- Project Runeberg -  Bibeln /
Brevet till hebréerna, 7 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Brevet till hebréerna, 7 Kapitlet

           Ytterligare om Kristus såsom
         överstepräst efter Melkisedeks sätt.
        Hans prästadömes företräde framför det
               levitiska.

 1. Denne Melkisedek, som var konung i Salem och präst åt Gud den
   Högste -- han som gick Abraham till mötes, när denne var stadd
   på återvägen, sedan han hade slagit konungarna, och som
   välsignade honom,
 2. varvid Abraham å sin sida gav honom tionde av allt; denne, som
   när man uttyder vad han kallas, är först och främst
   »rättfärdighetens konung», men därjämte ock »Salems konung», det
   är »fridens konung»,
 3. denne som står där utan fader, utan moder och utan släktledning,
   utan begynnelse på sina dagar och utan ände på sitt liv och
   likställes med Guds Son -- denne förbliver en präst för
   beständigt.
 4. Och sen nu huru stor han är, denne åt vilken vår stamfader
   Abraham gav tionde av det förnämsta bytet.
 5. Medan de av Levi söner, som undfå prästämbetet, hava befallning
   att enligt lagen taga tionde av folket, det är av sina bröder,
   fastän dessa hava utgått från Abrahams länd,
 6. tog denne, som icke var av deras släkt, tionde av Abraham och
   välsignade honom, densamme som hade fått löftena.
 7. Nu lär ingen kunna neka att det plägar vara den ringare som
   mottager välsignelse av den som står högre.
 8. Och medan det här är dödliga människor som taga tionde, är det
   där en som får det vittnesbördet att han förbliver levande.
 9. Genom Abraham har på visst sätt också Levi, som tager tionde,
   fått giva tionde;
 10. ty han var ännu i sin stamfaders länd, när Melkisedek gick denne
   till mötes.
 11. Vore det nu så, att fullkomning kunde vinnas genom det levitiska
   prästadömet -- och på detta var ju folkets lagstiftning byggd --
   varför hade det då behövts att en präst av annat slag, »efter
   Melkisedeks sätt», skulle uppstå, en som icke nämnes »efter
   Arons sätt»?
 12. (Om prästadömet förändras, måste ju med nödvändighet också lagen
   förändras.)
 13. Den som detta säges om hörde nämligen till en annan stam, en
   stam från vilken ingen har utgått, som har gjort tjänst vid
   altaret.
 14. Ty det är en känd sak att han som är vår Herre har trätt fram ur
   Juda stam; och med avseende på den har Moses icke talat något om
   präster.
 15. Och ännu mycket tydligare blir detta, då nu en präst av annat
   slag uppstår, lik Melkisedek däri,
 16. att han har blivit präst icke på grund av en lag som stadgar
   härstamning efter köttet, utan på grund av en kraft som kommer
   av oförgängligt liv.
 17. Han får nämligen det vittnesbördet: »Du är en präst till evig
   tid, efter Melkisedeks sätt.»
 18. Så upphäves nu visserligen en föregående stadga, därför att den
   var svag och gagnlös --
 19. eftersom lagen icke kunde åstadkomma något fullkomligt -- men
   ett bättre hopp sättes i stället, ett hopp genom vilket vi få
   nalkas Gud.
 20. Och i så måtto som detta icke har kommit till stånd utan edlig
   bekräftelse -- det är nämligen så, att medan de andra hava
   blivit präster utan edlig bekräftelse,
 21. har denne blivit det med sådan bekräftelse, genom den som sade
   till honom: »Herren har svurit och skall icke ångra sig: 'Du är
   en präst till evig tid'» --
 22. i så måtto är också det förbund bättre, som har Jesus till
   löftesman.
 23. Och medan de förra prästerna hava måst bliva flera, därför att
   de genom döden hindrades från att förbliva i sin tjänst,
 24. har däremot denne ett oförgängligt prästadöme, eftersom han
   förbliver »till evig tid».
 25. Därför kan han ock till fullo frälsa dem som genom honom komma
   till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.
 26. En sådan överstepräst hövdes oss också att hava, en som vore
   helig, oskyldig, obesmittad, skild från syndare och upphöjd över
   himmelen,
 27. en som icke var dag behövde frambära offer, såsom de andra
   översteprästerna, först för sina egna synder och sedan för
   folkets; detta gjorde han nämligen en gång för alla, när han
   offrade sig själv.
 28. Ty lagen insätter till överstepräster människor som äro
   behäftade med svaghet, men det löftesord, som efter lagens
   utgivande gavs under edlig bekräftelse, insätter en »Son» som är
   fullkomnad »till evig tid».


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/58_07.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free