- Project Runeberg -  Bibeln /
Brevet till hebréerna, 9 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Brevet till hebréerna, 9 Kapitlet

         Den prästerliga tjänsten i de båda
               förbunden.

 1. Nu hade visserligen också det förra förbundet sina
   gudstjänststadgar och sin jordiska helgedom.
 2. Ty i tabernaklet inrättades ett främre rum, vari stodo
   ljusstaken och bordet med skådebröden; och detta rum kallas »det
   heliga».
 3. Men bakom den andra förlåten var ett annat rum i tabernaklet,
   ett som kallas »det allraheligaste»,
 4. med ett gyllene rökelsealtare och förbundets ark, på alla sidor
   överdragen med guld. I denna förvarades ett gyllene ämbar med
   mannat, så ock Arons stav, som hade grönskat, och därtill
   förbundets tavlor.
 5. Därovanpå stodo härlighetskeruber, som överskyggde
   nådastolen. Men om vart särskilt av dessa föremål är nu icke
   tillfälle att tala.
 6. Så blev detta inrättat. Och i det främre tabernakelrummet gå
   prästerna ständigt in och förrätta vad som hör till
   gudstjänsten,
 7. men i det andra går allenast översteprästen in en gång om året,
   och då aldrig utan blod; och han frambär blodet för sig själv
   och för folkets ouppsåtliga synder.
 8. Därmed giver den helige Ande till känna att vägen till det
   allraheligaste ännu icke har blivit uppenbarad, så länge det
   främre tabernakelrummet fortfarande äger bestånd.
 9. Ty detta är en sinnebild som avser den nuvarande tiden, och i
   enlighet härmed frambäras gåvor och offer, vilka dock icke kunna
   fullkomna, efter samvetets krav, den som förrättar sin
   gudstjänst,
 10. utan allenast äro utvärtes stadgar -- de såväl som
   föreskrifterna om mat och dryck och allahanda tvagningar --
   stadgar pålagda intill dess tiden vore inne för en bättre
   ordning.
 11. Men Kristus kom såsom överstepräst för det tillkommande goda;
   och genom det större och fullkomligare tabernakel som icke är
   gjort med händer, det är, som icke tillhör den skapelse som nu
   är,
 12. gick han, icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget
   blod, en gång för alla in i det allraheligaste och vann en evig
   förlossning.
 13. Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko, stänkt
   på dem som hava blivit orenade, helgar till utvärtes renhet,
 14. huru mycket mer skall icke Kristi blod -- då han nu genom evig
   ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud --
   rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den
   levande Guden!
 15. Så är han medlare för ett nytt förbund, på det att de som voro
   kallade skulle få det utlovade eviga arvet, därigenom att en led
   döden till förlossning ifrån överträdelserna under det förra
   förbundet.
 16. Ty där ett testamente finnes, där måste det styrkas att den som
   har gjort testamentet är död.[1]
 17. Först genom döden bliver ju ett testamente giltigt, varemot det
   icke äger gällande kraft, så länge den som har gjort det ännu
   lever.
 18. Därför har icke heller det förra förbundet blivit invigt utan
   blod.
 19. Ty sedan alla buden, såsom de lyda i lagen, hade blivit av Moses
   kungjorda för allt folket, tog han blod av kalvar och bockar,
   tillika med vatten och röd ull och isop, och bestänkte såväl
   själva boken som allt folket
 20. och sade: »Detta är förbundets blod, det förbunds som Gud har
   stadgat för eder.»
 21. Likaledes stänkte han ock blod på tabernaklet och på alla de
   ting som hörde till gudstjänsten.
 22. Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod
   utgjutes gives ingen förlåtelse.
 23. Alltså var det nödvändigt att avbilderna av de himmelska tingen
   renades genom sådana medel; men de himmelska tingen själva måste
   renas genom bättre offer än dessa.
 24. Ty Kristus har icke gått in i ett allraheligaste som är gjort
   med händer, och som allenast är en efterbildning av det
   sannskyldiga, utan han har gått in i själva himmelen, för att nu
   träda fram inför Guds ansikte, oss till godo.
 25. Ej heller har han gått ditin, för att många gånger offra sig
   själv, såsom översteprästen år efter år går in i det
   allraheligaste, med blod som icke är hans eget.
 26. Han hade annars måst lida många gånger allt ifrån världens
   begynnelse. I stället har han uppenbarats en enda gång, nu vid
   tidernas ände, för att genom offret av sig själv utplåna synden.
 27. Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan
   dömas,
 28. så skall Kristus, sedan han en gång har blivit offrad för att
   bära mångas synder, för andra gången, utan synd, låta sig ses av
   dem som bida efter honom, till frälsning.

[1] Grundtexten har i v. 15 f. samma uttryck för testamente och
   förbund.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/58_09.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free