- Project Runeberg -  Typograftidning / 1890 /
3

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:o 12

TYPOGRAFTIDNING

3

En erinran till Finlands typografer.

T^mviid vårt gemensamhetsarbete i landsortsstäderna
vidkom-mer, sA tror jag och kan med säkerhet säga. att vi
härutinnan ligga mycket efter, hvilket är en beklagansvärd
omständighet under denna lifliga arbetare-, nykterhets in. fl.
strilf-vandenas tid.

Hvad ofvan är sagt, fordrar en snar förändring om vi
önska bevara var ställning och följa tiden ät. Jag syftar på att
vi borde få till stånd typografiska föreningar, som vitrkade till
fromma för sina medlemmars såväl intellektuela som materiela väl.

Typograferne i Åbo, Vasa och Viborg m. fi. städer kunna
väl, blott de vilja, följa tidssträfvaudena på så sätt, att de bilda
egna föreningar. Må därför faktorerna i främsta rummet taga
saken under öfvervägande och begrundande. Jag är fullt
förvissad om, att ju tidigare vi skrida till arbetet, desto fortare
skall framtiden erbjuda sina frukter. Må vi därför öfvergifva
den gamla slentriatisinen och gripa mangrant till värket. Kunna
vi ej få till stånd egna föreningar, sä kunna vi som
filialafdel-ningar ansluta oss till arbetareföreningarna. Upp därför alle
man till arbete och det redan under denna vinter!

Åbo, den 18 Jan. 1890. S—n.

Några ord i frågan om söndagsarbetets afskaffande.

J^S/tfndagsron är sedan gammalt arbetarens förnämsta, ofta
enda njutning. Under veckans lopp längtar lian vid sitt tunga
arbete efter den sjunde dagen, då lian tillika med alla andra,
vänner och bekanta, får sin hvilodag. Också är nu
söndagsarbetets afskaffande en af de tre stora frågorna pa arbetarnes
program i tlet öfriga Europa. De andra två äro som bekant:
en tillräcklig aflöning och förkortandet af arbetstiden. Det är
äfven önskligt att våra typografers söndagsarbete mätte upphöra,
men lika önskligt är att detta, måtte ske utan brytning mellan
arbetsgifvare ocli arbetstagare.

Med anledning af tidningen Arbetarens uppmaning till
Typografernas förening i Helsingfors att genom t vång afskaffa nämda
arbete ber undertecknad få yttra sig litet 0111 sättet att gå
tillväga i fall sådana som detta:

Det första vilkoret för att här ha framgång är att man
äger sin arbetsgifvares aktning. Detta är icke fallet om man
går tillväga på ett våldsamt sätt. Man bör betänka att
arbetsgifvare^ blod lika lätt brusar upp som någon annans, och da
uppstår trots mot trots, hvilket naturligtvis ej har goda följder.
Ett ordspråk säger: „tvä hårda stenar mala icke godt mjöl".
Hos oss sta principaleme ännu icke så aflägset frän arbetarne
att det vore svart att komma åt dem. Våra industriella
inrättningar äro ännu så små, att någon betydande „ kon torsbyråkrat i"
ej står emellan principal och arbetare, utan ligga de förre bra
nog in i de senares förhållanden.

Om arbetarne ej genast lyckas få sina berättigade
önskningar nppfylda, böra de alltså icke utan vidare tillgripa
radikala medel, men på något annat sätt och vid lämpliga tillfällen
i godo söka vinna sin sak. Stranda alla andra medel och
förtjänar saken en sådan ytterlighet, må man då sträjka. men också
liäri tar man ej ..dabba sigu. Man bör vara väl förberedd: man
bör ha penningar och enighet bör råda! En misslyckad sträjk

skulle allt kännas bra förödmjukande 1
* *

*Hvad särskilt angår tidningssättareu, vill jag tillägga att
ensamt söndagsledigheten icke är tillräcklig för honom. Hans
dagliga(=nattliga) arbetsdag är nämligen obestämd och mycket
tänjbar; detta ligger i tidningsarbetets natur och kan ej
afhjälpas. Han bör därför ha en ytterligare hvilodag i veckan: han
behöfver nog en sådan, då han har sa ansträngande arbete.
Men för att erhålla denna ledighet tarfvas ej några brytningar;
en för sina arbetares väl ömmande faktor kan nog ställa om
den saken. Pär Präniare.

Anteckningar.

Januari 1890.

1. Förordningen, angående skydel för arbetare i de industriela
yrkena, trädde i gällande kraft.

— N:o 1 at’ don nya illustrerade folkeliga veckotidningen „Laml ocli
Stad", utgifven af d:r P. Nordmann med biträde af hrr K Lagus
och K. Lindström, daterad. Bladet tryckes å Tidnings &
Tryckeriaktiebolagets officin härstädes. Formatet trespaltigt mindre folio.
Tre profnummer utkommo 1889.

— Samkväm hullet af Typografernes förening härstädes i
studenthuset.

