- Project Runeberg -  Bibeln /
Första Mosebok (Genesis), 27 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Första Mosebok (Genesis), 27 Kapitlet

        Jakob skaffar sig genom svek sin faders
               välsignelse.

 1. När Isak hade blivit gammal och hans ögon voro skumma, så att
   han icke kunde se, kallade han till sig Esau, sin äldste son,
   och sade till honom: »Min son!» Han svarade honom: »Vad vill
   du?»
 2. Då sade han: »Se, jag är gammal och vet icke när jag skall dö.
 3. Så tag nu dina jaktredskap, ditt koger och din båge, och gå ut i
   marken och jaga villebråd åt mig;
 4. red sedan till åt mig en smaklig rätt, en sådan som jag tycker
   om, och bär in den till mig till att äta, på det att min själ må
   välsigna dig, förrän jag dör.»

 5. Men Rebecka hörde huru Isak talade till sin son Esau. Och medan
   Esau gick ut i marken för att jaga villebråd till att föra hem,
 6. sade Rebecka till sin son Jakob: »Se, jag har hört din fader
   tala så till din broder Esau:
 7. 'Hämta mig villebråd och red till åt mig en smaklig rätt, på det
   att jag må äta och sedan välsigna dig inför HERREN, förrän jag
   dör.'
 8. Så hör nu vad jag säger, min son, och gör vad jag bjuder dig.
 9. Gå bort till hjorden och hämta mig därifrån två goda killingar,
   så vill jag av dem tillreda en smaklig rätt åt din fader, en
   sådan som han tycker om.
 10. Och du skall bära in den till din fader till att äta, på det att
   han må välsigna dig, förrän han dör.»
 11. Men Jakob sade till sin moder Rebecka: »Min broder Esau är ju
   luden, och jag är slät.
 12. Kanhända tager min fader på mig, och jag bliver då av honom
   hållen för en bespottare och skaffar mig förbannelse i stället
   för välsignelse.»
 13. Då sade hans moder till honom: »Den förbannelsen komme över mig,
   min son; hör nu allenast vad jag säger, och gå och hämta dem åt
   mig.»

 14. Då gick han och hämtade dem och bar dem till sin moder; och hans
   moder tillredde en smaklig rätt, en sådan som hans fader tyckte
   om.
 15. Och Rebecka tog Esaus, sin äldre sons, högtidskläder, som hon
   hade hos sig i huset, och satte dem på Jakob, sin yngre son.
 16. Och med skinnen av killingarna beklädde hon hans händer och den
   släta delen av hans hals.
 17. Sedan lämnade hon åt sin son Jakob den smakliga rätten och
   brödet som hon hade tillrett.
 18. Och han gick in till sin fader och sade: »Min fader!» Han
   svarade: »Vad vill du? Vem är du, min son?»
 19. Då sade Jakob till sin fader: »Jag är Esau, din förstfödde. Jag
   har gjort såsom du tillsade mig; sätt dig upp och ät av mitt
   villebråd, på det att din själ må välsigna mig.»
 20. Men Isak sade till sin son: »Huru har du så snart kunnat finna
   något, min son?» Han svarade: »HERREN, din Gud, skickade det i
   min väg.»
 21. Då sade Isak till Jakob: »Kom hit, min son, och låt mig taga på
   dig och känna om du är min son Esau eller icke.»
 22. Och Jakob gick fram till sin fader Isak; och när denne hade
   tagit på honom, sade han: »Rösten är Jakobs röst, men händerna
   äro Esaus händer.»
 23. Och han kände icke igen honom, ty hans händer voro ludna såsom
   hans broder Esaus händer; och han välsignade honom.
 24. Men han frågade: »Är du verkligen min son Esau?» Han svarade:
   »Ja.»
 25. Då sade han: »Bär hit maten åt mig och låt mig äta av min sons
   villebråd, på det att min själ må välsigna dig.» Och han bar
   fram den till honom, och han åt; och han räckte honom vin, och
   han drack.
 26. Därefter sade hans fader Isak till honom: »Kom hit och kyss mig,
   min son.»
 27. När han då gick fram och kysste honom, kände han lukten av hans
   kläder och välsignade honom; han sade:
    »Se, av min son utgår doft,
    lik doften av en mark,
      som HERREN har välsignat.
 28.  Så give dig Gud
      av himmelens dagg
    och av jordens fetma
    och säd och vin i rikligt mått.
 29.  Folk tjäne dig,
    och folkslag falle ned för dig.
    Bliv en herre över dina bröder,
    och må din moders söner falla ned för dig.
    Förbannad vare den som förbannar dig,
    och välsignad vare den som välsignar dig!»

