundfärgers kemi, av SHl - 608, 609
Epoxilack för tvättmaskiner, av SHl - 609
Televerkets relä av kortankartyp, av D H - 609, 610
    Böcker - 610, 611
Fastighetsvärdering, av Lars Åhstrand - 610
Stålrör, av Wll - 610, 611
Enzymkemi, av SHl - 611
Die Elektrotechnik und die elektrischen Antriebe, av Dag Jungnell - 611
Handbuch der Vakuumtechnik, av G Siljeholm - 611
Mo & Domsjö AB - 611
    Hänt inom tekniken - 612
Arbetsmarknaden inom de tekniska yrkena - 612
Tekniska Föreningen i Uppsala - 612
SPP under 1953 - 612
Nya tidskrifter - 612
SEN-normer - 612
    H. 27. 3 augusti 1954 - 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628
Skydd mot tele- och radiostörningar från kraftledningar, av Gunnar Jancke, Bo Holmgren, Gustav A Pettersson och Per Åkerlind - 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620
Material för det europeiska kärnforskningsprojektet, av GAH - 620
Nordatlanten »krossades» - 620
Sockerfritt kalciumlignosulfat - 620
En 14-värdig kalciumjon - 620
Dielektorer och deras användning, av Sven Fornander - 621, 622, 623
    Nya metoder - 623, 624, 625, 626
Isolationsprov med likström, av F Ö - 623
Ferritkärnor i mikrovågskopplingar, av D H - 623
Strofotronen — mikrovågsrör för frekvensmodulation, av Sigvard Tomner - 623
Kemisk läppning, av SHl - 624
Hårdlödning av aluminium i saltbad, av SHl - 624
Isolertransduktor för mätning av högspänd likström, av F Ö - 624
Flygburna matematikmaskiner av siffertyp, av G Norén - 624, 625
Effektiv tömning av pulverbinge, av WS - 625
Cirkulation av värmeöverföringsmedium, av SHl - 625
Kaligödsel ur havsvatten, av SHl - 625
Porfyllning vid bearbetning av sintrade metaller, av SHl - 625, 626
Bestämning av blandningars vätehalt, av SHl - 626
    Böcker - 626, 627, 628
Mechanics of materials, av JH - 626
Handbuch der Hartmetallwerkzeuge, av O A - 626, 627
Bergbaumechanik, av E R—s - 627
Properties of metallic surfaces, av Hans Uno Åström - 627
Einführung in die Messung der optischen Grundgrössen, av Erik Djurle - 627, 628
Der Filmdruck auf Textilien, av Erik Tenfält - 628
Die Arcatomschweissung, av R Gunnert - 628
Telefon AB LM Ericsson - 628
General Radio Co. - 628
Tekniska Skrifter: Hvalbåters stabilitet under fart - 628
    H. 28. 10 augusti 1954 - 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648
Bergsprängningsteknikens senaste utveckling, av Sten Brännfors - 629, 630, 631, 632, 633
En skumplast - 633
    Nya metoder - 634
Kaliumsulfat av kaliumklorid och svavel, av SHl - 634
Gruvlykta med lysrör, av F Ö - 634
Invändig kylning av statorledare, av F Ö - 634
Analys av produkter från atomreaktorer, av Hans von Ubisch - 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642
Distribution av morötter utan blast - 642
Slang för 300 kp/cm² - 642
    Andras erfarenheter - 642, 643, 644, 645
Statistisk kvalitetskontroll i kemisk industri, av L H Larson - 642
Kontinuerlig metod för framställning av metalliskt titan, av E R-s - 642, 643
Gjutning med kärnor av gips, av Ulf Ljung - 643
Sprickor vid slipning av verktyg, av SHl - 643
Hyrazins egenskaper och användning, av SHl - 643, 644
Skyddsverkan på stål genom pigment, av U T—h - 644
Syntetiska oxidationsinhibitorer för livsmedel, av SHl - 644, 645
Neoprene-lim, av SHl - 645
Bor som skyddsmaterial, av SHl - 645
    Böcker - 645, 646, 647
Carl Olof Gudmund Borelius, av N-H Lundquist - 645
Gemeinfassliche Darstellung des Eisenhüttenwesens, av E R-s - 645, 646
Hydraulische Schmiedepressen und Kraftwasseranlagen, av O A - 646
»Anvisningar beträffande förvaring och handhavande av eldfarliga oljor och gastuber» - 646
»Hartmetall» - 646
»Chemie, Grensgebiete der Chemie, Bücher und Zeitschriften» - 646
Bakelite Co. - 647
    Hänt inom tekniken - 647
Anslag till byggnadsforskning - 647
Institutet för Halvledarforskning - 647
SHI-kurser - 647
Sjunde Internationella Konferensen om Fartygs Hydrodynamik - 647
Femte Internationella Kongressen för Höga Dammar - 647
Fjärde Europeiska Verktygsmaskinutställningen - 647
Comité International de Thermodynamique et de Cinétique Életrochimiques (CITCE) - 647
Internationell utställning för jakt och sportfiske - 647
    Från de tekniska högskolorna - 647
CTH - 647
KTH - 647
Ingenjörerna i samhällsdebatten, av Hugo Edström - 648
    H. 29. 17 augusti 1954 - 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668
Värmeekonomisk ventilation, av Folke Tenelius - 649, 650, 651, 652, 653
Primärkrypningens inverkan vid knäckning av strävor, av Folke K G Odqvist - 654
Havsvatten kan destilleras billigare - 654
Hållbara bladfjädrar - 654
Värmehärdig polyeten - 654
Matt nylongarn - 654
En fullständigt lufttät fabrik - 654
Hissar med radiotelefon - 654
Ett gasgenomsläppligt taktäckningsmaterial - 654
Gummimetallelement för vibrationsisolering, av Carl-Gustav Nobel - 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663
    Nya metoder - 663, 664, 665, 666
Flyglogg för jaktplan, av Tage Roos - 663
Namnanropare och anropsrepeterare, av GAH - 663, 664
Van de Graaff-generator för röntgenfotografering, av SHl - 664
Alkylering av ketoner, av SHl - 664
Separering av sfäriska och kantiga partiklar, av SHl - 664
Isotermisk värmebehandling av stål, av SHl - 665, 666
Termoelektrisk apparat för sortering av metaller, av SHl - 666
    Böcker - 666, 667, 668
IVA:s Ugnsdagar, av Wll - 666
Hjul, nav och axlar till lantbruksvagnar, av Hans-Eric Lorentz - 666, 667
5-Sprachen-Kälte-Wörterbuch, av Wll - 667
Stanztechnik, av O A - 667
Dreimomentengleichung des kontinuerlichen Druckstabes mit Querbelastung, av Ove Pettersson - 667
Die Blechabwicklungen, av O A - 667
Gewindewalzen, av O A - 667
Hundert Kniffe für den praktischen Former, av Carl-Ewert Gustafsson - 667
The production of transformer oil by hydrogenation of Swedish shale oil, av SHl - 668
Ingenjörsfirman Friberg & Co. AB - 668
TNC: 13. Definitionen och dess huvuddelar, av JW - 668
Problemhörnan, av A Lg - 668
Tillägg - 668
