- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
21:10

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

10 Till våra läsare! —

Till Redaktionen af >» Framåt».

Till våra läsare!

AA taga vi oss återigen friheten påpeka: att
denna tidskrift är ett diskussionsblad", öppet för
tidens olika strömningar; att hvar och en sjelf
får ansvara för hvad han skrifver, och att re-
daktionen icke åtagit sig att stå till hands med
omdömen för eller emot de opus, hvilka från
olika håll inflyta.

Följaktligen kan icke heller »Framåt> vara
ett uttryck för Göteborgs kvinnoförening, utom
då hon direkt eller indirekt låter representera
sina intressen i tidskriften.

Med utgifvandet af »Framåt> har föreningen
således icke velat säga, att hon står för allt, som
uttalas, utan blott att det bör vara tillfälle till
fri diskussion. » Det är denna hon genom >» Fram-
ät» vill häfda.

Såsom direkta yttringar i >Framåt> af förenin- |

gens intressen må nämnas artikeln >Göteborgs
kvinnoförenings verksamhet för fattiga skolbarn:
och föreningens årsberättelse. Såsom indirekta
yttringar, följande opus: C.
till historien om striden för svenska kvinnans
rättigheter. — Till frågan om gift kvinnas rättig-
heter (ur Holms juridiskt arkiv). — Tal af Wen-
dell Phillips om kvinnans rättigheter. — Eva
Brag: Kvinlig läkareverksamhet. — Eva Wig-
ström: Försummade syskon. — Ett dåligt system.
Folke: Huru kan sjukvården på vår landsbygd
förbättras? — Cécile Gohl: Om samuppfostran i
Nya Verlden. — Fdmund Gammal: Skydd för
minderåriga värnlösa flickor. — Mathilda Bajer:
Ett upprop till Nordens kvinnor. — Uffe: Aro
våra skolors årskurser öfverensstämmande med
psykologiens fordringar? — Tlhrönder: Pt brev.
N. J. Norlund: Bemserkninger om smaa Börns
Opdragelse. — Gerda v. Mickwitz: Messling. —
Ernst Ahlgren: Några ord med anledning af Gerda
v. Mickwitz skiss »Messling». Johanne Meyer:
revy vil »Framåt».

Och så ha vi alla notiserna under rubriken

>» När och Fjärran», som vitna om kvinlig fram- |

gång på olika arbetsområden! De torde väl också
kanna representera det, som föreningen hyllar.
Likaså de finska och norska korrespondenserna.

För öfrigt ha vi vinlagt oss om en opartisk-
het, som tillåter hvarje mening komma fram,
vore det än den mest orthodoxt konservativa
eller ock dess raka motsats. Skulle nu invändas,
att något orthodoxt icke varit synligt, är detta icke
något, som kan läggas redaktionen till last. Redak-
tionen står alltid färdig att med den aktning, man
är skyldig hvarje öfvertygelse, äfven bereda de kon-
servativa meningarne plats.

Att deras representanter hittills hållit sig un:
dan, är således deras ensak.

Vi höra icke till dem, som tro, att de »frisin-
nade» icke kunna ha något att lära af de »kon-
servativa» eller tvärt om, För oss blir icke frå-

+] äs anmälan i första häftet!

Dt >Framåt» alltjemt är utsatt för missförstånd, i

m. D:: Ett bidrag |

| gan ytterst, om det eller det partiet har rätt,
| utan om vad som är rätt.

Och för att få fram, hvad som är rätt, tarfvas
I belysning från alla sidor.
I Önskligt vore bland annat, att någon eller
några af vårt presterskap, som tillhöra de skrif-
| vandes led, äfven ville yttra sig.
De hafva i »Framåt» ett godt tilfälle att an-
|| gripa det, de anse orätt, och försvara der, de

anse vara rätt.

Aktningsfullt
Redaktionen.Om efterklangs- och indignations-
literaturen i Sverige.

Öppet bref till Stella Kleve.

Med anledning af edra polemiska rader i n:o
| 17 af sFramåt ber jag att få hembiwa Eder mitt
| tack och min uppriktiga lyckönskan till att ha blif
| vit gripen af de deri uttalade sunda åsigterna
| och att ha varit en af de första, som offentligen
| framburit dem.

Det är en påtaglig sanning, att efterklangsli-
|| teraturen just nu florerar här i Sverige. Och det
I är en efterklang från grannländerna, ty de få

verkligt stora förmågorna inom vår egen literatur
i ha blifvit föga imiterade — dess bättre för dem.

Men Ibsens fast och djärft miijslade kvinno-
| figurer ha framkallat en mängd mer eller min-
| dre oproportionerliga kopior; Benzons >Skandale»

tycks ha lockat svenska pennor till att måla sce-
i; ner, hvilka äro lika mycket underlägsna hans i

kvickhet och kraftigt allvar — fast det senare
| tycks betyda mindre — som de öfvertriäffa dem
| i tendensmässighet och vanmäktig harm. Och
| då vi af nordens mäst erotiske diktare fått ett
| I minsta detaljer utfördt porträtt af skökan inom
II den kjöbenhavnska societeten, så dröjde det ej
| länge, innan vi hugnades med ett dylikt af skö-
| kan inom den stockholmska, eburu penselförin-
| gen röjde en helt annan hand än den, som med
| säkra drag målat Eva Hatzfeld — om än fär-
| gerna voro hemtade ur samma målareskrin. Som
| sagdt, vi ha nog af efterklangsliteratur. Hvarje
| rop, som höjes deremot, skall helt visst af många
| höras med glädje. Det är derför jag velat helsa
| Eder välkommen på den nya väg, Ni beträdt —
| och bedja Er allt framgent lika nitiskt motarbeta
| den böjelse för tarflig efterbildning, som är vår
I unga literaturs värsta lyte!

Anticlimacus.

— lr

Till Redaktionen af ”Framåt”.

| Med vanligt intresse öppnade jag Framåts
| sista nummer, genombläddrade det — intresset
| växte: der var iändtligen en replik till Stella
Kleve från »de Stummes 1eir.»

I
I

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:53:27 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0434.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free