- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 2. årgången. 1887 /
24

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

24 När och Fjärran.

hafva erlagt 2 kronor som ersättning till arbets-
byrån; för öfrigt ha inga afgifter förekommit.

Serveringsstället Föreningen. har under det
förflutna året haft att glädja sig åt stigande omsätt-
ning, hvarigenom man ser sig i stånd att återbetala
en del af det för dess upprättande försträckta lånet
Antalet middagsspisande unga <qvinnor har varit
vexlande, beroende på större och mindre arbotsför-
tjenst eller andra omständigheter; störst har det
varit vintortiden, då det uppgått till 30 pr dage
Lokalen är fortfarande belägen uti huset nr 60
Kungsgatan, 1 tr. upp.

Äfven ett annat af foremngens företag, skollofs-
kolonierna, har blifvit af allmänheten omfattadt med
välvilja. Föreningen har sålunda under sistlidne
sommar varit i tillfälle att inrätta dylika kolonier
för ej mindre än 163 fattiga skolbarn från Göteborgs
stad, Medel härtill hafva dels erhållits genom gåf-
vor af enskilda personer, dels beviljats af offentliga
medel, i det att, sedan Kvinnoföreningen derom
sjort ansökan, Göteborgs hrr stadsfullmäktige till
nämnda ändamål anslagit en summa af 2,000 kr. af
stadens brinvinsmedel. Redogörelse för dessa kolo-
uier lomnas i bilagan,

På det att de gynnsamma resultat, skollofskolo-
nierna allmänt ansågs hafva medfört, beträffande de
små kolonisternas så väl själs- som kroppsutveck-
ling, icke under påföljande vinter skulle alltför myc-
ket motverkas af de ogynsamma omständigheter, för
hvilka en stor del af arbetsklassens barn under denna
årstid är utsatt, beslöts hösten 1885, att Kvinnoför-
(ningen skulle söka under den då stundande vintern
iå till stånd bespisning för fattiga skolbarn.

Fem af föreningens medlemmar fingo alltså i
uppdrag att vidtaga förberedande åtgärder för att
man på nyåret 1586 skulle kunna öppna bespis-
ningsställen för de fattigaste skolbarnen och dyme-
delst i någon mån lindra nöden samt minska det
demoraliserande tiggeriet. Under hösten utfärdades
derför i stadens tidningar upprop til allmänheten
om dess medverkan, listor för tecknande af bidrag
utlades i en mängd butiker, och bespisningsställon
utsågos i olika delar af staden. - Tack vare den be-
redvillighet, hvarmed ej blott de i ekonomiskt hän-
seende mera lyckligt lottade, utan äfven de mindre
bemedlade bidrogo till nämda RESTE såg för-
oningen sig i stånd att den 13 Jan. d. å. öppna 13
bespisningsställen i olika delar af staden. Här hafva
under månaderna Jan., Febr., Mars och April utde-
lats tillsammans 48,133 måltider åt 1,002 fattiga
skolbarn, så att hvarje barn erhållit tronne måltider
i veckan från 13 Jan.—1 Maj. Bespisningen har
försiggått under tillsyn af för saken intresserade per-
soner. Måltiderna, bestående af en eller två rätter
sund och tillräcklig mat samt bröd, hafva i medel-
tal hvardera betingat ett pris af 16 öre, hvadan
" alltså kostnaden för samtliga uppgått till en summa
af kr. 7,701: 28. Lägges bärtill diverse omkostna-
der, uppgåevde till kr. 43: 71, blir slutsumman kr.
7,774: 23. Hela summan af insamlade medel, för
hvilka ock redovisats i stadens tidningar, utgjordes
af kr. 8001: 23, hvadan alltså uppstått ett öfver-
skott af kr. 256: 24, hvilket föreningen hoppas un-
der den «stundande vintern få för samma ändamål
använda.

Då det emellertid för framtiden väl svårligen
skulle kunna låta sig göra att på samma sätt som
under föregående vinter samla de erforderliga pen-

ningemedlen för saken i fråga, har inom föreningen
blifvit väckt ett förslag, som tyckts föreningen inne-
bära den enda möjliga lösningen al frågan. Fnlivt
detta, förslag skulle: för upprätthållande af såväl
skollofskolonier som barnbespisning en förening med
års- eller månadsbidrag bildas. -Afgiftorna borde ej
vara lika för alla medlemmar, utan skulle hvarje
medlem ega rättighet att för hvarje år bestimma
det års- eller månadsbidrag, han ville lemna, Dock
borde ett minimibelopp bestämmas. Dessutom stode
det ock en hvar fritt att lemna större eller mindre
tillfälliga bidrag. Alldenstund det vore i hög grad
önskvärdt, att detta förslag kunde realiseras, emedan
härigenom dessa företag, till hvilka Kvinnoförenin-
gen tagit initiativet, skulle ernå en i viss mon mera
tryggad ställning än hittills, då de för sitt bestånd
uteslutande varit hänvisade till tillfälliga bidrag, har
styrelsen velat begagna tillfillet att fästa såväl för-
eningsmedlemmarnes som utomståendes uppmiärk-
samhet på betydelsen härutaf.

Då, såsom synes af $ I i stadgarne, föreningen
äfven vill verka för en förbättring af kvinnans
ställning i ekonomiskt hiänseende, och då hon anser
8. k. sjelfhjelp som ett af medlen för detta måls
nående, beslöts enhilligt vid ett sammanträde i April,
att föreningen skulle söka upprätta en kvinlig

sjuk- och begrafningskassa,

Sedan stadgar för en sådan kassa blifvit utarbe-
tade och antagna, ett visst antal medlemmar anteck-
nadt samt styrelse vald, utfärdades inbjudning till
utom Kvinnoföreningen yarande kvinnor att ingå i
nämda sjukhjelpsförening. Denna, som bär namnet
»Kvinnornas Sjelfhjelpskassas, har också vunnit
sådan tillslutning, att hon sedan Sept. d. å. kunnat
vara 1 verksamhet: Medlem kan hyarje välfrejdad
kvinna blifva, som ej är under 18 eller öfver 50 år
samt tillhör Göteborgs samhälls. Sjukhjelp utbetalas
med 1 kr. om dagen högst 12 veckor årligen:

Vid ett sammanträde under våren 1886 fattades
beslut om bildandet af en kvinlig gymnastikförening,
då den hir förut befintliga hade sina öfningar för-
lagda till för flertalet arbetande kvinnor olämplig
tid. En sådan förening har också helt nyligen kom-
mit till stånd. ;

Göteborgs Kvinnoförening bestod vid arbetsårets
slut af 88 medlemmar. ;

TI Maj månad verkstäldes vid allmänt sammån-
mantriäde val af styrelse för det kommande samt rovi-
sorer för det tilländalupna arbetsåret, och utsågos
härvid till styrelseledamöter: fru Maria Almqvist,
fröken Matilda Hedlund, fröken Louise Silfversparre,
fröken Anna Larsson, fröken Josefine Schutz, fröken
Alma Akermark och fröken Magna PFernlund. Till
revisorer valdes: fröken Eva Rohde och fröken
Elida Anderson med fröken Melauie Varberg som
suppleant. -

Göteborg i Okt. 1886:

Matilda Hedlund.
Maria Almqvist. Alma Åkermark.
Allfrida Mally. Josefine Sehiitx.
Lowise Silfversparre. Aug. Esselius.

ASNIAS

Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri, 1886.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 24 21:54:09 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1887/0026.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free