- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' andra brev till Timoteus, 1 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
       Paulus' andra brev till Timoteus, 1 Kapitlet

         Paulus hälsar Timoteus, uttalar sin
        längtan efter honom, förmanar honom till
        frimodighet och ståndaktighet i lidandet
        för evangelium, omnämner huru han själv
        i fångenskapen har blivit vederkvickt
           genom Onesiforus' trohet.

 1. Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel -- sänd enligt det
   löfte som gavs oss om liv, livet i Kristus Jesus --
 2. hälsar Timoteus, sin älskade son. Nåd, barmhärtighet och frid
   ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre!
   >1 Tim. 1,2.

 3. Jag tackar Gud, som jag i likhet med mina förfäder tjänar, och
   det med rent samvete, såsom jag ock oavlåtligen har dig i åtanke
   i mina böner, både natt och dag.
   >Apg. 23,1. 24,14 f. Ef 1,16. Fil. 1,3. 3,5 f. 1 Tess. 1,2. 3,10.
 4. Och när jag kommer ihåg dina tårar, längtar jag efter att se
   dig, för att så bliva uppfylld av glädje,
 5. då jag erinras om din oskrymtade tro, samma tro som först bodde
   i din mormoder Lois och din moder Eunice, och som nu -- därom är
   jag förvissad -- jämväl bor i dig.
   >Apg. 16,1.

 6. Fördenskull påminner jag dig att du må uppliva den nådegåva från
   Gud, som i följd av min handpåläggning finnes i dig.
   >1 Tim. 4,14.
 7. Ty Gud har icke givit oss en försagdhetens ande, utan en
   kraftens och kärlekens och tuktighetens ande.
   >Rom. 8,15.
 8. Blygs därför icke för vittnesbördet om vår Herre, ej heller för
   mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium,
   genom den kraft som Gud giver,
   >Rom. 1,16. Fil. 4,14. 2 Tim. 2,3.
 9. han som har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse,
   icke på grund av våra gärningar, utan efter sitt eget rådslut
   och sin nåd, den nåd som redan för evärdliga tider sedan gavs
   oss i Kristus Jesus,
   >Rom. 9,11 f. Ef. 1,4. Tit. 1,2. 3,4 f.
 10. men som nu har blivit uppenbar genom vår Frälsares, Kristi Jesu,
   uppenbarelse. Ty han har gjort dödens makt om intet och fört liv
   och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium,
   >Jes. 25,8. 1 Kor. 15,55f. Kol.1,26. Hebr.2,14.
 11. till vars förkunnare och apostel och lärare jag har blivit satt.
   >Apg. 9,5. 13,2. 22,21. Gal. 1,15 f. 2,8 f. Ef. 3,8. 1 Tim. 2,7.
 12. Fördenskull lider jag också detta, men jag blyges dock icke
   därför. Ty jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att han
   är mäktig att för »den dagen»[1] bevara vad som har blivit mig
   betrott.
   >Ps. 16,5. Ef. 3,1. Fil. 1,6.
 13. Såsom förebild i fråga om sunda ord må du, i tron och kärleken i
   Kristus Jesus, hava de ord som du har hört av mig.
   >2 Tim. 2,2. 3,14.
 14. Bevara genom den helige Ande, vilken bor i oss, det goda som har
   blivit dig betrott.
   >1 Kor. 3,16. 1 Tim. 6,20.

 15. Det vet du, att alla i provinsen Asien hava vänt sig ifrån mig,
   bland dem också Fygelus och Hermogenes.
   >2 Tim. 4,10,16.
 16. Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforus' hus, eftersom han
   ofta var mig till vederkvickelse och icke blygdes för mina
   kedjor;
   >Matt. 25,36. 2 Tim. 4,19.
 17. fastmer, när han kom till Rom, sökte han efter mig med all iver,
   till dess han fann mig.
   >Apg. 28,30.
 18. Ja, Herren give att han må finna barmhärtighet hos Herren på
   »den dagen». Till huru stor tjänst han var i Efesus, det vet du
   själv bäst.
   >Matt. 5,7. Judas v. 21.

[1] Se Dagen i Ordförkl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/55_01.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free