    H. 30. 24 augusti 1954 - 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688
Riksfotokartan och den ekonomiska kartan, av Erik Welander - 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676
Sveriges övergång till ändrat skeppsmätningssystem, av N Lll - 676
Världsskeppsbyggeriet vid halvårsskiftet 1954, av N Lll - 676
Lerans konsolidering i en sprutmudderfyllning, av Allan Bergfelt - 677, 678, 679, 680, 681, 682
Ångvärmda rörledningar utan mantel - 682
    Nybyggen - 682, 683, 684, 685, 686
Ellok med frekvensomformare och kortslutna trefas drivmotorer, av F Ö - 682, 683
Polyetenisolerad telegrafkabel över Sydatlanten, av SHl - 683
Jättetankfartyg från Eriksberg, av N Lll - 683, 684
Elugn med molybdenelektroder för glassmältning, av SHl - 684
Bil för »termotransport» av SHl - 684
Bombplan i väst och öst, av hop - 684, 685, 686
    Böcker - 686
Träteknisk ordlista, av Wll - 686
Konstruktörens toleransproblem, av Lars Luthman - 686
Berättelse över Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet under år 1953, av Wll - 686
Svenska Gasverksföreningens årsbok 1953, bd 2, av Wll - 686
TNC: 14. Uppslagstermernas form i ordlistor, av JW - 686, 687
    Hänt inom tekniken - 687, 688
Kurskonferens »Värdering av villor och hyreshus» - 687
Kontaktnämnd matematiker—tekniker - 687
Anslag för skoglig forskning - 687
Arbetsstudieutbildning ej blott i Stockholm - 687
SHI-kurser - 687, 688
Plast i hus - 688
Europeisk Cios-konferens - 688
Höstmässan i Utrecht - 688
Teknikdagar i Paris - 688
Tysk konferens om industriell formgivning - 688
Konferens om mekanismen vid fasomvandlingar - 688
Compte Rendu från Cigré-kongressen 1954 - 688
SEN-normer - 688
Rättelse - 688
    H. 31. 31 augusti 1954 - 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716
Vattenvård ur samhällelig synpunkt, av Gösta Schirén - 689, 690, 691, 692, 693, 694
Behandling av städers och samhällens avloppsvatten, av Victor Jansa - 694, 695, 696, 697, 698, 699
Behandling av industriella avloppsvatten. Livsmedelsindustrierna, av Sten Vallin - 699, 700, 701, 702
Behandling av industriella avloppsvatten. Pappers- och cellulosaindustrin, av Stig O Pehrson - 703, 704, 705, 706, 707
Behandling av industriella avloppsvatten. Järn- och metallindustrin, av Teofil Lindblom - 707, 708, 709
Algodling på avloppsvattenslam, av SHl - 709, 710
Syntetiska detergenters olägenheter, av SHl - 710
Foderjäst av avfall från stärkelsetillverkning, av SHl - 710
Avloppsvatten som källa för vitamin B12, av SHl - 710
Den moderna teknikens debetposter, av Georg Borgström - 711, 712, 713, 714, 715, 716
    Böcker - 716
Utilization of saline water, av SHl - 716
Beretning fra Kølevandsudvalget, av Wll - 716
Manures and fertilisers. Potential progress in Europe, av SHl - 716
Stal - 716
    H. 32. 7 september 1954 - 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740
Den första kraftkabeln till Gotland, av Bengt Bjurström och Rolf Johansson - 717, 718, 719, 720, 721
Yngve Holm †, av Erik Blomqvist - 721, 722
Elförsörjning och industriproduktion i Sverige, av Lr - 722
Kanadas vattenkrafttillgångar - 722
200 000 t/år trippelsuperfosfat - 722
Sverige-Amerika Stiftelsens kontantstipendier 1954 - 722
Ferromagnetisk keramik, av Elmar Umblia - 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730
Spänningsprovning av mässing med kvicksilversaltlösning, av O Lissner och S Rask - 731, 732, 733
    Andras erfarenheter - 733, 734, 735, 736, 737
J 29:s världsrekord, av Å Röed - 733, 734
Solbatterier, av SHl - 734, 735
Instrumentell övervakning av processvariabler, av L H Larson - 735
Vanadinkorrosion i gasturbiner, av SHl - 735
Våglängdsproblem vid flygburen vädervarningsradar, av Sven Forsgren - 735, 736
Ångkylning av dieselmotorer, av L H Larson - 736
Radarobservationer av meteorer, av B-A Lindblad - 736
Aluminiums explosionsfarlighet, av SHl - 736
Framställning av citronsyra, av SHl - 736, 737
Trefas kraftöverföring med jord som fasledare, av F Ö - 737
    Böcker - 737, 738
Tjänstemännen, näringslivet och samhället, av Hans S Fahlström - 737, 738
Berättelse över Södra Sveriges Ångpanneförenings verksamhet år 1953, av Wll - 738
»Vägledning i TNC:s publikationer» - 738
IEC-publikation - 738
AB Berol-Produkter - 738
Tektronix, Inc. - 738
    Hänt inom tekniken - 738, 739, 740
Kurs »Industriell automatisering» - 738, 739
Östergötlands Tekniska Förening - 739
Sverige-Amerika Stiftelsens stipendier - 739
Stadsplanetävling - 739
Svenskt deltagande i instrumentutställning i USA - 739
SEN-normer - 739
Nya tidskrifter - 739, 740
    Nya produkter - 740
Tryckluftdriven strålkastare - 740
Hörselskydd av finporig plastsvamp - 740
Vattenfast klistring med pappersremsor - 740
Måttband som passbit - 740
Fasadimpregneringsvätskan Everdry - 740
    H. 33. 14 september 1954 - 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768
Icke-terapeutisk användning av antibiotika - 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747
    Nybyggen - 747, 748
Turbin med kapslad generator under vatten, av R Kjellberg - 747, 748
Svenskbyggd turbinlastångare, av N Lll - 748
Världens största aluminiumsmältverk, av SHl - 748
Regenerering av oljor, av F Sager - 749, 750, 751, 752, 753, 754
Skärvätska bestående av skum - 754
Aluminium svetsas snabbare - 754
Optiskt kitt av cellulosakapratplast - 754
Vätgasutveckling i aluminiumfärg kan hindras - 754
Ett antikrampmedel - 754
Grundämnesomvandlingar i atomreaktorn, av Hans von Ubisch - 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761
    Andras erfarenheter - 761, 762, 763, 764
Metod- och tidsstudier på kontor, av B Linder - 761
Vad är skifferolja?, av L H Larson - 761, 762
Cellulosa som filtrerhjälp, av SHl - 762
Tre typer av kokning, av SHl - 762, 763, 764
Bestämning av metallytors flytning vid bearbetning, av SHl - 764
    Nyare metoder - 764, 765
Extraktiv destillation med fast tillsatsämne, av SHl - 764
Framställning av koldioxid med metalloxider, av SHl - 764, 765
