- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
10:16

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

i6

När och Fjärran,

mueskolens Pigeundervisning optages Undervis-
ning i praktisk Husgjerning.> En komité är till-
satt för sakens nar främjande.

+

Prostitutionens lösstäppande i England.
Englands underbus har d, 25 mars enhälligt fat-
tat beslut om upphäfvande af »Contagious disea-
ses acts» vid andra läsningen af Mr. Stansfelds
motion i dettasyfte. Enigheten var till den grad full-
ständig, att reglementeringssystemets egne anhän-
gare yrkade, att nämnde lag borde upphäfvas, all-
denstund det engelska folket uttalat sig mot den-
samme. Times, hvilken, då den någon gång ytt-
rat sig i frågan, ställt sig på »akternas» stånd-
punkt, erkänner, att deras återinförande icke kan
komma i fråga och lyckönskar Mr. Stansfeld till
ett lyckligt slut på hans långa och oangenäma
korståg.

Daily News anser det likaledes onyttigt att
bibehålla den ifrågavarande lagen.

»Contagious diseases acts» antogos 1866 och
gälde endast för sådana städer, som utgjorde
stationer för hären och flottan. Avtalet af dessa
städer bestämdes till 13, men ökades 1869 till
20.
derade på grund af den starka opposition, de
rönte inom som utom parlamentet. De tjugo år,
som förflutit efter deras antagande, ha varit en
tid af oafbruten och Hflig kamp mellan syste-
mets motståndare och försvarare. Bland motstån-
darne nämnas: Fowler, Stansfeld, Stuart Mill,
Herbert Spencer och fru Josephine Butler. Frå-
gan om >»akternas» upphäfvande har ännu icke
förevarit i öfverhuset, men man har skäl tro, att
"detta icke skall motsätta sig underhusets beslut.

(Bira.)

& &
hd

Federationens seger i engelska parlamentet
är rubriken på ett mycket läsvärdt föredrag, hål-
let af br O. Westerberg vid Svenska Federations-
afdelningens månadsmöte i Stockholm d. 8 april
1886. Det börjar såhär: »Sällan torde sanningen
af satsen:
blifvit bekräftad på ett fullständigare sätt än ny-
ligen, då ett beslut inom det engelska underhu-
set, hvilket berör mensklighetens djupaste intres-
sen, af den svenska tidningspressen emottagits
med tystnadens vältalighet.»

Föredraget står att läsa i aprilhäftet af »Sed-
lighets-Vännen», hvars expedition är: Federatio-
nens byrå, Jakobs Bergsgatan 13 B, 2 tr. upp
Stockholm.

+ kd
3:

Federationen håller sin 4:de kongress i Lon:
don instundande sommar, från och med den 28
juni till och med den 2 juli. Till denna konfe–
rens kommer äfven den svenska federationsaft-
delningen att sända ett ombud.

or kå
+

Léon Richer, redaktör och utgifvare af den
franska tidskriften »Le droit des fenmmes», har
nyligen skrifvit en skarp och eldig artikel, i hvil-
ken han frågar sina landsmän, om de med en-
gelsmännens exempel för ögonen ämna fram härda |
i bibehållande af den legaliserade prostitutionen.

> 3 Bonniers Boktryckeri i, Göteborg:

Redan 1883 blefvo dock »akterna» suspen- |

»hvad stort sker, det sker tyst>, hafva |

| motsvarande del af pris.

|

| man sig till Frk. Alma Åkermek, 2:dra

|

Han anför, hur fullkomligt oskyldia kvinno
anhållits. och bortförts af den legalise:ade prost
tutionens polisagenter, och huru som det egen
ligen är samhällets fattigare medlenmar, 50
lida af en dylik institution. Hans wtikel slut
sålunda: »Jag skulle ge allt i verlder för att &
den legaliserade prostitutionens polissgenter mt
sina profana händer kastade en hög enbetsman
hustru eller dotter i S:t Lazare. Visserligé
skulle jag beklaga den olyckliga flickm, den ak
ningsvärda hustrun, men jag hoppa, det vor
en lexa, som skulle göra verkan. Allcenstund i
orättvisor, som drabba de små, anses för ingen
ting, må de stora i sin tur träffas af dem!
De förtjena det.>

hå 2
bd

4
En engelsk-fransk kyvinnoliga ha bildatsi
i Paris för reformerande af kvinnodrigten.

LJ .
+

En kvinlig likare i Saratow (Ryssland) vid
namn Buchowtsen blef, enligt >Novoje Vremja:
nyligen af en högre domstol i stader inbjuden
under en rättegång såsom expert i jwidisk psy
kiatri. Hon innebar tjenst som ordinawor vid den
kvinliga afdelningen af en anstalt för snnessjukaj

et Di
3

Departementet Loire’s landtbrukssälskap har
på en för icke längesedan hållen samnankomst
uttalat sin önskan, att franska staten och depar
tementerna målte omhändertaga tekrisk under
visning för kvinnor, i hvad som rörer landtbru
ket, och att kvinliga landtbruksskolor måtte med
det snaraste upprättas.

INNEHÅLL: Karl af Geijerstan: Om fr
het och samvärkan. — Ebhnar: På promenaden. —
N. J. Nörhind: Confessionslöse Skoler. — Amalit
ringt Et egteskab (forts) — Dedtillat: —
Edw. T.: Några böcker från Finland. — När och
RR — ,

Red. af Alma Åkermark.

»FRAMÅT» utkommer den 1 och I

i hvarje månad. Prenumeration kan ske
hos hrr. bokhandlare och genom postver.
ket. Pris: Kr. 3:50 för år, postawvode 35
öre. Lösnummer: 25 öre. Anronspris:
Kr. 20 för hel sida. Delal sida betingar
Annorser mot:
tagas å »Framåts> annonsbyrå, Kungs
gatan 60, alla hvardagar kl. 12—1 e. m.
. I redaktionsangelägenheter hinvände

Långgatan 40, Göteborg (träffas tisdag och
fredag 12—-2 e. m.) ti

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:53:27 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0218.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free