2. Ny priskurant \ Tervakoski aktiebolags tillverkningar utfärdad.
Skrifpapperssorterna levereras numera enl. denna i likhet med
tryckpappret i ris om 500 ark. Formaten angifvas i millimeter
och engelska tura.

— N:o L af deu nya linska tidningen „Päivälelitia, red. af hr E.
Erkkö, J. Brofeldt, A. .Jiirnefelt. och E. O. Sjöberg, daterad. Tvä
profnummer utkommo 1889. Bladet, omväxlande i 5 à (> spattigt,
folio, tryckes å Centraltryckeriet härstädes.

— N:o 1 af den nya tidningen „Maamme, Kuulumisia Tampereelta",
utgifven af lir Joh. Wäl ve, utkom i 5 sp. folio format.
Tiduin-geu, tryckt å „nya boktryckeri-aktiebolagets tryckeri11 i
Tammerfors, förtjänar erkännande för sitt goda tryck och sin rediga
uppställning.

— Folkskolläraren hr K. Werkko utspred ett cirkulär, däri han
påpekar behöfligheten af ett nytt. finskt veckoblad, benämdt
„Kan-sanopetuksen viikkoleht.i".

3. N:o 1 af tidningen „Vestra Nyland, ny följd", daterad.
Tidningen, som utgifves af br F. Wald- Lönn hock. tryckes à
utgifvarens tryckeri i Ekenäs. Formatet 2-spaltigt 4:o.

— N:o 1 af tidningen „PohjaIainen, Sanomia Waasasta ja
Pohjan-maalta, utgifven af O. Ansas (Husberg) under medvärkan af Xiüo
Kivinen, daterad. Bladet, 6-spaltigt folio, tryckes ä F. W.
Øng-grens tryckeri i Wasa. — Två profn. utk. 1889.

4. „Kansan Kirjapaino-osakeyhtiö" i Fredrikshamn inlämnade till
k. senaten ansökan om stadfästelse :if sina stadgar.
Grundkapitalet utgör 10,000 mk, fördeladt på 100 aktier, lydande A 100 mk.

— N:o 1 af den nya tidningen „Wuoksi", red. af hrr P. Komonen,
och M. Lankinen, daterad. Profniimret utkom den 7 Dec. 1889.
Bladet, 5-sp. mindre folio, tryckes ä J. H. Wartiainens tryckeri
i Kexholm.

5. Typografen Otto Leonard Lindstedt o. Enni Maria Yaldina
Långström vigde härstädes.

— N:o 1 af ..Turan Kuva-Lehti" utkom i Aho, tryckt å (i. W.
Wi-lén tfc C:os förlag och tryckeri. Red. af A. Malmgren.
Formatet. 4-sp. folio. Profniimret utkom d. 15 Dec. 1889.

— Studeranden Georg Gustaf Mustelin, biträdande redaktör vid
tidningen „Lappeenrannan ftutiset", afled i Villinaustrand, 11 år.

6; N:o 1 af den nya tidningen „Haminan Sanomat", red. af hrr II. F.
Helminen, daterad. NYret trycktes å A. Bärlunds tryckeri i Kotka.
De följande numren komma att tryckas fi bladets eget. tryckeri
i Fredrikshamn, så snart det hunnit blifva iståndsatt. Stilame,
prässen och den öfriga materielen äro bestitlda srenom hrr
Carlsson & C:o i Stockholm. — Profn. ntk. d. 29 Nov. 1889.

— Frälsningsarmén härstädes ämnar, enl, U. S. referat a dato,
utgifva egen tidning såväl på svenska som finska. 1 brist på
lämpliga krafter torde det finska Idadets framträdande uppskjutas
tillsvidare.

8. Tidningen „Finland" utfärdade ett upprop, däri red. delgifver sig
vilja med par tre månaders mellantid anordna smärre
pristäflin-gar för författare af kortare berättelser och skizzer.
Prisskrifterna till första täflingen böra vara inlämnade inom den 15 febr.
och utgör godtgörelse!! för den bästa skriften 150 mk.

— „Hu fv 11 dstadsbladet" erinrar med anl. af tidningarnas
arkivexemplar, att pappret öfverliufvudtaget till dem är dåligt ocli menar,
att staten bör se till att den i tidningarna förvarade dyrbara
nationalegendomen ej förfares samt att, densamma bör bestrida
do härför nödiga kostnaderna.

— „Savo-KarjaIa", N:o 2, har en bemärkelsedag.

— „Mikkelin Sanomat", N:o 3, har en bemärkelsedag.

11. Viceliäradshöfding .1. Könönen erhöll tillstånd att i
Fredriks-hamu inrätta ocb drifva boktryckeri (Kanaan
Kirjapaino-osake-yhtiös officin).

— Konstituerande möte hölls X ,.Grand Hotel" i Ilangö för
åstadkommande af en tidning på orten, hvilken tidnings uainn skall
blifva „Hangö posten" och utgifvas med två nummer i veckan
från den 1 April.

— „Kotkan Sanomat", N:o 2, har en bemärkelsedag.

14. „Nya Pressen" har en bemärkelsedag.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:48 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1890/0003.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free