- Project Runeberg -  Bibeln /
Hesekiel, 23 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Hesekiel, 23 Kapitlet

        De båda systrarna Ohola (Samaria) och
             Oholiba (Jerusalem).

 1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
 2. Du människobarn, det var en gång två kvinnor, döttrar till en
   och samma moder.
 3. Dessa bedrevo otukt i Egypten; de gjorde det redan i sin ungdom.
   Där kramades deras bröst, och där smekte man deras jungfruliga
   barm.
   >Hes. 16,26.
 4. Den äldre hette Ohola, och hennes syster Oholiba. Därefter blevo
   de mina, och födde söner och döttrar. Och om deras namn är att
   veta att Ohola är Samaria, och Oholiba Jerusalem.
   >Hes. 16,8.

 5. Men Ohola bedrev otukt i stället för att hålla sig till mig; hon
   upptändes av lusta till sina älskare hennes grannar assyrierna,
   >2 Kon. 15,19. 17,3 f. Hes. 16,28.
 6. där de kommo klädda i mörkblå purpur och voro ståthållare och
   landshövdingar, vackra unga män allasammans, ryttare som redo på
   hästar.
 7. Hon gav åt dem sin trolösa älskog, åt Assurs alla yppersta
   söner; och varhelst hon upptändes av lusta, där orenade hon sig
   på alla deras eländiga avgudar
 8. Men ändå uppgav hon icke sin otukt med egyptierna, som hade fått
   ligga hos henne i hennes ungdom, och som hade smekt hennes
   jungfruliga barm och slösat på henne sin otukt.
 9. Därför gav jag henne till pris åt hennes älskare, åt Assurs
   söner, till vilka hon var upptänd av lusta.
   >Hes. 16,36 f.
 10. Och sedan dessa hade blottat hennes blygd, förde de bort hennes
   söner och döttrar och dräpte henne själv med svärd; så blev hon
   en varnagel för andra kvinnor, då nu dom blev hållen över henne.

 11. Men fastän hennes syster Oholiba såg detta, upptändes hon av
   lusta ännu värre och drev sin otukt ännu längre än systern.
   >Jer. 3,7 f. Hes. 16,47 f.
 12. Hon upptändes av lusta till Assurs söner; de voro ju ståthållare
   och landshövdingar och voro hennes grannar, de kommo klädda i
   präktig dräkt, ryttare som redo på hästar, vackra unga män
   allasammans.
   >2 Kon. 16,7 f.
 13. Och jag såg att också hon orenade sig; båda gingo de samma väg.
 14. Men denna drev sin otukt ännu längre. Ty när hon fick se
   mansbilder inristade i väggen, beläten av kaldéer, som man hade
   inristat och målat röda med dyrbar färg,
   >Hes. 8,10.
 15. framställda med gördlar kring sina länder och med ståtliga
   huvudbonader, allasammans lika kämpar, ja, när hon fick se dessa
   bilder av Babels söner, av de män som hade sitt fädernesland i
   Kaldeen;
 16. då upptändes hon av lusta till dem, strax när hon såg dem för
   sina ögon. Och hon sände bud till dem i Kaldeen;
 17. och Babels söner kommo till henne och lågo hos henne i älskog
   och orenade henne genom sin otukt. Först sedan hon hade blivit
   orenad av dem, vände sig hennes själ ifrån dem.
 18. Men när hon så öppet bedrev sin otukt och blottade sin blygd, då
   vände sig min själ ifrån henne, likasom den hade vänt sig ifrån
   hennes syster.

 19. Dock drev hon sin otukt ännu längre: hon mindes sin ungdoms
   dagar, då hon bedrev otukt i Egyptens land;
   >2 Kon. 18,21.
 20. och så upptändes hon åter av lusta till bolarna där, som hade
   kött såsom åsnor och flöde såsom hästar.
   >Jer. 5,8.
 21. Ja, din håg stod åter till din ungdoms skändlighet, när
   egyptierna smekte din barm, därför att du hade så ungdomliga
   bröst.
   >Hes. 17,15.