Värmehärdigt mjukningsmedel för plast, av SHl - 765
Kallformning av metall, av SHl - 765
    Böcker - 765, 766, 767, 768
Högre teknisk utbildning och teknisk-vetenskaplig forskning i Storbritannien och Nederländerna, av GAH - 765, 766
Kostnadsfördelning och utgiftsredovisning, av T Brehmer - 766
Statens Naturvetenskapliga Forskningsråds Årsbok 1952/53, av GAH - 766
Luftlyd i beboelsesejendomme, av Lars Aldrin - 766
Elektrochemie, av U T—h - 766
Vorbereitung des Hochofenmöllers einschliesslich der des Hochofenkokses, av E R—s - 767
Versuchsbericht über das Ausbeulen der auf einseitigen, gleichmässig und ungleichmässig verteilten Druck beanspruchten Platten, av Ove Pettersson - 767
The rheology of non-aqueous suspensions, av SHl - 767
Thermo-Mikro-Methoden zur Kennzeichnung organischer Stoffe und Stoffgemische, av Bengt Lindberg - 767, 768
AB A M de Jong - 768
Landelius & Björklund - 768
Spångsholms Bruks AB - 768
Svenska Elfabriks AB Selfa - 768
Isolerings AB WMB - 768
Tryckluft-Atlas - 768
Acheson Colloids Ltd. - 768
TNC: 15. Överterm och avgränsning i definitioner, av JW - 768
    H. 34. 21 september 1954 - 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792
Skeppsbyggeri, sjöfart och forskning, av Robert Fredrikson - 769, 770, 771, 772
Aktuella forskningsuppgifter inom skeppshydrodynamiken, av Hans Edstrand - 772, 773
Fartygs hållfasthet som forskningsuppgift, av Lennart Swenson - 773, 774, 775
    Nya metoder - 775, 776
Enkel ejektor för blandning av vätskor, av SHl - 775
Grammofonskivor med föränderligt spåravstånd, av ESS - 775
Lödning av metaller vid icke-metaller, av SHl - 775, 776
Ytbethandling av pulvermetalldelar, av SHl - 776
Etsning i stället för fräsning, av SHl - 776
Ytjämnhet genom elektrolytisk metallutfällning, av SHl - 776
Silkscreen — stenciltryck i stark utveckling, av Thorbjörn Vikander - 777, 778, 779, 780
Renium, av SHl - 780
Plasttillverkningen i USA - 780
Energiförhållanden vid överljudflygning, av Tore R Gullstrand - 781, 782, 783, 784
    Andras erfarenheter - 784, 785, 786, 787, 788
För och emot kopiersvarvning, av H Lindberg - 784
Förnickling i trumma utan ström, av U T—h - 784, 785
Hydrauliska växellådor för tunga lastbilar och traktorer, av EBr - 785, 786
Exciterade nukeloner, av SHl - 786
Zirkonium- och hafniumoxid som eldfast material, av SHl - 786
Dislokationer, av J H - 786, 787, 788
Elektrolytisk kallbearbetning, av U T—h - 788
Vätmedel för eldsläckning, av SHl - 788
Modellförsök med transformatorer, av Lr - 788
    Böcker - 788, 789, 790, 791
Teknisk ordbok, av Wll - 788, 789
Norske kraftverker, av Lr - 789
Mekanik: Statik, av Einar Hogner - 789
Motorreparationer, bd 2, av Einar Bohr - 789, 790
Lilla handboken över gjutgodsfel, av Carl-Ewert Gustafsson - 790
Prüfen und Messen von Gewinden, av O A - 790
Les engins mécaniques de chantier, av J B Johansen - 790
Gestaltung und Berechnung von Ölkühlern, av Wll - 790
Introduction to a study of mechanical vibrations, av Birger Qvarnström - 790, 791
Företagsledning och företagskontroll, av WS - 791
Stal - 791
Elektro-Helios - 791
Reseberättelser - 791
    Hänt inom tekniken - 791
STF:s styrelse - 791
Kurskonferens »Projektering av friluftsbad» - 791
Sundsvalls Tekniska Förening - 791
Problemhörnan, av A Lg - 791
Tekniskt ansvar, av Bror Fellenius - 792
    H. 35. 28 september 1954 - 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824
Trafikprognosen — ett av den ökade billtrafikens krav, av Torsten R Åström - 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799
    Nya metoder - 799, 800
Dammutskov öppnas genom sprängning, av G Lbg - 799
Apparat för fuktighetsbestämning, av SHl - 799
Elektrolytisk metallbeläggning av små ytdelar, av SHl - 800
Isolering av acetylen ur gasblandningar, av SHl - 800
Radioaktivt tulium som röntgenapparat, av SHl - 800
Dimetyltereftalat genom luftoxidation i vätskefas, av SHl - 800
Enhetslaster, av Erik J Lindström - 801, 802, 803, 804
Passkrymt trikå - 804
Bättre televisionsmottagning på ultrakortvåg - 804
En kyssäkta vitlökssås - 804
Flytande syntetiskt gummi - 804
Flygplatsen och staden, av Bo Björkman - 805, 806, 807, 808, 809
    Hänt inom tekniken - 809, 810
Kurs »Företagsekonomi för tekniker» - 809, 810
Kurskonferens »Sammanträdet som arbetsform» - 810
Kurs »Pulverteknik» - 810
Tekniska Föreningen i Gävle - 810
Fjärde Internationella Motorcykel- och Mopedutställningen - 810
TNC: 16. Exempel, tillägg m.m. i definitioner, av JW - 810
Avsaltning av vatten genom jonofores och jonbyte, av SHl - 811, 812, 813
    Nybyggen - 813, 814, 815, 816
200 MW ångkraftaggregat, av Lr - 813
Planetvalsverk, av Karl-Johan Blom - 813, 814
Billig källa för radioaktiv strålning, av SHl - 814
Birsfelden kraftstation, av G Lbg - 814, 815
Rekordlätt attackflygplan, av hop - 816
    Andras erfarenheter - 816, 817, 818, 819, 820
Bladgödsling, av SHl - 816
Föroreningar i zinkbeläggningar, av U T—h - 816
Glasprodukter, av SHl - 816, 817
Olja av butadien till färg, av SHl - 817
Antibiotikum mot kancer, av SHl - 817, 818
Atombombers verkan på trähus, av Sten G A Bergman - 818, 819
Rostskyddsfärg innehållande zinkstoft, av SHl - 819, 820
Termoelement för mätning av reaktortemperatur, av SHl - 820
    Böcker - 820, 821, 822, 823
Fastighetsnomenklatur och begreppsbestämningar för fastigheter i städer och stadsliknande samhällen, av Herbert Pontin - 820
Röntgen på bilproblemet, av Sigvard Tomner - 820
Skärande bearbetning, av O A - 820, 821
Virkesskador och virkesvård, av B Thunell - 821
Produktiviteten i bygningsindustrien, av Göran Hellsten - 821
Hydraulik, av Lennart Rahm - 821
Moderne Galvanotechnik, av U T—h - 821, 822
Die Lichtbogenschweissung in Frage und Antwort, av R Gunnert - 822
Ausbeulen rechteckiger Platten unter Druck, Biegung und Druck mit Biegung, av Ove Pettersson - 822
Undersökning av inverkan på asfaltbelagda banor av högt lufttryck i flygplansringar, av G Lbg - 822
