- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' brev till galaterna, 3 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Paulus' brev till galaterna, 3 Kapitlet

        Galaterna, som själva hava undfått den
         helige Ande genom tro, icke genom
         laggärningar, borde förstå att lagen
         icke gör till fyllest. Av tro blev
        Abraham rättfärdig, och löftet till honom
        upphävdes icke genom den långt senare
        utgivna lagen, som allenast skulle vara
           en uppfostrare till Kristus.

 1. I oförståndige galater! Vem har så dårat eder, I som dock haven
   fått Jesus Kristus målad för edra ögon såsom korsfäst?
 2. Allenast det vill jag att I skolen svara mig på: Kom det sig av
   laggärningar att I undfingen Anden, eller kom det sig därav att
   I lyssnaden i tro?
 3. Ären I så oförståndiga? I, som haven begynt i Anden, viljen I
   nu sluta i köttet?
 4. Haven I då upplevat så mycket förgäves -- om det nu verkligen
   har varit förgäves?
 5. Alltså, att han som förlänade eder Anden och utförde
   kraftgärningar bland eder gjorde detta, kom det sig av
   laggärningar eller därav att I lyssnaden i tro,
 6. i enlighet med det ordet: »Abraham trodde Gud, och det räknades
   honom till rättfärdighet»?

 7. Så mån I nu veta att de som låta det bero på tro, de äro
   Abrahams barn.
 8. Och eftersom skriften förutsåg att det var av tro som
   hedningarna skulle bliva rättfärdiggjorda av Gud, så gav den i
   förväg åt Abraham detta glada budskap: »I dig skola alla folk
   varda välsignade.»
 9. Alltså bliva de som låta det bero på tro välsignade tillika med
   Abraham, honom som trodde.

 10. Ty alla de som låta det bero på laggärningar, de äro under
   förbannelse. Det är nämligen skrivet: »Förbannad vare var och
   en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok, och
   icke gör därefter.»
 11. Och att ingen i kraft av lag bliver rättfärdig inför Gud, det är
   uppenbart, eftersom det heter: »Den rättfärdige skall leva av
   tro.»
 12. Men i lagen beror det icke på tro; tvärtom heter det: »Den som
   gör efter dessa stadgar skall leva genom dem.»
 13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en
   förbannelse för vår skull. Det är ju skrivet: »Förbannad är var
   och en som är upphängd på trä.»
 14. Vi friköptes, för att den välsignelse som hade givits åt Abraham
   skulle i Jesus Kristus komma också hedningarna till del, så att
   vi genom tron skulle undfå den utlovade Anden.

 15. Mina bröder, jag vill taga ett exempel från vad som gäller bland
   människor. Icke ens när fråga är om en människas
   testamentsförordnande, kan någon upphäva det eller lägga något
   därtill, sedan det en gång har vunnit gällande kraft.
 16. Nu gåvos löftena åt Abraham, så ock åt hans »säd». Det heter
   icke: »och åt dem som komma av din säd», såsom när det talas om
   många; utan det heter, såsom när det talas om en enda: »och åt
   din säd», vilken är Kristus.
 17. Vad jag alltså vill säga är detta: Ett förordnande som Gud
   redan hade givit gällande kraft kan icke genom en lag, som
   utgavs fyra hundra trettio år därefter, hava blivit ogiltigt, så
   att löftet därmed har gjorts om intet.
 18. Om det nämligen vore på grund av lag som arvet skulle undfås, så
   vore det icke på grund av löfte. Men åt Abraham har Gud skänkt
   det genom ett löfte.

 19. Vartill tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle
   komma i dagen, blev den efteråt given, för att gälla till dess
   att »säden» skulle komma, han åt vilken löftet hade blivit
   givet; och den utgavs genom änglar och överlämnades i en
   medlares hand.
 20. Men den som är medlare är icke medlare för allenast en enda.
   Men Gud är en.

 21. Är då lagen emot Guds löften? Bort det! Om en lag hade blivit
   given, som kunde göra levande, då skulle rättfärdigheten
   verkligen komma av lagen.
 22. Men nu har skriften inneslutit alltsammans under synd, för att
   det som var utlovat skulle, av tro på Jesus Kristus, komma dem
   till del som tro.

 23. Men förrän tron kom, voro vi inneslutna under lagen och höllos i
   förvar under den, i förbidan på den tro som en gång skulle
   uppenbaras.
 24. Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus, för att vi
   skola bliva rättfärdiga av tro.
 25. Men sedan tron har kommit, stå vi icke mer under uppfostrare.
 26. Alla ären I Guds barn genom tron, i Kristus Jesus;
 27. ty I alla, som haven blivit döpta till Kristus, haven iklätt
   eder Kristus.
 28. Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är
   icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus.
 29. Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd,
   arvingar enligt löftet.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/48_03.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free