- Project Runeberg -  Bibeln /
Johannes' uppenbarelse, 2 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Johannes' uppenbarelse, 2 Kapitlet

        Sändebrev till församlingarna i Efesus,
          Smyrna, Pergamus och Tyatira.

 1. Skriv till Efesus' församlings ängel: »Så säger han som håller
   de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de
   sju gyllene ljusstakarna:
 2. Jag känner dina gärningar och ditt arbete och din ståndaktighet,
   och jag vet att du icke kan lida onda människor; du har prövat
   dem som säga sig vara apostlar, men icke äro det, och har funnit
   dem vara lögnare.
 3. Och du är ståndaktig och har burit mycket för mitt namns skull
   och har icke förtröttats.
 4. Men jag har det emot dig, att du har övergivit din första
   kärlek.
 5. Betänk då varifrån du har fallit, och bättra dig, och gör åter
   sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom
   icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake
   från dess plats, såframt du icke gör bättring.
 6. Men den berömmelsen har du, att du hatar nikolaiternas
   gärningar, som också jag hatar. --
 7. Den som har öra, han höre vad Anden säger till
   församlingarna. Den som vinner seger, åt honom skall jag giva
   att äta av livets träd, som står i Guds paradis.»

 8. Och skriv till Smyrnas församlings ängel:

   »Så säger den förste och den siste, han som var död och åter har
   blivit levande:
 9. Jag känner din bedrövelse och din fattigdom -- dock, du är rik!
   -- och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig
   vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga.
 10. Frukta icke för det som du skall få lida. Se, djävulen skall
   kasta somliga av eder i fängelse, för att I skolen sättas på
   prov; och I skolen få utstå bedrövelse i tio dagar. Var trogen
   intill döden, så skall jag giva dig livets krona,
 11. Den som har öra, han höre vad Anden säger till
   församlingarna. Den som vinner seger, han skall förvisso icke
   lida någon skada av den andra döden.»

 12. Och skriv till Pergamus' församlings ängel: »Så säger han som
   har det skarpa tveeggade svärdet:
 13. Jag vet var du bor: där varest Satan har sin tron. Och dock
   håller du fast vid mitt namn; och tron på mig förnekade du icke
   ens på den tid då Antipas, mitt vittne, min trogne tjänare,
   blev dräpt hos eder -- där varest Satan bor.
 14. Men jag har något litet emot dig: du har hos dig några som hålla
   fast vid Balaams lära, hans som lärde Balak huru han skulle
   lägga en stötesten för Israels barn, så att de skulle äta kött
   från avgudaoffer och bedriva otukt.
 15. Så har också du några som på lika sätt hålla sig till
   nikolaiternas lära.
 16. Gör då bättring; varom icke, så skall jag snart komma över dig
   och skall strida mot dem med min muns svärd.
 17. Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna.
   Den som vinner seger, åt honom skall jag giva av det fördolda
   mannat; och jag skall giva honom en vit sten och ett nytt namn
   skrivet på den stenen, ett namn som ingen känner, utom den som
   får det.»

 18. Och skriv till Tyatiras församlings ängel: »Så säger Guds Son,
   han som har ögon såsom eldslågor, han vilkens fötter likna
   glänsande malm:
 19. Jag känner dina gärningar och din kärlek och din tro, och jag
   vet huru du har tjänat och varit ståndaktig, och huru dina sista
   gärningar äro flera än dina första.
 20. Men jag har det emot dig att du är så efterlåten mot kvinnan
   Jesabel -- hon som säger sig vara en profetissa och uppträder
   såsom lärare och förleder mina tjänare till att bedriva otukt
   och till att äta kött från avgudaoffer.
 21. Jag har givit henne tid till bättring, men hon vill icke göra
   bättring och upphöra med sin otukt.
 22. Se, jag vill lägga henne ned på sjuksängen; och över dem som med
   henne begå äktenskapsbrott vill jag sända stor vedermöda,
   såframt de icke bättra sig och upphöra med att göra hennes
   gärningar.
 23. Och hennes barn skall jag dräpa. Och alla församlingarna skola
   förnimma, att jag är den som rannsakar njurar och hjärtan; och
   jag skall giva var och en av eder efter hans gärningar.
 24. Men till eder, I andra som bon i Tyatira, till eder alla som
   icke haven denna lära, då I ju icke »haven lärt känna
   djupheterna», såsom de säga -- ja, Satans djupheter! -- till eder
   säger jag: Jag lägger icke på eder någon ny börda;
 25. hållen allenast fast vid det som I haven, till dess jag kommer.
 26. Den som vinner seger och intill änden troget gör mina gärningar,
   åt honom skall jag giva makt över hedningarna.
 27. och han skall styra dem med järnspira, likasom när man krossar
   lerkärl,
 28. såsom ock jag har fått den makten av min Fader; och jag skall
   giva honom morgonstjärnan.
 29. Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna.»


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/bibeln/66_02.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free