- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Matteus, 9 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Evangelium enligt Matteus, 9 Kapitlet

        Jesus botar en lam man, kallar Matteus,
        undervisar om fasta, botar en kvinna som
        lider av blodgång, uppväcker från döden
        en synagogföreståndares dotter, öppnar
         två blindas ögon, botar en dövstum,
           vandrar omkring i Galileen.

 1. Och han steg i en båt och for över och kom till sin egen stad.
 2. Då förde de till honom en lam man, som låg på en säng. När
   Jesus såg deras tro sade han till den lame: »Var vid gott mod,
   min son; dina synder förlåtas dig.»
 3. Då sade några av de skriftlärde vid sig själva: »Denne hädar.»
 4. Men Jesus förstod deras tankar och sade: »Varför tänken I i edra
   hjärtan vad ont är?
 5. Vilket är lättare, att säga: 'Dina synder förlåtas dig' eller
   att säga: 'Stå upp och gå'?
 6. Men för att I skolen veta att Människosonen har makt här på
   jorden att förlåta synder, så stå upp» -- sade han nu till den
   lame -- »och tag din säng och gå hem.»
 7. Då stod han upp och gick hem.
 8. När folket såg detta, blevo de häpna och prisade Gud, som hade
   givit sådan makt åt människor.

 9. När Jesus därifrån gick vidare fram, fick han se en man, som
   hette Matteus, sitta vid tullhuset. Och han sade till denne:
   »Följ mig.» Då stod han upp och följde honom.

 10. När han därefter låg till bords i hans hus, kommo många
   publikaner och syndare dit och voro bordsgäster där, jämte Jesus
   och hans lärjungar.
 11. Men då fariséerna sågo detta, sade de till hans lärjungar: »Huru
   kan eder mästare äta med publikaner och syndare?»
 12. När han hörde detta, sade han: »Det är icke de friska som behöva
   läkare, utan de sjuka.
 13. Men gån I åstad och lären eder vad de orden betyda: 'Jag har
   behag till barmhärtighet, och icke till offer.' Ty jag har icke
   kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare.»

 14. Därefter kommo Johannes' lärjungar till honom och sade: »Varför
   fasta icke dina lärjungar då vi och fariséerna ofta fasta?»
 15. Jesus svarade dem: »Icke kunna väl bröllopsgästerna sörja, så
   länge brudgummen är hos dem? Men den tid skall komma, då
   brudgummen tages ifrån dem, och då skola de fasta. --
 16. Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel, ty det
   isatta stycket skulle riva bort ännu mer av manteln, och hålet
   skulle bliva värre.
 17. Ej heller slår man nytt vin I gamla skinnläglar; om någon så
   gjorde, skulle läglarna sprängas sönder och vinet spillas ut,
   jämte det att läglarna fördärvades. Nej, man slår nytt vin i
   nya läglar, så bliva båda delarna bevarade.»

 18. Medan han talade detta till dem, trädde en synagogföreståndare
   fram och föll ned för honom och sade: »Min dotter har just nu
   dött, men kom och lägg din hand på henne, så bliver hon åter
   levande.»
 19. Då stod Jesus upp och följde honom med sina lärjungar.

 20. Men en kvinna, som i tolv år hade lidit av blodgång, närmade sig
   honom bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel.
 21. Ty hon sade vid sig själv: »Om jag allenast får röra vid hans
   mantel, så bliver jag hulpen.»
 22. Då vände Jesus sig om, och när han fick se henne, sade han: »Var
   vid gott mod, min dotter; din tro har hjälpt dig.» Och kvinnan
   var hulpen från den stunden.

 23. När Jesus sedan kom in i föreståndarens hus och fick se
   flöjtblåsarna och folket som höjde klagolåt,
 24. sade han: »Gån bort härifrån; ty flickan är icke död, hon
   sover.» Då hånlogo de åt honom.
 25. Men sedan folket hade blivit utvisat, gick han in och tog
   flickan vid handen. Då stod hon upp.
 26. Och ryktet härom gick ut över hela det landet.

 27. När Jesus gick därifrån, följde honom två blinda som ropade och
   sade: »Davids son, förbarma dig över oss.»
 28. Och då han kom hem, trädde de blinda fram till honom; och Jesus
   frågade dem: »Tron I att jag kan göra detta?» De svarade honom:
   »Ja, Herre.»
 29. Då rörde han vid deras ögon och sade: »Ske eder efter eder tro.»
 30. Och deras ögon öppnades. Och Jesus tillsade dem strängeligen
   att se till, att ingen finge veta detta.
 31. Men de gingo åstad och utspridde ryktet om honom över hela det
   landet.

 32. När dessa voro på väg ut, förde man till honom en dövstum som
   var besatt.
 33. Och när den onde anden hade blivit utdriven, talade den
   dövstumme. Och folket förundrade sig och sade: »Sådant har
   aldrig förut varit sett i Israel.»
 34. Men fariséerna sade: »Det är med de onda andarnas furste som han
   driver ut de onda andarna.»

 35. Och Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i
   deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade
   alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet.
 36. Och när han såg folkskarorna, ömkade han sig över dem, eftersom
   de voro så illa medfarna och uppgivna, »lika får som icke hava
   någon herde.»
 37. Därför sade han till sina lärjungar: »Skörden är mycken, men
   arbetarna äro få.
 38. Bedjen fördenskull skördens Herre att han sänder ut arbetare
   till sin skörd.»


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/40_09.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free