- Project Runeberg -  Bibeln /
Domarboken, 13 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Domarboken, 13 Kapitlet

              Simsons födelse.

 1. Men Israels barn gjorde åter vad ont var i HERRENS ögon; då gav
   HERREN dem i filistéernas hand, i fyrtio år.

 2. I Sorga levde nu en man av daniternas släkt, vid namn Manoa;
   hans hustru var ofruktsam och hade icke fött några barn.
 3. Men HERRENS ängel uppenbarade sig för hustrun och sade till
   henne: »Se, du är ofruktsam och har icke fött några barn, men du
   skall bliva havande och föda en son.
 4. Tag dig nu till vara, så att du icke dricker vin eller starka
   drycker ej heller äter något orent.
   >4 Mos. 6,2 f. Dom. 16,l7. 1 Sam 1,11. Luk. 1,15.
 5. Ty se, du skall bliva havande och föda en son, på vilkens huvud
   ingen rakkniv skall komma, ty gossen skall vara en Guds nasir
   allt ifrån moderlivet; och han skall göra begynnelse till att
   frälsa Israel ur filistéernas hand.»
 6. Då gick hustrun in och omtalade detta för sin man och sade: »En
   gudsman kom till mig; han såg ut såsom en Guds ängel, mycket
   fruktansvärd. Jag frågade honom icke varifrån han var, och sitt
   namn lät han mig icke veta.
 7. Och han sade till mig: 'Se, du skall bliva havande och föda en
   son; drick nu icke vin eller starka drycker och ät icke något
   orent, ty gossen skall vara en Guds nasir, från moderlivet ända
   till sin död.'»

 8. Och Manoa bad till HERREN och sade: »Ack Herre, låt gudsmannen
   som du sände hit åter komma till oss, för att han må lära oss
   huru vi skola göra med gossen som skall födas.»
 9. Och Gud hörde Manoas röst; Guds ängel kom åter till hans hustru,
   när hon en gång satt ute på marken och hennes man Manoa icke var
   hos henne.
 10. Då skyndade hustrun strax åstad och berättade det för sin man;
   hon sade till honom: »Mannen som kom till mig häromdagen har
   uppenbarat sig för mig.»
 11. Manoa stod upp och följde sin hustru; och när han kom till
   mannen, frågade han honom: »Är du den man som förut talade med
   min hustru?» Han svarade: »Ja.»
 12. Då sade Manoa: »När det som du har sagt går i fullbordan, vad är
   då att iakttaga med gossen? Hur skall man göra med honom?»
 13. HERRENS ängel svarade Manoa »Din hustru skall taga sig till
   vara för allt varom jag har talat med henne.
 14. Hon skall icke äta något som ha vuxit på vinträd, och vin eller
   starka drycker får hon icke dricka, ej heller får hon äta något
   orent. Allt vad jag har bjudit henne skall hon hålla.»
 15. Och Manoa sade till HERRENS ängel: »Låt oss få hålla dig kvar,
   så vilja vi tillreda en killing och sätta fram för dig.»
   >Dom. 6,18.
 16. Men HERRENS ängel svarade Manoa: »Om du ock håller mig kvar,
   skall jag dock icke äta av din mat; men om du vill tillreda ett
   brännoffer, så offra detta åt HERREN.» Ty Manoa förstod icke att
   det var HERRENS ängel.
   >Tob. 12,19.
 17. Och Manoa sade till HERRENS ängel: »Vad är ditt namn? Säg oss
   det, för att vi må kunna ära dig, när det som du har sagt går i
   fullbordan.»
   >1 Mos.32,29 f.
 18. HERRENS ängel sade till honom: »Varför frågar du efter mitt
   namn? Det är alltför underbart.»
   >Jes. 9,6.
 19. Och Manoa tog killingen med tillhörande spisoffer och lade upp
   den på klippan åt HERREN. Då lät han något underbart ske i
   Manoas och hans hustrus åsyn.
   >Dom. 6,19 f.
 20. När lågan steg upp från altaret mot himmelen, for nämligen
   HERRENS ängel upp, i lågan från altaret. Då Manoa och hans
   hustru sågo detta, föllo de ned till jorden på sitt ansikte
 21. Sedan visade sig HERRENS ängel icke mer för Manoa och hans
   hustru. Då förstod Manoa att det hade varit HERRENS ängel.
 22. Och Manoa sade till sin hustru: »Nu måste vi dö, eftersom vi
   hava sett Gud.»
   >2 Mos. 33,20 f. 5 Mos. 5,26. Dom. 6,22.
 23. Men hans hustru svarade honom: »Om HERREN hade velat döda oss,
   så hade han icke tagit emot något brännoffer och spisoffer av
   vår hand, och icke låtit oss se allt detta, ej heller hade han
   nu låtit oss höra sådant.»
 24. Därefter födde hans hustru en son och gav honom namnet Simson;
   och gossen växte upp, och HERREN välsignade honom.
 25. Och HERRENS Ande begynte att verka på honom, medan han var i
   Dans läger, mellan Sorga och Estaol.
   >Dom. 18,11 f.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/07_13.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free