- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
22:15

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

i

beaktansvärda uppmaning:

Framåt.

15

Någon egentlig sammanjämkning mellan de
båda partierna förekom icke. Ej heller väcktes
förslag till resolution. Men som resultat kvar-
står, att Verdandi omfattar samnndervisningens
princip och vill dess genomförande, är tveksam om
sättet, ej om saken.

Fröknarne Anna Sandström (sign. »Uffe>), Anna
WIiitlock och Elen Key, hvilka af studenterna
inbjudits till mötet. lemnade värdefulla bidrag
till diskussionen.

+” få

Föreningen för socialismens utbredande i

Sverige är en förening, som bildats i Köpen-

hamn, och som är 1 full verksamhet.
Lod >
+
Verldens kvinnors nykterhetsförening.
I n:o 10, tidningen Blå Bandet, läses följande

I ett föregående nummer har varit införd den
petition, som Verldens kvinnors nykterhetsför-
ening ämnar aflemna till verldens alla herskare,
regeringar och nationalförsamlingar. Men för
att få en sådan petition till stånd, måste föst

bildas en svensk gren af nyssnämda förening.

För att åstadkomma en sådan anser jag följande
tillvägagående lämpligast: Låt några personer
med varmt intresse för nykterhetens och sedlig-
hetens befordran sammankalla ett möte för kvin-
Bor, isynnerhet mödrar och uppfostrarinnor.

Framställ för dem, huru stor del de kunna taga

i nykterhetsverksamheten, huru mycket godt de
kunna uträtta genom att med ord och exempel
verka på sina män och det uppväxande slägtet.
Uppmana dem att ansluta sig till V. Kv. Nyk-
terhetsförening, hvars program i korthet är:

1. Kvinnornas verksamhet bör ej vara in-

skränkt till framkallandet af en kraftig protest

mot rusdryckerna genom att samla namn under
petitionen, utan böra de taga nykterheten i dess
allmännaste och djupaste betydelse till sin upp-
gift, enligt 1 Petri 5: 8.

2. Världens Kvinnoförening ir således ej
blott en nykterhets- utan och en sedlighetsför-

enipg, såsom cirkuläret från Amerika kommer

att utvisa.

3. Medlemmarne skola vil sina samman-
komster, som ledas uteslutande af kvinnor, bland
annat taga i betraktande, hvad som kan göras
för ungdomens moraliska lyftning, hvilka hinder
för densamma, som kunna förefinnas i hemmet:
om ej dessa, däribland dryckenskapen, kunna
undanrödjas.

4. Medlemmarne böra verka för att man i
folkskolan mera praktiskt betonar sjette budets
kraf på renhet, samt att man tydligt framhåller

huru dryckenskapen leder till osedlighet och gör |

att människan förnedrar sig under djuren, hon,
som af Gud fått en odödlig ande, hvilken, när
den ej när bedöfvad, lider af att regeras af dju-
riska passioner.

5, De smärre kretsföreningarne hafva äfven
till uppgift att anskaffa medel till petitionernas
tryckning och till andra utgifter. För att nå
detta mål kunde ju medlemmarne, i likhet med
föreningen i England och Amerika, erlägga en
obetydlig månadsafgift. Bemedlade medlemmar
kunra ju beskattas med den ringa afgiften af 10
öre i månaden och de obemedlade med hälften.

6. Hvarje kretsförenivg bör skaffa sig så

| många medlemmar som möjligt, emedan man

» därigenom lättare kan sprida våra intressen bland

alla samhällsklassers mödrar. Då årsafgiften är

så låg som högst 1,20 lägst 0,60, bör den väl
| icke kunna afskräcka någon.

7. Hvarje förening har en egen ordförande
och sekreterare, som, äfven om föreningen är
liten, sköter kassan. Någon vidare styrelse be-
höfves ej, då medlemmarne hvar i sin mån böra
| arbeta i nykterhetens och sedlighetens intresse.

Sedan en kretsförening är bildad, torde sek-
reteraren anmäla medlemmarnes antal till noder
|| tecknad, som af amerikanska föreningen är ut
| sedd till generalagent för Skandinavien.

Stockholm, Engelbrektsgatan 39, i Sept. 1886.
Fru Natalia Andersson-Meijerhjelm.
få 2
«

Svenska Diakoniss-Sällskapet har genom
sin årsberättelse för 1885 ånyo låtit oss få ett
begrepp om den storartade och vidtomfattande
verksamhet, detta sällskap utöfvar.

De s. k. arbetsfälten äro följande: a) sjukluset,
| hvarest under 1885 blifvit till vård intagna 310
| sjuka; läggas härtill de från 1884 kvarliggande
| 33, så utgör antalet vårdade 343; b) sjukhem-
met, hvilket öppnades d. 30 nov. 1884, hvarför
redogörelsen omfattar endast I månad. Hemmet
är beräknadt att mottaga 20 obotliga sjuka: c)
barn: och räddningshemmen, hvarest 1885 vårda-
|) des 33 barn, deraf 10i barnhemmet ; d) Magdalena-
| och skyddshemumen, som under 1885 lemnat skydd
| åt 43 personer, dels minderåriga, dels äldre kvin-
| nor; €e) ålderdomshemmet för äldre diakonissor,
|

| lushållsskolan, hvarest flickornas antal under 1885
uppgick till 12. Härtill kommer den’verksam-
het, som utöfvas utom i Stockholm af diakonis-
Bor vid åtskilliga sjukhus, försörjningsanstalter,
| barnhem, fattighus, arbets- och skyddshem m. m.
| öfver hela Sverige.
II KOL R
Judeförföljelsen i Ryssland. Guvernörs-
styrelsen i Kiew har genom polisen låtit utfärda
befallning, att alla i staden boende judiska köp:
män, som ej ega rätt att vistas i staden, inom
1 å 2 veckor sk. la lemna densamma.
” &x
iu
I Ingenting hjelpte. I Frankrike inträffade
för någon tid sedan följande. En frånskild hustru
kunde ej i hela den stad, der hon bodde, finna
» de 2 vittnen som lagen föreskrifver, för alt mä-
ren skall kunna förklara skilsmässan giltig.
Förgäfves tog hon sin tillflykt till republikens
prokurator med anhållan, att han måtte å embe:
| tets vägnar skaffa henne de behöfliga vittnena.
Han nekade, att slik makt vore honom gifven af
lagen. :
"Då utlofvade hon en hederlig belöring åt den
| välvillige, som förbarmade sig öfver henne.
I Förgäfves! Ej eng guldets makt förmådde än-
| dra meningen i hennes egensinniga fädernestad:

IH kd &
| 3

» ningsskola i Arffurstens palats. En matlag-
|| ningsskola af ovanligt slag kar, skrifver >Vårt
|| Land, bildats i hufvudstaden. Skolan är icke af-
| sedd för den stora allmänheten, men hon är der:

| Stockholmska socitetsdamernas matlag-
|
I

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 24 21:54:03 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0459.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free