- Project Runeberg -  Bibeln /
Evangelium enligt Lukas, 7 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Evangelium enligt Lukas, 7 Kapitlet

         Jesus botar en hövitsmans tjänare,
        uppväcker en änkas son i Nain, vittnar
        om sig och om Johannes döparen, mottager
         en synderska i fariséen Simons hus.

 1. När han nu hade talat allt detta till slut inför folket, gick
   han in i Kapernaum.

 2. Men där var en hövitsman som hade en tjänare, vilken låg sjuk
   och var nära döden; och denne var högt skattad av honom.
 3. Då han nu fick höra om Jesus, sände han till honom några av
   judarnas äldste och bad honom komma och bota hans tjänare.
 4. När dessa kommo till Jesus, bådo de honom enträget och sade:
   »Han är värd att du gör honom detta,
 5. ty han har vårt folk kärt, och det är han som har byggt
   synagogan åt oss.»
 6. Då gick Jesus med dem. Men när han icke var långt ifrån
   hövitsmannens hus, sände denne några av sina vänner och lät säga
   till honom: »Herre, gör dig icke omak; ty jag är icke värdig att
   du går in under mitt tak.
 7. Därför har jag ej heller aktat mig själv värdig att komma till
   dig Men säg ett ord, så bliver min tjänare frisk.
 8. Jag är ju själv en man som står under andras befäl; jag har ock
   krigsmän under mig, och om jag säger till en av dem: 'Gå', så
   går han, eller till en annan: 'Kom', så kommer han, och om jag
   säger till min tjänare: 'Gör det', då gör han så.»
 9. När Jesus hörde detta, förundrade han sig över honom och vände
   sig om och sade till folket som följde honom: »Jag säger eder:
   Icke ens i Israel har jag funnit så stor tro.»
 10. Och de som hade blivit utsända gingo hem igen och funno tjänaren
   vara frisk.

 11. Därefter begav han sig till en stad som hette Nain; och med
   honom gingo hans lärjungar och mycket folk.
 12. Och se, då han kom nära stadsporten, bars där ut en död, och han
   var sin moders ende son, och hon var änka; och en ganska stor
   hop folk ifrån staden gick med henne.

 13. När Herren fick se henne, ömkade han sig över henne och sade
   till henne: »Gråt icke.»
 14. Och han gick fram och rörde vid båren, och de som buro stannade.
   Och han sade: »Unge man, jag säger dig: Stå upp.»
 15. Då satte sig den döde upp och begynte tala. Och han gav honom åt
   hans moder.
 16. Och alla betogos av häpnad och prisade Gud och sade: Den stor
   profet har uppstått ibland oss» och: »Gud har sett till sitt
   folk.»
 17. Och detta tal om honom gick ut i hela Judeen och i hela landet
   däromkring.

 18. Och allt detta fick Johannes höra berättas av sina lärjungar.
 19. Då kallade Johannes till sig två av sina lärjungar och sände dem
   till Herren med denna fråga: »Är du den som skulle komma, eller
   skola vi förbida någon annan?»
 20. När mannen kommo fram till honom, sade de: »Johannes döparen har
   sänt oss till dig och låter fråga: 'Är du den som skulle komma,
   eller skola vi förbida någon annan?'»
 21. Just då höll Jesus på med att bota många som ledo av sjukdomar
   och plågor, eller som voro besatta av onda andar, och åt många
   blinda gav han deras syn.
 22. Och han svarade och sade till männen: »Gån tillbaka och omtalen
   för Johannes vad I haven sett och hört: blinda få sin syn, halta
   gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda uppstå, 'för fattiga
   förkunnas glädjens budskap'.
 23. Och salig är den för vilken jag icke bliver en stötesten.»

