- Project Runeberg -  Bibeln /
Femte Mosebok (Deuteronomium), 32 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
       Femte Mosebok (Deuteronomium), 32 Kapitlet

             Moses avskedssång.

 1.  Lyssnen, I himlar, ty jag vill tala;
    och jorden höre min muns ord.
 2.  Såsom regnet drype min lära,
    såsom daggen flöde mitt tal,
    såsom rikligt regn på grönska
    och såsom en regnskur på gräsets brodd.
 3.  Ty HERRENS namn vill jag förkunna;
    ja, given ära åt vår Gud.

 4.  Vår klippa -- ostraffliga äro hans gärningar,
    ty alla hans vägar äro rätta.
    En trofast Gud och utan svek,
    rättfärdig och rättvis är han.
 5.  De åter handlade illa mot honom;
    de voro icke hans barn, utan en skam för Israel,
    det vrånga och avoga släktet!
 6.  Är det så du lönar HERREN,
    du dåraktiga och ovisa folk?
    Är han då icke din fader, som skapade dig?
    Han danade ju dig och beredde dig.

 7.  Tänk på de dagar som fordom voro;
    akta på förgångna släktens år.
    Fråga din fader, han skall förkunna dig det,
    dina äldste, de skola säga dig det.
 8.  När den Högste gav arvslotter åt folken,
    när han fördelade människors barn,
    då utstakade han gränserna för folken
    efter antalet av Israels barn.
 9.  Ty HERRENS folk är hans del,
    Jakob är hans arvedels lott.
 10.  Han fann honom i öknens land,
    i ödsligheten, där ökendjuren tjöto.
    Då tog han honom i sitt beskärm och sin vård,
    han bevarade honom såsom sin ögonsten.
 11.  Likasom en örn lockar sin avkomma ut till flykt
    och svävar upp ovanför sina ungar,
    så bredde han ut sina vingar och tog honom
    och bar honom på sina fjädrar.
 12.  HERREN allena ledsagade honom,
    och ingen främmande gud jämte honom.
 13.  Han förde honom fram över landets höjder
    och lät honom äta av markens gröda;
    han lät honom suga honung ur hälleberget
    och olja ur den hårda klippan.
 14.  Gräddmjölk av kor, söt mjölk av får,
    fett av lamm fick du ock,
    vädurar från Basan och bockar,
    därtill fetaste märg av vete;
    och av druvors blod drack du vin.

 15.  Då blev Jesurun[1] fet och istadig;
    du blev fet och tjock och stinn.
    Han övergav Gud, sin skapare,
    och föraktade sin frälsnings klippa.
 16.  Ja, de retade honom genom sina främmande gudar,
    med styggelser förtörnade de honom.
 17.  De offrade åt onda andar, skengudar,
    åt gudar som de förut icke kände,
    nya, som nyss hade kommit till,
    och som edra fäder ej fruktade för.
 18.  Din klippa, som hade fött dig, övergav du,
    du glömde Gud, som hade givit dig livet.

 19.  När HERREN såg detta, förkastade han dem,
    ty han förtörnades på sina söner och döttrar.
 20.  Han sade: »Jag vill fördölja mitt ansikte för dem,
    jag vill se vilket slut de få;
    ty ett förvänt släkte äro de,
    barn i vilka ingen trohet är.
 21.  De hava retat mig med gudar som icke äro gudar,
    förtörnat mig med de fåfängligheter de dyrka;
    därför skall jag reta dem med ett folk som icke är ett folk,
    med ett dåraktigt hednafolk skall jag förtörna dem.
 22.  Ty eld lågar fram ur min näsa,
    och den brinner ända till dödsrikets djup;
    den förtär jorden med dess gröda
    och förbränner bergens grundvalar.
 23.  Jag skall hopa olyckor över dem,
    alla mina pilar skall jag avskjuta på dem.
 24.  De skola utsugas av hunger och förtäras av feberglöd,
    av farsoter som bittert pina;
    jag skall sända över dem vilddjurs tänder
    och stoftkrälande ormars gift.
 25.  Ute skall svärdet förgöra deras barn,
    och inomhus skall förskräckelsen göra det:
    ynglingar såväl som jungfrur,
    spenabarn tillsammans med gråhårsmän.
 26.  Jag skulle säga: 'Jag vill blåsa bort dem,
    göra slut på deras åminnelse bland människor',
 27.  om jag icke fruktade att deras fiender då skulle vålla mig grämelse,
    att deras ovänner skulle misstyda det,
    att de skulle säga: 'Vår hand var så stark,
    det var icke HERREN som gjorde allt detta.'»