Provning av vattentäthet hos betong med prismaformade provkroppar, av G Lbg - 822
Finländska bygginformationsblad, av Åke Ekelund - 822, 823
»Svenska Bostäder 1944—1953» - 823
Lamp AB - 823
    Från de tekniska högskolorna - 823
CTH - 823
KTH - 823
Debatt: Balk på fjädrande underlag, av Allan Bergfelt - 823, 824
    H. 36. 5 oktober 1954 - 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856
Atomenergin i USA - 825, 826, 827, 828
Växelströmselektrifiering av hjälpkraften på tankfartyg, av Helge Arnemo - 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835
Kraftverksindustrins utveckling det senaste halvseklet, av Lr - 836
Eldödsfall i Sverige 1949—1953, av WS - 836
Stockholms elhushållning, av WS - 836
Elektrokinetiska förfaranden, av Einar Mattsson - 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844
Kostnadskontroll inom en amerikansk bilindustri, av Sven-Olov Stalin - 845, 846, 847
En ljustät rullgardin av vinylplast - 847
    Andras erfarenheter - 847, 848, 849, 850
Fädning vid mikrovågsutbredning, av H Scheftelowitz - 847, 848
Elvärme i danska hus, av Lr - 848
Ultraljud vid tillverkning av termoplaster, av SHl - 848
Termoelement med halvledare, av SHl - 848
Bländning vid bilmöte, av E Br - 849
Sätt att bestämma transformatoroljors åldring, av SHl - 849
Modifierad polyeten för ledningsisolering, av SHl - 849
Polymerisation med gammastrålar, av SHl - 849
Centrifug för stor normalacceleration, av SHl - 849, 850
Silikoner som hudskydd, av SHl - 850
    Nya metoder - 850, 851
Induktionsupphettning av kemisk apparatur, av SHl - 850, 851
Katodisk vakuumetsning, av SHl - 851
Snabb ultrarapidkamera, av SHl - 851
Bestrålad polyeten, av SHl - 851
    Böcker - 851, 852, 853, 854, 855
Fotografisk årsbok 1955, av SHl - 851
Trumling, av O A - 851, 852
Engineering Analysis, av B Langefors - 852
Fortschritte der Hochspannungstechnik, bd 2, av Lr - 852, 853
Statistical year-book of the world power conference, av Lr - 853
European foundries and productivity, av carl-Ewert Gustafsson - 853, 854
Elektronenröhren, bd 5, av Sture Edsman - 854
Soil survey procedure, av L Bernell - 854
Road research 1953, av Einar Bohr - 854
Elektrische Maschinen, bd 3, av B Nohagen - 854, 855
Modern electroplating, av U T—h - 855
Inventories of apparatus and materials for teaching science, bd 3, av Lr - 855
Odling och skörd av ärter, av SHl - 855
»1954 wire reference year book and directory», av O A - 855
»Verbundträger-Strassenbrücken», av K E Sjödin - 855
»Industrial diamond trade names index 1954», av O A - 855
    Hänt inom tekniken - 856
STF:s höstmöte - 856
Kurs »Statistisk försöksplanering» - 856
Nordisk Byggnadsdag 6 - 856
Skandinavisk konferens för strukturforskning - 856
Kursverksamheten vid Stockholms Högskola - 856
    H. 37. 12 oktober 1954 - 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884
Syntetfibrers textila egenskaper - 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864
Säkrare London-trafik utan spårvagnar, av E Br - 864
Lantanoider som namn på element 57—71 - 864
Storbritanniens första D2O-reaktor - 864
Nära 14 000 t epoxiplast - 864
En germaniumlikriktare för 300 kW, 110 A - 864
Mot frost - 864
Kolvringar av pulverjärn - 864
Kött, behandlat med radioaktiv strålning - 864
Nylon, som tål ultraviolett ljus - 864
Permselektiva membraner, av Karl-Axel Meklersson - 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871
    Andras erfarenheter - 872, 873, 874, 875
Asbestväv, av SHl - 872
Framställning av järnsvamp i roterande ugn, av SHl - 872
Provning av störthjälmar, av E Br - 873
Tri- och perkloretylens giftighet, av SHl - 873
Petroleumprospektering med bakterier, av SHl - 873
Zinkens föroreningar och varmförzinkad plåts korrosion, av U T—h - 873, 874
Metalltvålars struktur i smörjfett, av SHl - 874
Azelainsyraderivat till smörjmedel, av SHl - 874, 875
Aluminering av stål genom doppning, av SHl - 875
    Nya material - 875, 876
Värmehärdig legering, av SHl - 875
Höghållfast stål utan nickel, av SHl - 875
Titan-aluminium-tennlegering, av SHl - 875, 876
    Nya metoder - 876, 877
Effektivare extraktion, av SHl - 876
Isolerande förpackningar för 0—32°C, av SHl - 876
Enkel framställning av ftalimid, av SHl - 876
Presskopapr av pulvermetall för dragpressning, av SHl - 876, 877
Ythärdat stål med ferritisk kärna, av SHl - 877
    Böcker - 877, 878, 879, 880, 881
Elektricitetslära, av Bertil Mattsson - 877
Hejarsmide, av O A - 877
Mathematik von der Schule zur Hochschule, av B Langefors - 877, 878
The physics of the stratosphere, av Bo R Döös - 878
Welding principles for engineers, av R Gunnert - 878
Shell Moulding, av Ulf Ljung - 878
Einwandfreier Formguss, av Carl-Ewert Gustafsson - 878, 879
Die Zahnformen der Zahnräder, av H Lindberg - 879
Lehren, av O A - 879
Instandhaltung der spanabhebenden Werkzeuge für die Metallbearbeitung, av O A - 879
Galvanizing techniques in the USA, av U T—h - 879
Flächentragwerke, av JH - 879, 880
Kesselbetrieb, av Wll - 880
Relais und Schutzschaltungen in elektrischen Hochspannungsanlagen, av Bengt Bengtsberg - 880
Wasserbestimmung mit Karl-Fischewr-Lösung, av Axel Johansson - 880
Udkast til rapport fra Pektinudvalget, av SHl - 880
The solubility of silver azide and the formation of complexes between silver and azide ions, av SHl - 880
Wahl und Entwurf einer Gasturbine und Untersuchung ihrer Eignung zum Antrieb eines Frachtschiffes, av Wll - 880
IEC-publikation om normallampor - 880, 881
Lindståhls Bokhandel - 881
    Hänt inom tekniken - 881
Högre kurs i vägbeläggningsteknik - 881
Kurs för industriarkivarier - 881
Stipendier för studier i Tyskland - 881
Gummikurser - 881
Internationell förbränningsmotorkongress - 881
Korrosionstagung 1954 - 881
Norrköpings Polytekniska Förening - 881
Föreningen för Svenska Tillverkare av Förbränningsmotorer - 881
TNC: 17. Vanliga fel vid definitionsskrivning, av JW - 882
    Nya produkter - 882, 883
