- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' brev till kolosserna, 1 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
        Paulus' brev till kolosserna, 1 Kapitlet

         Paulus hälsar de kristna i Kolosse,
         tackar Gud för deras tro och kärlek,
         beder för deras fortgående andliga
        tillväxt, vittnar om Kristus såsom Guds
        avbild, församlingens huvud och den som
        skaffar försoning med Gud; talar om vad
         han själv har lidit för församlingen
        under förkunnandet av evangelii stora
               hemlighet.

 1. Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, så ock brodern
   Timoteus,
 2. hälsar de heliga som bo i Kolosse, de troende bröderna i
   Kristus. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader.

 3. Vi tacka Gud, vår Herres, Jesu Kristi, Fader, alltid för eder i
   våra böner,
 4. ty vi hava hört om eder tro i Kristus Jesus och om den kärlek
   som I haven till alla de heliga;
 5. vi tacka honom för det hopps skull, som är förvarat åt eder i
   himmelen. Om detta hopp haven I redan förut fått höra, genom
   sanningens ord i det evangelium
 6. som har kommit till eder, likasom det ock är att finna överallt
   i världen och där bär frukt och växer till, på samma sätt som
   det har gjort bland eder, allt ifrån den dag, då I hörden det
   och lärden i sanning känna Guds nåd.
 7. Det var ju en sådan undervisning I mottogen av Epafras, vår
   älskade medtjänare, som i vårt ställe är eder en trogen Kristi
   tjänare;
 8. det är också han som för oss har omtalat eder kärlek i Anden.

 9. Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår
   sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån
   bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig
   vishet och andligt förstånd.
 10. Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i
   allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa
   till i allt gott verk.
 11. Och genom hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av
   kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt;
 12. och I skolen med glädje tacka Fadern, som har gjort eder
   skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga hava i
   ljuset.
 13. Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin
   älskade Sons rike.

 14. I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder,
 15. i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före
   allt skapat.
 16. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl
   som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och
   väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom
   honom och till honom.
 17. Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i
   honom.
 18. Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är
   begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda. Så skulle han i allt
   vara den främste.

 19. Ty det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i honom
 20. och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet
   på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske
   med allt vad på jorden och i himmelen är.

 21. Också åt eder, som förut voren bortkomna från honom och genom
   edert sinnelag hans fiender, i det att I gjorden vad ont var,
 22. också åt eder har han nu skaffat försoning i hans jordiska
   kropp, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig
   heliga och obefläckade och ostraffliga --
 23. om I nämligen förbliven i tron, väl grundade och fasta, utan att
   låta rubba eder från det hopp som tillbjudes oss i evangelium,
   det evangelium som I haven hört, och som blivit predikat bland
   allt skapat under himmelen, det vars tjänare jag, Paulus, har
   blivit.

 24. Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för eder; och vad som
   fattas i det mått av Kristus-bedrövelser som jag i mitt kött
   måste utstå, det uppfyller jag nu för hans kropp, som är
   församlingen.
 25. Ty dennas tjänare har jag blivit, i enlighet med det uppdrag av
   Gud, som har blivit mig givet, att jag nämligen överallt skall
   för eder förkunna Guds ord,
 26. den hemlighet som tidsåldrar och släkten igenom hade varit
   fördold, men som nu har blivit uppenbarad för hans heliga.
 27. Ty för dem ville Gud kungöra huru rik på härlighet den är bland
   hedningarna, denna hemlighet, vilken är »Kristus i eder, vårt
   härlighetshopp».
 28. Och honom förkunna vi för vår del, i det vi förmana var människa
   och undervisa var människa med all vishet, för att kunna ställa
   fram var människa såsom fullkomlig i Kristus.
 29. Och för det målet arbetar och kämpar jag, i enlighet med hans
   kraft, som mäktigt verkar i mig.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/51_01.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free