- Project Runeberg -  Bibeln /
Apostlagärningarna, 23 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Apostlagärningarna, 23 Kapitlet

        Paulus talar inför Stora rådet. Judarna
        stämpla mot hans liv. Han bortföres till
                Cesarea.

 1. Och Paulus fäste ögonen på Rådet och sade: »Mina bröder, allt
   intill denna dag har jag vandrat inför Gud med ett i allo gott
   samvete.»
   >Apg. 24,16. 2 Tim. 1,3.
 2. Då befallde översteprästen Ananias dem som stodo bredvid honom,
   att de skulle slå honom på munnen.
   >Joh. 18,22 f.
 3. Paulus sade då till honom: »Gud skall slå dig, du vitmenade
   vägg. Du sitter här för att döma mig efter lagen, och ändå
   bjuder du, tvärtemot lagen, att man skall slå mig!»
   >3 Mos. 19,15, 35. Hes. 13,10 f. Matt. 23,27.
 4. Då sade de som stodo därbredvid: »Smädar du Guds överstepräst?»
 5. Paulus svarade: »Jag visste icke, mina bröder, att han var
   överstepräst. Det är ju skrivet: 'Mot en hövding i ditt folk
   skall du icke tala onda ord.'»
   >2 Mos. 22,28.

 6. Nu hade Paulus märkt att den ena delen av dem utgjordes av
   sadducéer och den andra av fariséer. Därför sade han med
   ljudelig röst inför Rådet: »Mina bröder, jag är farisé, en
   avkomling av fariséer. Det är för vårt hopps skull, för de
   dödas uppståndelses skull, som jag står här inför rätta.»
   >Apg. 4,1 f. 24,15, 21. 26,5 f. Fil. 3,5.
 7. Knappt hade han sagt detta, förrän en strid uppstod mellan
   fariséerna och sadducéerna, så att hopen blev delad.
 8. Sadducéerna säga nämligen att det icke finnes någon
   uppståndelse, ej heller någon ängel eller ande, men fariséerna
   bekänna sig tro på både det ena och det andra.
   >Matt. 22,23. Mark. 12,18. Luk. 20,27.
 9. Och man begynte ropa och larma; och några skriftlärde som hörde
   till fariséernas parti stodo upp och begynte ivrigt disputera
   med de andra och sade: »Vi finna intet ont hos denne
   man. Kanhända har en ande eller en ängel verkligen talat med
   honom.»
   >Apg. 5,39. 22,17 f. 25,25. 26,31.
 10. Då nu en så häftig strid hade uppstått, fruktade översten att de
   skulle slita Paulus i stycken, och bjöd manskapet gå ned och
   rycka honom undan dem och föra honom till kasernen.
 11. Natten därefter kom Herren och stod framför honom och sade: »Var
   vid gott mod; ty såsom du har vittnat om mig i Jerusalem, så
   måste du ock vittna i Rom.»
   >Apg. 18,9. 19,21. 28,23.

 12. När det sedan hade blivit dag, sammangaddade sig judarna och
   förpliktade sig med dyr ed att varken äta eller dricka, förrän
   de hade dräpt Paulus.
 13. Och det var mer än fyrtio män som så hade sammansvurit sig.
 14. Dessa gingo till översteprästerna och de äldste och sade: »Vi
   hava med dyr ed förpliktat oss att ingenting smaka, förrän vi
   hava dräpt Paulus.
   >Joh. 16,2.
 15. Så mån I nu, tillsammans med Rådet, hemställa hos översten att
   han låter föra honom ned till eder, detta under föregivande att
   I tänken grundligare undersöka hans sak. Vi skola då vara redo
   att röja honom ur vägen, innan han hinner fram.»

 16. Men Paulus' systerson fick höra om försåtet. Han kom därför till
   kasernen och gick ditin och omtalade för Paulus vad han hade
   hört.
 17. Paulus bad då att en av hövitsmännen skulle komma till honom,
   och sade: »För denne yngling till översten; ty han har en
   underrättelse att lämna honom.»
 18. Denne tog honom då med sig och förde honom till översten och
   sade: »Fången Paulus har kallat mig till sig och bett mig föra
   denne yngling till dig, ty han har något att säga dig.»
 19. Då tog översten honom vid handen och gick avsides med honom och
   frågade honom: »Vad är det för en underrättelse du har att lämna
   mig?»
 20. Han svarade: »Judarna hava kommit överens om att bedja dig att
   du i morgon låter föra Paulus ned till Rådet, detta under
   föregivande att det tänker skaffa sig grundligare kunskap om
   honom.
 21. Gör dem nu icke till viljes häri; ty mer än fyrtio av dem ligga
   i försåt för honom och hava med dyr ed förpliktat sig att varken
   äta eller dricka, förrän de hava röjt honom ur vägen. Och nu äro
   de redo och vänta allenast på att du skall bevilja deras
   begäran.»
 22. Översten bjöd då ynglingen att icke för någon omtala att han
   hade yppat detta för honom, och lät honom sedan gå.

 23. Därefter kallade han till sig två av hövitsmännen och sade till
   dem: »Låten två hundra krigsmän göra sig redo att i natt vid
   tredje timmen avgå till Cesarea, så ock sjuttio ryttare och två
   hundra spjutbärare.»
 24. Och han tillsade dem att skaffa åsnor, som de skulle låta Paulus
   rida på så att han oskadd kunde föras till landshövdingen Felix.
 25. Och han skrev ett brev, så lydande:

 26. »Klaudius Lysias hälsar den ädle landshövdingen Felix.

 27. Denne man blev gripen av judarna, och det var nära att han hade
   blivit dödad av dem. Då kom jag tillstädes med mitt manskap och
   tog honom ifrån dem, sedan jag hade fått veta att han var
   romersk medborgare.
   >Apg. 21,27, 33. 22,25 f.
 28. Men då jag också ville veta vad de anklagade honom för, lät jag
   ställa honom inför deras Stora råd.
 29. Jag fann då att anklagelsen mot honom gällde några tvistefrågor
   i deras lag, men att han icke var anklagad för något som
   förtjänade död eller fängelse.
   >Apg. 18,14 f. 26,31.
 30. Sedan har jag fått kännedom om att något anslag förehaves mot
   honom, och därför sänder jag honom nu strax till dig. Jag har
   jämväl bjudit hans anklagare att inför dig föra sin talan mot
   honom.»

 31. Så togo nu krigsmännen Paulus, såsom det hade blivit dem
   befallt, och förde honom om natten till Antipatris.
 32. Dagen därefter vände de själva tillbaka till kasernen och läto
   ryttarna färdas vidare med honom.
 33. När dessa kommo till Cesarea, lämnade de fram brevet till
   landshövdingen och förde jämväl Paulus fram inför honom.
 34. Sedan han hade läst brevet, frågade han från vilket landskap han
   var; och när han hade fått veta att han var från Cilicien, sade
   han:
 35. »Jag skall höra vad du har att säga, när också dina anklagare
   hava kommit tillstädes.» Och så bjöd han att man skulle förvara
   honom i Herodes' borg.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/44_23.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free