Gelatineringsmaskin för polyvinylklorid - 882
Apparat för fyllning av pipetter - 882
Automatiskt acetylengasverk - 882, 883
En neonljusskylt med varierbar text - 883
Tjuvalarm för våningar - 883
Apparat för rengöring av oljebehållare - 883
Vattenfiltrering med trådnät av rostfritt stål - 883
Behovet av civilingenjörer, av GAH - 884
    H. 38. 19 oktober 1954 - 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916
Turbiner i svenska vattenkraftverk, av Magnus Oledal - 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898
Energiförbrukning vid bakning, av Torsten Widell - 899, 900, 901, 902
Skifferindustrin vid Kvarntorp, av GAH - 902
Televisionen vid årsskiftet 1953—54, av Olle Franzén - 902
Aerodynamisk uppvärmning av flygplan vid höga hastigheter, av Hans Olof Palme - 903, 904, 905, 906, 907
    Nybyggen - 907, 908, 909, 910
Malm- och kolfartyg från Öresundsvarvet, av N Lll - 907, 908
Ryska reabombplan, av hop - 908
Ångkraftaggregaten växer, av Lr - 908
Norskt passagerar- och lastfartyg för kustfart, av N Lll - 908, 909
370 m radiomast på Grönland, av G Lbg - 909, 910
Rostskyddsexperiment för tankar på tankfartyg, av N Lll - 910
    Nya metoder - 910, 911, 912
Elektromagnetiska fordonsbromsar, av E Br - 910
Centrifugalpressning av pulvermetaller, av SHl - 910, 911
Registrering av luftens svavelvätehalt, av SHl - 911
Elektrolytisk framställning av molybden, av SHl - 911
Förblying av aluminium, av SHl - 911
Precisionsgjutning med kvicksilver, av SHl - 911, 912
Golvplattor lagda utan lim, av SHl - 912
    Böcker - 912, 913, 914, 915
De fria avskrivningarna 1938—1951, bd 1, av T Brehmer - 912
Elektricitetslära och elektroteknik, av Lr - 912
Die Differentialgleichungen der Technik und Physik, av JH - 912, 913
Begriffbestimmungen in der Energiewirtschaft, bd 1, av Wll - 913
The structure of metals and alloys, av P O Björkman - 913
An introduction to bacterial physiology, av SHl - 913
History of strength of materials, av JH - 913, 914
Die geometrischen Verhältnisse bei der Herstellung unregelmässiger Flächen, Geometrische Erzeugung und Nachformverfahren, av H Lindberg - 914
Fachkunde für den Modellbau, av Carl-Ewert Gustafsson - 914
Stauanlagen und Wasserkraftwerke, bd 2, av G Lbg - 914
Stauchen und Pressen, av O A - 914
The »M.E.» lathe manual, av O A - 915
Einfluss der Tränkeverfahren auf die Tränkstoffaufnahme in der Holzimpregnierung, av SHl - 915
Peat-gasoline, av SHl - 915
The refractoriness of some types of quartz and quartzite, av SHl - 915
Wandwärme- und Liefergrad-Messungen an einem Luftkompressor, av Wll - 915
Prevention of decay of wood in boats, av SHl - 915
»Professurerna i kemisk apparatteknik» - 915
AB Kabi - 915
    Från de tekniska högskolorna - 915
CTH - 915
KTH - 915
Samnordisk industri, av Oksar Åkerman - 916
    H. 39. 26 oktober 1954 - 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944
Bro över Kalmarsund, av Sven Hildeberg - 917, 918, 919, 920
Staden Stockholm och flyget, av Torsten Ljungberger - 921, 922
Ligga kraftstation. Vattenbyggnadskonstruktioner, av Hugo Flodin och Johan Hagrup - 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931
Ligga kraftstation. Sprängningsarbete och dammbyggnad, av Gunnar Magnusson - 932, 933, 934
    Nybyggen - 935, 936, 937
Vattenkraft och fiske, av G Lbg - 935
Readrivna trafikflygplan, av hop - 935
Smörjoljefabrik på Lidingö, av SHl - 936
Spänningar och deformationer i Krokströmmens valvdamm, av G Lbg - 936
Nybygge för SAL i Italien, av N Lll - 936, 937
    Andras erfarenheter - 937, 938, 939
Ytporer i mässing och kanonbrons, av SHl - 937
Jätteinstrument, av F Ö - 937, 938
Utomhusakustik, av JH - 938
Titanlegering med stor hållfasthet och seghet, av SHl - 938
Silikategel bundet med fosforsyra, av SHl - 938, 939
Automatisk färgmätning, av SHl - 939
    Böcker - 939, 940, 941, 942
Bil- och motorelektrisk handbok, av Hans-Eric Lorentz - 939
Transport av styckegods i småbehållare, av Erik Nothin - 939
Design and analysis of industrial experiments, av Ingemar Olsson - 939, 940
Zur Theorie des vollkommenen und unvollkommenen Brunnens, av G Lbg - 940
Electric power stations, bd 1, av Lr - 940
Airplane structures, bd 1, av Erik Nilestam - 940
Hochbauten der Eisenbahn, av S Myrenberg - 940, 941
Stauanlagen und Wasserkraftwerke, bd 3, av G Lbg - 941
Metallmodelle, Gipsmodelle und Modellplatten für die Maschinenformerei, av Carl-Ewert Gustafsson - 941
Prüfen und Instandhalten von Werkzeugen und anderen Betriebshilfsmitteln, av O A - 941
Vorrichtungsbau, bd 2, av O A - 941
The grinding of steel, av O A - 941, 942
Gravimetrisk gasanalysmetod, av SHl - 942
IEC-publikation om systemspänningar - 942
Union Carbide International Co. - 942
    Hänt inom tekniken - 942, 943
Professurerna i kemisk apparatteknik - 942, 943
Tekniska Samfundets hus, av GEM - 943
Tekniska Föreningen i Eskilstuna - 943
Utställning av utrustning för kemisk industri och petroleumindustri - 943
TNC: 18. Varumärken, av JW - 943, 944
Problemhörnan, av A Lg - 944
    H. 40. 2 november 1954 - 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964
Gemensam elkraftförsörjning i Danmark, Norge och Sverige? av Åke Rusck - 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951
Världens största vattenturbindrivna generatorer - 951
Syntetiska detergenter i USA, av SHl - 952
Fettsyratillverkningen i USA, av SHl - 952
Stortillverkning av syntetiskt glimmer - 952
En tvåhjulig, sexväxlad 225 hk traktor - 952
Polystyrenkvastar för gatsopning - 952
Glödspån på titanplåt - 952
Höjning av belastningsförmågan hos en 200 kV ledning, av Bengt Nordström och Gunnar Atterberg - 953, 954
Registrerande kvicksilvermanometer, av Lars Malmquist - 955, 956
    Nya metoder - 956, 957, 958, 959
Elnät i hus i gjutna betongkanaler, av FÖ — WS - 956
Delrac, ett engelskt långdistansnavigeringssystem, av Ulf Beijer - 956, 957
Lindragning med helikopter, av FÖ - 957
Skydd mot frätskador i sjömaskiner, av N Lll - 957