 30. Men när Isak hade givit Jakob sin välsignelse och Jakob just
   hade gått ut från sin fader Isak, kom hans broder Esau hem från
   jakten.
 31. Därefter tillredde också han en smaklig rätt och bar in den till
   sin fader och sade till sin fader: »Må min fader stå upp och äta
   av sin sons villebråd, på det att din själ må välsigna mig.»
 32. Hans fader Isak frågade honom: »Vem är du?» Han svarade: »Jag
   är Esau, din förstfödde son.»
 33. Då blev Isak övermåttan häpen och sade: »Vem var då den jägaren
   som bar in till mig sitt villebråd, så att jag åt av allt, förrän
   du kom, och sedan välsignade honom? Välsignad skall han ock
   förbliva.»
 34. När Esau hörde sin faders ord, brast han ut i högljudd och
   bitter klagan och sade till sin fader: »Välsigna också mig, min
   fader.»
 35. Men han svarade: »Din broder har kommit med svek och tagit din
   välsignelse.»
 36. Då sade han: »Han heter ju Jakob[1], och han har nu också två
   gånger bedragit mig. Min förstfödslorätt har han tagit, och se,
   nu har han ock tagit min välsignelse.» Och han frågade: »Har du
   då ingen välsignelse kvar för mig?»
 37. Isak svarade och sade till Esau: »Se, jag har satt honom till en
   herre över dig, och alla hans bröder har jag givit honom till
   tjänare, och med säd och vin har jag begåvat honom; vad skall
   jag då nu göra för dig, min son?»
 38. Esau sade till sin fader: »Har du då allenast den enda
   välsignelsen, min fader? Välsigna också mig, min fader.» Och
   Esau brast ut i gråt.
 39. Då svarade hans fader Isak och sade till honom:
    »Se, fjärran ifrån jordens fetma
      skall din boning vara
    och utan dagg från himmelen ovanefter.
 40.  Av ditt svärd skall du leva,
    och du skall tjäna din broder.
    Men det skall ske, när du samlar din kraft,
    att du river hans ok från din hals.»

 41. Och Esau blev hätsk mot Jakob för den välsignelses skull som
   hans fader hade givit honom. Och Esau sade vid sig själv:
   »Snart skola de dagar komma, då vi få sörja vår fader; då skall
   jag dräpa min broder Jakob.»
 42. När man nu berättade för Rebecka vad hennes äldre son Esau hade
   sagt, sände hon och lät kalla till sig sin yngre son Jakob och
   sade till honom: »Se, din broder Esau vill hämnas på dig och
   dräpa dig.
 43. Så hör nu vad jag säger, min son: stå upp och fly till min
   broder Laban i Haran,
 44. och stanna någon tid hos honom, till dess din broders
   förbittring har upphört,
 45. ja, till dess din broders vrede mot dig har upphört och han
   förgäter vad du har gjort mot honom. Då skall jag sända åstad
   och hämta dig därifrån. Varför skall jag mista eder båda på
   samma gång?»

 46. Och Rebecka sade till Isak: »Jag är led vid livet för Hets
   döttrars skull. Om Jakob tager hustru bland Hets döttrar, en
   sådan som dessa, någon bland landets döttrar, varför skulle jag
   då leva?»

[1] Se noten till 25:26.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/01_27.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free