- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
4:14

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

14

Göteborgs Kvinnoförenings verksamhet för fattiga skolbarn.

lekar, gräfning och ränsning i de små |

trädgårdsland, som upplåtits åt hvart och
ett af barnen, lagning af kläder, strump-
stoppning, läsning m. m. : Man måste
sjelf ha sett. de små kolonisterna för att
kunna göra sig ett begrepp om den hbe-
låtenhet, som framlyste ur deras anleten,
och den trefnad, som allt omkring dem
bar prägel af. Att så var förhållavdet, får
man emellertid till stor del tillskrifva det
oegennyttiga intresse och det förstånd,
hvarmed lärarinnorna skötte sitt ansvars-
fulla och ganska mödosamma värf.

Denna lyckliga tid var dock för de små
stackarne af kort varaktighet; men hvil-
ken förändring hade ej dessa 6 veckor
åstadkommit hos dem! Alla hade de
lemnat staden bleka och tynande, några
dystra och nedslagna, andra trotsiga och
inbundna, och de återvände utan undan-
tag friska och glada, till föräldras och an-
hörigas glädje och förundran.

Barnen hade före afresan blifvit väg-
da, och det befans, att de vid återkom-
sten i medeltal ökat sin vigt med 5 &
(mellan 1 och 9 2); ett ögonskenligt be-
vis på den verkan sunda lefnadsförhål-
landen, äfven under en kort tid, kunna
medföra i fysiskt hänseende.

Icke mindre glädjande var det att
höra lärarinnorna enhälligt intyga, att
barnens uppförande, som, hvad en del
beträffade, i början icke var det bästa,
så småningom förbättrades och under de
senaste veckorna ej lemnade något öfrigt
att önska. Y

Utgifterna för de 2:ne kolonierna upp-
gingo, om man inräknar inventarier, hvil-
ka finnas kvar, till 1,564 kr, 20 öre, och
den dagliga kostnaden för hvarje barn
var 64 öre;

Då redogörelsen för kolonierna upp-
lästes i föreningen vid höstterminens bör-
jan, var tillfredsställelsen öfver det vunna
resultatet allmän och likaså önskan, att
ett annat. år
den goda sakens upprätthållande och ut-
veckling. Men man tänkte ock med grä-
melse på de umbäranden, som de stac-
kars fattiga barnen skulle blifva under-
kastade under den vinter, som stundade,
samt på det demoraliserande inflytande
tiggeriet, som är en oundviklig följd af
nöden, skulle utöfva på dem.

kunna auskaffa medel till |

Det fans derför icke mer än en me-
ning om, att fröken Lundqvists vädjande
till föreningen omr dess medverkan för in-
rättande af bespisningsställen för fattiga
skolbarn vore en så behjertansvärd sak,
"att man icke borde lemna någon möda

ospard för att söka genomdrifva detta för-
slag.

Fem af föreningens medlemmar fingo
alltså i uppdrag att efter bästa förmåga
vidtaga alla förberedande åtgärder, så att
man vid vårterminens början, då den
kallaste tiden tillstundar, skulle kunna
öppna bespisningsställen för de fattigaste
skolbarnen och dymedelst hindra nöden
och förminska tiggeriet. Under hösten
utfärdades derför 1 stadens tidningar upp-
rop till allmänheten om dess medverkan,
listor utlades i stadens boklådor och i en
mängd butiker, bespisningsställen utsågos
i olika. delar af staden, lärare och lära-
rinnor bidrogo alla i sin mån genom att
insarwla medel och utvälja de barn, som

ansågos bäst behöfva understöd. Genom
mångas förenade bemödanden och de pen-
ningebidrag, som under dec. och jan. må:
nader influtit, och som uppgå till inemot
5,000 kr., kunde föreningen vid inneva-
rande termins början öppna 13 bespis-
ningsställen i olika delar af staden och
der bereda middag 3:ne gånger i veckan
åt 1,000 fattiga skolbarn. Bespisnings-
ställena äro valda med omsorg och utgö-
ras, med undantag at Angköket vid Skepps-
bron, der öfver 200 barn dagligen bespi-
sas mellan 12—1/s 2, af mindre mathåll-
| ningsställen, der antingen alls ingen spi
srituosa försäljes eller ock sådan endast
lemnas åt arbetare till måltiderna. Barnens
| bespisning sker under tillsyn af lärare,
lärarinna eller någon annan för saken in-
| tresserad person. Måltiderna, vanligen
| bestående af en, men stundom af tvänne
| rätter sund och tillräcklig mat samt en
I half kaka bröd, som får medtagas hem,
I on barnet så vill, kosta i medeltal 16
öre, och då 500 måltider utdelas dagligen,
| beräknas de insamlade medlen komma att
räcka till mars månads slut. Föreningen
| hoppas dock, att ytterligare bidrag skola
| inflyta, på det bespisningen må kunna
fortsättas äfven under någon del af april.

Ingen torde förneka, att såväl skol-

| lofskolonierna som den nu pågående be-
| spisningen äro nyttiga och behjertansvär:-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:53:27 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0086.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free