- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' brev till efesierna, 4 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Paulus' brev till efesierna, 4 Kapitlet

        Förmaning att bevara Andens enhet under
        all olikhet i Andens gåvor, och att icke
        vandra såsom hedningarna, utan såsom det
         höves dem som hava avlagt den gamla
         människan och iklätt sig den nya.

 1. Så förmanar jag nu eder, jag som är en fånge i Herren, att föra
   en vandel som är värdig den kallelse I haven undfått,
 2. med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att I haven
   fördrag med varandra i kärlek
 3. och vinnläggen eder om att bevara Andens enhet genom fridens
   band:
 4. en[1] kropp och en[1] Ande, likasom I ock bleven kallade till
   att leva i ett och samma hopp, det som tillhör eder kallelse --
 5. en[1] Herre, en[1] tro, ett[1] dop, en[1] Gud, som är allas Fader,
 6. han som är över alla, genom alla och i alla.

 7. Men åt var och en särskild av oss blev nåden given, alltefter
   som Kristus tillmätte honom sin gåva.
 8. Därför heter det:

    »Han for upp i höjden,
    han tog fångar,
    han gav människorna gåvor.»

 9. Men detta ord »han for upp», vad innebär det, om icke att han
   förut hade farit hit ned till jordens lägre rymder?
 10. Den som for ned, han är ock den som for upp över alla himlar,
   för att han skulle uppfylla allt.
 11. Och han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter,
   somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare.
 12. Ty han ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt
   tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp,
 13. till dess att vi allasammans komma fram till enheten i tron och
   i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bliva
   fullvuxna, intill Kristi fullhet.
 14. Så skulle vi icke mer vara barn, icke såsom havets vågor drivas
   omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga
   spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga
   anslag.
 15. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen, och i alla stycken i
   kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus.
 16. Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt, till att bliva
   uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får
   sammanhållning genom det bistånd var led giver, med en kraft som
   är avmätt efter var särskild dels uppgift.

 17. Jag tillsäger eder alltså och uppmanar eder allvarligt i Herren,
   att icke mer vandra såsom hedningarna i sitt sinnes fåfänglighet
   vandra,
 18. hedningarna, vilka, i följd av den okunnighet som råder hos dem
   genom deras hjärtans förstockelse, äro förmörkade till
   förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud.
 19. Ty i sin försoffning hava de överlämnat sig åt lösaktighet, så
   att de i girighet bedriva alla slags orena gärningar.
 20. Men I haven icke fått en sådan undervisning om Kristus,
 21. om I eljest så haven hört om honom och så blivit lärda i honom,
   som sanning är i Jesus:
 22. att I -- då detta nu krävdes på grund av eder förra vandel --
   haven avlagt den gamla människan, som fördärvar sig genom att
   följa sina begärelsers bedrägliga lockelser,
 23. och nu förnyens genom Anden som bor i edert sinne,
 24. och att I haven iklätt eder den nya människan, som är skapad
   till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet.

 25. Läggen därför bort lögnen, och talen sanning med varandra,
   eftersom vi äro varandras lemmar.
 26. »Vredgens, men synden icke»; låten icke solen gå ned över eder
   vrede,
 27. och given icke djävulen något tillfälle.
 28. Den som har stulit, han stjäle icke mer, utan arbete hellre, och
   uträtte med sina händer vad gott är, så att han har något varav
   han kan dela med sig åt den som lider brist.
 29. Låten intet ohöviskt tal utgå ur eder mun, utan allenast det som
   är gott, till uppbyggelse, där sådan behöves, så att det bliver
   till välsignelse för dem som höra det.
 30. Och bedröven icke Guds helige Ande, vilken I haven undfått såsom
   ett insegel, för förlossningens dag.
 31. All bitterhet och häftighet och vrede, allt skriande och
   smädande, ja, allt vad ondska heter vare fjärran ifrån eder.
 32. Varen i stället goda och barmhärtiga mot varandra, och förlåten
   varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit eder.

5:1. [2]
5:2. [2]

[1] Ord markerade med denna fotnot är skrivna i kursiv stil i den
   tryckta upplagan. --Red för den elektroniska upplagan.
[2] Ef 5:1--2 hör egentligen hit, men återfinns nedan. --Red för den
   elektroniska utgåvan.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/49_04.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free