- Project Runeberg -  Bibeln /
Apostlagärningarna, 21 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Apostlagärningarna, 21 Kapitlet

        Paulus avslutar sin tredje missionsresa,
        hjälper vid återkomsten till Jerusalem
          några män att infria ett löfte,
         överfalles därvid i helgedomen av
          judarna och bortföres fängslad.

 1. Sedan vi hade skilts ifrån dem, lade vi ut och foro raka vägen
   till Kos och kommo dagen därefter till Rodus och därifrån till
   Patara.
 2. Där funno vi ett skepp som skulle fara över till Fenicien; på
   det gingo vi ombord och lade ut.
 3. Och när vi hade fått Cypern i sikte, lämnade vi denna ö på
   vänster hand och seglade till Syrien och landade vid Tyrus; ty
   där skulle skeppet lossa sin last.
 4. Och vi uppsökte där lärjungarna och stannade hos dem i sju
   dagar. Dessa sade nu genom Andens tillskyndelse till Paulus att
   han icke borde begiva sig till Jerusalem.
 5. Men när vi hade stannat där de dagarna ut, bröto vi upp därifrån
   och gåvo oss i väg, ledsagade av dem alla, med hustrur och barn,
   ända utom staden. Och på stranden föllo vi ned på våra knän och
   bådo
   >Apg. 20,36.
 6. och togo sedan avsked av varandra. Därefter stego vi ombord på
   skeppet, och de andra vände tillbaka hem igen.

 7. Från Tyrus kommo vi till Ptolemais, och därmed avslutade vi
   sjöresan. Och vi hälsade på hos bröderna där och stannade hos
   dem en dag.
 8. Men följande dag begåvo vi oss därifrån och kommo till Cesarea.
   Där togo vi in hos evangelisten Filippus, en av de sju, och
   stannade kvar hos honom.
   >Apg. 6,5. Ef. 4,11.
 9. Denne hade fyra ogifta döttrar, som ägde profetisk
   gåva.
   >Apg. 2,17.
 10. Under den tid av flera dagar, som vi stannade där, kom en
   profet, vid namn Agabus, dit ned från Judeen.
   >Apg. 11,28.
 11. När denne hade kommit till oss, tog han Paulus' bälte och band
   därmed sina händer och fötter och sade: »Så säger den helige
   Ande: 'Den man som detta bälte tillhör, honom skola judarna så
   binda i Jerusalem, och sedan skola de överlämna honom i
   hedningarnas händer.'»
   >Apg. 20,22 f
 12. När vi hörde detta, bådo såväl vi själva som bröderna i staden
   honom att han icke skulle begiva sig upp till Jerusalem.
   >Matt. 16,22.
 13. Men då svarade Paulus: »Varför gråten I så och sargen mitt
   hjärta? Jag är ju redo icke allenast att låta mig bindas, utan
   ock att dö i Jerusalem, för Herren Jesu namns skull.»
 14. Då han alltså icke lät övertala sig, gåvo vi oss till freds och
   sade: »Ske Herrens vilja.»
   >Matt. 6,10. Luk. 22,42.

 15. Efter de dagarnas förlopp gjorde vi oss i ordning och begåvo oss
   upp till Jerusalem.
 16. Från Cesarea följde också några av lärjungarna med oss, och
   dessa förde oss till en viss Mnason från Cypern, en gammal
   lärjunge, som vi skulle gästa hos.
 17. Och när vi kommo till Jerusalem, togo bröderna emot oss med
   glädje.

