- Project Runeberg -  Aftonbladet /
2

(1830) [MARC]
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Utländska nyheter - Inrikes nyheter - Jubelfesten

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

efterträdt Hertigen af Wellington, såsom
förste Lord af Skattkammaren. Hvad
England kan hafva hoppas af denna
förändring för det inre lugnets
fortfarande bestånd, är svårt att förutsäga.
Mera än något annat land, suckar
Engelska folket under bördan af en
föråldrad statsbyggnad; af den andliga och
verldsliga aristocratiens förtryck, samt
en statsskuld, måhända tyngre än de
båda föregående tillsammans. Att
fonderna genom Ministèrens resignerande
för ett ögonblick stigit, är visserligen
tillfredställande; Någon verklig
förbättring af medelklassens och det lägre
folkets belägenhet synes dock icke vara
att vänta utan stark minskning i taxorna.
Om de åtgärder som af en populär Regering
utan tvifvel skola vidtagas för att
vinna detta mål, kunna få någon
framgång : huruvida icke nationen midt
under det lofvärda bemödandet att lätta
den tunga bördan, sjelf våldsamt afkastar
den, samt huru litet eller mycket
den i sådan händelse kommer att draga
med sig i fallet, är ett problem som
endast framtiden förmår lösa. Stunden är
emedlertid betydningsfull, och torde
i resultatet af den snart väntade
utvecklingen meddela rika lärdomar
äfven för de politiska stridsfrågorna inom
vårt fädernesland.

Engelska tidningarna äro uppfyllda
af intresanta Parlamentsdebatter, uti
hvilka i synnerhet Mr. Brougham
utmärkt sig genom quicka sarkastiska
utfall emot f. d. Ministéren. Att nu
meddela dem skulle likväl för mycket
sätta oss efter dagens händelser, och
till en del bli ett upprepande af hvad
som redan stått i andra blad.

= I Frankrike har General Sebastiani
Blifvit utrikes Minister i Marquis
Maisons ställe; Grefve d’Argout´
Marinminister
och Marskalken Soult
Krigs-Minister
efter Gen. Gerard´.

Konung Frans 1 i Neapel är död
och efterträdd af sin äldste son,
Ferdinand Carl, född 1810. Den unge
Konungen har vid anträdet till
regeringen aflåtit en proclamation, hvari
han framför allt förklarar sig skola
strängt vidmakthålla den Catholska
lärans renhet.

INRIKES NYHETER.

H. K. H. Kronprinsen afreste i går
middagstiden till Upsala, hvarifrån H. K. H.
lärer återvända om Onsdag.

= Redactionen af Tidningen Fäderneslandet
har i sista Onsdagens nummer
meddelat den underrättelse, att Hans
Maj:t Konungen den 14 i förra månaden
täckts förära f. d. Landshöfdingen i
Upsala, Presidenten Frih. Fock en
Brillanterad gulddosa med Hans Maj:ts
porträtt, beledsagad af ett egenhändigt
Nådigt handbref af ett för Frih.
Fock högst smickrande innehåll, helst
den egenhändiga skrifvelsen är på Svenska.

= Angående jerntillverkningen har
nyligen från Ryssland blifvit meddelad
underrättelse om en upptäckt,
hvilken, om den skulle befinnas hvila
på sakkännedom och enlig med rätta
förhållandet, utan tvifvel kommer att
medföra en väsentlig nytta för den
Svenska jernhandteringen i allmänhet,
och för besparingen af våra skogar i
synnerhet. Innehållet är hufvudsakligen,
att kunna genom serskild inrättning
af smältugnen, nedsmälta med
ved nära 3 gånger så mycket malm,
som för närvarande sker med kol vid
våra masugnar. Förslaget låter otroligt,
men lärer ha tillvunnit sig den
uppmärksamhet hos Ryska Regeringen,
att en undersökning deröfver af
sakkunnige personer skall vara
anbefalld. Vi skole icke underlåta att
meddela den kännedom vi framdeles
kunne erhålla om fortgången och
utslaget af denna undersökning.

= Ett beslag har härom dagen blifvit
gjordt i packhuset härstädes på
ett betydligt parti kläden, bomullstyger
och sidenband, inlagda inom
dubbla bottnar uti fastager som
anmälts innehålla glas. Varorna lära
tillhöra en Handlande vid namn Meyerson.
                        (Nya Argus).

