- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Matteus, 18 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Evangelium enligt Matteus, 18 Kapitlet

        Jesus undervisar om ödmjukhet, talar om
          faran av förförelser och om rätt
           beteende mot felande bröder.

 1. I samma stund trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade:
   »Vilken är den störste i himmelriket?»
 2. Då kallade han fram ett barn och ställde det mitt ibland dem
 3. och sade: »Sannerligen säger jag eder: Om I icke omvänden eder
   och bliven såsom barn, skolen I icke komma in i himmelriket.
 4. Den som nu så ödmjukar sig, att han bliver såsom detta barn, han
   är den störste i himmelriket.
 5. Och den som tager emot ett sådant barn I mitt namn, han tager
   emot mig.
 6. Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom
   vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han
   sänktes ned i havets djup.
 7. Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma;
   men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!

 8. Om nu din hand eller din fot är dig till förförelse, så hugg av
   den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i
   livet lytt eller halt, än att hava båda händerna eller båda
   fötterna i behåll och kastas i den eviga elden.
 9. Och om ditt öga är dig till förförelse, så riv ut det och kasta
   det ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i livet enögd, än
   att hava båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande
   Gehenna.
 10. Sen till, att I icke förakten någon av dessa små; ty jag säger
   eder att deras änglar i himmelen alltid se min himmelske Faders
   ansikte.
 11. [1]
 12. Vad synes eder? Om en man har hundra får, och ett av dem har
   kommit vilse, lämnar han icke då de nittionio på bergen och går
   åstad och söker efter det som har kommit vilse?
 13. Och händer det då att han finner det -- sannerligen säger jag
   eder: då gläder han sig mer över det fåret än över de nittionio
   som icke hade kommit vilse.
 14. Så är det ej heller eder himmelske Faders vilja att någon av
   dessa små skall gå förlorad.

 15. Men om din broder försyndar sig, så gå åstad och förehåll honom
   det enskilt. Om han då lyssnar till dig, så har du vunnit din
   broder.
 16. Men om han icke lyssnar till dig, så tag med dig ännu en eller
   två, för att 'var sak må avgöras efter två eller tre vittnens
   utsago'.
 17. Lyssnar han icke till dem, så säg det till församlingen.
   Lyssnar han ej heller till församlingen, så vare han för dig
   såsom en hedning och en publikan.
 18. Sannerligen säger jag eder: Allt vad I binden på jorden, det
   skall vara bundet i himmelen; och allt vad I lösen på jorden,
   det skall vara löst i himmelen.

 19. Ytterligare säger jag eder, att om två av eder här på jorden
   komma överens att bedja om något, vad det vara må, så skall det
   beskäras dem av min Fader, som är i himmelen.
 20. Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt
   ibland dem.»

 21. Då trädde Petrus fram och sade till honom: »Herre, huru många
   gånger skall jag förlåta min broder, om han försyndar sig mot
   mig? Är sju gånger nog?»
 22. Jesus svarade honom: »Jag säger dig: Icke sju gånger, utan
   sjuttio gånger sju gånger.

 23. Alltså är det med himmelriket, såsom när en konung ville hålla
   räkenskap med sina tjänare.
 24. Och när han begynte hålla räkenskap, förde man fram till honom
   en som var skyldig honom tio tusen pund[2].
 25. Men då denna icke kunde betala, bjöd hans herre att han skulle
   säljas, så ock hans hustru och barn och allt vad han ägde, för
   att skulden måtte bliva betald.
 26. Då föll tjänaren ned för hans fötter och sade: 'Hav tålamod med
   mig, så skall jag betala dig alltsammans.'
 27. Och tjänarens herre ömkade sig över honom och gav honom fri och
   efterskänkte honom hans skuld.
 28. Men när samme tjänare kom ut, träffade han på en av sina
   medtjänare, som var skyldig honom hundra silverpenningar[3];
   och han tog fast denne och grep honom vid strupen och sade:
   'Betala vad du är skyldig.'
 29. Då föll hans medtjänare ned och bad honom och sade: 'Hav tålamod
   med mig, så skall jag betala dig.'
 30. Men han ville icke, utan gick åstad och lät sätta honom i
   fängelse, till dess han hade betalt vad han var skyldig.
 31. Då nu hans medtjänare sågo det som skedde, togo de mycket illa
   vid sig och gingo och berättade för sin herre allt som hade
   skett.
 32. Då kallade hans herre honom till sig och sade till honom: 'Du
   onde tjänare, allt vad du var skyldig efterskänkte jag dig,
   eftersom du bad mig därom.
 33. Borde då icke också du hava förbarmat dig över din medtjänare,
   såsom jag förbarmade mig över dig?'
 34. Och i sin vrede överlämnade hans herre honom i fångknektarnas
   våld, intill dess han hade betalt allt vad han var skyldig.
 35. Så skall ock min himmelske Fader göra med eder, om I icke av
   hjärtat förlåten var och en sin broder.»

[1] Se Nya testamentets text i Ordförklaringarna.
[2] Se Pund i Ordförklaringarna.
[3] Se Silverpenningar i Ordförklaringarna.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/40_18.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free