- Project Runeberg -  Typograftidning / 1890 /
33

(1889-1890)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:ö H

TYPOGRAFTI DN ING

Eli komplottgjutraaskin med tillbehör och motor 1U,00U

Två vanliga gjutmaskiner mod tillbehör. 5,00(1 „

Klichérmaskin............. . . 1,200 „

Liniegjutform och dragbänk . . (KR) ,,

HyfveLmvättiiing jemte hyflar .... . 050 „

G]utugn med pump................................ 225 ,.

Hålstegforin............................... . 250 „

Hyfvelmaskin.... ..................725 „

Diverse värktyg..................... 2,000 „

Galvanoplastik’inrättning jämte cirkelsåg o. präss 1,250

Möbel. ............................. 50D „

Matriser cirka 30,000 st., pr st. 2: 5»...........75.000 ,.

S:a 97,401) Jinf.

Ärliga utgifter, löner ni. m.:
En arbetsledare, tillika galvanoplastikengravöro.kontorist 3,600 »uf.

En som sköter om komplettgjutinaskinen..........2,50ii n

Två vid vanliga gjutmaskinerna ........ . 3/><h) „

En accidensarbetaro . ....... . 3,000 „

En matrisjusterare tillika mekaniker 3,000 „

Lärlingar..................1,500 B

Diverse utgifter:

Stilmassa......................... 10,000 „

Stenkol........................... 350 „

Remont och löpande utgifter 1.000 „

Hyra och utskylder ... 1,200 „

Brandförsäkring . _-•">"

S:a 30,000 fi/tf

Ärliga inkomster:

Tillvärkadt omkr. 225 cntr stil, medelpris pr cntr 175 Jinf. 30,375 Sinf.

Utgifter .....3’Mhh) ,.

Behållning 0,375 &in£
Om i» % rabatt lämnas vid kontant betalning, såsom
undertecknad gör, så är hela nettobehållningen utaf 39,375 .ff/if. 7,012 37nf.
50 p:i och få då inga förluster förekomma.

Kanske den ärade författaren är hugad att uippställa ett
stilgjuteri, i så fall skulle undertecknad tör ganska måttligt pris sälja
sitt gjuteri, som består af omkring 35.000 matriser, cirka 0,000
bok-stafsstålstämnlar, 3 vanliga gjutmaskiner, samt alla andra till ott
stilgjuteri behöfliga tillbehör.

Högaktningsfullt

C. Hanemann tfc S:r
Franss Hanemann.

Svar of red. Att vi gjort oss skyldige till att nagra data,
angående stilgjuteriets öfvergående frän tar till söner och uå
Frenckell-ska giuteriet köptes, blifvit orätt angifna medgifva, vi gärna. Men
vårt liufvudpastående att stilgjuteriet icke tillfredsställer hvarken
nutidens foraringar ej häller kan leverera hälst all den brödstil som
landet är i behof af. kan icke jäfvas. Och det har hr F. H. ej
heller försökt göra. Han lämnar oss i stället en prisuppgift öfver hvad
»•tt mindre stilgjuteri kominer att kosta, hvilket är mycket bra för
dem som möjligen intressera sig för saken, och medger således
äfven indirekt att han icke är i stånd att på något sätt kunna hålla
den utländska konkurrensen stängen. Detta är ledsamt såväl tör br
H. som för alla boktryckeriegare i landet. Således återstår icke
vidare än att göra det vi föreslogo i n:o t?, nämligen att försöka
anskaffa ett nytt stilgjuteri hit eller också köpa br Hanemanns; men
framföralt är det dä nödigt, att få en arbetsledare som både kan och
vill följa med sin tid.

Will alla ..utom slående".

^J^tt vi, hvad förenings lifvet beträffar i vart land, ännu äro i det
^. iStadium, som man vanligen kallar barndomens, inses mycket
lätt af det tynande lif och de tätaliga medlemmar soiu de flesta af
våra arbetarföreningar föra och hafva. Att detta förhållande
hufvudsakligast berör af okunnighet om såväl förenings lifvets nytta,
som om den stvrka densamma skänker arbetarne vid förefallande
kriser, är uppenbart. Vi vilja ännu hvar och en gå vår egen väg,
utan att skänka en tanke at den gamla sanningen: att ju flera
förenar sig om i*n sak, desto lättare’ kan den realiseras. Tyvärr
linnes det så ofantligt mänga i arbetarnes leder som endast tänka på sig
själfva, ocli dä de finna sig nöjda med sin lott. föga bekymra sig
om huru deras kamrater ha det. Det är dessa egoister, hvilka
••||däst hafva sitt eget jag för ögonen, som direkt eller indirekt
motarbeta alla högre sträfvanden såväl i andligt som inaterielt
hänseende tor sina sämre lottade bröder. Dessa samma egoister, som
ofta af en blind slump kommit sig till förmåner, hvilka ingalunda
deras arbetsskicklighet eller en högre bildning kunnat gifva dem.
De brösta sig öfver sin goda plats och se öfver axeln på sina
öfriga kamrater samt isolera sig trän dem och deras sträfvanden. Men
händer något som äfven do vilja vara med om och man förbigått
dem, då ropa de på orättvisa och att man visat sin makt och
myndighet.

