- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' brev till romarna, 11 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Paulus' brev till romarna, 11 Kapitlet

        En kvarleva av Israel är redan upptagen
        till nåd. Genom det övriga Israels otro
        har frälsningen kommit till hedningarna;
         genom hedningarnas tro skall så åter
         hela Israel bliva fört till tro och
               frälsning.

 1. Så frågar jag nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Bort det!
   Jag är ju själv en israelit, av Abrahams säd och av Benjamins
   stam.
 2. Gud har icke förskjutit sitt folk, som redan förut hade blivit
   känt av honom. Eller veten I icke vad skriften säger, där den
   talar om Elias, huru denne inför Gud träder upp mot Israel med
   dessa ord:
 3. »Herre, de hava dräpt dina profeter och rivit ned dina altaren;
   jag allena är kvar, och de stå efter mitt liv»?
 4. Och vad får han då för svar av Gud? »Jag har låtit bliva kvar
   åt mig sju tusen män, som icke hava böjt knä för Baal.»
 5. Likaså finnes ock, i den tid som nu är, en kvarleva, i kraft av
   en utkorelse som har skett av nåd.
 6. Men har den skett av nåd, så har den icke skett på grund av
   gärningar; annars vore nåd icke mer nåd.

 7. Huru är det alltså? Vad Israel står efter, det har det icke
   fått; allenast de utvalda hava fått det, medan de andra hava
   blivit förstockade.
 8. Så är ju skrivet: »Gud har givit dem en sömnaktighetens ande,
   ögon som de icke kunna se med och öron som de icke kunna höra
   med; så är det ännu i dag.»
 9. Och David säger:
    »Må deras bord bliva dem till en snara,
    så att de bliva fångade;
    må det bliva dem till ett giller,
    så att de få sin vedergällning.
 10.  Må deras ögon förmörkas,
    så att de icke se;
    böj deras rygg alltid.»

 11. Så frågar jag nu: Var det då för att de skulle komma på fall som
   de stapplade? Bort det! Men genom deras fall har frälsningen
   kommit till hedningarna, för att de själva skola »uppväckas till
   avund».
 12. Och har nu redan deras fall varit till rikedom för världen, och
   har deras fåtalighet varit till rikedom för hedningarna, huru
   mycket mer skall icke deras fulltalighet så bliva!

 13. Men till eder, I som ären av hednisk börd, säger jag: Eftersom
   jag nu är en hedningarnas apostel, håller jag mitt ämbete högt
   --
 14. om jag till äventyrs så skulle kunna »uppväcka avund» hos dem
   som äro mitt kött och blod och frälsa några bland dem.
 15. Ty om redan deras förkastelse hade med sig världens försoning,
   vad skall då deras upptagande hava med sig, om icke liv från de
   döda?
 16. Om förstlingsbrödet är heligt, så är ock hela degen helig; och
   om roten är helig, så äro ock grenarna heliga.
 17. Men om nu några av grenarna hava brutits bort, och du, som är av
   ett vilt olivträd, har blivit inympad bland grenarna och med dem
   har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot,
 18. så må du icke därför förhäva dig över grenarna. Nej, om du
   skulle vilja förhäva dig, så besinna att det icke är du som bär
   roten, utan att roten bär dig.

 19. Nu säger du kanhända: »Det var för att jag skulle bliva inympad
   som en del grenar brötos bort.»
 20. Visserligen. För sin otros skull blevo de bortbrutna, och du
   får vara kvar genom din tro. Hav då inga högmodiga tankar, utan
   lev i fruktan.
 21. Ty har Gud icke skonat de naturliga grenarna, så skall han icke
   heller skona dig.

 22. Se alltså här Guds godhet och stränghet: Guds stränghet mot dem
   som föllo och hans godhet mot dig, om du nämligen håller dig
   fast vid hans godhet; annars bliver också du borthuggen.
 23. Men jämväl de andra skola bliva inympade, om de icke hålla fast
   vid sin otro; Gud är ju mäktig att åter inympa dem.
 24. Ty om du har blivit borthuggen från ditt av naturen vilda
   olivträd och mot naturen inympats i ett ädelt olivträd, huru
   mycket snarare skola då icke dessa kunna inympas i sitt eget
   äkta olivträd, det som de efter naturen tillhöra!

 25. Ty för att I, mina bröder, icke skolen hålla eder själva för
   kloka, vill jag yppa för eder denna hemlighet: Förstockelse har
   drabbat en del av Israel och skall fortfara intill dess
   hedningarna i fulltalig skara hava kommit in;
 26. och så skall hela Israel bliva frälst, såsom det är skrivet:
    »Från Sion skall förlossaren komma,
    han skall skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.
 27.  Och när jag borttager deras synder,
    då skall detta vara det förbund, som jag gör med dem.»

 28. Se vi nu på evangelium, så äro de hans ovänner, för eder skull;
   men se vi på utkorelsen, så äro de hans älskade, för fädernas
   skull.
 29. Ty sina nådegåvor och sin kallelse kan Gud icke ångra.
 30. Såsom I förut voren ohörsamma mot Gud, men nu genom dessas
   ohörsamhet haven fått barmhärtighet,
 31. så hava nu ock dessa varit ohörsamma, för att de, genom den
   barmhärtighet som har vederfarits eder, också själva skola få
   barmhärtighet.
 32. Ty Gud har givit dem alla till pris åt ohörsamhet, för att sedan
   förbarma sig över dem alla.

 33. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Huru
   outgrundliga äro icke hans domar, och huru outrannsakliga hans
   vägar!
 34. Ty
    »vem har lärt känna Herrens sinne,
    eller vem har varit hans rådgivare?
 35.  Eller vem har först givit honom något,
    som han alltså bör betala igen?»
 36. Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom
   tillhör äran i evighet, amen.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/45_11.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free