- Project Runeberg -  Typograftidning / 1890 /
1

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:o 11 1890

TYPOGRAFTIDNING

UTGIFVES AT

TYPOGRAFERNES FÖRENING I HELSINGFORS

Återblick på 1889.

Vid ett årsskifte kastar man gärna en blick tillbaka på det
gångna året. Hvarjehanda tankar och erinringar rinna
då en i bågen. Ofrivilligt tanker man: „ett belt år af
tiden bar nu äter gått hän, men har jag dragit någon nytta af
det, har jag uträttat så mycket jag bort?" Man måste tillstå
för sig själf att man icke är riktigt uiijd med sig och i sitt sinne
besluter man att använda det nya året bättre.

Men om man också icke är riktigt belåten med sitt eget
framåtskridande, så måste man dock glädjas öfver den rörelse
och det lif som utvecklat sig under det gamla året på
typografins område. För alla folkbildningens vänner - och hvarje
typograf är ju en sådan måste det vara fägnesaint att det
ändade året har att uppvisa en betydande ökning af
tidningarnas, tryckeriernas och boklådornas antal i landet. Se här ett
sammandrag af utvecklingen:

Under året har beviljats rättigheter för följande tidningar
och tidskrifter: ..Evangelisk kristendom", ..Geografiska
föreningens tidskrift", .,Hemmet ocb samhället", .. Koti ja yhteiskunta",
„Land och Stad", „Lasten Lehti", ..Päivälehti", „Terveys" och
,,Typograftidiiing-Kirjnpainolehti" i Helsingfors; „Turan
Kuva-lehti" i Åbo; -Pohjalainen. sauomia Waasasta ja Pohjamnaalta"
ocli „Pyrkijä, Nuorison rientojen kanuattaja" i Vasa; „Maamme"
och „Todistuksen joukko luterilais-kirkollisesta kristillisestii
si-sällüstä" i Tammerfors; ..ludnstrivännen-Teollisuusystävä" i
Viborg; „Vapaita aatteita" i Kuopio: ., Kaamafun ystävä" i
Joeu-suu; ..Vuoksi" i Keksholm: ...lyriuikö- i Heinola: samt
..Hami-uan Sanomati Fredrikshamu. Inalles 20 st. Dessutom hade
beviljats rättighet å hofrådet F. W. Jalander att utgifva en ny
(insk daglig tidning i hufvudstaden, men toretaget ändade med
profnumret.

Nija tryckerier ha inrättats i Helsingfors (stentryckeri),
Jyväskylä, Brahestad, Jukobstad, Hangö, Nystad, Fredrikshamn,
Keksholm och Heinola. Af dessa äro de flesta endast s. k.
„aksi-denstryckerier", men väl att början är gjord!

Af Finlands 3fi städel- sakna ännu följande tryckeri:
Kajana, Kaskö, Kemi, Kristinestad, Mariehamn, Nadendal och Torneå.

Boklådor ha inrättats i städerna Heinola. Jakobstad.
Joen-snn. Kotka, Sordavala och Willmanstrand samt äfven i flere
landskommuner ss. .lääskis, Kauhava, Kerimäki. Kymmene, Lappo,

Luumäki, Nilsiä, Kuovesi. Vörå ocb Ylistaro.

* *

*Kasta vi ater blicken på den typografiske arbetarens lif,
så varsna vi en mängd tecken på förbättrade förhållanden. En
rask värksamliet har egt rom vid Typografernes förening i
Helsingfors. Denna har sålunda gjort flere för typografins
utveckling viktiga uttalanden och klandrat flere missförhållanden som
hänuna densamma. Också har medlemsantalet i föreningen
betydligt stigit. Vid årets utgång von> lti!l typografer inskrifna
i föreningen.

Ur föreningens värksamliet anföra vi följande:
Föreningen har uttalat sitt ogillande öfver elevfiyttningar
tryckerierna emellan;

ansett att tryckerielevernas skolbildning icke är
tillfredsställande och anhållit hos hrr faktorer det desse icke ville
antaga andra elever Hu sådana som genomgått åtminstone högre
folkskola:

uttryckt sin önskan att så mänga typografer som möjligt
ville besöka konstflits fö reningens skolor, synnerligast för
inhämtande af vetande i teckning och matematik;

ansett att spiingtid ej hör medräknas i elevers lärotid;

ansett att en likformig tariff för sättning är nödvändig och
har tillsatt en komité för utarbetande af förslag till en sådan;
koniiténs arbeten ha icke blifvit afslutade under året.