Ljusbågsprocess för framställning av beryllium, av SHl - 957, 958
Eldrivna traktorer, av Lr - 958
Gjutning med kallt sjunkhuvud, av SHl - 958
Syntesgas genom partiell förbränning av kol, av SHl - 958, 959
    Andras erfarenheter - 959, 960, 961, 962
Elektrolytisk utfällning av titan på stål, av SHl - 959
Brittiska bromsningsförsök med motorfordon, av E Br - 959
Korrosionsskyddande överdrag på magnesium, av SHl - 959
Hårdlödning av titan, av SHl - 959, 960
Vanadatglas, av SHl - 960
Nickellegering för hög arbetstemperatur, av SHl - 960
Metalliskt natrium i suspension, av SHl - 960, 961
Pressfogning av metaller, av SHl - 961
Smörjmedel vid strängpressning av stål, av SHl - 961
Värmebehandling av butylgummi, av SHl - 961, 962
    Böcker - 962, 963, 964
Statistisk analys, av Stig Brimberg - 962
World cartography, bd 2, av Lars Åhstrand - 962
Die Verkehrsteilung Schiene—Strasse in landwirtschaftlichen Gebieten und ihre volkswirtschaftliche Bedeutung, av Åke Claesson - 962, 963
Taschenbuch für Druckluftbetrieb, av Torbjörn Karlén - 963
Electrical ignition equipment, av Einar Bohr - 963
Betrieb und Anwendung von Leistungs- und Regeltransformatoren, av Lr - 963
Stahl- und Temperguss, av Carl-Ewert Gustafsson - 963, 964
Aussenräumen, av O A - 964
Härtemessungen in der Werkstatt, av O A - 964
Stainless iron and steel, bd 2, av SHl - 964
Neuere deutsch-schwedische Beiträge zur Physik der Holztrocknung, av SHl - 964
    H. 41. 9 november 1954 - 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988
Drivning av en 5 km transportort, av Dag Ingler - 965, 966, 967, 968, 969, 970
    Nybyggen - 970
Världens högsta byggnad, av G Lbg - 970
Bro över Messina-sundet, av G Lbg - 970
J 29 moderniseras, av hop - 970
Syntetfibrers struktur och egenskaper, av SHl - 971, 972, 973, 974, 975, 976
Självkostnadsberäkningar i gummiindustrin, av Harald Ager - 977, 978
Nedbrytning av cellulosa med ultraljud - 978
Tixotrop oljefärg - 978
Rå vanillin för kemisk industri - 978
    Andras erfarenheter - 979, 980, 981, 982, 983
Tunga legeringar, av SHl - 979
Fluorplast av gummityp, av SHl - 979
Utveckling av luftförsvarsvapen, av hop - 979
Cellofan med polyetenöverdrag, av SHl - 979, 980
Slutna elektriska reduktionsugnar, av SHl - 980
Fotopolymerisation av vinylföreningar med färgämnen, av SHl - 980, 981
Cellulosas egenskaper varieras, av SHl - 981
Antibiotika och detergenter i hönsfoder, av SHl - 981
Framställning av glasfiberpapper, av SHl - 981, 982
Lignin som fyllmedel i naturgummi, av SHl - 982
Utmattning av kuggtänder, av JH - 982
Titan- och aluminiumhaltiga nickel-kromlegeringar, av SHl - 982, 983
    Nya metoder - 983, 984
Instrument för mätning av metallers korrosion, av SHl - 983
Kväve mot grafitering av stål, av CS — SHl - 983
Förbättring av destillationsapparat för flytande luft, av SHl - 983
Reaktionskärl för starkt exoterma reaktioner, av SHl - 983, 984
Återvinning av saltsyra vid bearbetning av tennmalm, av SHl - 984
Bättre värmeavledning från jordkablar, av FÖ - 984
    Böcker - 984, 985, 986
Vårt konkurrenssamhälle och reklamen, av sah - 984
Yrkesundervisning, av ESS - 984, 985
Praktisk nomografi, av JH - 985
Engineering manufacturing methods, av O A - 985
Handbuck des Wasserbaues, bd 1 & 2, av R Kjellberg - 985
Rural electrification, bd 1 & 2, av Lr - 985, 986
Transient analysis of alternating-current machinery, av Dag Jungnell - 986
Svenska Gasverksföreningens årsbok 1954, bd 1, av Wll - 986
    Hänt inom tekniken - 986, 987
Statens Elektriska Inspektion varnar - 986
Nordisk metodik för livsmedelsundersökningar - 986
Internationella Föreningen för Bro- och Byggnadskonstruktioner - 986
Värmländska Ingeniörsföreningen - 987
Statsunderstöd åt hantverksmästare för utbildning av lärlingar - 987
Resestipendier för yrkesutbildning - 987
TNC: 19. Pump, fläkt, kompressor, av JW - 987
    Nya produkter - 987, 988
Smörjfett med kolloidal grafit och molybdendisulfid - 987
En elektrisk precisionstakometer - 987, 988
En lätt motorsåg - 988
Långsam filmning med elektronblixt - 988
Fjärrsynkronisering av verktygsmaskiner - 988
Brandskyddsdräkt - 988
    H. 42. 16 november 1954 - 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020
Kavitationens mekanik, av Stig O W Bergström - 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999
    Nybyggen - 999, 1000
Bassängreaktor med stort neutronflöde, av SHl - 999
Douglas och det reaktionsdrivna trafikflyget, av O Ljungström - 999, 1000
Underjordisk lagring av kolväten i USA, av L-H Larson - 1000
Storproduktion av magnesiumplåt, av SHl - 1000
Undersökning av flamstrålning vid oljeeldning, av Bryan Mc Hugh - 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006
Likformighetsteori för strålning i ugnar, av C H Yhland - 1006
Automatisk styrning av flygplan och robotar, av Sven Forsgren - 1007, 1008, 1009, 1010, 1011
    Andras erfarenheter - 1011, 1012, 1013, 1014, 1015
En artikels genomloppstid, av B Linder - 1011, 1012
Självfertilitet hos fruktträd, av SHl - 1012
Laminärströmning i rör med triangulär sektion, av Wll - 1012
Svetsning av titan, av SHl - 1012, 1013
Värmebehandling av molybden, av SHl - 1013
Tillämpning av zonsmältning, av SHl - 1013, 1014
Lägesindikatorer i flygplan, av hop - 1014
Värmebehandling av metaller i ånga, av SHl - 1014, 1015
Silikonbehandling av utomhusisolatorer, av FÖ - 1015
Hörntubsångpannans utveckling, av Wll - 1015
    Nya metoder - 1015, 1016, 1017
Ångvärmda luftförvärmare, av Wll - 1015
Spiralsågblad, av SHl - 1016
Fotoelektrisk lamptändare, av F Ö - 1016
Navarho-långdistansnavigeringssystem, av DH - 1016
Lätta snabbgående generatorer, av FÖ — WS - 1016, 1017
    Böcker - 1017, 1018
Pulverteknik, av SHl - 1017
Statens Skeppsprovningsanstalt in Göteborg, av Erik Ullman - 1017
Impregnerat virkes svällning, av SHl - 1017
Richtlinien feinmechanischer Konstruktion und Fertigung, av O A - 1017
Technische Strömungslehre, av Wll - 1017, 1018
