- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
24:15

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

och två (2) revisorer inom föreningen.

Framåt.

15

Big ovilkorligen Erik. Granes yrsel vid Äsynen
af en fladdrande poliskappa, Ju, likheten är

påfallande! Att sådana sjukdomstall kunna in- |
träffa, förneka vi visst icke. Dåliga avfsunlag,

en förvänd uppfostran och icke minst osedlig:li-
teratur ha härvid stor skuld. Men nu äro dessa
olyckliga, starkt sensuella varelser så
gånger skildrade, — deras förderfvade. nervsy-
stem och slappa karaktärer så många gånger be-
skrifna, att »låt oss då ändVigen slippa att
oupphörligen. höra det om och om igen, ty ro-
ligt är det då precis icke heller i längden, det
kan då ingen tycka.»

Vi sluta dessa rader med att än en gång or
känna sanningen at Stella Kleves påstående, att
en »efterklangsliteratur» verkligen existerar här
i Sverige, och vi tro, som hon, att den kan leda
till betänkliga följder.

Rudolf H—e:

När och Fjärran.

Göteborgs
stadgar.

Kvinliga Diskussionsförenings

18
Föreningens uppgift är att verka för kvin-
nans frigörelse och sjelfständighet på alla områ-
den.
2

dd
mom, 1.

Inträda i föreningen kan hvarje kvinna, som
godkänner dess stadgar och som vill ikläda sig
de förbindelser, hvartill de, rörande tidskriften
Framåt, särskildt vidtagna bestämmelserna förplig-
tiga.

mom; 2.

Inträdessökande eger att anmäla sig hos för-
eningens ordförande, som efter företagen omröst-
ning inom föreningen meddelar resnltatet häraf.

mom. 3.

Medlem, som. önskar utträda ur föreningen,
anmäle detta hos ordföranden.

Medlem, £om under två på hvarandra föl-
jände år underlåtit att erlägga stadgade afgifter,
anses hafva ur föreningen uttädt.

Medlem kan efter derom hos styrelsen gjord
begiiran ; uteslutas med en öfvervigt af tre fjer-
dedelar af de afgifna rösterna.

3.

Föreningens styrelse, som utgöres af tre (8),
ledamöter med två (2) suppleanter! väljes för år,
räknadt från första jannari till första januari.

Styrelsen utser inom sig ordförande, sekrete-
rare och kassör.

4.

mom. 1.
På sammanträde i december väljes: styrelse

mom. 2
Val sker genom slnten. omröstning.

många |

Förslag antages med jen öfvervigt al två tred-
jedelar af. de afgifna rösterna. På samma sit
beslulas om nya medlemmars intagande:

öd.

Sitt mål vill föreningen vinna genom att söka
väcka och uuderhålla intresse för sociala frågor,
dervid häfdande den fria diskussionen inom som
utom sig, det senare genom utgifvandet af tidskrit:
ten »Framåt», organ för fritt meningsutbyte.

Hvarje medlem eger att föreslå öfverlägg-
ningsämnen, som, efter styrelsens pröfning i den
| ordning, de framstälts, komma under diskussion.

Är en fråga af den art, att hon ej kan hvila
| till nästa sammanträde, tages hon omedelbart till
behandling, såvida föreningens flertal härtill lem:
| nar sitt bifall.
| Föreningen sammanträder en (1) gång i må-
| naden.
6.
| Föreningen utser, med sex månaders uppsäg-
ning, inom sig för tidskriften »Framåt» en re-
| daktör, hvilken är ansvarig utgifvare af tidskrif-
| ten och redigerar densamma med full handlings-
| frihet.
Tv;

| Hvarje medlem erlägger i inträdesafgilt 50
| öre och i årsafgift 2 kr.

|

I

+ S.

Räkenskaperoa skola vara äfelutade senast
den 15 februari och, jemte handlingar och pro:
| tökoll, hållas tillgänghua för revisorerna, hvilka
åligga att gravska dem och före I april inkomma
med berättelse öfver den verkstälda gransknin-
gen. Revisionsberättelsen föredrages på allmänt
sammanträde i april, hvarvid föreningen beviljar
eller: nekar ausvarsfrihet för styrelsens förvalt-
ning.

9.

| Föreningens upplösning kan beslutas å all-
mänt sammanträde med en öfvervigt af tre fjer-
| dedelar af de afvifna rösterna. ” i

Hur i sådant fall med föreningens 1tillhörig-
heter skall förfaras, må vid samma tillfälle be-

slutas.
10.

Förslag till ändring af stadgarne kan af hvar-
je medlem väckas, dock må sådan ändring be-
| elutas endast på ordinarie sammanträdet i ja-
nuari.

+ - +
Till Svenska Kvinnoföreningens basar in-
flöto "rikliga "bidrag från enskilda personer, der-
ibland äfven från prinsessan Eugenie, och her:
tiginnan af Dalarne lät genom höfmarskalken
Ennes göra åtskilliga uppköp å försäljningen.
Som bekant, är det Svenska Kvinnoföreningen,
som arbetat för Karlsborgs befästande och som
nuv nmedels spridandet af fosterländska skrifter
vill befästa fosterlandskärleken hos ungdomen.
| Föreningens kassa uppgår för närvarande till
20,000 kronor.
Kd .

I få

Fredrika Bromer-förbundet, meddelar Afton-
bladet, hade i läkaresällskapets lokal och under

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 02:53:27 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0499.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free