Till ofvanstående reflexioner ha vi fatt anledning at en
insänd stump i „Folkvännen", ott par dagar efter var Gutenbergs

test, under rubrik „Post festum" Ins.. som kallar sig pEn utom
stående", boklagar att „en stor del af stadens typografer, säsom
icke hörande till töreningen, ej satts i tillfälle att deltaga i
festligheten1’. St- der ha vi genast en af dessa herrar som vilja vara ined,
då det gäller någonting som passar dem. men icke da det passar
hans kamrater. Och nu passar det sig tör halftannat hundrade
typografer att tillhöra en förening, men för honom passar det sig
icke. Han fortsätter: „Detta var ledsamt, ty nu blef detta stora
minne icke firadt, såsom det bordt ske. utan splittring*) af stadens
alla boktryckeriarbetare". .Ta, utan splittring kunde det icke ske.
Hvems är skulden? Naturligtvis föreningens, som ville „visa utom
henne stående typografer sin makt och vikten att tillhöra henne",
säger ins. Vi skola taga fasta pä orden ..vikten att tillhörn henne".
Det är värkligen at stor vikt att tillhöra föreningen om man vill,
icke allenast deltaga i hennes fester och njuta at hennes säng och
musik, utan äfven blifva delaktig af de" förmåner som hon kan
kämpa sig till. Ins. och med honom likatänkande, ma icke tro att
föreningen blott existerar och arbetar för att roa sina medlemmar
utan något högre mål; tro de detta, da ha de farit alldeles vilse.
Oss veterligt har ännu ingen arbetarförening haft endast nöjet som
sin hufvudsakliga uppgift och icke häller ha typograferne endast
det pä sitt program. Men är det sa, att ins. endast söker det roliga,
utan att bry sig om det allvarsamma, att förbättra vår i många
hänseenden bokytninerfulla ställning, att försöka få sa många som
möjligt mindre enkor och faderlösa barn genom att arbeta tor att erhålla
••ii kortare såväl dag- som isynnerhet nattarbetstid, att få sundare
lokaler, in. in., bekymrar han sig icke om alt detta, emedan han
själf har di t bra och är nöjd, ja. då är det icke af någon vikt för
honom att tillhöra föreningen. Men för alla dem som na ett hjärta
för motsatsen, tor dem är det af stor vikt att bidraga med sitt strå
sä godt de kunna till det gemensamma bästa.

Hvem är det nu som är orsaken till, att da något är i
görningen eller då något göres, att stadens typografer äro splittrade?
De soui sannnanslutit sig eller dr ..utom stående"? Svaret härpå
är gifvet. Och dä de »utom stående" inse att man från föreningens
sida ignorera dera, borde det ju vara deras första plikt att inträda
i densamma, tor att dymedelst visa att äfven de äro typografer och
önska bidraga såväl med sin månadsafgift som nieu den förmåga
hvilken möjligen blifvit dem beskärd.

Endast på detta sätt undvikes all splittring och all anledning
att komma ,.post festum", det bordt» alla »utom stående" lägga pä
minnet. Alfa

Uppmaning till Helsingfors typografer!

jjlfpör par är sedan stiftade några typografer mellan sig en
säugföre-ning, som hade till mål att vid passliga tillfallen roa såväl sig
själfva som andra. I början saknades hvarken krafter eller vilja j
och utan att spara tid och medel hade de redan kommit sii långt
att de vid nagra tillfällen kunde uppträda offentligt. Småningom
vuxo niedlemmarnes antal i sängkvartetteii så att de räknades till
24. Men småningom minskades äfven deras antal, af en eller annan
orsak, sä att icke flere återstodo en 10 eller 12. Dessa återstående
ha flitigt arbetat härtills och alltid deltagit, sa fätaliga de än varit,
i de tillställningar sora föreningen arangerat Tinnes i typografernes
förening, soin lur närvarande räknar omkr. 150 medlemmar, icke
Henån dessa få, som intressera sig för sång? Nästan med säkerhet kan
sägas att det finnes. Da föreningen åtog sig att erlägga alla
säng-kvartettens utgifter, hade inan trott att sangarnes antal skulle
tillväxa: men sa liar beklagligtvis icke skett. Med september månads
ingång börja åter sänglektionerna och voro det dä ett passligt
tillfälle att deltaga i sångkvartetten. Således typografer, manstarkt
art deltaga och gifva sin hjälp at densamma!

Korf öfversikt.

r\jiar öfversikt till föregående nummer blef struken, icke
afcen-sora mon väl af hufvudredaktören, som ej hade plats tör
densamma. Att s< sin möda vandra till papperskorgen och
v) sålunda icke kunna hälla hvad man lofvat, är visst ledsamt,
men da utrymmet icke medger införandet, sa står d«’t ej att hjälpas
och såväl läsaren som skribenten måste finna sig deri.

Sommaren nalkas nu sitt slut och sa regnig den än varit, har
det likväl varit sommar och en hvar liar njutit af den på sitt sätt.
Sättena ha varit mångahanda och såväl latmasken sora metmasken
ha därvid spelat en stor rol. Den förra likväl mera tillföljd af att
det sora vanligt varit nflau" pä arbetsmarknaden och sålunda gifvit
tillfälle till hvarjehanda förlustelser, som icke alltid varit af det
nskvldigaste slaget. Sa ledsamt det än är, så kunna vi likväl icke
underlåta att omnämna, det saker skett donna sommar från
typogra-fernes sida, som. så långt vi minnas tillbaka icke torr förekommit.
Vi vilja ej här upprepa dessa af alla kända saker, men måste på
det allvarligaste varna alla dessa nattsvärmare och oduglingar att
ovilkorligen komma ihåg att de äro arbetare i ett fack som
härin-tills åtnjutit allmän aktning, men hvilken nu är på väg att gå för-

> Ktir»lvfr»(i« nf «

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 04:32:48 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/typotid/1890/0033.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free