- Project Runeberg -  Bibeln /
Andra Mosebok (Exodus), 3 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Andra Mosebok (Exodus), 3 Kapitlet

        Gud visar sig i den brinnande busken,
         kallar Mose, uppenbarar sitt namn
               »HERREN».

 1. Och Mose vaktade fåren åt sin svärfader Jetro, prästen i
   Midjan. Och han drev en gång fåren bortom öknen och kom så till
   Guds berg Horeb.
 2. Där uppenbarade sig HERRENS ängel för honom i en eldslåga som
   slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden, och att
   busken dock icke blev förtärd.
   >5 Mos. 33,16. Apg. 7,30 f.
 3. Då tänkte Mose: »Jag vill gå ditbort och betrakta den underbara
   synen och se varför busken icke brinner upp.»
 4. När då HERREN såg att han gick åstad för att se, ropade Gud till
   honom ur busken och sade: »Mose! Mose!» Han svarade: »Här är
   jag.»
 5. Då sade han: »Träd icke hit; drag dina skor av dina fötter, ty
   platsen där du står är helig mark.»
   >Jos. 5,15.
 6. Och han sade ytterligare: »Jag är din faders Gud, Abrahams Gud,
   Isaks Gud och Jakobs Gud.» Då skylde Mose sitt ansikte, ty han
   fruktade för att se på Gud.
   >Matt. 22,32. Mark. 12,26. Luk. 20,37.
 7. Och HERREN sade: »Jag har nogsamt sett mitt folks betryck i
   Egypten, och jag har hört huru de ropa över sina plågare; jag
   vet vad de måste lida.
 8. Därför har jag stigit ned för att rädda dem ur egyptiernas våld
   och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land,
   ett land som flyter av mjölk och honung, det land där kananéer,
   hetiter, amoréer, perisséer, hivéer och jebuséer bo.
   >1 Mos. 15,18 f.
 9. Fördenskull, eftersom Israels barns rop har kommit till mig, och
   jag därjämte har sett huru egyptierna förtrycka dem,
 10. därför må du nu gå åstad, jag vill sända dig till Farao; och du
   skall föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten»
 11. Men Mose sade till Gud: »Vem är jag, att jag skulle gå till
   Farao, och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten?»
 12. Han svarade: »Jag vill vara med dig. Och detta skall för dig
   vara tecknet på att det är jag som har sänt dig: när du har fört
   folket ut ur Egypten, skolen I hålla gudstjänst på detta berg.»
 13. Då sade Mose till Gud: »När jag nu kommer till Israels barn och
   säger till dem: 'Edra fäders Gud har sänt mig till eder', och de
   fråga mig; 'Vad är hans namn?', vad skall jag då svara dem?»
 14. Gud sade till Mose: »Jag är den jag är.» Och han sade vidare:
   »Så skall du säga till Israels barn: 'Jag är'[1] har sänt mig
   till eder.
   >Vish. 13,1. Upp. 1,4,8.
 15. Och Gud sade ytterligare till Mose: »Så skall du säga till
   Israels barn: HERREN, edra fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud
   och Jakobs Gud, har sänt mig till eder. Detta skall vara mitt
   namn evinnerligen, och så skall man nämna mig från släkte till
   släkte.
 16. Gå nu åstad och församla de äldste i Israel, och säg till dem:
   HERREN, edra fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, har
   uppenbarat sig för mig, och han har sagt: 'Jag har sett till
   eder och har sett det som vederfares eder Egypten;
   >1 Mos. 50,24.
 17. därför är nu mitt ord: jag vill föra eder bort ifrån betrycket i
   Egypten upp till kananéernas, hetiternas, amoréernas,
   perisséernas, hivéernas och jebuséernas land, ett land som
   flyter av mjölk och honung.'
 18. Och de skola lyssna till dina ord; och du skall tillika med de
   äldste i Israel gå till konungen i Egypten, och I skolen säga
   till honom: HERREN, hebréernas Gud, har visat sig för oss, så
   låt oss nu gå tre dagsresor in i öknen och offra åt HERREN, vår
   Gud.'
 19. Dock vet jag att konungen i Egypten icke skall tillstädja eder
   att gå, icke ens när han får känna min starka hand.
 20. Men jag skall räcka ut min hand och slå Egypten med alla slags
   under, som jag vill göra där; sedan skall han släppa eder.
 21. Och jag vill låta detta folk finna nåd för egyptiernas ögon, så
   att I, när I dragen bort, icke skolen draga bort med tomma
   händer;
   >1 Mos 15,14. 2 Mos. 11,2. 12,35 f.
 22. utan var kvinna skall av sin grannkvinna och av den främmande
   kvinna som bor i hennes hus begära klenoder av silver och guld,
   så ock kläder. Dessa skolen I sätta på edra söner och
   döttrar. Så skolen I taga byte från egyptierna.»

[1] D. ä. »Han som kallar sig 'Jag är' har sänt mig.» Det här
   åsyftade hebreiska uttrycket för HERREN, egentligen
   Jahvé, hos oss vanligen uttalat
   Jehová, kan översättas med 'Han
   är'.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/02_03.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free