- Project Runeberg -  Svenska öden och äfventyr /
De lycksaliges ö: Nionde kapitlet

(1907) [MARC] Author: August Strindberg - Tema: Middle Ages
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

De lycksaliges ö

NIONDE KAPITLET

Lasse II Axel var en mild herre, som icke älskade krig, utan tyckte om civilisation och vetenskap. Hans första regeringshandling blev att låta skriva Lasse I:s historia. De 17 ofelbare grepo verket an och de lyckades åstadkomma ett mästerverk av bestående värde. Lasse kallades däri Den Store, och detta med skäl, ty han hade grundlagt det nya Samhällsskicket och hade alltid haft folkets välfärd som sitt högsta mål. Men sällskapet De Missnöjda skrevo en annan historia om Lasse, där han rätt och slätt kallades "Den dumma Hullingen". De förklarade att han var den som infört det nuvarande slaveriet med närande och tärande, med skatter på de arbetande och skattefrihet på lättingarne. Att han förstört ungdomen genom införandet av fängelser och barnpiskare, att han var en åsna och att hans samhälle var fånigt. Boken konfiskerades och brändes jämte författarne, varpå Sällskapet för inbördes beröm utsatte ett pris på 6 skålpund zink åt den som författade det vackraste äreminnet över Lasse I Hugo, kallad Den Store.

Som emellertid Lasse II Axel insåg, att missnöjet med samhället icke kunde undertryckas i rappet, lät han författa en rikshistoria, i vilken med stöd av Lasses, fadrens, efterlämnade exemplar av Rudbecks Atlantica, till fullständig evidens bevisades, att nuvarande rike verkligen var det fullkomligaste av alla riken och att detta var i själva verket Atlantica eller De lycksaliges Ö. Den ö, som deras förfäder hade bebott och där de inbillat sig att de voro sälla, hade aldrig funnits. Den var bara en De Missnöjdas uppfinning för att göra folk missnöjda. Och nu infördes av en barnpiskare en ny lärobok, som kallades Det Närvarandes Berömmelse eller Det fullkomligaste av Samhällen.

Emellertid hade en massa skrivarbarn och krigarbarn vuxit upp. För att likasom vid kungavalen undvika split och söndring infördes den vanan, att sysslorna blevo ärftliga, men emedan skrivare och krigare parade sig obehindrat utan tolv tunnland jord, ty de stodo naturligtvis över lagen, som de stiftat, så var landet snart kringsvärmat av överklassbarn, som ej hade syssla. De föddes av staten på stipendier eller belöningar, belöningar för att de icke behövde stjäla eller mörda och åt så många som möjligt inrättade man sysslor. Men som de sysslolösa hade svårt att göra ingenting, uppfunno de varjehanda knåp, mer eller mindre idiotiskt. En tog sig för att samla knappar, en annan samlade kottar av gran, tall och en; en tredje skaffade sig ett stipendium för att resa ut i världen. Den sista hade hemkommit efter att ha upptäckt ett utdött språk, som han funnit på trätavlor. Som nyckeln till språket medföljde, var det lätt att dechiffrera, och upptäckaren, som kallade språket Schoscho-språket, var mycket stolt över att kunna ett språk, som ingen annan kunde. Den som samlat knappar hade fått ihop en förfärlig samling. Som han icke visste var han slutligen skulle bevara dem, erhöll han ur statskassan medel att bygga ett hus för samlingens inrymmande. Här satte han sig att ordna knapparne. Det fanns många sätt att indela dem: man kunde dela dem i kalsongknappar, byxknappar, rockknappar o.s.v., men vår man hittade på ett mera artificiellt och därför mera svårt system. Men för detta behövde han hjälp. Han skrev först en avhandling om Nödvändigheten av Knapparnes Studium ur Vetenskaplig synpunkt. Därpå gick han in till Skattkammaren med en inlaga anhållande om en Professorsplats i Knappologien, samt två amanuensplatser. Ansökan beviljades, mera för att skaffa sysslolösa något knåp än för själva saken, vars värde man ännu icke kunde bedöma. Som mannen, han hette Hylling (man trodde han var född av en Hulling utan Uffkas tillstånd), händelsevis hade två oäkta söner, vilkas upp-piskningshjälp han ej hade råd att betala, behövdes amanuensplatserna ej anslås lediga. Hylling skulle snart förvåna världen med det första fullständiga vetenskapliga system. På två år hade han utarbetat det och det var ett underbart jätteverk, ty under dess klasser kunde alla världens knappar inordnas. Systemet hade följande utseende:

KNAPPAR

Zink    Koppar   Tenn   Järn   Ben   Trä

Med hål:  -      -     -     -    -

1:a klass: Med 1 hål         o.s.v.
2:a klass: Med 2 hål
3:e klass: Med 3 hål
4:e klass: Med 4 hål

Utan hål:

1:a klass: Utan 1 hål         o.s.v.
2:a klass: Utan 2 hål
3:e klass: Utan 3 hål
4:e klass: Utan 4 hål

Med öglor:
 a) runda öglor            o.s.v.
  æ) räfflade
  ß) oräfflade
 b) ovala ögglor
  æ) räfflade
   1) korträfflade
   2) långräfflade
  ß) oräfflade
   1) vakant
   2) vakant

Det väckte ett oerhört uppseende.

Men den, som samlat kottar, ville icke vara sämre, och han överraskade snart världen med ett stort artificiellt system, i vilket alla kottar indelades i 67 klasser, 23 familjer och 1500 ordningar.

Nu hade man länge varit betänkt på att utsträcka undervisningskurserna och som man ansett orättvist att underklassens barn fingo lära sig lika mycket som överklassens, beslöt man inrätta ett universitet. Man hade redan tre vetenskaper: Schoscho-språket, Knappologien och Kottologien, vilka vetenskaper hädanefter blevo obligatoriska. Men som de bemedlade bondbarnen och hantverkarbarnen också sände sina barn till universitetet, inrättades kolloquier eller enskilda samtal, i vilka endast överklassens barn fingo tillträde, och utan vilka man ej kunde ta examen. Krånglade sig däremot någon gång en underklassens barn igenom examen, så fick han därföre icke en syssla, ty sysslorna voro ärftliga.

Lasse II Axel dog, det kunde man icke hindra, men erhöll efter döden namnet Lasse den Vise.


The above contents can be inspected in scanned images: 381, 382, 383

Project Runeberg, Fri Mar 17 08:04:15 2006 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/afventyr/12_09.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free