Mineral- und Erzlagerstättenkunde, bd 1 & 2, av W Uytenbogaardt - 1018
Wie verbilligt man den Strombezug? av Lr - 1018
»Europa-Heft Werkstatt und Betrieb» - 1018
    Hänt inom tekniken - 1018, 1019
Informationskonferens om statistisk kvalitetskontroll - 1018
Kurs »Dimensionering av eldistributionssystem» - 1018, 1019
IVA:s högtidssammankomst - 1019
Vattenvården debatteras i Finland - 1019
Ingenjörerna i försvaret, av GAH - 1020
    H. 43. 23 november 1954 - 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040
Järnvägarnas framtid, av Arne Sjöberg - 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026
Militära flygplatser och stadsplanering, av Åke Rehnberg - 1027, 1028, 1029, 1030
    Andras erfarenheter - 1030, 1031, 1032, 1033
Företagsplanering på lång sikt, av B Linder - 1030, 1031
Moderna fyllningsdammar, av G Lbg - 1031
Orsakerna till Los Angeles »smog», av SHl - 1031, 1032
Flugbekämpning med socker som bete, av SHl - 1032
Syntetiska granater, av SHl - 1032
Solskärmande ämnen, av SHl - 1032, 1033
Serum mot rabies, av SHl - 1033
Enkelt hjälpmedel för rörelsestudier, av B Linder - 1033
    Nya metoder - 1033, 1034, 1035
Nickel-fosforlegering som korrosionsskydd på mjukt stål, av SHl - 1033, 1034
Emaljöverdrag ur lösning, av SHl - 1034
Sikte för jaktraketskjutning, av hop - 1034
Kolvkompressor utan kolvringar, av Wll - 1034, 1035
Roterande filterapparat med motströmstvättning, av SHl - 1035
Luftkylda gasturbinskovlar, av Wll - 1035
    Böcker - 1035, 1036, 1037
Underhållskostnader för hyresfastighet i Stockholm, av Bertil Anderberg - 1035, 1036
Hyvelblandningsförsök med vidhäftningsmedel vid Aneby 1952, av G Lbg - 1036
English-German technical and engineering dictionary, av WS - 1036
Technical terms in English, French, German, Swedish, Portuguese and Spanish used in soil mechanics and foundation engineering, av Bernt Jakobson - 1036
Norske erfaringer fra bygging av små hengebroer, av G Lbg - 1036
Berechnungsgrundlagen für stählerne Eisenbahnbrücken, av K E Sjödin - 1036
Elektroskandia - 1036
Farbenfabriken Bayer AG - 1037
Reseberättelser - 1037
    Hänt inom tekniken - 1037, 1038
Högre kurs »Statistisk kvalitetskontroll» - 1037
Statens Skeppsprovningsanstalt 1953—1954 - 1037
TNC:s årsberättelse 1953—1954 - 1037, 1038
Achema XI - 1038
TNC: 20. Maskindel, ersättningsdel, reservdel m.m., av J W - 1038
    Från de tekniska högskolorna - 1038, 1039
CTH - 1038
KTH - 1039
    Nya produkter - 1039
Bandtraktor för timmerhantering - 1039
Skrivare för syrehalt och temperatur - 1039
En lyftande magasinskärra - 1039
Ett radialskrapspel - 1039
En brädgårdselevator - 1039
Vatten, av Bengt Gustafsson - 1040
    H. 44. 30 november 1954 - 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060
Korrosion och rostskyddsmålning, av Uno Trägårdh - 1041, 1042
Korrosionsprovning genom fältförsök - 1042
Ståls korrosion i luft - 1043
Ståls korrosion i luft. Provningsmetodik, av Kurt F Trägårdh - 1043, 1044, 1045, 1046, 1047
Ståls korrosion i luft. Provning av rostskyddsfärger, av Paul Nylén - 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053
Ståls korrosion i luft. Försök med omålat stål, av Kurt F Trägårdh - 1053, 1054, 1055, 1056
Ståls korrosion i luft. Rostningens förlopp, av Axel Härlin - 1057, 1058
    Andras erfarenheter - 1058, 1059, 1060
Amerikanska korrosionsprovplåtar, av U T—h - 1058
Målning av metaller i USA, av U T—h - 1058, 1059
Koppar-II-hydroxid till skeppsbottenfärg, av SHl - 1059
Kinesisk träolja genom extraktion, av SHl - 1059
Metalliska materials korrosion, av U T-h - 1059, 1060
Korrosion inom petroleumindustrin, av U T-h - 1060
Korrosionsingenjör - 1060
Interkristallina korrosionsförlopp - 1060
    Böcker - 1060
Corrosion, av U T—h - 1060
Korrosionsschutz im Stahlbau, av U T—h - 1060
Jahresberichte über Holzschutz 1951/52, av Erik Rennerfelt - 1060
    H. 45. 7 december 1954 - 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084
Telestandardisering — från Morse till TV, av Håkan Sterky - 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066
1,7 miljarder människor - 1066
Sveriges 29 gasverk - 1066
10 Mt/år tidningspapper - 1066
1 Mt/dygn skifferolja - 1066
Svensk civil luftfart 1953, av hop - 1066
Norska fartygsbeställningar i Sverige, av N Lll - 1066
En riktig företasorganisation, av Wilhelm Bahrke - 1067, 1068
Arbetsledarnas ekonomiska ansvarskänsla, av Sven Bohlin - 1069, 1070, 1071, 1072
    Diskussion av F Kjellnäs, J Faerden, H Haner, B Tollin och G Westerlund - 1069, 1070, 1071, 1072
Åttastegs decimalräknare med skittransistorer - 1072
Världens största bensintank - 1072
Morgondagens reaktionsmotor - 1072
Gasisolerade högspänningstransformatorer - 1072
Gummis hållfasthet och varaktighet ökas - 1072
Kiseldioxid i en tidigare okänd kristallform - 1072
Repor i filmnegativ kan oskadliggöras - 1072
Klibbremsor av polyeten som korrosionsskydd - 1072
Mantomide, ett medel mot amöbainfektioner - 1072
Korrosionsinhibitorer - 1072
Analys av högspänningsolycksfall, av Carl E Söderbaum - 1073, 1074
Elförsörjning och industriproduktion i Sverige, av Lr - 1074, 1075
    Nya metoder - 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080
Transport av flytande svavel, av SHl - 1075
Ljusstark kamerasökare, av SHl - 1075
Rökgasvärmd virkestork, av Wll - 1076
Elektrisk febertermometer, av SHl - 1076
Metallisering av keramiska material, av U T—h - 1076, 1077
Fotoelektrisk vridmomentgivare, av FÖ - 1077
Automatiskt reglerad tillverkning av natriumhypoklorit, av SHl - 1077
Bindning av gjutkärnor med koldioxid, av SHl - 1077, 1078
Planparallella elektroder ger bättre elektronrör, av Å Ahrnell - 1078
Kontaktlikriktare för högspänning, av FÖ - 1078, 1079
Jonuteslutning med liten utspädning, av SHl - 1079
Svetsning av platina vid mjukt stål, av SHl - 1079
Värmeflödesmätare med spiral av termoelement, av Bo Adamson - 1079, 1080
    Böcker - 1080, 1081
Ingenjörshandboken, bd 6, av Harald Sten - 1080