 28.  Ty ett rådlöst folk äro de,
    och förstånd finnes icke i dem.
 29.  Vore de visa, så skulle de begripa detta,
    de skulle första vilket slut de måste få.
 30.  Huru kunde en jaga tusen framför sig
    och två driva tiotusen på flykten,
    om icke deras klippa hade sålt dem,
    och om icke HERREN hade prisgivit dem?
 31.  Ty de andras klippa är icke såsom vår klippa;
    våra fiender kunna själva döma därom.
 32.  Ty av Sodoms vinträd är deras ett skott,
    det stammar från Gomorras fält;
    deras druvor äro giftiga druvor,
    deras klasar hava bitter smak.
 33.  Deras vin är drakars etter,
    huggormars gruvligaste gift.

 34.  Ja, sådant ligger förvarat hos mig,
    förseglat i mina förrådshus.
 35.  Min är hämnden och vedergällningen,
    sparad till den tid då deras fot skall vackla.
    Ty nära är deras ofärds dag,
    och vad dem väntar kommer med hast.
 36.  Ty HERREN skall skaffa rätt åt sitt folk,
    och över sina tjänare skall han förbarma sig,
    när han ser att deras kraft är borta,
    och att det är ute med alla och envar.
 37.  Då skall han fråga: Var äro nu deras gudar,
    klippan till vilken de togo sin tillflykt?
 38.  Var äro de som åto deras slaktoffers fett
    och drucko deras drickoffers vin?
    Må de stå upp och hjälpa eder,
    må de vara edert beskärm.
 39.  Sen nu att jag allena är det,
    och att ingen Gud finnes jämte mig.
    Jag dödar, och jag gör levande,
    jag har slagit, men jag helar ock.
    Ingen finnes, som kan rädda ur min hand.

 40.  Se, jag lyfter min hand upp mot himmelen,
    jag säger: Så sant jag lever evinnerligen:
 41.  när jag har vässt mitt ljungande svärd
    och min hand tager till att skipa rätt,
    då skall jag utkräva hämnd av mina ovänner
    och vedergällning av dem som hata mig.
 42.  Jag skall låta mina pilar bliva druckna av blod,
    och mitt svärd skall mätta sig av kött,
    av de slagnas och fångnas blod,
    av fiendehövdingars huvuden.

 43.  Jublen, I hedningar, över hans folk,
    ty han hämnas sina tjänares blod,
    han utkräver hämnd av sina ovänner
    och bringar försoning för sitt land, för sitt folk.

 44. Och Mose kom med Hosea, Nuns son, och föredrog hela denna sång
   inför folket.
 45. Och när Mose hade föredragit alltsammans till slut för hela
   Israel,
 46. sade han till dem: »Akten på alla de ord som jag i dag gör till
   vittnen mot eder, så att I given edra barn befallning om dem,
   att de skola hålla alla denna lags ord och göra efter dem.
 47. Ty det är icke ett tomt ord, som ej angår eder, utan det gäller
   edert liv; och genom detta ord skolen I länge leva i det land
   dit I nu dragen över Jordan, för att taga det i besittning.»
 48. Och HERREN talade till Mose på denna samma dag och sade:
 49. »Stig upp här på Abarimberget, på berget Nebo i Moabs land, gent
   emot Jeriko, så skall du få se Kanaans land, som jag vill giva
   åt Israels barn till besittning.
 50. Och du skall dö där på berget, dit du stiger upp, och du skall
   samlas till dina fäder, likasom din broder Aron dog på berget
   Hor och blev samlad till sina fäder;
 51. detta därför att I handladen trolöst mot mig bland Israels barn
   vid Meribas vatten vid Kades, i öknen Sin, i det att I icke
   höllen mig helig bland Israels barn.
 52. Mitt framför dig skall du se landet; men du skall icke komma
   dit, in i det land som jag vill giva åt Israels barn.»

[1] Se Jesurun i Ordförkl


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/05_32.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free