- Project Runeberg -  Bibeln /
Jakobs' brev, 1 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
            Jakobs' brev, 1 Kapitlet

        Jakob hälsar de kristna av Israel, som
        bo kringspridda bland folken; förmanar
        dem till ståndaktighet i frestelser och
        till en gudsdyrkan som visar sig verksam
             i goda gärningar.

 1. Jakob, Guds och Herrens, Jesu Kristi, tjänare, hälsar de tolv
   stammar som bo kringspridda bland folken.
   >Joh. 7:35.

 2. Mina bröder, hållen det för idel glädje, när I kommen i
   allahanda frestelser,
   >1 Petr. 1:6 f.
 3. och veten, att om eder tro håller provet, så verkar detta
   ståndaktighet.
   >Rom. 5:3.
 4. Och låten ståndaktigheten hava med sig fullkomlighet i gärning,
   så att I ären fullkomliga, utan fel och utan brist i något
   stycke.

 5. Men om någon av eder brister i vishet, så må han utbedja sig
   sådan från Gud, som giver åt alla villigt och utan hårda ord,
   och den skall bliva honom given.
   >1 Kon. 3:5 f. Ords. 2:3 f. Jer. 29:12 f. Vish. 8:21.
   >Matt. 7:7 f. Jak. 5:13 f.
 6. Men han bedje i tro, utan att tvivla; ty den som tvivlar är lik
   havets våg, som drives omkring av vinden och kastas hit och dit.
   >Matt. 21:21 f. Mark. 11:24. Joh. 14:13 f.
 7. En sådan människa må icke tänka att hon skall få något från
   Herren --
 8. en människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina
   vägar.
   >Jak. 4:8.

 9. Den broder som lever i ringhet berömme sig av sin höghet.
   >Jak. 2:5.
 10. Den åter som är rik berömme sig av sin ringhet, ty såsom gräsets
   blomster skall han förgås.
   >Ps. 103:15 f. Jes. 40:6 f. 2 Kor. 12:9 f. 1 Petr. 1:24.
 11. Solen går upp med sin brännande hetta och förtorkar gräset, och
   dess blomster faller av, och dess fägring förgår; så skall ock
   den rike förvissna mitt i sin ävlan.
   >1 Joh. 2:17.

 12. Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen; ty när han har
   bestått sitt prov, skall han få livets krona, vilken Gud har
   lovat åt dem som älska honom.
   >Matt. 10:22. 2 Tim. 4:7 f. 1 Petr. 3:14. Upp. 2:10.

 13. Ingen säge, när han bliver frestad, att det är från Gud som hans
   frestelse kommer; ty såsom Gud icke kan frestas av något ont, så
   frestar han icke heller någon.
   >Syr. 15:11.
 14. Nej, närhelst någon frestas, så är det av sin egen begärelse som
   han drages och lockas.
   >Rom. 7:7 f.
 15. Sedan, när begärelsen har blivit havande, föder hon synd, och
   när synden har blivit fullmogen, framföder hon död.
   >Rom. 6:23.
 16. Faren icke vilse, mina älskade bröder.
 17. Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned
   ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring
   äger rum och ingen växling av ljus och mörker.
   >Joh. 3:27. 1 Kor. 4:7. 1 Joh. 1:5. 
 18. Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens
   ord, för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har
   skapat.
   >Joh. 1:13. 1 Kor. 4:15. 1 Petr. 1:23. Upp. 14:4.
 19. Det veten I, mina älskade bröder.

   Men var människa vare snar till att höra och sen till att tala
   och sen till vrede.
   >Ords. 17:27. Syr. 5:11. Jak. 3:1 f., 13.
 20. Ty en mans vrede kommer icke åstad vad rätt är inför Gud.
 21. Skaffen därför bort all orenhet och all ondska som finnes kvar,
   och mottagen med saktmod det ord som är plantat i eder, och som
   kan frälsa edra själar.
   >Luk. 8:11, 15. Rom. 1:16. 13:12. Kol. 3:8. 1 Petr. 2:1 f.
 22. Men varen ordets görare, och icke allenast dess hörare, eljest
   bedragen I eder själva.
   >Matt. 7:21, 24 f. Luk. 11:28. Rom. 2:13. 1 Joh. 3:7. 
 23. Ty om någon är ordets hörare, men icke dess görare, så är han
   lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel:
   >Matt. 7:26 f.
 24. när han har betraktat sig däri, går han sin väg och förgäter
   strax hurudan han var.
 25. Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag,
   och förbliver därvid och icke är en glömsk hörare, utan en
   verklig görare, han varder salig i sin gärning.
   >Joh. 8:31 f. 13:17. Rom. 8:2. Jak. 2:12. 
 26. Om någon menar sig tjäna Gud och icke tyglar sin tunga, utan
   bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst intet värd.
   >Ps. 39:2. 1 Petr. 3:10. 
 27. En gudstjänst, som är ren och obesmittad inför Gud och Fadern,
   är det att vårda sig om fader- och moderlösa barn och änkor i
   deras bedrövelse, och att hålla sig obefläckad av världen.
   >Job 31:16 f. Jes. 58:6 f. Matt. 25:35 f. Joh. 17:15. Rom. 12:2.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/64_01.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free