Motståndssvetsning, av R Gunnert - 1080, 1081
Redogörelse för verksamheten vid KTH 1953/54, av GAH - 1081
»Verbundträger—Hochbau», av G Lbg - 1081
Merkantila Ingeniörsbyrån Pehr Husberg AB - 1081
Stal - 1081
Ingeniörsfirma Lavikka AB - 1081
    Hänt inom tekniken - 1081, 1082
Vid CTH:s 125-årsjubileum - 1081
Grafiska Institutet - 1081
International Electrotechnical Commission 50 år - 1081, 1082
International Water Supply Association - 1082
Dechema-medaljen - 1082
Stockholms Teknologorkester - 1082
SEN-normer - 1082
Problemhörnan, av A Lg - 1082, 1083
Debatt: Undervisning i automatteknik vid KTH, av Torbern Laurent och Lászlo von Hámos - 1083
Svensk television, av GAH - 1084
    H. 46. 14 december 1954 - 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104
Gruvanläggningen i Garpenberg, av Sten-Erik Karlén - 1085, 1086, 1087, 1088, 1089
    Nybyggen - 1089, 1090
Betongklädnad av en lång tunnel, av G Lbg - 1089
275 MW ångturbinaggregat, av Wll - 1089, 1090
Jättetanker för 18 knop sjösatt i Uddevalla, av N Lll - 1090
Syntetiska smörjmedel, av Ragnar Byman - 1091, 1092, 1093, 1094
En silikon för ullimpregnering - 1094
En liten reaktionsmotor av axialtyp - 1094
Vatten- och smutsfrånstötande ylletyger - 1094
Hastighetsrekord för helikoptrar - 1094
Temperaturresistenta material för flygturbiner - 1094
Kabis antibiotikafabrik i Strängnäs, av Karl V Ekvall - 1095, 1096, 1097, 1098, 1099
    Andras erfarenheter - 1099, 1100, 1101, 1102
Hårdlödning av molybden, av SHl - 1099
Ammoniering av superfosfat, av SHl - 1099, 1100
Bättre metoder för tillverkning av hydrazin, av SHl - 1100
»Klorendo»-föreningar till mögelmedel och eldsäker plast, av SHl - 1100
Framställning av azelainsyra, av SHl - 1100, 1101
Centrifuger för gasabsorption, av SHl - 1101
Fibrer av polyaminotriazoler, av SHl - 1101, 1102
Hur nässlan bränns, av SHl - 1102
Användning av organiska tennföreningar, av SHl - 1102
Lätt högtemperaturlegering, av SHl - 1102
    Böcker - 1102, 1103, 1104
Automation, bd 1 & 2, av GAH - 1102, 1103
The identification of organic compounds, av Bengt Lindberg - 1103
Aufgaben aus der Hydromechanik, av B Broberg - 1103
Increased thermal efficiency of solid fuel through gasification, av Wll - 1103
Comprehensive inorganic chemistry, av U T-h - 1103
Trommelyd, av Lars Aldrin - 1103, 1104
Regnestaven, av Wll - 1104
Det Norske Veritas 90 år, av N Lll - 1104
TNC: 21. Normalomräknad mängd, av JW - 1104
    H. 47. 21 december 1954 - 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124
Flygplansskrovs livslängd, av Fred Turner - 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111
Eldhastigheten för automatkanoner - 1111
Ett modernt bombflygplan har 100 elmotorer - 1111
1 tekniker per 250 elektronrör - 1111
    Nya metoder - 1111, 1112
Våt siktning, av Wll - 1111
Kaplanturbin med överliggande sugrör, av Rune Karlson - 1112
Koppar och kopparlegeringar för rörledningar på fartyg, av Ulf Edstam - 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118
    Nybyggen - 1118, 1119, 1120
Räddningskryssaren »Hjälparen», av Sten Ekholm - 1118, 1119
Oljelagring i gammalt dagbrott, av L-H Larson - 1119, 1120
Stavanger-varv på frammarsch, av N Lll - 1120
    Böcker - 1120, 1121
Lastbilars och bussars livslängd, av Einar Bohr - 1120
Måleri, av WS - 1121
Förgasning av bränslen, av Wll - 1121
IEC-publikation om högspänningsbrytare - 1121
»Deutsche Konstruktionen» - 1121
Reseberättelser - 1121
    Hänt inom tekniken - 1121, 1122
Statens Sjöfartsverk - 1121, 1122
TLS Referenstjänst - 1122
Inbjudan till studier i USA - 1122
    Från de tekniska högskolorna - 1122
CTH - 1122
KTH - 1122
Problemhörnan, av A Lg - 1122, 1123
    Nya produkter - 1123, 1124
Universal- och vinkelsökare - 1123
Truck med kombinationsgaffel - 1123
Lack för betonggolv - 1123, 1124
Klorerings- och ammonieringsapparater - 1124
Ett ackumulatorbatteri för flygplan - 1124
Membranventiler - 1124
En planeringstavla - 1124
Småbehållare - 1124
    H. 48. 28 december 1954 - 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144
Entreprenörens garantiansvar, av Sten Källenius - 1125, 1126, 1127, 1128
Svenska Träforskningsinstitutets utbyggnad - 1128
Järnvägen Trelleborg—Narvik - 1128
Nyckelpigor kilovis - 1128
Ljudisolering hos fönster och glaspartier, av Ove Brandt - 1129, 1130, 1131, 1132, 1133
    Nya metoder - 1133, 1134
Snabbräkneverk, av Justus Fitger - 1133, 1134
Förbättring av aducerat gjutjärns bearbetbarhet, av SHl - 1134
Raketsläde för aerodynamiska prov, av hop - 1134
Rening av cyanidhaltigt avfall, av SHl - 1134
Fotogrammetrins fundamentala projektionssamband, av Bertil Hallert - 1135, 1136, 1137, 1138
    Andras erfarenheter - 1138
Kolmonoxidskador på eldfast tegel, av SHl - 1138
Syres vattenlöslighet, av Wll - 1138
Högsta temperatur i molybdentrådsugn, av SHl - 1138
Epoxiplast för ingjutning av elektronikdelar, av SHl - 1138
Medel mot slambildning i olja, av SHl - 1138
Billiga småhus, av Rg - 1139, 1140, 1141
En jordsatellit för 1000 M$ - 1141
200 Ml/år läskedrycker - 1141
Produktionen av titan i USA - 1141
Rör av betong i stället för glaserat lergods - 1141
1760 km moderna expressvägar - 1141
De svenska vägunderhållskostnaderna - 1141
TNC: 22. Hänvisningar i ordlistor, av JW - 1141, 1142
    Böcker - 1142
Byggnadskultur, av WS - 1142
Produkter ur trä, bd 8, av SHl - 1142
Scientific American reader - 1142
»Aga 50 år», av WS - 1142
Stal - 1142
    Hänt inom tekniken - 1143, 1144
Instansordningen i vattenmål och vattendomstolarnas tekniker - 1143
Arbetsmarknaden inom de tekniska yrkena - 1143, 1144
Anslag till byggnadsforskning - 1144
Konferens om avloppsvattenproblem - 1144
SHI-kurser - 1144
Internationell kongress om förspänd betong - 1144
Konferens om kristallisation av högpolymerer - 1144

Project Runeberg, Thu Feb 18 14:54:29 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/tektid/1954/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free