 18. Dagen därefter gick Paulus med oss andra till Jakob; dit kommo
   ock alla de äldste.
   >Apg. 15,13.
 19. Och sedan han hade hälsat dem förtäljde han för dem alltsammans,
   det ena med det andra, som Gud genom hans arbete hade gjort
   bland hedningarna.
   >Apg. 14,27. 15,4.
 20. När de hörde detta, prisade de Gud. Och de sade till honom: »Du
   ser, käre broder, huru många tusen judar det är som hava kommit
   till tro, och alla nitälska de för lagen.
   >Apg. 15,1. Rom. 10,2 f.
 21. Nu har det blivit dem sagt om dig, att du lär alla judar som bo
   spridda bland hedningarna att avfalla från Moses, i det du säger
   att de icke behöva omskära sina barn, ej heller i övrigt vandra
   efter vad stadgat är.
   >Apg. 16,3. 1 Kor. 9,20 f.
 22. Vad är då att göra? Helt visst skall man få höra att du har
   kommit hit.
 23. Gör därför såsom vi nu vilja säga dig. Vi hava här fyra män som
   hava bundit sig genom ett löfte.
   >4 Mos. 6,2 f. Apg. 18,18.
 24. Tag med dig dessa, och låt helga dig tillsammans med dem, och
   åtag dig omkostnaderna för dem, så att de kunna låta raka sina
   huvuden. Då skola alla förstå att intet av allt det som har
   blivit dem sagt om dig äger någon grund, utan att också du
   vandrar efter lagen och håller den.
 25. Vad åter angår de hedningar som hava kommit till tro, så hava vi
   här beslutit och jämväl skrivit till dem, att de böra taga sig
   till vara för kött från avgudaoffer och för blod och för köttet
   av förkvävda djur och för otukt.»
   >Apg. 15,19 f.

 26. Så tog då Paulus männen med sig och lät följande dag helga sig
   tillsammans med dem; sedan gick han in i helgedomen och gav till
   känna när den tid skulle gå till ända, för vilken de hade låtit
   helga sig, den tid före vars utgång offer skulle frambäras för
   var och en särskild av dem.
   >Apg. 24,18.

 27. När de sju dagarna nästan voro ute, fingo judarna från provinsen
   Asien se honom i helgedomen och uppviglade då allt folket. Och
   de grepo honom
 28. och ropade: »I män av Israel, kommen till hjälp! Här är den man
   som allestädes lär alla sådant som är emot vårt folk och emot
   lagen och emot denna plats. Därtill har han nu ock fört greker
   in i helgedomen och oskärat denna heliga plats.»
   >5 Mos. 23,3. Hes. 44,7 . Apg. 6,13. 24,6.
 29. De hade nämligen förut sett efesiern Trofimus i staden
   tillsammans med honom och menade att Paulus hade fört denne in i
   helgedomen.
   >Apg. 20,4.
 30. Och hela staden kom i rörelse, och folket skockade sig
   tillsammans. Och då de nu hade gripit Paulus, släpade de honom
   ut ur helgedomen, varefter portarna genast stängdes igen.

 31. Men just som de stodo färdiga att dräpa honom, anmäldes det hos
   översten för den romerska vakten att hela Jerusalem var i
   uppror.
 32. Denne tog då strax med sig krigsmän och hövitsmän och skyndade
   ned till dem. Och när de fingo se översten och krigsmännen,
   upphörde de att slå Paulus
 33. Översten gick då fram och tog honom i förvar och bjöd att man
   skulle fängsla honom med två kedjor. Och han frågade vem han var
   och vad han hade gjort.
 34. Men bland folket ropade den ene så, den andre så. Då han alltså
   för larmets skull icke kunde få något säkert besked, bjöd han
   att man skulle föra honom till kasernen.
 35. Och när han kom fram till trappan, trängde folket så våldsamt
   på, att han måste bäras av krigsmännen,
 36. ty folkhopen följde efter och skriade: »Bort med honom!»
   >Apg. 22,22.

 37. Då nu Paulus skulle föras in i kasernen, sade han till översten:
   »Tillstädjes det mig att säga något till dig?» Han svarade: »Kan
   du tala grekiska?
 38. Är du då icke den egyptier som för en tid sedan ställde till
   'dolkmännens'[1] uppror, de fyra tusens, och förde dem ut i
   öknen?»
 39. Då svarade Paulus: »Nej, jag är en judisk man från Tarsus,
   medborgare alltså i en betydande stad i Cilicien. Men jag beder
   dig, tillstäd mig att tala till folket.»
 40. Och han tillstadde honom det. Då gav Paulus från trappan, där
   han stod, med handen ett tecken åt folket. Och sedan där hade
   blivit helt tyst, talade han till dem på hebreiska[2] och sade:

[1] Se Dolkmän i Ordförkl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/44_21.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free