= Till Svenska Banco-Commisariatet
har genom Herr Stats-Ministern
för Utrikes ärenderne ankommit
underrättelse, att starka misstankar
yppats i Finland om tillvaron derstädes
af en fabrication i stort af Svenska
Bancosedlar, serdeles Treor. Saken
lärer der ha vunnit den uppmärksamhet
hos auctoriteterna, att den
föranledt till utfärdande af en allmän
kungörelse. En Rysk Bonde som sökt
på flere sätt utprångla en mängd
dylika sedlar i Norrbottens Län, men
blifvit ertappad af en Kronofogde,
har förut gifvit anledning till sakens
efterspanande.

= Den stora Committéen till
reglerande af indelta Arméens löner, hade
i Lördags sin första sammankomst till
fortsättande af det under sommaren
afbrutna arbetet under H:r Grefve
Brahes Ordförande.

JUBELFESTEN.

Ehuru ämnet för denna dags
högtidlighet öfver hela Riket varit
detsamma, lärer det dock på intet ställe
blifvit firadt med så mycken yttre
prakt, som i Upsala. Då man här
för tillfället hade tagit alla
uppfinningens hjelpkällor inom såväl
Kyrkans som Akademiens sköte i anspråk,
så torde en korrt berättelse derom icke
vara ovälkommen. Efter ett af
Akademiens n. v. Rektor, Professoren Geijer,
utfärdadt programm, och ett tryckt
ceremoniel af Erke-Biskopen von
Rosenstein, samlades på serskilda ställen
Skolungdomen, de Studerande,
Statens, Kyrkans och Stadens Embetsmän,
Akademie-Staten, Borgerskapet,
och främmande gäster, samt gingo i
procession från den s. k. Odens lund
och Erke-Biskops-huset till högmässan,
der Elfva Prester i mess-skjortor
gjorde altartjensten och Erke-Biskopen
predikade. Till aftonsången, som
begynte kl. ½ 7, gick samma procession
å nyo. Den stora majestätiska
Kyrkan var starkt upplyst med
vaxljus; i fonden af choret var anbragt
ett illumineradt korss efter Professor
Limnells anordning, och på sidorna
en eclairering genom slipade glas, i
form af liljor.

Högtiden firades äfven å Akademiens
sida, Måndagen den 29 November,
genom tal på Svenska af Professor
Fahlcrantz; Tisdagen genom oration
på Latin af Professoren Doktor
Lundvall, och Onsdagen den 1 December
med tal på Svenska af Rector Scholæ
Boivie. Dessa högtidligheter förhöjdes
genom musik, för tillfället
componerad af Hr Hæffner, hvartill vi
anse orden, af Hr Zeipel, förtjena att
här nedan meddelas.

                                Chor.
        Stjernornas Herre! Andarnes Gud!
Som i Din hand håller himlen och jorden!
Högt från Din thron i Din herrlighets skrud
Ser Du med Nåd till Din Kyrka i Norden.
                        Tusende år
Hafva gått ner, se’n Ditt Ord Du oss sände:
                        Kärlekens vår
Blommar ännu vid den sol, som han tände.
Dig äro tusende år som en dag;
        Tid och Evighet sjunga Din ära!
Fjettrad är Natten — fullkomnad Din Lag! —

                                Fuga.
Mäktig, som Din Sol, strålar sanningens lära.

                                Recitativ.
                En vild gestalt från djupets rike
                Med svärduppristadt bröst,
                Med offerknif i hand och siar-röst,
        Stod Odins lära här, en blodig vålnads like. —
En jätte, svept i nattens norrskensskrud —
Stod här på Fyrisvall, på stoftet af sin Gud,
Der med sin skapelse i högens famn han hvilar,
                Och sände ut, likt snabba pilar
                Valkyriorna — stridens bud.
Strid lifvets ära var, och dödens fröjd,
Och Valhalls strid — odödlighetens höjd.
                Med fasa sågo vinternattens stjernor
På Offerdrottens lugn, och på hans dystra tärnor.

                                *

        Ej visste Viking här, att Friden
        I Bethlehem en stjerna fått,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Dec 9 01:02:57 2023 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/ab/0002.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free