 22. Därför, du Oholiba, säger Herren, HERREN så: Se, jag skall
   uppväcka mot dig dina älskare, dem som din själ har vänt sig
   ifrån, och jag skall låta dem komma över dig från alla sidor,
 23. Babels söner och alla kaldéer, pekodéer, soéer och koéer och
   alla Assurs söner med dem, vackra unga män, ståthållare och
   landshövdingar allasammans, kämpar och berömliga män, som rida
   på hästar allasammans.
 24. De skola komma över dig med vagnar och hjuldon i mängd och med
   skaror av folk; rustade med skärmar och sköldar och klädda
   hjälmar skola de anfalla dig från alla sidor. Och jag skall
   överlämna domen åt dem, och de skola döma dig efter sina rätter.
 25. Jag skall låta min nitälskan gå över dig, så att de fara grymt
   fram mot dig; de skola skära av dig näsa och öron, och de som
   bliva kvar av dig skola falla för svärd. Man skall föra bort
   dina söner och döttrar, och vad som bliver kvar av dig skall
   förtäras av eld.
 26. Man skall slita av dig dina kläder och taga ifrån dig dina
   härliga smycken.
 27. Så skall jag göra slut på din skändlighet och på den otukt som
   du begynte öva i Egyptens land; och du skall icke mer lyfta upp
   dina ögon till dem och icke mer tänka på Egypten.
 28. Ty så säger Herren, HERREN: Se, jag vill giva dig till pris åt
   dem som du nu hatar, åt dem som din själ har vänt sig bort
   ifrån.
 29. Och de skola fara fram mot dig såsom fiender, och skola taga
   ifrån dig allt vad du har förvärvat och lämna dig naken och
   blottad; ja, din otuktiga blygd skall varda blottad, med din
   skändlighet och din otukt.
 30. Detta skall man göra dig, därför att du i otukt lopp efter
   hedningarna och orenade dig på deras eländiga avgudar.
 31. Du vandrade på din systers väg; därför skall jag sätta i din
   hand samma kalk som gavs åt henne.
   >Ps. 75,9. Jes. 51,17. Jer. 25,15.
 32. Ja, så säger Herren, HERREN: Du skall nödgas dricka din systers
   kalk, så djup och så vid som den är, och den skall bringa dig
   åtlöje och smälek i fullt mått.
 33. Du skall bliva drucken och bliva full av bedrövelse, ty en
   ödeläggelsens och förödelsens kalk är din syster Samarias kalk.
 34. Du skall nödgas dricka ut den till sista droppen, ja ock slicka
   dess skärvor, och du skall sarga ditt bröst. Ty jag har talat,
   säger Herren, HERREN.
 35. Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom du har förgätit mig och
   kastat mig bakom din rygg, därför måste du ock bära på din
   skändlighet och din otukt.
   >1 Kon. 14,9. Jer. 2,32. 3,21. 13,25. 18,15.

 36. Och HERREN sade till mig: Du människobarn, vill du döma Ohola
   och Oholiba? Förehåll dem då deras styggelser.
   >Hes. 22,2.
 37. Ty de hava begått äktenskapsbrott, och blod låder vid deras
   händer. Ja, med sina eländiga avgudar hava de begått
   äktenskapsbrott; och till mat åt dem hava de offrat sina barn,
   dem som de hade fött åt mig.
 38. Därtill gjorde de mig detta: samma dag som de orenade min
   helgedom ohelgade de ock mina sabbater.
 39. Ty samma dag som de slaktade sina barn åt de eländiga avgudarna
   gingo de in i min helgedom och ohelgade den. Se, sådant hava de
   gjort i mitt hus.
   >Jer. 7,9 f.

 40. Än mer, de sände bud efter män som skulle komma fjärran ifrån;
   budbärare skickades till dem, och se, de kommo, de män för vilka
   du hade tvått dig och sminkat dina ögon och prytt dig med
   smycken.
 41. Och du satt på en härlig vilobädd, med ett dukat bord framför,
   och du hade där ställt fram min rökelse och min olja.
 42. Sorglöst larm hördes därinne, och till de män ur hopen, som voro
   där, hämtade man ytterligare in dryckesbröder från öknen. Och
   dessa satte armband på kvinnornas armar och härliga kronor på
   deras huvuden.
 43. Då sade jag: »Skall hon, den utlevade, få hålla i med att begå
   äktenskapsbrott? Skall man alltjämt få bedriva otukt med henne,
   då hon är en sådan?»
 44. Ty man gick in till henne, såsom man går in till en sköka; ja,
   så gick man in till Ohola och till Oholiba, de skändliga
   kvinnorna.
 45. Men rättfärdiga man skola döma dem efter den lag som gäller för
   äktenskapsbryterskor och blodsutgjuterskor; ty
   äktenskapsbryterskor äro de, och blod låder vid deras händer.
   >1 Mos. 9,6. 3 Mos. 20,10. 4 Mos. 35,31 f. Hes. 16,38.
 46. Ja, så säger Herren, HERREN: Må man sammankalla en församling
   mot dem och prisgiva dem åt misshandling och plundring.
   >Hes. 16,40 f.
 47. Och församlingen skall stena dem och hugga dem i stycken med
   svärd, och dräpa deras söner och döttrar, och bränna upp deras
   hus i eld.
 48. Så skall jag göra slut på skändligheten i landet, och alla
   kvinnor må låta varna sig, så att de icke bedriva sådan
   skändlighet som I.
 49. Och man skall låta eder skändlighet komma över eder, och I
   skolen få bära på de synder I haven begått med edra eländiga
   avgudar; och I skolen förnimma att jag är Herren, HERREN.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:09 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/26_23.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free