För motarbetandet af söndagsarbetet bar föreningen gjort
hvad för tillfället kunnat göras. Sålunda ha hos tryckeriägarne
och Nya Pressens direktion gjorts anhållan om nämda arbetes
indragning. Hvad tidningarnas söndagsarbete angår, har icke
det önskade resultatet ernåtts; tvärtom har un äfven
Hufvnd-stadsbladet infört sådant arbete. Föreningen hoppas dock att
framdeles fä sin önskan uppfyld och har beslutat åter upptaga
frågan nästa höst.

För försäkrande af tryckeriarbetarne mot olycksfall har
föreningen äfven börjat arbeta; likaså har föreningen beslutat
att. göra sitt till fur att fä så många typografer som möjligt,
att inträda i understödskassan: Detta arbete tillhör dock detta
år och önskligt är att dess arbete måtte krönas med framgång.

Egna tidningar, Typograftidning och Kirjapainolehti, har
föreningen utgifvit under året. Dessa ha blifvit mycket väl emot-

tagna och ha äfven vunnit spridning öfver hela landet.
* *

*Föreningens musiksällslmp har ökats betydligt under året,
isynnerhet därigenom att en mängd litografer, hvilka tidigare
bildat särskilt kapell, anslutit sig till föreningen. Flere nya
stycken ha upptagits och stort intresse har nedlagts på musiken.

En sungkvartctl har bildats och lofvar att blifva god.

Omkr. -10 typografer ha ander året haf| gymnastiska
öfningar par kvällar i veckan. Flere än sa ha ej kunnat
deltaga, emedan lokalförhållandena ej tillätit det. Till Senatens
tryckeri har anskaffats gyninastikredskap för personaleus behof.

Konstflits föreningens skolor ha besökts af några typografer
och elever. Sorgligt dock att antalet är litet.

Ett intressant föredrag i finsk boktryckerihistoria hölls på
hösten af br Rob. Ahlstedt, soni under vinterns lopp ämnar hålla
flere sådana i samma ämne.

«

Tanken pä egen gärd for föreningen har under aret
omfattats af alt flere medlemmar. Vid årets början utgjorde
byggnadsfonden 307 mk 00 p:ni. På niånadsmöte den i 7 mars
beslöt föreningen att frivilliga bidrag till fonden skulle uppbäras
samt att offentliga nöjen till dess fromma skulle anställas.
Sådant har äfven skett ocb var fondeli vid årsslutet 875 mk.
I n:r 3 af Typograftidn. framkastade några intresserade ett
förslag att byggnadssaken skulle ställas pä aktier och den 13
oktober tillsatte föreningen en komité som skulle bearbeta frågan
och uppgöra förslag till stadgar. Denna komité utsände i medio
af november cirkulär uied inbjudan till aktieteckning lör att
utröna huru stort intresset för saken var hos typograferna.
Aktieteckningen, som ännu icke är afslutad, visar att typograferna
gärna vilja hafva egen gård.

Bland till tryckeriarbetarnes fromma skedda händelser
under året må antecknas:

att firman Weilin & Uöös inrymt sif| tryckeri i en
ändamålsenlig och med elektrikst ljus upplyst lokal samt att Hufvud.

Prenumerationspris: t HcWitgforn a mk fiir Ar.

1 I.tutti tion.’ti A p4Mtaalt«ltuni:t :i: 58; ti» iirciiuniuriition
ttkcr litt» red. är ]irinol 3: tio
{konttainij-Annonser emottaga* lin .10 p:ni (Sr [..’tit ritd ocb htgA liA.lt> I
sveusku ’t’’ti finska n|iplagau (anin)iitbrctlilt ttn
trrtllit-tlltl nf sillans).

Helsingfors den 25 januari

Ansvarig redaktör: A. Finander.

Prenumeration mottages i hufvudstation af
ombudsmännen å tryckorterna: annonsüror ocli
kornbnndspre-nutnorantiir behagade vända *lg till lir E, Nordling,
Holsingfor» 0’ontittltryckuri, Fnbiaiisguiun Ii.
Helsingfors.

Lösnummerpris: 30 p:nl.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:48 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1890/0001.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free