 24. När sedan Johannes' sändebud hade gått sin väg, begynte han tala
   till folket om Johannes: »Varför var det I gingen ut i öknen?
   Var det för att se ett rör som drives hit och dit av vinden?
 25. Eller varför gingen I ut? Var det för att se en människa klädd i
   fina kläder? De som bära präktiga kläder och leva i kräslighet,
   dem finnen I ju i konungapalatsen.
 26. Varför gingen I då ut? Var det för att se en profet? Ja, jag
   säger eder: Ännu mer än en profet är han.
 27. Han är den om vilken det är skrivet:
    'Se, jag sänder ut min ängel framför dig,
    och han skall bereda vägen för dig.'
 28. Jag säger eder: Bland dem som äro födda av kvinnor har ingen
   varit större än Johannes; men den som är minst i Guds rike är
   likväl större än han.
 29. Så gav ock allt folket som hörde honom Gud rätt, jämväl
   publikanerna, och läto döpa sig med Johannes' dop.
 30. Men fariséerna och de lagkloke föraktade Guds rådslut i fråga om
   dem själva och läto icke döpa sig av honom.

 31. Vad skall jag då likna detta släktes människor vid? Ja, vad äro
   de lika?
 32. De äro lika barn som sitta på torget och ropa till varandra och
   säga:
    'Vi hava spelat för eder,
    och I haven icke dansat;
    vi hava sjungit sorgesång,
    och I haven icke gråtit.'
 33. Ty Johannes döparen har kommit, och han äter icke bröd och
   dricker ej heller vin, och så sägen I: 'Han är besatt av en ond
   ande.'
 34. Människosonen har kommit, och han både äter och dricker, och nu
   sägen I: 'Se, vilken frossare och vindrinkare han är, en
   publikaners och syndares vän!'
 35. Men Visheten har fått rätt av alla sina barn.»

 36. Och en farisé inbjöd honom till en måltid hos sig; och han gick
   in i fariséens hus och lade sig till bords.
 37. Nu fanns där i staden en synderska; och när denna fick veta att
   han låg till bords i fariséens hus, gick hon dit med en
   alabasterflaska med smörjelse
 38. och stannade bakom honom vid hans fötter, gråtande, och begynte
   väta hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt
   huvudhår och kysste ivrigt hans fötter och smorde dem med
   smörjelsen.
 39. Men när fariséen som hade inbjudit honom såg detta, sade han vid
   sig själv: »Vore denne en profet, så skulle han känna till,
   vilken och hurudan denna kvinna är, som rör vid honom; han
   skulle då veta att hon är en synderska.»

 40. Då tog Jesus till orda och sade till honom: »Simon, jag har
   något att säga dig.» Han svarade: »Mästare, säg det.
 41. »En man som lånade ut penningar hade två gäldenärer. Den ene var
   skyldig honom fem hundra silverpenningar, den andre femtio.
 42. Men då de icke kunde betala, efterskänkte han skulden för dem
   båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest?»
 43. Simon svarade och sade: »Jag menar den åt vilken han
   efterskänkte mest.» Då sade han till honom: »Rätt dömde du»
 44. Och så vände han sig åt kvinnan och sade till Simon: »Ser du
   denna kvinna? När jag kom in i ditt hus, gav du mig intet vatten
   till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar
   och torkat dem med sitt hår.
 45. Du gav mig ingen hälsningskyss, men ända ifrån den stund då jag
   kom hitin, har hon icke upphört att ivrigt kyssa mina fötter.
 46. Du smorde icke mitt huvud med olja, men hon har smort mina
   fötter med smörjelse.
 47. Fördenskull säger jag dig: Hennes många synder äro henne
   förlåtna; hon har ju ock visat mycken kärlek. Men den som får
   litet förlåtet, han älskar ock litet.»
 48. Sedan sade han till henne: »Dina synder äro dig förlåtna.»
 49. Då begynte de som voro bordsgäster jämte honom att säga vid sig
   själva: »Vem är denne, som till och med förlåter synder?»
 50. Men han sade till kvinnan: »Din tro har frälst dig. Gå i frid.»


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/42_07.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free